Gesprekskringen & Bijbelstudies

Hieronder wordt gewerkt aan een overzicht van de gesprekskringen en Bijbelstudies van veel Krimpense kerken, voor het seizoen 2017-2018:

 

Belijdenis-catechisatie

Graag wil ik beginnen met de belijdenis- catechisatie. Dat is iets heel belangrijks, in de opbouw van de gemeente, en ook in de opbouw van je eigen geloofsleven. Van harte nodig ik hiervoor mensen uit, jonger of ouder, die dieper over hun geloof willen nadenken. Het doel is om met elkaar in gesprek te raken. Als je op de belijdeniscatechisatie komt, ben je niet verplicht om belijdenis te doen. Maar natuurlijk hopen we wel zover te komen. Nog een misverstand: je hoeft niet van alles uit je hoofd te leren, of super-gelovig te zijn. Het gaat erom dat je wilt groeien in je geloof. Nog een derde misverstand: het is niet ontzettend saai. Tenminste, dat is niet mijn bedoeling… 
Misschien hebt u / heb jij er al eens vaker over gedacht, misschien ook nog niet. Er zijn veel redenen om belijdenis te gaan doen. Het belangrijkste is dit: je komt uit voor je geloof. Je gaat naar de kerk. Het geloof heeft zeker een betekenis in je leven. Maar nu wil je er verder mee. Je wilt je verantwoordelijkheid nemen. Laten blijken dat je God hebt leren kennen. Je wilt het aan God laten zien én aan de mensen om je heen. Als je van iemand houdt, dan wil je dat ook tegen diegene zeggen. Als je van God houdt, wil je dat ook tegen Hem zeggen. Misschien ben je als kind gedoopt? Dan is belijdenis doen het ja-zeggen op de doop, het voortzetten van wat lang geleden al begonnen.
De kennismakingsavond is op dinsdag 24 oktober, om 20.00 uur. Wil je je aanmelden, of eerst eens doorpraten? Kun je niet op 24 oktober, maar wil je wel graag meedoen? Neem contact op met mij, tel.0180-761661 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
De  volgende avonden zijn:
In 2017: 24-10; 30-10; 6-11; 27-11; 4-12; 11-12 en 18-12
In 2018: 8-1; 15-1; 22-1; 5-2; 12-2; 19-2; 5-3; 12-3 en 19-3
Alle datums staan ook in de websiteagenda. Bij elke avond staat daarbij het onderwerp van gesprek.

Bijbeluur

Samen lezen, nadenken en praten over de Bijbel.
Op woensdagochtenden met ds. C.Baggerman
De eerste keer is op woensdag 1 november, om 10.00 uur in de consistorie-kamer. 
Wilt u meedoen of informatie vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0180-761661.
De andere datums zijn:
in 2017: 1-11; 15-11; 29-11 en 13-12.
In 2018:  10-1; 31-1; 14-2; 7-3; 21-3; 11-4; 25-4 en 9-5
Deze datums  vindt u ook in de AGENDA van www.ijsseldijkkerk.nl

Geloven is.....

Aan de hand van verhalen uit de Bijbel kijken we naar ons eigen leven en de wereld om ons heen.
Wat kunnen wij leren van deze verhalen, en natuurlijk van elkaar. Wat wil God ons zeggen via Zijn Woord, en hoe kunnen wij dat gestalte geven in ons dagelijks leven?
Deed al belijdenis, maar wil je je graag wat verder verdiepen in het hoe en waarom van het Christelijk Geloof, of wil je gewoon in gesprek met anderen over hoe je geloof te leven, dan kun je aansluiten in deze groep voor jong en oud!
Dit seizoen buigen we ons over moeilijke uitspraken van Jezus. Steeds hebben we heel open gesprekken en heeft iedereen zijn inbreng. Ook wordt er af en toe een thema behandeld dat door de groep is ingebracht.
Kom gerust een keer kijken en meedoen op woensdagavond van 19:30-21:30uuur in de achterzaal van de Ijsseldijkkerkkerk.
De data zijn:
In 2017: 1 november; 22 november en 13 december
In 2018:  3 januari; 24 januari; 14 februari;  7 maart;28 maart (stille week);18 april;  9 mei; 30 mei en 20 juni.
Deze datums vindt u/jij ook in de agenda van www.ijsseldijkkerk.nl 
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij:
Els de Heer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Annemieke Ringoir, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0180 590019
Kom gerust een keer mee doen. Ook al kun je niet iedere keer. Iedereen is welkom!!

Mensen van de weg

Ds.C. Baggerman leidt de Bijbelkring “Mensen van de weg” , de uitdrukking die aan de eerste christenen werd gegeven.(Handelingen 9:2, 24:14)
 In het boek Handelingen der Apostelen komen we veel van die eerste gelovigen tegen. In deze Bijbelkring willen we kijken naar een aantal gelovigen van het eerste uur, zoals Stefanus, Filippus, Cornelius en natuurlijk ook Paulus. Hoe is de ‘weg’ die zij gegaan zijn, en wat kunnen wij daarvan leren voor onszelf in deze tijd?
Je hoeft niet van tevoren al ‘veel van de bijbel te weten’ om op de Bijbelkring te komen, je moet er juist ‘veel van willen leren’. Juist door samen te lezen en erover te praten kom je dieper in de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God.
De Bijbelkring komt voor de eerste keer bijeen op dinsdagavond  10 okt. 2017 van 20.00 – 21.45 uur in de achterzalen van de kerk.
Opgeven kan bij ds. C. Baggerman.  tel: 0180-761661 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De volgende avonden zijn:
7 november 2017   met als onderwerp:  Hand. 4:32- 5:11 Ananias en Saffira 
12 december 2017 met als onderwerp:  Hand. 8:26-40     Filippus
13 Februari 2018    met als onderwerp:  Hand.9                Saulus
13 maart 2018        met als onderwerp:  Hand. 10             Cornelius
De datums vindt u  ook in de AGENDA van www.ijsseldijkkerk.nl

Poëzie kring

De poëzie-kring komt ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar onder leiding van ds. C. Baggerman om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken.
Dit zijn niet per se ‘christelijke gedichten’, maar wel gedichten die aan thema’s rond geloof, bijbel en zingeving raken. Er is aandacht voor “klassieke”, literaire dichters als Ida Gerhardt, Martinus Nijhof, Guillaume van de Graft, Gerrit Achterberg maar ook de oudere én de modernere poëzie wordt niet geschuwd.
Het hoeft niet altijd te rijmen… Voorkennis is niet vereist, wel inlevingsvermogen en belangstelling voor literatuur.
Gegevens over tijd, plaats en datums worden geplaatst zodra zij bekend zijn.

Interkerkelijke gebedskring Krimpen

Het gebed is een geweldig geschenk dat God ons gegeven heeft! We mogen alle vreugden, zorgen en gedachten bij God brengen. We bidden voor mensen, de kerk en de wereld. Het is goed om dit met elkaar te doen. Samen lukt het vaak beter om trouw vol te houden. U en jij zijn van harte welkom om met ons mee te bidden. Ook als u/jij maar eenmalig of onregelmatig in de gelegenheid bent om te komen, ben(t) u/je welkom.
Stuur gerust een email met gebedspunten of vragen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We komen elke eerste en derde donderdag van de maand om 19.00 uur. bij elkaar in de IJsseldijkkerk.
De eerste keer in het nieuwe seizoen is op D.V. 7 september 2017
Contactpersoon: Annemieke Ringoir 0180-590019 Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Data voor het seizoen 2017-2018:
In 2017 op 7en 21 september, 5 en19 oktober,  2 en16 november,  7 en 21december
In 2018 op  4 en18 januari,  1en15 februari,  1en15 maart,  5 en19 april, 3 en17 mei,  7en 21 juni,  5 juli.

2e thema-avond: Hoe gaan we om met de aarde, Gods schepping?

Debatavond over geloof en duurzaamheid  Duurzaamheid is een thema dat je overal tegen komt. Het gaat van afval scheiden, de manier waarop je je boodschappen doet, tot aan de kabinetsformatie. Het inzicht groeit dat de vraag hoe we omgaan met de aarde urgent is. Hoe staan we daar als gelovigen in? Zien we de aarde vooral als een instrument dat we kunnen bewerken? Of voelen we ons meer geroepen de aarde te bewaren? In het document ‘Laudato Si' roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. Hij roept zelfs op tot een ‘ecologische bekering’. Fred van Iersel, diaken in de Katholieke kerk en verbonden aan de Tilburg School of Theology en voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvraagstukken van de Raad van Kerken, zal ons over dit bijzondere document vertellen en laten zien hoe het mensen in beweging zet. We zullen met hem in debat gaan over de vraag wat geloof ons zegt over duurzaamheid. Enkele mensen uit Krimpen zullen vertellen hoe ze hier in praktijk mee omgaan. En we bespreken hoe we dat door kunnen vertalen in ons eigen leven. Het wordt een boeiende avond over een thema dat ons allen bezighoudt.
Datum: 15 februari 2018 Tijd: 20.00- 22.00 uur Plaats: Krimpenerwaard College Inleider: Fred van Iersel Opgave bij: Ivan Jankie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3e thema-avond: Duurzaamheidsmarkt

Hoe kun je het werken aan duurzaamheid handen en voeten geven? Verschillende mensen uit ons dorp zijn hier actief mee bezig. In dit seizoen maken we kennis met hen in de kerkbladen. Op de duurzaamheidsmarkt kunt u hen ontmoeten en iets van hun werk zien. U kunt hen concreet ondersteunen en wordt ook zelf wellicht op ideeën gebracht. Want duurzaam geloven en denken leidt tot duurzaam doen.
Datum: 24 april 2018 Tijd: 20.00 - 22.00 uur Plaats: RK kerk De Bron, Memlinghof 2
Inleider: Rita Scholenberg, Arnold Spek, Corinne Groenendijk, Hilda Pleysier Opgave bij: Hilda Pleysier, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat staat er?

De afgelopen decennia zijn er nogal wat nieuwe vertalingen van (een gedeelte van) de Bijbel verschenen. Waarbij het opvallend is hoezeer deze vertalingen onderling kunnen verschillen. Vandaar dat het zinvol lijkt aandacht te besteden aan de vraag, door welke principes vertalers zich laten leiden en welke hindernissen bij een vertaalproces genomen moeten worden.
Wat hierbij allemaal komt kijken wordt verduidelijkt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden die we samen zullen lezen (kennis van het Hebreeuws en/of Grieks is hierbij niet nodig: dat leren we ter plekke!)
 Datum: Donderdag 22 maart 2018. Tijd: 20.00 uur Plaats: De Ark Inleider en Aanmelden: dr. G. den Hartogh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volwassenencatechese vanuit de Ark

Na alweer een aantal jaren inmiddels niet meer weg te denken: de maandelijks terugkerende Volwassencatechese. Een bonte verscheidenheid aan onderwerpen is inmiddels behandeld, maar er zijn nog voldoende zaken waarover nagedacht kan worden! Over dit en andere onderwerpen willen we het komende seizoen weer van gedachten wisselen. Iedereen is van harte welkom – ook wie niet eerder deelgenomen heeft!
Datum: 21 september 2017. Dit is de eerste bijeenkomst. Tijd: 13.30 uur Plaats: De Vroedschap 30 Inleider en Aanmelden: dr. G. den Hartogh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zomerbijbelkring

Afgelopen zomer ontstond het idee om speciaal voor de ‘oudere jongeren’ een bijbelkring te organiseren. Dit vanuit de gedachte dat juist in de weken rondom de zomervakantie er dikwijls heel weinig activiteiten zijn en dat deze periode dus bij uitstek geschikt is om eindelijk eens naar die bijeenkomst te gaan waar je eigenlijk altijd al eens naar toe wilde… Inmiddels zijn we in juli 2017 van start gegaan en mogen we in alle bescheidenheid toch van een succes spreken! En dit vraagt uiteraard om een vervolg. Op dit moment zijn nog geen data bekend, maar die zullen via kerkblad, website en social media gecommuniceerd worden: dus iedereen die zichzelf aangesproken weet als ‘oudere jongere’ is op de betreffende avonden van harte welkom in De Ark waar inmiddels een bont gezelschap van allerhande jongelui uit diverse Krimpense kerken – van ‘weinig-gelovig’ tot Gereformeerde Gemeente en zo’n beetje alles ertussenin – samenkomt om met elkaar van gedachten te wisselen over al die dingen die ‘oudere jongeren’ kunnen bezighouden! En ook vanaf deze plaats nogmaals: iedereen die deel wil nemen, - van harte welkom!!

Wat bezielt ze?

Lezing over motieven en achtergronden van islamitisch terrorisme. Afgelopen seizoen werd in het Krimpenerwaard College onder bovenstaande titel een lezing gehouden over een onderwerp dat momenteel vrijwel iedere dag in mindere of meerdere mate het nieuws beheerst. En hoewel de militaire kracht van IS in het MiddenOosten lijkt af te nemen, geldt dat zeker niet voor de aanslagen die her en der gepleegd worden en westerse regeringen in gijzeling lijken te houden. Vandaar dat het zinvol lijkt de genoemde lezing, aangepast aan de actualiteit, nogmaals te houden. Op dit moment zijn plaats en datum nog niet bekend. Deze zullen t.z.t. bekend gemaakt worden

Muziek-uur

Muziek-uur. Christendom en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog: de huidige West-Europese muzikale traditie is niet denkbaar zonder daarbij de kerkmuziek te betrekken. Tientallen, ja wellicht honderden componisten hebben niet zelden een groot deel of zelfs het grootste deel van hun werk aan kerkmuziek gewijd. Daarom lijkt het niet meer dan vanzelfsprekend om ook in het kader van de leerhuizen en kringen extra aandacht aan deze kerkmuziek te gaan besteden. En daarbij eens niet vanzelf de platgetreden paden bewandelen (ook al blijven Bach, Mozart en Beethoven natuurlijk de moeite meer dan waard), maar ook de schijnwerpers richten op de bizarre persoonlijkheid van Carlo Gesualdo, die zich enerzijds schuldig maakte aan een dubbele moord, vervolgens door een aaneenschakeling van grillige omstandigheden onderkoning van Napels werd, maar zich het liefst terugtrok in de eenzaamheid om te componeren… Of Tomas Luis de Victoria, hofcomponist van koning Filips II van Spanje. Die bij ons een slechte pers heeft vanwege de 80-jarige oorlog, maar een buitengewoon vroom man was. En voor wie De Victoria dus schitterende muziek heeft geschreven! En zo zijn er meerdere intrigerende persoonlijkheden die de moeite van het bestuderen en vooral: beluisteren meer dan waard zijn! De inleidingen zullen verzorgd worden door ds. Den Hartogh en gehouden worden in de Ark. Nadere bijzonderheden over data en aanvangstijden volgen te zijner tijd in het kerkblad! Maar op voorhand: iedereen van harte welkom!! (En: men hoeft geen instrument te kunnen bespelen of een absoluut gehoor te hebben om van muziek te kunnen genieten!)
Datum en tijd: Nog vast te stellen. U wordt hierover geïnformeerd via het kerkblad. Plaats: De Ark Inleider en Aanmelden: dr. G. den Hartogh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volwassenencatechese vanuit de Rank

bij allerlei gesprekken brachten gemeenteleden ter sprake dat men nog eens graag met elkaar in gesprek zou willen gaan over de basis van het christelijk geloof.
Thema's als geloven, kerk, doop, (deelname) aan het Heilig Avondmaal zijn als onderwerpen genoemd.
Belangstellenden kunnen dit laten weten aan ds M. v.d. Giessen, tel 180-471117; email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
De start van deze catechese is op dinsdagochtend 3 oktober 2017 om 10.15uur.

Geloofsopvoeding

Vooral in de pubertijd kan het een zoektocht zijn hoe je als ouder (of begeleider in het jeugdwerk) op een positieve manier met je kind kan blijven communiceren over God, de kerk en het geloof.
Om elkaar te inspireren en te ondersteunen willen wij aanstaande dinsdag, 24 oktober starten met een geloofsopvoedingsgroep voor ouders in de tiener- en puberleeftijd. Een tweede avond is ook al gepland (28 november). Ouders, maar ook iedereen die te maken heeft met tieners en pubers (bijvoorbeeld als je in het jeugdwerk zit) zijn van harte welkom! We kunnen ons voorstellen dat er ook ouders van jongere kinderen zijn die interesse hebben voor het onderwerp geloofsopvoeding: voel je ook welkom of maak je interesse aan ons kenbaar. Wellicht kunnen we voor de ouders van jongere kinderen ook een avond of groep organiseren.
De avond op 24 oktober begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Rank. Vragen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mentorcatechese in de Rank

Beste jongere, Ben jij een tiener in de leeftijd van 12-15 jaar? Dan willen wij je graag uitnodigen voor de mentorcatechese. We willen samen met jou de Here Jezus beter leren kennen. Waarom is het belangrijk dat je God kent? God heeft ons lief! Hij wil niets liever dan dat we allemaal gelukkig worden, en voor altijd bij Hem kunnen zijn. Hij heeft er zelfs zijn eigen zoon Jezus Christus voor gegeven, om ons te redden!! Maar wat verwacht God dan van ons….? Dat is een heel belangrijke vraag, en misschien heb jij zelf nog veel meer vragen over het geloof. Kom er vooral mee, want de catechese wordt voor jou georganiseerd. Net als het afgelopen seizoen maken we gebruik van mentorcatechese en de methode Follow Me. Beste 16+ jongere, Ben je 16 jaar of ouder en wil je nog geen belijdeniscatechese volgen? Dan bieden we jou Follow Me Next aan op maandagavond. Het doel van deze methode is dat we elkaar helpen om ons geloof te verdiepen. We sluiten aan bij de vragen die jongeren van jouw leeftijd bezighouden en gaan met de Bijbel in de hand op zoek naar antwoorden. We praten, bidden, discussiëren, luisteren, denken, zijn stil, enz. Hoe zien de ‘Follow me’ en ‘Follow me next’ avonden eruit? We komen iedere twee weken bij elkaar op maandagavond. Elke avond begint om 19.00 met een ijsbreker. Hierna gaan we in kleine groepjes van 5 á 6 jongeren, onder begeleiding van een mentor de lesstof bespreken en verwerken. Door kleinere groepjes is er meer ruimte voor ieders persoonlijke mening, en vragen. Na afloop (circa 19.45 uur) is er gelegenheid om nog even te chillen. Data mentorcatechese Follow Me en Follow Me Next in DE RANK:
18 september-2 oktober- 23 oktober- 6 november- 20 november- 04 december- 18 december 2017
15 januari- 29 januari- 12 februari- 05 maart-
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbelkring

Al weer een aantal jaren wordt maandelijks bijeengekomen en samen nagedacht en gesproken over Bijbelse onderwerpen. Zo werd gedurende het seizoen 2014- 2015 aandacht besteed aan het boek Openbaring en stond in 2015-2016 de profeet Daniël centraal. In 2016-2017 werd nader ingegaan op de vraag, hoe de bijbel ooit ontstaan is; in het kader daarvan werden diverse passages uit zowel het Oude als Nieuwe Testament gelezen worden. Dit seizoen willen we met elkaar nadenken over het thema ‘Bijbel en geloven in praktijk’. Onderwerpen zullen o.a. zijn: Geloven: hoe doe je dat? De kracht van het gebed; Wat is de kerk?, De toekomst van het christendom, e.a.
Datum: In 2017: 3 oktober / 24 oktober / 28 november / 19 december In 2018: 30 januari / 20 februari / 27 maart / 24 april / 29 mei
Tijd: 20.00 uur Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8 Inleider: dr. G. den Hartogh, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Creativiteit met de Bijbel

Biblejournaling is een creatieve manier van bijbel 'lezen' door middel van schrijven, tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel of in een schrift. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen leest. Deze cursus is voor iedereen die wil beginnen met biblejournaling en handletteren. Je zult allerlei ideeën opdoen en stap voor stap de technieken leren. De cursus wordt gegeven door Linette Trapman. Linette is beeldend kunstenaar. Via een vriendin kwam ze met biblejournaling in aanraking en sinds die tijd is het een deel van haar geloofsleven geworden. Het geeft extra waarde om een Bijbelgedeelte te bestuderen en daarna creatief uit te werken. De teksten gaan veel meer voor je leven. Daarnaast is het ook heerlijk om de rust van creatief werken op te zoeken. Deelnemers zijn vrij om zelf te tekenen maar er wordt door Linette ook voor iedere workshop een ontwerp gemaakt die gebruikt kan worden, passend bij de gekozen Bijbeltekst. Misschien vindt je het niet fijn om in je bijbel te tekenen en te kleuren. Of heb je (nog) geen geschikte Bijbel hiervoor. Ook dan kun je gaan genieten van Biblejournaling! Pak een mooi blanco notebook en maak er een Art Journal van rondom Gods woord. Het thema ‘De hoop die in ons leeft’ staat centraal tijdens de samenkomsten.
Willemieke Schippers zal de gezamenlijk bezinning hierover leiden. Er wordt een ochtend- en een avondcursus biblejournaling gegeven.
Voor meer informatie: https://www.puurvandaag.nl/puur-doe-boek-creativitijdmet-de-bijbel/
Opgeven: Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoon: 06 20653547
De data voor de ochtendcursus: Donderdagmorgen 11 januari 2018 Donderdagmorgen 1 februari 2018 Donderdagmorgen 22 februari 2018
Tijd: 9.30 – 11.30 uur. Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8
De data voor de avondcursus: Donderdagavond 18 januari 2018 Donderdagavond 8 februari 2018 Donderdagavond 22 februari 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8

Leven met verlies

In deze gesprekskring van vier avonden zullen we met elkaar stilstaan bij verlies en rouw. De kring ‘Leven na verlies’ is bedoeld om mensen die een dierbare hebben verloren, te (onder)steunen in het rouwproces. De ontmoetingen zullen zo’n twee uur duren en eens in de veertien dagen plaatsvinden. Zowel het delen van de eigen ervaringen als het luisteren naar de ervaringen van anderen, kunnen helpen bij het verwerken van en leren omgaan met verlies. Dit vindt plaats in een huiselijke en vertrouwelijke sfeer. Deze kring is geen ‘rouwkring’ voor mensen die nog maar kortgeleden een verlieservaring gehad hebben, maar voor hen die al wat langer– een jaar of meer – iemand verloren hebben. U heeft de eerst storm van emoties en vragen in de voorliggende periode over u heen gekregen en nu behoefte om deze ervaringen uit te wisselen, te ordenen en het licht van Gods Woord erover te laten schijnen. De kring wordt gegeven door Willemieke Schippers, kerkelijk werker bij de PKN Krimpen aan den IJssel. Zij zal voorafgaand aan de cursus met iedereen even kennismaken.
Datum: 1 en 15 februari, 8 en 22 maart 2018 Tijd: 19.30-21-30 uur Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8
Begeleidster: Willemieke Schippers-Kuyl Info en opgave: Voor 15 januari 2018 bij Willemieke Schippers-Kuyl T 06-20653547 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Breng spirit in je leven: virtuoos leven volgens de Bijbel

Als je om je heen kijkt zijn er vast mensen die je inspireren of geïnspireerd hebben. Ze laten je op de een of andere manier zien hoe je kunt leven. Sommigen laten je zien hoe je kunt geloven. In de bijbel ontmoeten we zulke mensen ook. We kunnen lezen over hun ervaringen in het leven en hun ervaringen met iets hogers of God. In deze kring gaan we via de bijbelleesmethode van de ‘Basiscursus Geloven’ met hen in gesprek. Vorig seizoen waren de deelnemers enthousiast over deze manier van met elkaar in gesprek gaan. Binnen de kortste keren zaten we van alles met elkaar te delen. En de bijbelverhalen gingen op een nieuwe manier voor ons leven. Een paar jaar geleden zijn we gestart met een gespreksgroep voor dertigers en veertigers. De deelnemers zijn enthousiast om verder te gaan: ‘omdat ik op deze manier actief met mijn geloof bezig blijf’, of ‘om wat meer rust of verdieping in mijn leven te hebben’, of ‘omdat het goed is hierin met anderen op te trekken’. Graag begroeten we nieuwe mensen in de groep. Spreekt deze opzet je aan? Je bent van harte welkom om mee te doen.
Datum: In 2017: 27/9, 1/11, 13/12.   In 2018: 31/1, 14/3, 18/4, 30/5 en 13/6
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Bij mensen thuis, op 27 september bij Margreet Fraanje, Orchidee 7
Begeleiding: Margreet Fraanje en Ds. Corinne Groenendijk Info en opgave: Margreet Fraanje, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meditatiegroep op de maandag: stilte en meditatie in het leven

In deze groep ontdekken we samen wat stilte en meditatie in je leven kan betekenen. De christelijke traditie noemt dat ‘Vacare’ met aandacht leven en vrij worden. Vacare is in vrijheid leven met de schepping, de mensen om je heen, jezelf en de Bron van alle leven. In de kring lezen we een passage uit het boek ‘van Kick Bras en delen onze leeservaringen. Ook zullen we enkele teksten die over het omgaan met de aarde, de schepping lezen. Daarna worden we samen stil met een woord dat wil inspireren, om te komen in de aanwezigheid van de Eeuwige. Wat we vragen is het ‘commitment’ om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen vorm van meditatief leven.
Datum: In 2017: 25/9, 23/10, 13/11, 11/12  In 2018: 15/1, 19/2, 26/3, 23/4, 25/6 en een stiltedag in mei/juni
Tijd: 20.00-21.30 uur Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Begeleiders: Jacqueline Snijders en Ds. Corinne Groenendijk
Info en opgave: Corinne Groenendijk T 0180-520909 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meditatiegroep op de dinsdag: kennismaken met de geestelijke weg

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele mensen voor ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Novicemeesters en coaches uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn. In de kring maken we kennis met de vijf stappen op de geestelijke weg die zij onderscheiden en we voegen er een eigentijdse zesde stap aan toe. We werken met de brochure ‘Meditatie langs de Geestelijke Weg’ waarin teksten en beelden uit de traditie ons de weg wijzen. Je zult merken dat ze je meer open maken om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen. De avonden starten met stilte en meditatie, zo ontdekken we telkens een stap op de geestelijke weg. Het laatste half uur zullen we onze leeservaringen met elkaar delen. Nieuwe deelnemers zijn welkom in deze groep. Wat we vragen is het ‘commitment’ om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen (geestelijke) weg. Datum: In 2017: 19/9, 24/10, 21/11, 19/12 In 2018: 16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 29/5, 19/6 en een stiltedag in mei/juni Tijd: 20.00-21.30 uur Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a Begeleiders: Hannie van ’t Verlaat en Ds. Corinne Groenendijk Info en opgave: Hannie van ’t Verlaat T 0180 580050 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

‘Liberaal Christendom’, een boek voor de kerk van nu.

Onder ‘liberaal christendom’ verstaan de schrijvers een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van Christendom, die zonder opdringerigheid het belang van Christelijk geloof wil uitspreken. Het gaat daarbij om het ervaren, doen van en denken over dat geloof. De schrijvers staan een geloofsgemeenschap voor die het leven viert, aandacht heeft voor kritiek en hulpbehoevendheid van buiten de eigen gemeenschap en een bijdrage levert aan bijvoorbeeld ouderenwerk, vreemdelingenwerk, voedselbank en inloophuizen. Daar hoort ook een theologie bij. Theologie is voor de schrijvers een voortdurend gesprek over geloofszaken, waarbij de uitkomst nooit tot definitieve waarheid leidt. In een twintigtal hoofdstukken bespreken zij de geloofszaken die hen bezighouden. Vorig seizoen maakten we kennis met dit boek dat bij de deelnemers veel herkenning en enthousiasme opriep. Vandaar dat we dit seizoen verder gaan. Op de dinsdagen 6 februari en 6 maart bespreken Corinne Groenendijk en Jilles Scheurwater een aantal onderwerpen uit het boek en gaan daarbij, hoe kan het anders, met de deelnemers in gesprek. Van harte welkom voor wie eerder deelnam maar ook voor nieuwe deelnemers!
Datum: 6 februari en 6 maart 2018
Tijd: 20.00-22.00 uur Plaats: De Wingerd, populierenlaan 90a
Begeleiding: Jilles Scheurwater en Ds. Corinne Groenendijk. Info en opgave: Jilles Scheurwater, T. 0180 514551 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Passie voor lezen

Onze leesclub is uitgegroeid tot een aantal boekenliefhebbers die ook op elkaar betrokken zijn. De besprekingen zijn vaak geanimeerd en de deelnemers voelen zich vrij te praten over wat hen werkelijk bezighoudt. Het was weer niet makkelijk de titels voor komend seizoen vast te stellen. Er zijn twee boeken van de Libris shortlist opgekomen. De buitenlandse auteur is dit jaar Hilary Mantel geworden met De geest geven. Zie ook haar interview met Adriaan van Dis. Ondanks de grote vaste lezersgroep zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. De boeken zijn vaak moeilijk bij de bibliotheek te krijgen. Maak dus maar snel een verlanglijstje voor uw verjaardag. We hebben er weer zin in.
De boekenlijst:
Datum                Schrijver                   Titel                   Jaar          Uitgeverij
10 okt.’17     Stefan Hertmans         De bekeerlinge    2016    De Bezige Bij
14 nov.’17    Lize Spit                       Het smelt            2016    DAS MAG
12 dec.’17   Jeroen Olyslaegers      Wil                       2016    De Bezige Bij
13 feb.’18    Jan van Mersbergen    De ruiter              2016    Cossee
13 mrt.’18    Marcel Möring              EDEN                  2016    De Bezige Bij
10 apr.’18    Hilary Mantel                De geest geven  2016     Atlas Contact
Tijd : Dinsdag 20.00 uur Leiding : Jansje en Jilles Scheurwater Plaats : De Wingerd, Populierenlaan 90a Kosten : €5,- voor de gehele serie
Opgave : Jilles Scheurwater, T 0180-514551, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Film Plus, een andere kijk op niet-alledaagse films

Vier keer per seizoen vertonen we op een maandagavond een niet alledaagse film. Een groep van 30-35 mensen uit geheel Krimpen mogen wij tot onze trouwe bezoekers rekenen. De vertoonde films getuigen van een religieuze, maatschappelijke, filosofische of historische diepgang. Ds. A. Schipper laat ons op zijn ontwapenende manier steeds opnieuw genieten van de bijzondere kanten van deze films. Een levendige discussie besluit de avond. Mocht u geïnteresseerd zijn, laat mij uw e-mailadres weten en ik houd u op de hoogte.
Voor 9 oktober staat op het programma: “Spring, summer, fall, winter….and spring”, van de Koreaanse regisseur Kim Ki-duk.
Voor 20 november staat op het programma: “Silence” van Martin Scorcese n.a.v. het gelijknamige boek van de Japanse schrijver Shusaku Endo over de vervolging van Jezuïeten en Japanse christenen in de 17e eeuw.
Zodra bekend welke films verder gedraaid zullen worden, laat ik u dat per email weten inclusief een korte toelichting. Filmgroet van Jan de Witte
Datum: In 2017: 9 oktober en 20 november.  In 2018: 15 januari en 19 maart Tijd: 19.30 uur.  Plaats: De Wingerd, populierenlaan 90a
Begeleiding: Jan de Witte Bijdrage: € 3.- (inclusief consumpties) Eerste avond van het seizoen gratis Info en opgave: Jan de Witte, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lezing en excursie vloedbos bij de Stormpolder

Begin april komt Pier Werksma een lezing houden over het gebied waar hij als jochie vaak speelde. Het vloedbos is een buitendijks gebied van de Stormpolder. Door de wisselende waterstanden kent het gebied een unieke flora. Als oudKrimpenaar Pier Werksma over het vloedbos begint te vertellen, kan hij bijna niet meer ophouden. Wie bijv. alles over spindotters wil weten, mag zijn lezing niet missen. We gaan onder zijn leiding ook een uurtje in het gebied zelf lopen.
Opgave en inlichtingen: Jilles Scheurwater, T 0180-514551, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kringen Evangelische gemeente

In de even weken zijn er kleine kringen. In deze kleine kringen overdenken we een Bijbelgedeelte. 
In het seizoen 2017/2018 behandelen we “de strijd van het geloof”, Bijbelstudies over 1 en 2 Timotheüs, geschreven door dominee Bram van Duinen. 
Er is een jong volwassenen kring (op zondagavond) en drie kleine kringen, in Krimpen aan de IJssel(1) (dinsdagavond), in Krimpen aan den IJssel(2) en Krimpen aan de Lek(3) (donderdagavond). Info bij Jan Remmers. 
In de oneven weken zijn er gemeente gebedsavonden. 
Deze avonden worden gehouden bij de fam. Van Dam, Gouden Regen 21 te Krimpen (0180 – 78 71 740 of bij de fam. Wagemakers, Kamillestraat 60 te Krimpen a/d Lek (0180 – 51 10 16) 
Op de laatste zaterdag van de maand is er gemeente vasten- en gebedsdag. Om 14.00 uur komen we samen bij de fam. Remmers om de vastentijd af te sluiten. 
In het seizoen 2017/2018 zijn er vrouwenavonden (Vitamienen) en mannen avonden. 
Voor de juiste data, zie de website. 
Op onze website ( www.egkrimpen.nl  ) staat bij agenda altijd actuele informatie over de gemeente. 
Algemene informatie: Jan Remmers, Weegbree 13, 2923 GJ Krimpen aan den IJssel T 06-29169314, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Social Media