Ontmoetingsmiddag en -avonden in april 2018

intro verslag ontmoetingsavondenWe hebben 4 ontmoetingsmiddag-avonden gehad waar ongeveer 150 gemeenteleden aanwezig waren. Na 3 jaar vacant te zijn geweest zijn we dankbaar dat we het dit keer met onze eigen wijkpredikant ds. Baggerman konden houden. Het thema voor deze ontmoetingen was Normen en Waarden.  Ds. Baggerman had 23 stellingen verzameld; aan één van de aanwezigen werd een nummer gevraagd. Nadat deze stelling was voorgelezen, kon men kiezen of ze het er mee/oneens waren. Was je het ermee eens was dan hield je de groene kaart omhoog, rood als je het er niet mee eens was. Ds. Baggerman liet een enkeling aan het woord waarom deze dit zo vond. En waar vind je in de bijbel hier iets van terug. Na de pauze las ds. Baggerman een stukje uit de Bergrede voor en legde dit uit. Aan de hand van enkele vragen gingen we met elkaar discussie. Aan het eind van de avond konden we ons nog te goed doen aan een glaasje frisdrank en zoutjes. Het waren ontmoetingen met ontspanning, diepgang, openheid, gesprek en saamhorigheid.
verslag ontmoetingsavonden