In Memoriam

Op 19 januari overleed Willem Cornelis van Holst op de leeftijd van 84 jaar. Wim van Holst is geboren in 1934 en maakte als kleine jongen de oorlog mee. In 1959 trouwde hij met Wennie Rietveld, het huwelijk werd gezegend met een zoon en dochter. Wim van Holst was, dat moest ook met zijn werk, netjes, precies, correct. Hij was een liefdevolle vader en opa. Na de VUT heeft hij zo’n 15 jaar op het Kerkelijk Bureau gewerkt en ook was hij betrokken bij de Oost-Europa Zending. In 1991 deed hij belijdenis in de IJsseldijkkerk. We lazen in de uitvaartdienst in de kerk uit Psalm 23 en Psalm 139: woorden van geloof en vertrouwen: De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Wim van Holst was tevreden met wat hij had en wij mogen dankbaar zijn voor het vele goede dat wij van hem hebben ontvangen. We wensen mevrouw Van Holst, de familie en vrienden veel sterkte en Gods zegen toe in dit grote gemis. Ds. C. Baggerman

Social Media