In memoriam

Op 23 juni 2017 is overleden de heer KRIJN KIK in de leeftijd van 89 jaar. De laatste periode van zijn leven woonde hij in Crimpenersteyn.  Op zondagen woonde hij trouw de diensten in de IJsseldijkkerk bij. Afgelopen mei mocht het echtpaar Kik nog 65 jaar getrouwd zijn. De afscheidsdienst vond plaats op 28 juni in crematorium IJsselhof in Gouda. Ds. G. den Hartogh ging in deze dienst voor. Zoon Beschier memoreerde in dankbaarheid het leven van zijn vader en typeerde hem als een warme familieman. We luisterden naar woorden uit het Matteüsevangelie, hoofdstuk 14, van Jezus die in een storm over het water naar zijn discipelen loopt. Jezus trotseert het donkere water: Hij baant een weg door de dood. Wie zich aan Hem toevertrouwt, mag verzekerd zijn van een behouden Thuiskomst.
Samen met zijn vrouw heeft KRIJN KIK jarenlang op een eigen schip gevaren. Varen was zijn lust en zijn leven. De laatste jaren lagen ze met een schip van Rijkswaterstaat in de haven van Krimpen aan den IJssel. Na zijn pensionering heeft hij zich nog ruim 20 jaar met hart en ziel ingezet in garage Broere. Hij was actief lid van het mannenkoor.
De HERE God trooste mevrouw Kik, Beschier en Janny, klein- en achterkleinkinderen en sterke hen in het gemis.
Joke van der Hout

Social Media