ZWO 40-dagentijd deel 6

intro ZWOIn de 6 weken voor Pasen worden er steeds projecten van Kerk in Actie toegelicht waar uw aandacht en bijdrage voor wordt gevraagd. Laten we samen in actie komen en anderen tot zegen zijn met onze gaven, gebed en tijd. In Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk staan gedurende deze lijdenstijd de bekende boterham of collectebus weer klaar waarin uw bijdrage van harte welkom is. Wilt u meer informatie over de projecten, kijk dan op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

In deze 40-dagentjd volgen we moeders, die vanuit hun onvoorwaardelijke liefde de ruggengraat van de samenleving vormen. Op weg naar Pasen hopen we dat deze vrouwen u mogen inspireren tijdens deze dagen, waarin we de lijdensweg van Jezus gedenken. Hij die ons voorging met Zijn onvoorwaardelijke liefde.

We nemen u mee naar moeders in Libanon, Nederland, India , Indonesië en Oeganda. Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde, we staan stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld. Door hun inzet krijgen kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Project 6 : zondag 25 maart : “Steun kwetsbare gezinnen in Noord- Oeganda” Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de

medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!

Bovenstaande collectes worden van harte aanbevolen door de ZWO-commissie van Ark, Rank , Wingerd en IJsseldijkkerk

Social Media