In memoriam

Op 11 november 2017 overleed  Pieter Johannes Lucas in de leeftijd van 96 jaar, na een leven waarin verdriet hem niet bespaard is gebleven. Na 38 jaar huwelijk ontviel hem zijn geliefde vrouw Maartje Slingerland, en 5 jaar later overleed zijn enige zoon Peter door een hartinfarct. Toch bleef Piet Lucas niet eenzaam achter. Allereerst was daar Ria de Wilde met haar gezin. Ria werd al die jaren de hulp en toeverlaat van Oom Piet, meer als een dochter dan als mantelzorger. Verder waren er de vele vrienden zoals oud-collega’s, vrienden van de Middenweteringflat en niet in het laatst vrienden vanuit de IJsseldijkkerkgemeente. Piet Lucas hechtte aan de relatie met de mensen die zijn pad kruisten; het gaf hem de blijdschap en de warmte terug in zijn leven. “Treur niet om mij, zei Lucas, ik heb een rijk en gelukkig leven gehad, ik ben niet bang mijn Schepper te ontmoeten”. Hieruit blijkt dat hij tegelijk een eenvoudige, maar hechte relatie had met God, wat zich o.a. uitte in dagelijkse gesprekken met Hem. Vanuit Lucas 15: 11 – 32 hebben we dan ook nagedacht over relaties. Wat de omgang met zijn Schepper, in het leven van Piet Lucas betekende, en wat je als mens mist, als je die relatie niet kent. Met een lied wat hem dierbaar was geworden hebben we Pieter Johannes Lucas op 16 november 2017 naast zijn vrouw, een laatste rustplaats bezorgd. Blijf bij mij Heer, want de avond is nabij; de dag verduistert, Here blijf bij mij. De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij; in dood en leven Heer, blijf mij nabij.                                                                                                                                   Hans Knetsch

Social Media