Overstapdienst naar...?

Op zondag 8 juli was de overstapdienst. De oudste kinderen van de kindernevendienst gingen afscheid nemen, velen gaan straks naar een andere school, en daarbij hoort ook de overstap van kindernevendienst naar… Ja, naar wat eigenlijk? Er is de eethuiscatechese, die in september weer begint, en er zijn ook plannen om te komen tot een jongerennevendienst, bijvoorbeeld een keer in de maand, parallel aan de kindernevendienst, om zo de overgang naar de gewone kerkdienst, want dáár wordt natuurlijk iedereen verwacht…, te maken.

Disclaimer

Social Media