In memoriam

Op 30 september 2017 is overleden Neeltje Goedbloed-Meijers op de leeftijd van 92 jaar. Het geloof was voor haar een vaste waarde en steun, waardoor zij sterk kon zijn. In de dankdienst voor haar leven, op zaterdag 7 oktober, lazen we de woorden van de trouwtekst uit Filippenzen 4: Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. Het is de vrede die alle verstand te boven gaat, de vrede van Christus, die het ons mogelijk maakt om te leven met elkaar, voor Gods aangezicht. Eind 2015 werd ontdekt dat zij ziek was, maar zij klaagde nooit. Sterk zijn, doorzetten, dat was haar karakter en haar manier van omgaan met verdriet en zorgen in het leven. Ze was een echte Zeeuwse: geboren in Souburg, bij Vlissingen. In 1969 kwam de verhuizing naar Krimpen, waar de eerste contacten met de IJsseldijkkerk kwamen. Na het overlijden van haar man in 1982, wist mevrouw Goedbloed de draad weer op te pakken, ze ging vrijwilligerswerk doen, er was een hechte kring van vriendinnen om haar heen, fietsen, vakanties, de reizen naar dochter Ingrid in Australië, de feesten in familiekring. Ze ging graag mee met de seniorenreizen van de kerk.  Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die Nel Goedbloed-Meijers zullen missen, die troost en vrede toe.
Ds. C. Baggerman

Social Media