Belijdenis doen

Denk er eens over na of het wat voor u of voor jou is. Graag ga ik het gesprek erover met je aan. En ben je al wat ouder (meer dan 400 volwassen leden van de gemeente hebben nog geen belijdenis gedaan) overweeg eens of het geen tijd wordt om de stap van ‘ja zeggen tegen God’ te nemen.

Belijdenis doen is kiezen. Heel het leven is kiezen. Maar soms moet je je uitspreken over de basis in je leven. Toen je een kind was liep je met je vader en moeder mee. Zij lieten je dopen. Nu komt er een moment dat je die doop voor eigen rekening neemt. Ook dat is belijdenis doen. Je beseft dat je niet zomaar op aarde bent. Zo is belijdenis doen Ja zeggen tegen God. Je wordt je bewust dat je elke dag verder mag. Zo is belijdenis doen dankbaar en blij zijn voor wat God je geeft. Je doet belijdenis van je geloof.  Dat betekent dat je zoekend en tastend duidelijk maakt dat je bij de gemeente wilt horen. De gemeente is een gemeenschap van mensen onderweg, die elkaar bij het geloof houden. Belijdenis doen is persoonlijk ja-zeggen, maar je hoeft niet alles zelf uit te vinden. Je geloof belijden, is hardop zeggen wat je gelooft. Als volwassene belijd je dan met de kerk jouw geloof. Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat. Het geloof in Jezus, Gods Zoon, die zegt 'heb elkaar lief' en 'zorg goed voor deze wereld'. Het geloof in de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. Je verklaart plechtig dat je dit geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent. Met een handoplegging bekrachtigt de dominee de belijdenis.
Het hele jaar door kun je belijdenis doen. In de IJsseldijkkerk kiezen we voor Pinksteren (het feest van de heilige Geest). Bij een belijdenis worden ook vragen gesteld. Niet alleen aan degene die belijdenis doet, maar ook aan de mensen in de kerk. Want het nieuwe belijdende lid is van nu af aan opgenomen in de kerkgemeenschap. Zijn of haar naam wordt opgeschreven in het belijdenisboek. Door 'ja' te antwoorden op de vragen, laat iedereen die bij de belijdenis aanwezig is hardop horen dat hij of zij ermee instemt. Belijdenis doen kan je zien als een vervolg op de doop. Wie als kind gedoopt is heeft dat niet bewust meegemaakt. De ouders van een baby laten hun kindje dopen en beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof. Als het kind volwassen is, kan het zelf besluiten deze doop met een ‘ja’ te bevestigen.
Voorbereiding op belijdenis Aan het doen van belijdenis gaat vaak een tijd van voorbereiding vooraf. Dit gebeurt samen met de dominee en eventueel met anderen die belijdenis willen doen. In deze voorbereiding bespreek je met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof. 

Neem voor meer informatie gerust contact op met:

Annemieke Ringoir          (tel.590019)

Social Media