Wij gedenken

Op 22 mei overleed ons oudste gemeentelid, Adriana de Boom – van Krimpen op de hoge leeftijd van 98 jaar. Een lang leven, waarin ze niet alleen haar klein- en achterkleinkinderen bij zich had, maar zelfs ook een achter-achterkleinzoon, de vijfde generatie dus! Bij de  uitvaartdienst in de Olm lazen we  de gelijkenis van het verloren schaap. De goede herder gaat op zoek naar iedereen, zo zoekt ook Jezus ons allen en Hij doet dat uit liefde. We mogen, bij al het verdriet, ook dankbaar zijn dat mevrouw De Boom nu de rust heeft gevonden en we wensen het gezin veel sterkte toe  en Gods zegen in alles.
Jaantje de Boom-van Krimpen werd geboren op 7 februari 1920 in Krimpen aan de Lek. Op 11 juni 1941 trouwde zij met Govert de Boom en kwam in Krimpen aan den IJssel te wonen. Vele jaren woonde zij IJsseldijk 6. Er werden drie dochters geboren, en zij was voor hen een echte moeder, die er altijd was, behulpzaam, zorgzaam, liefdevol. Er kwam groot verdriet in haar leven toen dochter Teunie op 23-jarige leeftijd overleed. Wie een kind verliest, verliest alles. Dat verdriet ging nooit over en door de jaren heen kwamen er ook voor haar zelf heel wat lichamelijke klachten bij. De laatste jaren waren moeizaam, steeds meer raakte zij haar gedachten kwijt. In Tiendhove woonde ze de laatste tijd en daar is ze ook in alle rust overleden. 
Ds. C. Baggerman

Disclaimer

Social Media