Kerstzang door en met koren

kerstzang de ark

Kerstzang aan de IJssel Vrijdag 22 december, aanvang 19.30 uur, wordt de jaarlijkse kerstzang gehouden in De Ark. Met onze drie koren: Chr. mannenkoor De IJsselzangers, Interkerkelijk gemengd koor River Voices en het Interkerkelijk kinderkoor De Regenboog wordt het weer een heerlijk Kerstfeest.

Samenzang en koorzang zullen elkaar afwisselen, en wij luisteren naar het Kerstevangelie, dit jaar gelezen door Ds. Machiel van der Giessen.
De drie koren hebben besloten dat de toegang tot deze kerstzang gratis is. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van alle onkosten. Dus portemonnee niet vergeten !
De kerk is om 19.00 uur open. Iedereen is welkom en neem gerust iemand mee.

Social Media