Stille Week

U komt stilheid toe, een lofzang, o God, in Sion. In de Stille Week, de week voor Pasen is er weer iedere avond een avondgebed in de IJsseldijkkerk. Hierbij ligt de nadruk op de stilte. Het is een bijzondere manier om je voor te bereiden op het grote Paasfeest. Een moment van bezinning, rust, inkeer, stilte. Iedere avond wordt er uit de bijbel gelezen, een gedeelte uit de profeten en een gedeelte uit het lijdensevangelie. Ook wordt er één psalm en één lied gezongen, en is er een gebed. We komen in stilte binnen en gaan ook in stilte weer uiteen. De avondgebeden zijn op maandag 26 maart, dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart, donderdag 29 maart en zaterdag 31 maart. Het begint om 19.30 uur en duurt niet langer dan 20 minuten. Op vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag is er een ‘gewone’ kerkdienst waarin het heilig Avondmaal gevierd wordt. We hopen dat ook dit jaar weer velen deze mooie vieringen willen mee-beleven! Kun je niet alle avonden, kom dan gewoon wanneer je wél kunt.

Social Media