In Memoriam

Op 19 januari 2018 overleed Willem Cornelis van Holst op de leeftijd van 84 jaar.  We lazen in de uitvaartdienst in de kerk uit Psalm 23 en Psalm 139: woorden van geloof en vertrouwen: De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Wim van Holst was tevreden met wat hij had en wij mogen dankbaar zijn voor het vele goede dat wij van hem hebben ontvangen. We wensen mevrouw Van Holst, de familie en vrienden veel sterkte en Gods zegen toe in dit grote gemis. Ds. C. Baggerman

Disclaimer

Social Media