• Home
  • Algemeen
  • Opbrengst postzegels en ansichtkaarten zending in 2017

Opbrengst postzegels en ansichtkaarten zending in 2017

intro postzegelIn 2017 werd landelijk een totaalopbrengst bereikt van ongeveer € 31.533,-.  Zoals u ziet leveren de kaarten en postzegels een geweldig bedrag voor de zending op, blijf dus vooral de kaarten en zegels inleveren in de daarvoor bestemde bussen van de Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk. Kerkinactie en de GZB zijn de vrijwilligers, die het veldwerk verrichten voor de postzegel- en kaarteninzameling, dan ook zeer erkentelijk voor hun werk en hier in Krimpen danken zij met name dhr. De Ruijter voor zijn inzet.

Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld: 80 % is voor het zendingswerk van Kerk in Actie en 20% is voor het zendingswerk van de GZB.

Hoewel de traditie van een vakantiekaartje sturen en ook het versturen van gewoon een brief, door het gebruik van internet op zijn retour is, zijn er toch nog velen die wel een kaart of brief sturen.
Krijgt u soms mooie kaarten toegestuurd, bewaar deze dan en lever ze bij ėėn van de vier onderstaande kerken in.
De postzegels worden van deze kaarten afgeweekt en de kaarten worden op beurzen verhandeld of via Marktplaats verkocht.
Wel is het belangrijk de kaarten heel te laten en de postzegel er niet uit te knippen; want anders hebben ze geen waarde.
Natuurlijk kunt u ook de postzegels van de gewone enveloppen ruim uitknippen en ook inleveren.
Ook verzamelingen kunnen worden ingeleverd.
In Krimpen a/d IJssel is Dhr J. de Ruijter verantwoordelijk voor de inzameling van de postzegels en kaarten.
Vele uren worden besteed aan het sorteren en afweken van de postzegels. 

postzegels

ZWO-commissie Rank, Ark, Wingerd en IJsseldijkkerk