Resultaten Lionsclub acties

intro lionsclubIn december 2017 hield de Lionsclub Krimpen aan den IJssel een ‘dubbele’ inzamelingsactie. Over de reultaten van deze acties, waarvoor ook onze wijkgemeente van harte was uitgenodigd, leest u hier. 
Zoals bekend organiseerde de Lionsclub Krimpen aan den IJssel in december 2017, in het kader van een landelijke inzamelingsactie, voor de vierde maal in successie een inzameling van Douwe Egberts waardepunten, ten behoeve van pakken koffie voor de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel. Voor de tweede achtereenvolgende keer werd deze actie gecombineerd met het inzamelen van oud en vreemd geld (munten en papiergeld), ten behoeve van het uitvoeren van oogoperaties in derdewereldlanden. Ook deze inzameling vond plaats in het kader van een (doorlopende) landelijke actie van de Lions-organisatie. Deze actie is ook deze keer alleen mogelijk geweest dankzij de medewerking van diverse instanties, waaronder acht plaatselijke kerken, waar gedurende de hele maand december inzameldozen mochten staan.
  1. Deze keer zijn in totaal 446.350 Douwe Egberts punten ingezameld. Op basis van tot nu toe verkregen informatie is deze hoeveelheid vermoedelijk goed voor 875 pakken koffie, die zoals bekend beschikbaar worden gesteld aan de Voedselbank Krimpen aan den IJssel. Dit aantal is weliswaar beduidend minder dan de vorige keer (toen in totaal ruim 860 duizend punten werden opgehaald), maar dit lagere resultaat wordt ongetwijfeld deels veroorzaakt door het feit dat de vorige inzamelingsactie eenmalig plaatsvond in februari 2017 en niet in december 2016, zodat de tijd waarin men nieuwe punten kon sparen eenmalig enkele maanden korter was dan de keer ervóór. Bovendien mogen we aannemen dat grote hoeveelheden soms jarenlang in allerlei potjes en blikjes opgespaarde punten bij een van de drie vorige acties al wel zijn ingeleverd.
  2. Bij deze inzamelingsactie werd bovendien maar liefst 24 kilo aan oud en vreemd geld ingezameld (papier- en muntgeld bij elkaar genomen). Op basis van de resultaten van de vorige landelijke inzamelingsactie in februari 2017 (toen in totaal tweeduizend kilo aan oud en vreemd geld werd ingezameld) kan worden aangenomen dat deze hoeveelheid ongeveer 1.200 euro zal opbrengen (dat is inclusief een verhoging van 50% door Wilde Ganzen). Daarmee kunnen uiteindelijk zo'n tachtig staaroperaties in derdewereldlanden worden uitgevoerd.
  3. Daaraan mag dan nog worden toegevoegd dat de diaconie van een van de deelnemende Krimpense kerken een bedrag van 750 euro aan deze actie heeft gedoneerd. Ook dit bedrag wordt door Wilde Ganzen met 50 procent verhoogd, waardoor nog eens enkele tientallen blinden of slechtzienden kunnen worden geopereerd.
De leden van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel zeggen de kerken hartelijk dank voor hun medewerking, en uiteraard ook al degenen binnen de kerken die ook deze keer weer punten en/of oud en vreemd geld hebben ingeleverd.

Krimpen aan den IJssel, 24 januari 2018

Social Media