ZWO opbrengst voor Oeganda

intro ZWOOok dit jaar is de Kerstpostactie die in december is gehouden een groot succes geworden. Daarnaast zijn er in november en december Adventskalenders en Zendingserfgoedkalenders verkocht. De opbrengst van deze acties is bestemd voor de gemeenteleden die in 2018 een werkvakantie gaan houden in Oeganda

intro kerstpostDe opbrengst van de Kerstpostactie heeft een mooi bedrag van € 767,70 opgeleverd.
Op 11 en 18 december werden de kerstkaarten in de Rank gesorteerd, voorzien van een PKN stempel en in pakketjes voor de bezorgers klaar gemaakt, die vervolgens de post in die week rond hebben gebracht.
Voor iedere kaart werd in plaats van een Decemberzegel € 0,55 betaald voor het rondbrengen.
Dank aan de team van de Rank voor de voorbereiding en coördinatie van deze Kerstpostactie.
Maar niet te vergeten ook heel veel dank aan de sorteerders en rondbrengers van de post, want dankzij de spontane medewerking van al deze mensen is de actie een succes geworden.

Ook zijn er in november en december Adventskalenders en Zendingserfgoedkalenders verkocht. De meeropbrengst van deze kalenders € 127,80 is ook bestemd voor het Oegandaproject, waarvoor een aantal gemeenteleden in de zomer van 2018 afreizen naar Oeganda om daar een aantal weken aan het werk te gaan.

Bovenstaande twee acties hebben dus een totaalbedrag van € 895,50 opgeleverd voor het Oeganda-project.
intro kerkenvooroeganda
Namens de Oeganda-reizigers, allen heel hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage aan deze acties, in welke vorm dan ook.
De ZWO-commissie van Rank, Ark, Wingerd en IJsseldijkkerk

Disclaimer

Social Media