Leerkringen & Bijbelstudies

Hieronder vindt u hier een overzicht van de leerkringen en Bijbelstudies van veel Krimpense kerken, voor het seizoen 2016-2017:

 

Bijbeluur

Bijbeluur 
Samen lezen, nadenken en praten over de Bijbel.
(Bijna) elke 14 dAGEN OP woensdagochtend met ds. C.Baggerman
Zodra er meer bekend is over plaats, datums en tijd kunt u de informatie altijd terugvinden in dit overzicht.
De datums vindt u na bekendmaking ook in de AGENDA van www.ijsseldijkkerk.nl

Geloven is.....

Ook dit seizoen is er weer de mogelijkheid mee te doen met de groep ‘geloven is....’ samen met ds.C.Baggerman 
Het geloof omvat alles van het leven. Het is, maar het roept ook vragen op, je wilt er met anderen over praten, je wilt de Bijbel beter leren kennen en het geloof verweven in je eigen bestaan. Je wilt leven als volgeling van Jezus, je leven delen met Jezus.
In deze gesprekskring gaan we in op de geloofsvragen die we in ons dagelijks leven hebben.
Denk je erover om de stap te zetten naar belijdenis doen, ook dan ben je van harte welkom bij deze groep! Je ziet een groep voor iedereen die graag bezig is met het inpassen van het geloof in het dagelijks bestaan.
Zodra er meer bekend is over plaats, datums en tijd kunt u de informatie altijd terugvinden in dit overzicht.
De datums vindt u na bekendmaking ook in de AGENDA van www.ijsseldijkkerk.nl 
Kom gerust een keer mee doen. Ook al kun je niet iedere keer. Iedereen is welkom!!

Mensen van de weg

Ds. Baggerman leidt de Bijbelkring “Mensen van de weg” , de uitdrukking die aan de eerste christenen werd gegeven.(Handelingen 9:2, 24:14)
 In het boek Handelingen der Apostelen komen we veel van die eerste gelovigen tegen. In deze Bijbelkring willen we kijken naar een aantal gelovigen van het eerste uur, zoals Stefanus, Filippus, Cornelius en natuurlijk ook Paulus. Hoe is de ‘weg’ die zij gegaan zijn, en wat kunnen wij daarvan leren voor onszelf in deze tijd?
Je hoeft niet van tevoren al ‘veel van de bijbel te weten’ om op de Bijbelkring te komen, je moet er juist ‘veel van willen leren’. Juist door samen te lezen en erover te praten kom je dieper in de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God.
De Bijbelkring komt bijeen op een nader te bepalen avond van 20.00 – 21.45 uur
Gegevens over tijd, plaats en datums worden geplaatst zodra zij bekend zijn.

Poëzie kring

De poëzie-kring komt ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar onder leiding van ds. C. Baggerman om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken.
Dit zijn niet per se ‘christelijke gedichten’, maar wel gedichten die aan thema’s rond geloof, bijbel en zingeving raken. Er is aandacht voor “klassieke”, literaire dichters als Ida Gerhardt, Martinus Nijhof, Guillaume van de Graft, Gerrit Achterberg maar ook de oudere én de modernere poëzie wordt niet geschuwd.
Het hoeft niet altijd te rijmen… Voorkennis is niet vereist, wel inlevingsvermogen en belangstelling voor literatuur.
Gegevens over tijd, plaats en datums worden geplaatst zodra zij bekend zijn.

‘Liberaal Christendom’, een boek voor de kerk van nu.

Naar aanleiding van dit boek van de schrijvers Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob willen Corinne Groenendijk en Jilles scheurwater twee avonden met de aanwezigen in gesprek gaan over een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van Christendom, die zonder opdringerigheid het belang van Christelijk geloof wil uitspreken. Het gaat daarbij om het ervaren, doen van en denken over dat geloof.
De schrijvers staan een geloofsgemeenschap voor die het leven viert, aandacht heeft voor kritiek en hulpbehoevendheid van buiten de eigen gemeenschap en een bijdrage levert aan bijvoorbeeld ouderenwerk, vreemdelingenwerk, voedselbank en inloophuizen.
Daar hoort ook een theologie bij. Theologie is voor de schrijvers een voortdurend gesprek over geloofszaken, waarbij de uitkomst nooit tot definitieve waarheid leidt.
In een twintigtal hoofdstukken bespreken zij de geloofszaken die hen bezig houden.
Op de dinsdagen 7 maart en 4 april 2017 bespreken Corinne Groenendijk en Jilles Scheurwater een aantal onderwerpen uit het boek en gaan daarbij, hoe kan het anders, met de deelnemers in gesprek. Van harte welkom!
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Dinsdag 7 maart en dinsdag 4 april
Aanvang: 20.00 uur
U kunt u opgeven bij Jilles Scheurwater, tel. 0180-514551 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat staat er?

De afgelopen decennia zijn er nogal wat nieuwe vertalingen van (een gedeelte van) de Bijbel verschenen. Waarbij het opvallend is hoezeer deze vertalingen onderling kunnen verschillen. Vandaar dat het zinvol lijkt aandacht te besteden aan de vraag, door welke principes vertalers zich laten leiden en welke hindernissen bij een vertaalproces genomen moeten worden.
Wat hierbij allemaal komt kijken wordt verduidelijkt aan de hand van een aantal concrete voorbeelden die we samen zullen lezen (kennis van het Hebreeuws en/of Grieks is hierbij niet nodig: dat leren we ter plekke!)
Datum: donderdag 30 maart. Plaats: De Ark. Inleiding: dr. G. den Hartogh

Volwassenencatechese

Na alweer een aantal jaren inmiddels niet meer weg te denken: de maandelijks terugkerende Volwassencatechese. Een bonte verscheidenheid aan onderwerpen is inmiddels behandeld, maar er zijn nog voldoende zaken waarover nagedacht kan worden! Zo beginnen we het nieuwe seizoen met de vraag, in hoeverre de stelling dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen, houdbaar is.
Volgens de Amerikaanse godsdienstwetenschapper Joseph Protero is dit in elk geval een misvatting en enkele jaren geleden werkte hij zijn standpunt uit in zijn ‘God is niet een’, een boek dat al spoedig een bestseller werd. Naast bekende religies als islam, christendom en hindoeïsme komen ook minder bekende religies, c.q. ideologieën als confucianisme, taoïsme en yoruba ter sprake. Vroeger wellicht niet of nauwelijks bekend of interessant voor ons westerlingen, maar onder druk van de globalisering ook steeds meer ook in westerse landen aanwezig.
Over dit en andere onderwerpen willen we het komende seizoen weer van gedachten wisselen.
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 7 oktober, adres: De Vroedschap 30. Aanvang: 13.30 u. (half twee). Iedereen is van harte welkom – ook wie niet eerder deelgenomen heeft!
Overige data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Bijbelkring

Al weer een aantal jaren wordt maandelijks bijeengekomen en samen nagedacht en gesproken over bijbelse onderwerpen. Zo werd gedurende het seizoen 2014-2015 aandacht besteed aan het boek Openbaring en stond in 2015-2016 de profeet Daniël centraal. In 2016-2017 zal nader worden ingegaan op de vraag, hoe de bijbel ooit ontstaan is; in het kader daarvan zullen diverse passages uit zowel het Oude als Nieuwe Testament gelezen worden.
29 november. Het huis van God: Tabernakel en tempel – offer en loflied; 20 december (i.v.m. Kerst week eerder). Visioen van de toekomst: de Profeten; 31 januari. De Heilige Schrift. Het Nieuwe Testament: Het begint met Jezus; 21 februari (i.v.m. Voorjaarsvakantie week eerder). De joodse wortels: Jakobus; 28 maart. De verbreiding van het goede nieuws: Paulus; 18 april (i.v.m. Meivakantie week eerder) Een marginale jood: de evangeliën; 30 mei. De afsluiting van de canon: van Jamnia naar Carthago.
De avonden beginnen allemaal om 20.00 u. en worden gehouden in De Rank. De inleidingen worden verzorgd door dr. G. den Hartogh

Alphacursus in Krimpen aan den IJssel

Na een aantal jaren geleden voor het laatst een Alphacursus te hebben georganiseerd, willen we ook het komende jaar hiermee weer van start gaan.
De startdatum is 18 januari 2017. De (in totaal tien) avonden zullen wekelijks gehouden worden in de Ark en beginnen om 18.30 u. met een gezamenlijke maaltijd.
Vervolgens zal het onderwerp worden ingeleid, waarna de deelnemers in kleinere groepen uiteengaan om hierover verder met elkaar van gedachten te wisselen.
We hopen uiteraard weer op een groot aantal enthousiaste deelnemers.
Data:18 en 25 januari – 1, 8, 15 en 22 februari – 8, 15, 22 en 29 maart, en een nog nader vast te stellen zaterdag
Meer informatie op: http://alpha-cursus.nl/cursus/alpha-krimpen-aan-den-ijssel-2/

Gespreksgroepen & huiskringen

Wijkgemeente de Rank organiseert een aantal aantal gespreksgroepen en huiskringen. Hieronder vindt u informatie en contactadressen:

Gespreksgroep "Adeste Fideles":
contactpersoon W. Buijs Middenwetering 249 06-51746842 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Groeigroepen en leerkringen:
J.J.Knetsch Middenwetering 69 tel. 512463 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Huiskring Bergrede:
contactpersoon C. Buijs-de Jong Esdoornlaan 50 tel. 785154 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Huiskring Krimpen:
contactpersoon J.J. Knetsch Middenwetering 69 tel. 512463 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Huiskring Ouderkerk:
contactpersoon T.W.K. de Weerd Kerkweg 7 (Ouderkerk) tel. 682384 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Passie voor lezen

De leesclub is meer dan een boekenclub. De besprekingen zijn vaak geanimeerd en raken aan het persoonlijke leven van de deelnemers. Door het onderlinge vertrouwen durven mensen te zeggen wat hen werkelijk bezig houdt.Er komen jaarlijks zoveel goede boeken op de markt dat het moeilijk is een keuze te maken.
Deze keer lezen we een boek van een buitenlandse auteur en in verband met het jaarthema van de PKN het laatste boek van Jan Siebelink: Margje. Ondanks dat er een vrij vaste grote lezersgroep is, zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. De boeken moet u zelf aanschaffen of lenen bij de bibliotheek. Een boek is ook een ideaal verjaardagscadeau. We verheugen ons alweer op het nieuwe jaar.
De boekenlijst:
11  okt. ’16 Amos Oz:              Judas 2015                           De Bezige Bij
  8 nov. ’16 Jan Siebelink:        Margje 2015                          De Bezige Bij
13 dec. ’16 Alex Boogers:       Alleen met de goden 2015     Podium
14 febr. ’17 Connie Palmen:    Jij zegt het 2015                     Prometheus
14 mrt. ’17 Vonne v/d Meer:    Winter in Gloster Huis 2015   Atlas Contact
11 apr. ’17 Thomas Verbogt:   Als de winter voorbij is 2015   Nieuw Amsterdam
Tijd : Dinsdag 20.00 uur
Leiding : Jansje en Jilles Scheurwater
Plaats : De Wingerd, Populierenlaan 90a
Kosten : 5,- voor de gehele serie
Opgave : Jilles Scheurwater, Tel. 0180 514551 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Breng spirit in je leven: virtuoos leven volgens de Bijbel

'Zag ik jou bidden voor het eten? Ja, dat heb je goed gezien!'
'Ik vind je anders helemaal geen type om te bidden en zo.'
In het boek 'leuke meiden die nog bidden voor het eten' praten negen vrouwen open over hun geloof en hun twijfels, wat ze met hun kinderen delen, hun kijk op de wereld, hun favoriete bijbelverhaal (als ze er één hebben) en hoe ze omgaan met de dood en het leven. Elke keer lezen we het verhaal van één vrouw en gaan er als mannen en vrouwen over in gesprek. We zullen af en toe hun bijbelverhaal lezen. We zullen merken dat hun ervaringen en meningen uitdagen om er de onze tegenover te zetten en dat hun enthousiasme om met elkaar in gesprek te gaan over geloof in deze samenleving aanstekelijk is.
Drie jaar geleden zijn we gestart met een gespreksgroep voor dertigers en veertigers. De deelnemers zijn enthousiast om verder te gaan: 'omdat ik op deze manier weer wat met mijn geloof doe', of 'om wat meer rust of verdieping in mijn leven te hebben', of 'omdat het goed is met anderen over deze dingen te praten'. Graag begroeten we nieuwe mensen in de groep. Spreekt deze opzet je aan? Je bent van harte welkom om mee te doen.
Data: 28/9, 26/10, 30/11, 25/1, 22/2, 29/3, 31/5 en 27/6
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: bij mensen thuis, op 28 september bij Erik van Kreuningen, Vlinderslag 22.
Begeleiding: Erik van Kreuningen en Jacqueline Snijders
Opgave: tel. 519415, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geloven in de praktijk

Groep voor 30-ers en 40-ers. ‘Leef opstanding en opgewekt’ ; ‘Wie gelooft kijkt verder’; ‘Met God is te praten’
Hoe leef je met meer spirit? De uitspraken uit het boekje ‘tegelteksten en screensavers’ dat we dit seizoen bespreken, roepen veel op. We zullen merken dat we aan de hand van de teksten en toelichtingen snel in een goed gesprek raken over hoe je leeft en wilt leven en hoe je met inspiratie of geloof kunt leven. De toelichtingen geven ons bovendien een inkijkje in hoe mensen optrekken met bijbelverhalen. Aan ons de vraag hoe we dat zelf zien.
Vorig seizoen zijn we gestart met de ‘basiscursus geloven’ voor jonge mensen. De deelnemers zijn enthousiast om verder te gaan, ook zijn er wat nieuwe mensen die graag aansluiten. ‘Geloven is leuk, geloven is top’, zei 1 van de deelnemers van de cursus na afloop. ‘Het is leuk om met elkaar serieus en speels te praten over wat je denkt en waar je in gelooft.’ Spreekt dit je aan? Kom dan meedoen. We zouden het heel leuk vinden om ook jou te ontmoeten en beter te leren kennen.
Data : 29/9, 13/10, 10/11, 24/11 en 8/12
Tijd : 20.00-22.00 uur
Plaats : bij mensen thuis, op 29 september bij Joshua van Dijke en Sabrina Copier,
Populierenlaan 13
Begeleiding : Jacqueline Snijders en Ds. Corinne Groenendijk
Opgave : Jacqueline Snijders, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   , tel 0653692168

Meditatiegroep Vacare

In deze groep ontdekken we samen wat stilte en meditatie in je leven kan betekenen. De christelijke traditie noemt dat ‘Vacare’ met aandacht leven en vrij worden. Vacare is in vrijheid leven met de schepping, de mensen om je heen, jezelf en de Bron van alle leven. In de kring lezen we een passage uit het boek ‘Vacare, een bevrijdende levenskunst’ van Kick Bras en delen onze leeservaringen. Ook zullen we enkele teksten van reformatoren lezen. Daarna worden we samen stil met een woord dat wil inspireren, om te komen in de aanwezigheid van de Eeuwige. Wat we vragen is het ‘commitment’ om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen vorm van meditatief leven.
Data: 20/9, 25/10, 22/11, 20/12, 17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 23/5 en 20/6. Stiltedag op 14/5 of 10/6
*Op 28 november is de open meditatieavond ‘mediteren met de reformatoren’.
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: PKN kerk de Wingerd, Populierenlaan 90a
Inleider: Hannie van ’t Verlaat en Ds. Corinne Groenendijk
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 580050

Mediteren kun je leren

Op zoek naar stilte en goede dagen. In ons dagelijks leven vol drukte, lawaai en allerlei indrukken kunnen we soms dromen van stilte. Echte stilte waar je van kunt genieten. Stilte die je raakt en je dieper bij jezelf brengt. Stilte waarin een besef van verbondenheid met de grond van het bestaan, God zelf, kan groeien. Nu is stil worden iets dat je kunt leren. In onze eigen christelijke traditie en daarbuiten zijn velen ons voorgegaan in de kunst van het stil worden.
In de cursus zullen we een eenvoudige manier leren om tot verstilling te komen met een goede lichaamshouding en ademhaling. We zullen teksten uit de bijbel en de traditie op verschillende meditatieve manieren in gesprek brengen met ons eigen leven. We zullen (voor wie dat wil) met elkaar nagaan op welke manier je thuis tot een vorm van meditatie kan komen.
Aan de hand van het boek ‘Gezegend leven’ van Wil Derkse zullen we zien hoe het zoeken naar stilte door kan werken in je hele leven. In de Benedictijnse spiritualiteit is ze verbonden met zaken als toewijding aan werk en studie, gastvrijheid en zorgzaamheid, rentmeesterschap en het spreken van ‘het goede woord’. Elke keer ruimen we tijd in om een Benedictijnse waarde te verkennen en te zien hoe die ons op een realistische manier kan inspireren tot ‘gezegend leven’.
Data: maandag 16 januari, 13 februari, 13 maart en 8 mei
Tijd 20.00 uur , koffie 19.45 uur
Plaats: de Wingerd, Populierenlaan 90a
Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk en Jacqueline Snijders
Opgave: Corinne Groenendijk
Tel. 0180-520909 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting ROEP

Sinds een aantal jaren is in Krimpen de stichting ROEP actief. Zij organiseert tien maal per jaar een avond voor belangstellenden in De Vijverhoek. Diverse sprekers worden uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over de meest uiteenlopende onderwerpen. 'ROEP' heeft een interkerkelijk karakter en is dan ook niet aan een specifieke kerkelijke gemeenschap gebonden. Voor meer informatie: www.roep.info

Evangelische gemeente Krimpen aan den IJssel

Elke zondag zijn er samenkomsten om 10.00 uur in het ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel.
Elke 1e zondag van de maand vieren we als gemeente van Jezus Christus het Heilig Avondmaal.
Elke 2e zondag van de maand is er tienerdienst.
Elke zondag is er kinderwerk, onder- en bovenbouw. Tevens is er altijd een crèche.
Onze diensten worden 1x in de zeven weken rechtstreeks uitgezonden via de Lokale Omroep Krimpen. (106.0 FM)
In de dienst op de eerste zondag van oktober staan we in het bijzonder stil bij Gods volk, Israël.
Algemene informatie: Jan Remmers, telefoon 06 – 29 16 93 14.
In de even weken zijn er kleine kringen.
In deze kleine kringen overdenken we een Bijbelgedeelte. In het seizoen 2016/2017 behandelen we de Petrus brieven. Tevens wordt in dit seizoen stil gestaan in de kleine kringen bij de voorgaande zondagsprediking als Bijbels onderwijs.
Er is een jong volwassenen kring (op zondagavond) en drie kleine kringen, in Krimpen aan de IJssel, in Krimpen aan de Lek en in Lekkerkerk. Info bij Jan Remmers.
In de oneven weken zijn er gemeente gebedsavonden. Deze avonden worden gehouden bij de fam. Van Dam, Gouden Regen 21 te Krimpen (0180 – 78 71 740 of bij de fam. Wagemakers, Kamillestraat 60 te Krimpen a/d Lek (0180 – 51 10 16)
Op de laatste zaterdag van de maand is er gemeente vasten- en gebedsdag. Om 14.00 uur komen we samen bij de fam. Remmers om de vastentijd af te sluiten.
In het seizoen 2016/2017 zijn er vrouwenavonden (Vitamienen) en mannen avonden. Voor de juiste data, zie de website.
Op onze website www.egkrimpen.nl   staat bij agenda altijd actuele informatie over de activiteiten van de gemeente.
Ook kan men via de website de preken terug luisteren.
U/jij bent van harte welkom!

Social Media