Jaarthema Raad van Kerken

intro duurzaamheid RvKIn het kader van het jaarthema van de Raad van Kerken laten we mensen aan het woord die duurzaamheid handen en voeten geven. Misschien brengt het ons op ideeën. Dit seizoen denken we in onze kerken in Krimpen na over duurzaamheid.  In onze gemeentes zijn er veel mensen die hier concreet handen en voeten aan geven, zoals Jos de Nood, lid van de Wingerd en voortrekker van de Vrienden van het Zwaneneiland. Op hun facebookpagina lees ik zelfs dat ze hem gekscherend “de opperknotter” noemen. Niet voor niks denk ik, gezien het feit wat hij allemaal doet. Dit interview werd eerder gepubliceerd in het Krimpens Kerkblad. In gesprek met de doeners.
Het Zwaneneiland, een groene oase.
In gesprek met één van de voortrekkers van Vrienden van het Zwaneneiland, Jos de Nood, Interview Jacqueline Snijders

Opbouw van het Zwaneneiland
Voor wie nog onbekend is met de locatie, het Zwaneneiland ligt in de driehoek tussen de Zwanenkade, de Vijverlaan en de Heemlaan. In de structuur zie je het polderlandschap nog voor een deel terug. “Een deel van het park is gebleven zoals het oorspronkelijk was: sloten en weilanden evenwijdig aan elkaar. Al dit groen was door de gemeente moeilijk te onderhouden. Als er gemaaid werd, bleef het maaisel liggen op de toch al vruchtbare ondergrond, waardoor brandnetels en braamstruiken welig tierden. Het kreeg veel weg van een monocultuur en daar past het woord duurzaam niet bij”, zo zegt Jos. “Aan een ander deel werd vrijwel niets gedaan. Omgevallen bomen bleven liggen, riet mocht steeds ouder worden. Eigenlijk was dat beter naar ons zin; delen die lekker ruw zijn en waar de meeste mensen niet zullen lopen, daar is ruimte voor dieren. En dan heb je nog het deel met geschoren gazons, skatebaan, graffitiwand en voetbalkooi. Mooie voorzieningen voor de jeugd, maar daar hebben wij geen bemoeienis mee.”

Vrienden van het Zwaneneiland
De verantwoordelijkheid voor het Zwaneneiland ligt bij de gemeente Krimpen aan den IJssel, maar in 2011 hebben een groep betrokken inwoners waaronder Jos, onder de naam Vrienden van het Zwaneneiland, zich opgeworpen om in overleg met de gemeente het natuurgebied te onderhouden en zo meer diversiteit te laten ontstaan in de flora en fauna van dit gebied. Ze zijn actief bezig om het maaisel bijeen te brengen op hopen, om (vruchtdragende) inheemse struiken en klimplanten te plaatsen en takkenrillen aan te leggen. Langs de wandelpaden wordt de berenklauw verwijderd en de wilgen worden op tijd geknot. De groep vrijwilligers is ongeveer 30 personen groot, maar er helpen ook regelmatig schoolklassen bij het hooien en het knotten van de wilgen en mensen van de Rotary mee. Sinds november 2015 beschikken zij over een opslagcontainer die ze vullen met eigen gereedschap, zodat ze vaker onderhoud kunnen plegen.

Inspiratie
Waar haal je je inspiratie vandaan om je zo in te zetten voor dit stukje groen in onze gemeente? Jos zegt hierover: “In de bijbel gaat het over bouwen en bewaren. Eigenlijk streven we daar naar.” Ik denk dat Jos doelt op Genesis 2. God heeft de zorg voor de aarde aan mensen toevertrouwd. En je kan zelfs al dichtbij huis het verschil maken, zoals Jos doet, met mensen uit je eigen omgeving aan de slag, samen wilgen knotten en weten wat er leeft, groeit en bloeit. “De ontwerper (of Ontwerper? red.) van het park heeft destijds goed werk afgeleverd. Wij proberen dat in stand te houden en te bewaren. De aantrekkelijkheid voor vogels om te nestelen vergroten we door aanplant van meidoorn, vlier en andere struiken. We zorgen door een gericht maaibeleid voor oud en jong riet. Van de wilgentakken maken we takkenrillen waar winterkoninkjes graag nestelen en waar de veldmuis of een hermelijn graag schuilt. Wij hopen dat de inzet van de kinderen bijdraagt aan hun begrip voor duurzaam beheer van de aarde.” Ik ben onder de indruk en ga er zeker op een zondagmiddag nog eens over het Zwaneneiland wandelen, nu met andere ogen kijkend naar de natuur.

Volg de Vrienden van het Zwaneneiland op www.facebook.com/vriendenzwaneneiland 
Meehelpen? Graag! Stuur een mail naar: denoodros@telfort.nl
RvK duurzaamheid 2017 

 

Social Media