In Memoriam

Op 13 december overleed Reinier Brussé, op de leeftijd van 81 jaar. De laatste jaren werd het steeds moeilijker voor hem en ging zijn gezondheid steeds meer achteruit. De laatste weken verbleef hij in Crimpenersteyn, waar hij ook overleden is. Reinier Brussé werd geboren op 1 augustus 1936 in Krimpen. In 1965 trouwde hij met Roelfien de Kreij. Na de geboorte van dochter Carla werd besloten om te stoppen met varen. Een moeilijke beslissing. Het werk werd steeds zwaarder en na verloop van jaren moest hij stoppen met werken. Er waren mooie jaren en momenten: samen op de fiets, de geboorte van de twee kleinkinderen, maar er waren ook andere tijden. Bij de uitvaartdienst lazen we over de hoop: En nu, wat verwacht ik o Heere, mijn hoop die is op U. Hoop, bijbelse hoop, is geen onzekerheid. Integendeel: het is de hoop die vast ligt: het anker is het teken van de hoop. Voor Reinier Brussé, schipper van de Spes (‘Hoop’), waren deze woorden van betekenis. We wensen mevrouw Brussé, de familie en vrienden veel sterkte toe en Gods zegen in hun verdriet. Ds. C. Baggerman

Social Media