Wijkontmoetingsavonden

Wijkontmoetingsavonden ( vroeger genoemd:groothuisbezoeken) worden gehouden in de kerk of bij iemand thuis. We nodigen iedereen uit één van deze avonden bij te wonen. Het is de bedoeling elkaar beter te leren kennen, en te spreken over geloven in deze drukke tijd. Ook bieden deze avonden de mogelijkheid om aandachtspunten in te brengen, waarvan u graag zou zien dat die in de kerkenraad besproken worden.

Verslag van een Wijkontmoetingsavond

Verslag van een ontmoetingsavond 2016, dit keer van sectie 9.intro jezus volgen
Net als in de afgelopen jaren hebben we dit jaar in februari een avond georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen rondom een onderwerp. Dit jaar kwam op de kerkenraad het idee om met elkaar te praten over het hoe en waarom we "Jezus volgen".
De uitnodigingen werden door onze contactpersonen bezorgd aan alle gemeenteleden in onze wijk en zo konden we op 15 februari 20 personen met koffie en koek welkom heten op de kaasboerderij in Ouderkerk.
We openden de avond met het vragen om een zegen. De inleiding ging over hoe we worden uitgenodigd in de voetsporen van Jezus te leven. Hoe we een persoonlijk antwoord zoeken op de oproep die uitgaat van het evangelie. Niet hem na-apen maar hem volgen door Hem te laten inspireren met alles wat we doen.
Na een heerlijk kopje koffie of thee praatten we hierover na. We hadden deze avond gedacht op een andere manier in gesprek te gaan dan in groepjes. Voor iedereen was er daarom een vraag die je wel of niet zelf kon beantwoorden. Op deze manier kwamen er mooie getuigenissen, meningen of nog meer vragen boven tafel.
We lazen Lukas 9 vers 23-29 waarin Jezus zijn discipelen, en dus ook ons, onderwijst in het volgen van Hem. Door middel van lied 835 vers 1 en 2 dat we zongen, vroegen we Jezus om ons te helpen de juiste weg te volgen. Tot slot luisterden we nog naar een prachtig gedicht en dankten we onze Vader voor deze leerzame avond. Zo konden we terug kijken op een goed samenzijn als gemeente van Christus die ons leerde Jezus te volgen.

Volgende Wijkontmoetingsavond:

Geen activiteiten gevonden

Disclaimer

Social Media