Gemeenteraadpleging

Al ten tijde van de fusie is gesproken over een nieuwe naam voor de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook de wijkgrenzen zouden worden aangepast. Volgens de kerkorde moet een wijkgemeente hierover worden geraadpleegd en daar is het destijds mis gegaan. Om nu definitief een besluit te kunnen nemen is door de Algemene Kerkenraad aan alle wijkgemeenten gevraagd hun leden te raadplegen en een standpunt te bepalen. Omdat we, in verband met het beroepingswerk, recent een gemeenteavond hebben gehouden is besloten om uw mening hierover te vragen na de ochtenddienst op 21 mei. U wordt kort ge├»nformeerd over deze onderwerpen en we hopen dat u aansluitend uw mening wilt geven. Bedankt namens de kerkenraad. Ciska de Ligt

Social Media