Vacatures kerkenraad

In de dienst van 21 januari nemen we afscheid van twee kerkenraadsleden: ouderling Han Karels en diaken Josien Loef. Ook van deze plaats danken we jullie voor jullie trouw en inzet voor de gemeente. Een achttal kerkenraadsleden zal hun ambtswerk voortzetten voor een nieuwe termijn: ouderling Joop de Heer, ouderling Els de Heer, ouderling Anita Lissenberg, jeugdouderling Cindy Slappendel, jeugdouderling Corina van Wijnen, diaken Teus Hoogerwaard, ouderling-kerkrentmeester Leo van der Schelling en ouderling-kerkrentmeester Henk Slappendel. We zijn heel dankbaar dat zij zo hun taak willen voortzetten. De kerkenraad is gelukkig en dankbaar dat er ook drie nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen worden: als diaken: Judith van der Heijden en Dick de Klerk, en als ouderling-kerkrentmeester Karel Neleman. Zij hebben gehoor gegeven aan de roeping die vanuit de gemeente is gekomen en we wensen hen een goede tijd toe in het geheel van de kerkenraad.
Daarmee zijn echter nog niet alle vacatures vervuld. Vooral maken we ons zorgen over het aantal pastorale ouderlingen. Als wij de levende, warme gemeenschap willen blijven, die we nu zijn, is het heel belangrijk dat er nieuwe ouderlingen gevonden worden, gezien de vacatures die er nu zijn en die er nog aan komen, want ook de pastorale ouderlingen Karin van der Zijde en Co Koorneef en scriba Ciska de Ligt hebben er al drie termijnen opzitten. Ze zullen nu nog even aanblijven, maar ook per 1 juli aftredend zijn. Dus als u gevraagd wordt als ouderling, zeg niet meteen nee, en kijk niet allereerst naar uw eigen mogelijkheden en tekortkomingen, maar bedenk ook wat God van u vraagt en wat u voor de gemeente kunt doen!