In Memoriam

Op zondag 16 juli jl. overleed onze oud-wijkpredikant dominee Gustaaf Gerard Samuel van Hoogstraten. De laatste periode van zijn leven woonde hij in een zorgcentrum in Barneveld waar hij zo lang als het ging dienstbaar bleef voor zijn medebewoners. Hij werd 85 jaar.Van 12 oktober 1980 tot aan zijn emeritaat op 28 april 1997 heeft hij onze gemeente vol overgave gediend. Ook na zijn emeritaat was hij een welkome en  gewaardeerde  gastpredikant. Op 4 oktober 2015 hebben we in de avonddienst afscheid van hem genomen, dit was zijn laatste officiële kerkdienst. Op zondag 23 juli is hij in de ochtenddienst herdacht en op maandag 24 juli is hij begraven op begraafplaats Munnikenhof in Veenendaal. Na de begrafenis vond de dankdienst voor zijn leven plaats. Centraal daarin stond Johannes 11:11-27 met in het bijzonder de tekst die ook op de rouwkaart stond: “Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven” (vers 25). Ds. Van Hoogstraten was zeer geliefd en heeft heel veel voor onze wijkgemeente betekend. Wij missen hem en we wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare nabijheid toe. Ciska de Ligt

Social Media