Terugblik door ds. Baggerman

Met veel plezier en dankbaarheid kijken wij terug op de dienst van 17 september waarin ik aan de gemeente van de IJsseldijkkerk werd verbonden. Fijn dat er zoveel mensen uit de gemeente aanwezig waren, naast de vele gasten, ook uit de vorige gemeentes, Geesteren en Yerseke, en familie en vrienden. De eerste contacten met Krimpen begonnen al in het najaar van 2016. We hebben er dus lang over na kunnen (en moeten) denken. Dat brengt veel spanning mee, in een gezin, en in de gemeente, maar op het moment dat je dan voor in de kerk staat en ‘ja’ kunt zeggen, krijg je ook de bevestiging: het is goed.bevestiging klein De ontmoeting met veel gemeenteleden, na de intrede-dienst, maar ook al het weekend ervoor met de start van het seizoen, heb ik als heel positief ervaren. Nogmaals een woord van dank aan al degenen die rond deze dienst alles georganiseerd hebben en ervoor gezorgd hebben dat het ook een feestelijke dienst én dag is geworden. Het geeft ons de kracht om nu ook aan de slag te gaan, met wel altijd die relativerende, troostende woorden erbij: ‘bedenk dat het Christus eigen kudde is, het is zíjn kerk.’ Het is niet ónze kerk, het is niet míjn kerk, maar het is Christus’ kerk. Hij zal zelf zijn gemeente in stand houden – en het is heerlijk om te mogen weten dat Hij daarvoor ons allemaal in dienst neemt. ‘Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk; het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk!’

Social Media