Impressie Intrededienst van ds.C.Baggerman

Velen die de Intrededienst van ds. C. Baggerman niet konden bijwonen, maar ook de aanwezigen zullen blij zijn met de FOTO IMPRESSIE die gemaakt is tijdens de dienst, de felicitaties en de receptie. Ook is er een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via deze LINK. (N.B. met de geluidsschuif kunt u het begin van de dienst opzoeken. Die ligt ongeveer 20min. na het begin van de opname) Hieronder kunt u de woorden lezen die Leo v.d. Schelling, voorzitter kerkenraad IJsseldijkkerk en voorzitter van de nu opgeheven Beroepingscommissie heeft gesproken bij de van Intrede ds. C.Baggerman:


17 september 2017 Intrededienst ds. C. Baggerman.

Mijn naam is Leo van der Schelling. Ik ben voorzitter van de kerkenraad en ik was de voorzitter van de beroepingscommissie.

Er is zo dadelijk  op 2 plaatsen koffie, thee en eventueel fris te verkrijgen, hier in de achterzaal en in de tent bij de hoofdingang van de kerk. Als de rij voor u te lang is om dominee en mevrouw Baggerman de hand te schudden, dan kunt u ook eerst een kopje koffie gaan drinken dan weer in de rij aansluiten.

En wij hebben meer dan koffie, voor de liefhebbers is er wijn en enkele enthousiaste kerkenraadsleden hebben hapjes gemaakt en die zijn niet alleen voor de familie Baggerman, maar ook voor de genodigden en mensen die van ver gekomen zijn, maar ook voor onze gemeenteleden, dus geniet van al het lekkers dat op de tafels staan in de tent voor de kerk.

 Er zijn nog 7 mensen, die ds. Baggerman en zijn vrouw en de kinderen willen toespreken:

  • onze burgemeester van Krimpen aan den IJssel, de heer Vroom. De kerkenraad van de IJsseldijkkerk is zeer verheugd dat u onze nieuwe predikant wil toespreken.
  • de heer Heuvelman, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk in Krimpen aan den IJssel.
  • de heer Don, hij is voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Yerseke
  • Schep, hij was onze consulent tijdens de periode dat de IJKK vacant was.
  • Groenendijk zal spreken namens de predikanten van de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel.
  • onze oud predikant ds. Van der Hoeven.
  • Als voorzitter van de kerkenraad van de IJsseldijk wil ik beginnen met:
Ds. van der Hoeven heel hartelijk te bedanken voor de enorme hoeveelheid werk die hij gedurende de vacaturetijd heeft verricht. Onze wijk heeft nauwelijks gemerkt dat wij vanaf november 2014 geen eigen predikant meer hadden. Het pastorale werk met name aan zieke en oudere gemeenteleden werden door u onverminderd voortgezet.

Onze dank gaat ook uit naar mevrouw van der Hout voor het werk wat zij in onze gemeente heeft gedaan als pastoraal medewerkster. Zij had er vanmiddag graag bij willen zijn, maar zij is helaas ziek.

En dan wil ik nog een woord van dank uitspreken aan ds. Schep. U was onze consulent. U heeft de beroepingscommissie met goede raad bijgestaan en de leden van de beroepingscommissie zijn u daar zeer dankbaar voor.

Beste mensen ik ben ontslagen  als voorzitter van de beroepingscommissie en ik niet alleen, maar ons hele fijne team van de beroepingscommissie. En dat is fijn omdat onze missie is geslaagd!

De IJKK heeft weer een predikant en dat is ds. Baggerman.
De eerste ontmoeting bij u thuis in Yerseke voelde meteen zeer goed.
De hele beroepingscommissie was het er al snel over eens: ds. Baggerman zou zoooo passen in de IJsseldijkkerk. Er is elke zondag gebeden dat wij een herder en leraar, die past in onze wijk.
Wat ook heel bijzonder was: Jullie hebben de kinderen bij het hele proces betrokken en dat was heel goed, want het is nogal wat als je de vertrouwde omgeving, school  en vrienden moet verlaten.
Bij het eerste bezoek zaten Anna, Lineke en August keurig op de bank te wachten tot zij hun vragen konden stellen, de kleine Lieven kon dat geduld niet opbrengen en ging achter de bank zitten spelen met zijn auto's.

Na het eerste gesprek is er nog heel wat mail- en telefoonverkeer geweest en wij als beroepingscommissie werden steeds enthousiaster.
Na toestemming van alle instanties werd het beroep op u uitgebracht.

Nadat het fijne bericht kwam: Beroeping aangenomen, moesten wij aan het werk.
De pastorie moest voor een groot gedeelte door vrijwilligers worden opgeknapt.
Op een zaterdagochtend hoorde ik via radio Rijnmond dat er brand geweest was in de pastorie aan de IJsseldijk.
De schade was groot  en toen zijn er in totaal wel zo'n 50 vrijwilligers opgetrommeld om de pastorie toch nog op tijd gereed te krijgen.
Het is gelukt en het resultaat mag er zijn. Jullie mogen nu in die mooie pastorie wonen.

Ds. Baggerman wij zijn blij dat u vanaf nu onze  wijkpredikant bent.
Wij wensen U en uw gezin een goede tijd in Krimpen en Gods nabijheid in het leiden van onze gemeente.

Ik geef nu het woord aan de allerlaatste spreker: ds. Baggerman

Social Media