In Memoriam

Op 7 juni 2017 is AD BURGER op de leeftijd van 66 jaar overleden. De zondag voor zijn overlijden vierde hij in het ziekenhuis zijn 66e verjaardag samen met kleinzoon Casper die ook op die dag jarig is. En toen mocht hij thuiskomen in het Vaderhuis met de vele ruimte, waar alle pijn van hem is afgenomen. Op 14 juni hebben we afscheid van hem genomen in een dienst in de IJsseldijkkerk die hijzelf betitelde als: ‘UITNODIGINGSDIENST’. In de dienst was de centrale tekst ‘Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid’. Een tekst uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe.  Ad is een geboren en getogen Ouderkerker. Hier ligt zijn levensreis, die hij vanaf 1973 deelde met Greet. En met de twee kinderen die hen geschonken werden. En hij ging naar de kerk, niet naar de Dorpskerk waar hij getrouwd was en zijn kinderen waren gedoopt, maar naar de IJsseldijkkerk waar Annemarie getrouwd was en haar kinderen had laten dopen. Daar ontmoette ik hem op de belijdenisgroep: hij deed in 2005 belijdenis van zijn geloof. Toen werd hij gegrepen door de nood van de Romakinderen in Roemenië en werd hart en ziel van de commissie die zich daarvoor inzette. En tenslotte, in 2016 kon hij ‘Ja’ zeggen tegen het ambt van kerkrentmeester.

We ontdekten dat het licht dat Ad zag ook in de bijbel terug komt. Al aan het eerste begin, als God de wereld maakt en het Licht roept in de oer chaos. En aan het eind als ons natuurlijke licht niet meer schijnt maar ook niet meer nodig is omdat God zelf het licht is. In het midden van de bijbel ontmoeten we dan Jezus zelf die zegt: Ik ben het licht van de wereld. Met Hem reizen we dus safe. Maar Hij laat het daar niet bij. Hij zegt ook: JULLIE zijn het licht van de wereld. Dat is een opdracht en met die opdracht ging Ad onderweg en nodigt hij ons allen uit om ook die ontdekkingsreis van licht en ruimte te maken. De Here God trooste en bemoedige Greet, Gertjan en Annemarie en hun gezinnen.
W.P. van der Hoeven

Social Media