In Memoriam

Op 18 januari is overleden ons oudste gemeentelid, Johanna Brandwijk – van Duijvendijk op de hoge leeftijd van 99 jaar. Haar 99e verjaardag, 3 december jongstleden heeft ze nog met veel plezier met de kinderen en kleinkinderen kunnen vieren. Ze trouwde met Bastiaan Brandwijk en was een hele lieve moeder en oma. Toen haar man een ernstig ongeluk kreeg, werd het geloof steeds belangrijker voor hen. Trouw ging ze naar de kerk, zolang ze kon. We lazen in de uitvaartdienst uit Psalm 23, woorden die zij zelf gekozen heeft: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij.’ Onze weg gaat niet altijd over rozen, het gaat niet allemaal vanzelf. Maar hoe het ook gaat, we mogen weten dat God met ons mee gaat, dat zijn liefde ons omringt. We zongen een lievelingslied van haar: Veilig in Jezus’ armen. We mogen dankbaar zijn voor al het goede dat wij in haar lange leven hebben ontvangen en vertrouwen op Jezus die onze Goede Herder wil zijn. We wensen de familie en bekenden veel sterkte en troost toe.Ds. C. Baggerman

Social Media