Opbrengst noodhulp Sulawesi

intro noodhulp sulawesiDe collecte voor noodhulp aan Sulawesi, o.a.de inhoud van de Heilig Avondmaalsbekers,  heeft tot nu toe het mooie bedrag van €  1267,35 opgebracht. Blijft u bidden voor de slachtoffers en heb die zich inzetten voor hulp aan de getroffen bevolking. Uw gift overmaken kan nog steeds! 
Dit kan op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.
Uw wijkdiaconie.

Disclaimer

Social Media