Samen in de Ark

intro beroepingscommissieOp 24 februari jl. heeft de werkgroep Samen in De Ark haar advies aangeboden. U treft dat advies door hier te klikken. Op 13 maart jl. heeft de Algemene Kerkenraad besloten akkoord te gaan met de inhoud van dat advies. In het AK-besluit staat o.a. op welke wijze de actiepunten uit het advies worden ingevuld. U treft het AK-besluit door hier te klikken.Het advies van de werkgroep is om tijd te nemen voor een tussenstap: het overleg -onder leiding van een onafhankelijk voorzitter- tussen een vertegenwoordiging van de Rank-gemeente en van de Ark-gemeente over de inrichting van het gemeenschappelijke ‘confessionele profiel’ in het Arkgebouw. Parallel aan dit overleg wordt ook de Wingerd-gemeente uitgenodigd om een voorstel te ontwikkelen voor het ‘open profiel’. Voor het overleg tussen Rank-gemeente en Ark-gemeente is ds. H.J.J. Radstake, predikant te Schiebroek en oud-voorzitter van de classis Rotterdam, beschikbaar om als gespreksleider op te treden. De betreffende kerkenraden gaan de eigen wijkgemeente informeren.

Met vriendelijke groet, Ton Versteeg scriba Algemene Kerkenraad

Disclaimer

Social Media