In Memoriam

Op 3 januari overleed Adrianus Wulfse op de leeftijd van 75 jaar. Een man van weinig woorden, een lieve, zorgzame vader en opa. Bij velen bekend als fietsenmaker, want hij stond altijd voor de mensen klaar om ze te helpen. In het bijzonder voor zijn kinderen was hij er altijd. De laatste tijd was erg moeilijk voor hem, toen steeds duidelijker werd dat hij niet beter kon worden, maar hij klaagde niet. Lief en leed deelde hij met zijn vrouw, en het was heel fijn en bijzonder ook dat hij tot het laatste toe thuis kon blijven door de zorgen van zijn vrouw. Adrie Wulfse is geboren op 11 februari 1942 in Krimpen. Zijn moeder was een gelovige vrouw, nauw betrokken bij de kerk. Voor Adrie lagen die dingen moeilijker, ook door alles wat er gebeurde. Maar het geloof was nooit weg. Zo lazen we in de rouwdienst uit Johannes 14, waar Jezus zegt: In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Bij God is veel ruimte, ook voor ons. We zijn dankbaar dat Adrie Wulfse nu de rust heeft gevonden en wensen zijn vrouw, kinderen en kleindochter ook veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke dagen. Ds. C. Baggerman

Social Media