In Memoriam

Op 1 februari 2018 is Jannie Nieuwschepen – de Munnik overleden. Op 7 februari hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in de IJsseldijkkerk. We volgden in grote lijnen de liturgie die ze zelf voor het afscheid van haar Ton opstelde. Centraal mochten we de liefde van Christus stellen, zoals we die aflezen uit 1 Johannes 4: 7-12. Daarna hebben we haar begraven op Waalhoven bij haar man. Moge de Here God  allen die om haar treuren troosten en de kracht geven om verder te gaan. Ds. W.P. van der Hoeven

Disclaimer

Social Media