Het "Paarse boekje" 2018

intro ZWOOp 18 februari is aan u het bekende paarse boekje uitgereikt. Gedurende de lijdenstijd is dit boekje een leidraad op weg naar Pasen. Ook dit jaar is het samengesteld met informatie , gedichten en overdenkingen door leden en predikanten van Rank, Ark, Wingerd en IJsseldijkkerk. De 40-Dagentijd is een tijd van inkeer en bezinning, op weg naar Pasen. Het thema van deze lijdenstijd 2018 is “Onvoorwaardelijke Liefde”, dit loopt als een rode draad door het samengestelde boekje. Ook wordt er in het boekje uw aandacht gevraagd voor de projecten van Kerk in Actie die deze weken centraal staan. Uw bijdrage wordt hiervoor gevraagd en in de 4 kerken staan hiervoor de bekende boterham en collectebus weer klaar. De redactie van dit paarse boekje wenst u veel leesplezier en een gezegende tijd toe , op weg naar Pasen 2018.
Namens de ZWO-commissie: Leonie van Hoek, Marit Zondervan, Hilda van der Ham en Pieta Vonk Noordegraaf

Social Media