Opbrengst extra collecte

Op 23 april 2017 was er een extra gezamenlijke  collecte bestemd voor Oost Afrika. De totale opbrengst van deze in de Sions-/Rehobothkerk, Wingerd, IJsseldijkkerk, Rank en Ark gehouden collecte bedraagt € 5.368,62. Zoals aangekondigd zal dit bedrag door het Algemeen College van Diakenen worden verdubbeld. Alle gevers die dit enorme bedrag bij elkaar hebben gebracht, hartelijk dank daarvoor.
De gezamenlijke diaconieën

Social Media