Gesprekskringen & Bijbelstudies

Hieronder wordt gewerkt aan een overzicht van de gesprekskringen en Bijbelstudies van veel Krimpense kerken, voor het seizoen 2017-2018:

 

Bijbeluur

Samen lezen, nadenken en praten over de Bijbel.
Op woensdagochtenden met ds. C.Baggerman
De eerste keer is op woensdag 1 november, om 10.00 uur in de consistorie-kamer. 
Wilt u meedoen of informatie vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0180-761661.
De andere datums zijn:
in 2017: 1-11; 15-11; 29-11 en 13-12.
In 2018:  10-1; 31-1; 14-2; 7-3; 21-3; 11-4; 25-4 en 9-5
Deze datums  vindt u ook in de AGENDA van www.ijsseldijkkerk.nl

Geloven is.....

Aan de hand van verhalen uit de Bijbel kijken we naar ons eigen leven en de wereld om ons heen.
Wat kunnen wij leren van deze verhalen, en natuurlijk van elkaar. Wat wil God ons zeggen via Zijn Woord, en hoe kunnen wij dat gestalte geven in ons dagelijks leven?
Deed al belijdenis, maar wil je je graag wat verder verdiepen in het hoe en waarom van het Christelijk Geloof, of wil je gewoon in gesprek met anderen over hoe je geloof te leven, dan kun je aansluiten in deze groep voor jong en oud!
Dit seizoen buigen we ons over moeilijke uitspraken van Jezus. Steeds hebben we heel open gesprekken en heeft iedereen zijn inbreng. Ook wordt er af en toe een thema behandeld dat door de groep is ingebracht.
Kom gerust een keer kijken en meedoen op woensdagavond van 19:30-21:30uuur in de achterzaal van de Ijsseldijkkerkkerk.
De data zijn:
In 2017: 1 november; 22 november en 13 december
In 2018:  3 januari; 24 januari; 14 februari;  7 maart;28 maart (stille week);18 april;  9 mei; 30 mei en 20 juni.
Deze datums vindt u/jij ook in de agenda van www.ijsseldijkkerk.nl 
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij:
Els de Heer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Annemieke Ringoir, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0180 590019
Kom gerust een keer mee doen. Ook al kun je niet iedere keer. Iedereen is welkom!!

Poëzie kring

De poëzie-kring komt ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar onder leiding van ds. C. Baggerman om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken.
Dit zijn niet per se ‘christelijke gedichten’, maar wel gedichten die aan thema’s rond geloof, bijbel en zingeving raken. Er is aandacht voor “klassieke”, literaire dichters als Ida Gerhardt, Martinus Nijhof, Guillaume van de Graft, Gerrit Achterberg maar ook de oudere én de modernere poëzie wordt niet geschuwd.
Het hoeft niet altijd te rijmen… Voorkennis is niet vereist, wel inlevingsvermogen en belangstelling voor literatuur.
Steeds om 20.00uur bij delnemers thuis op 10 april, 23 mei en 4 july. Informatie bij dominee C.S.Baggerman; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Interkerkelijke gebedskring Krimpen

Het gebed is een geweldig geschenk dat God ons gegeven heeft! We mogen alle vreugden, zorgen en gedachten bij God brengen. We bidden voor mensen, de kerk en de wereld. Het is goed om dit met elkaar te doen. Samen lukt het vaak beter om trouw vol te houden. U en jij zijn van harte welkom om met ons mee te bidden. Ook als u/jij maar eenmalig of onregelmatig in de gelegenheid bent om te komen, ben(t) u/je welkom.
Stuur gerust een email met gebedspunten of vragen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We komen elke eerste en derde donderdag van de maand om 19.00 uur. bij elkaar in de IJsseldijkkerk.
De eerste keer in het nieuwe seizoen is op D.V. 7 september 2017
Contactpersoon: Annemieke Ringoir 0180-590019 Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Data voor het seizoen 2017-2018:
In 2017 op 7en 21 september, 5 en19 oktober,  2 en16 november,  7 en 21december
In 2018 op  4 en18 januari,  1en15 februari,  1en15 maart,  5 en19 april, 3 en17 mei,  7en 21 juni,  5 juli.

3e thema-avond: Duurzaamheidsmarkt

Hoe kun je het werken aan duurzaamheid handen en voeten geven? Verschillende mensen uit ons dorp zijn hier actief mee bezig. In dit seizoen maken we kennis met hen in de kerkbladen. Op de duurzaamheidsmarkt kunt u hen ontmoeten en iets van hun werk zien. U kunt hen concreet ondersteunen en wordt ook zelf wellicht op ideeën gebracht. Want duurzaam geloven en denken leidt tot duurzaam doen.
Datum: 24 april 2018 Tijd: 20.00 - 22.00 uur Plaats: RK kerk De Bron, Memlinghof 2
Inleider: Rita Scholenberg, Arnold Spek, Corinne Groenendijk, Hilda Pleysier Opgave bij: Hilda Pleysier, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volwassenencatechese vanuit de Ark

Na alweer een aantal jaren inmiddels niet meer weg te denken: de maandelijks terugkerende Volwassencatechese. Een bonte verscheidenheid aan onderwerpen is inmiddels behandeld, maar er zijn nog voldoende zaken waarover nagedacht kan worden! Over dit en andere onderwerpen willen we het komende seizoen weer van gedachten wisselen. Iedereen is van harte welkom – ook wie niet eerder deelgenomen heeft!
Datum: 21 september 2017. Dit is de eerste bijeenkomst. Tijd: 13.30 uur Plaats: De Vroedschap 30 Inleider en Aanmelden: dr. G. den Hartogh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat bezielt ze?

Lezing over motieven en achtergronden van islamitisch terrorisme. Afgelopen seizoen werd in het Krimpenerwaard College onder bovenstaande titel een lezing gehouden over een onderwerp dat momenteel vrijwel iedere dag in mindere of meerdere mate het nieuws beheerst. En hoewel de militaire kracht van IS in het MiddenOosten lijkt af te nemen, geldt dat zeker niet voor de aanslagen die her en der gepleegd worden en westerse regeringen in gijzeling lijken te houden. Vandaar dat het zinvol lijkt de genoemde lezing, aangepast aan de actualiteit, nogmaals te houden. Op dit moment zijn plaats en datum nog niet bekend. Deze zullen t.z.t. bekend gemaakt worden

Muziek-uur

Muziek-uur. Christendom en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog: de huidige West-Europese muzikale traditie is niet denkbaar zonder daarbij de kerkmuziek te betrekken. Tientallen, ja wellicht honderden componisten hebben niet zelden een groot deel of zelfs het grootste deel van hun werk aan kerkmuziek gewijd. Daarom lijkt het niet meer dan vanzelfsprekend om ook in het kader van de leerhuizen en kringen extra aandacht aan deze kerkmuziek te gaan besteden. En daarbij eens niet vanzelf de platgetreden paden bewandelen (ook al blijven Bach, Mozart en Beethoven natuurlijk de moeite meer dan waard), maar ook de schijnwerpers richten op de bizarre persoonlijkheid van Carlo Gesualdo, die zich enerzijds schuldig maakte aan een dubbele moord, vervolgens door een aaneenschakeling van grillige omstandigheden onderkoning van Napels werd, maar zich het liefst terugtrok in de eenzaamheid om te componeren… Of Tomas Luis de Victoria, hofcomponist van koning Filips II van Spanje. Die bij ons een slechte pers heeft vanwege de 80-jarige oorlog, maar een buitengewoon vroom man was. En voor wie De Victoria dus schitterende muziek heeft geschreven! En zo zijn er meerdere intrigerende persoonlijkheden die de moeite van het bestuderen en vooral: beluisteren meer dan waard zijn! De inleidingen zullen verzorgd worden door ds. Den Hartogh en gehouden worden in de Ark. Nadere bijzonderheden over data en aanvangstijden volgen te zijner tijd in het kerkblad! Maar op voorhand: iedereen van harte welkom!! (En: men hoeft geen instrument te kunnen bespelen of een absoluut gehoor te hebben om van muziek te kunnen genieten!)
Datum en tijd: Nog vast te stellen. U wordt hierover geïnformeerd via het kerkblad. Plaats: De Ark Inleider en Aanmelden: dr. G. den Hartogh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volwassenencatechese vanuit de Rank

bij allerlei gesprekken brachten gemeenteleden ter sprake dat men nog eens graag met elkaar in gesprek zou willen gaan over de basis van het christelijk geloof.
Thema's als geloven, kerk, doop, (deelname) aan het Heilig Avondmaal zijn als onderwerpen genoemd.
Belangstellenden kunnen dit laten weten aan ds M. v.d. Giessen, tel 180-471117; email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
De start van deze catechese is op dinsdagochtend 3 oktober 2017 om 10.15uur.

Geloofsopvoeding

Vooral in de pubertijd kan het een zoektocht zijn hoe je als ouder (of begeleider in het jeugdwerk) op een positieve manier met je kind kan blijven communiceren over God, de kerk en het geloof.
Om elkaar te inspireren en te ondersteunen willen wij aanstaande dinsdag, 24 oktober starten met een geloofsopvoedingsgroep voor ouders in de tiener- en puberleeftijd. Een tweede avond is ook al gepland (28 november). Ouders, maar ook iedereen die te maken heeft met tieners en pubers (bijvoorbeeld als je in het jeugdwerk zit) zijn van harte welkom! We kunnen ons voorstellen dat er ook ouders van jongere kinderen zijn die interesse hebben voor het onderwerp geloofsopvoeding: voel je ook welkom of maak je interesse aan ons kenbaar. Wellicht kunnen we voor de ouders van jongere kinderen ook een avond of groep organiseren.
De avond op 24 oktober begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Rank. Vragen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbelkring

Al weer een aantal jaren wordt maandelijks bijeengekomen en samen nagedacht en gesproken over Bijbelse onderwerpen. Zo werd gedurende het seizoen 2014- 2015 aandacht besteed aan het boek Openbaring en stond in 2015-2016 de profeet Daniël centraal. In 2016-2017 werd nader ingegaan op de vraag, hoe de bijbel ooit ontstaan is; in het kader daarvan werden diverse passages uit zowel het Oude als Nieuwe Testament gelezen worden. Dit seizoen willen we met elkaar nadenken over het thema ‘Bijbel en geloven in praktijk’. Onderwerpen zullen o.a. zijn: Geloven: hoe doe je dat? De kracht van het gebed; Wat is de kerk?, De toekomst van het christendom, e.a.
Datum: In 2017: 3 oktober / 24 oktober / 28 november / 19 december In 2018: 30 januari / 20 februari / 27 maart / 24 april / 29 mei
Tijd: 20.00 uur Plaats: De Rank, Albert Schweitzerlaan 8 Inleider: dr. G. den Hartogh, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Breng spirit in je leven: virtuoos leven volgens de Bijbel

Als je om je heen kijkt zijn er vast mensen die je inspireren of geïnspireerd hebben. Ze laten je op de een of andere manier zien hoe je kunt leven. Sommigen laten je zien hoe je kunt geloven. In de bijbel ontmoeten we zulke mensen ook. We kunnen lezen over hun ervaringen in het leven en hun ervaringen met iets hogers of God. In deze kring gaan we via de bijbelleesmethode van de ‘Basiscursus Geloven’ met hen in gesprek. Vorig seizoen waren de deelnemers enthousiast over deze manier van met elkaar in gesprek gaan. Binnen de kortste keren zaten we van alles met elkaar te delen. En de bijbelverhalen gingen op een nieuwe manier voor ons leven. Een paar jaar geleden zijn we gestart met een gespreksgroep voor dertigers en veertigers. De deelnemers zijn enthousiast om verder te gaan: ‘omdat ik op deze manier actief met mijn geloof bezig blijf’, of ‘om wat meer rust of verdieping in mijn leven te hebben’, of ‘omdat het goed is hierin met anderen op te trekken’. Graag begroeten we nieuwe mensen in de groep. Spreekt deze opzet je aan? Je bent van harte welkom om mee te doen.
Datum: In 2017: 27/9, 1/11, 13/12.   In 2018: 31/1, 14/3, 18/4, 30/5 en 13/6
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Bij mensen thuis, op 27 september bij Margreet Fraanje, Orchidee 7
Begeleiding: Margreet Fraanje en Ds. Corinne Groenendijk Info en opgave: Margreet Fraanje, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meditatiegroep op de maandag: stilte en meditatie in het leven

In deze groep ontdekken we samen wat stilte en meditatie in je leven kan betekenen. De christelijke traditie noemt dat ‘Vacare’ met aandacht leven en vrij worden. Vacare is in vrijheid leven met de schepping, de mensen om je heen, jezelf en de Bron van alle leven. In de kring lezen we een passage uit het boek ‘van Kick Bras en delen onze leeservaringen. Ook zullen we enkele teksten die over het omgaan met de aarde, de schepping lezen. Daarna worden we samen stil met een woord dat wil inspireren, om te komen in de aanwezigheid van de Eeuwige. Wat we vragen is het ‘commitment’ om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen vorm van meditatief leven.
Datum: In 2017: 25/9, 23/10, 13/11, 11/12  In 2018: 15/1, 19/2, 26/3, 23/4, 25/6 en een stiltedag in mei/juni
Tijd: 20.00-21.30 uur Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Begeleiders: Jacqueline Snijders en Ds. Corinne Groenendijk
Info en opgave: Corinne Groenendijk T 0180-520909 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meditatiegroep op de dinsdag: kennismaken met de geestelijke weg

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele mensen voor ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Novicemeesters en coaches uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn. In de kring maken we kennis met de vijf stappen op de geestelijke weg die zij onderscheiden en we voegen er een eigentijdse zesde stap aan toe. We werken met de brochure ‘Meditatie langs de Geestelijke Weg’ waarin teksten en beelden uit de traditie ons de weg wijzen. Je zult merken dat ze je meer open maken om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen. De avonden starten met stilte en meditatie, zo ontdekken we telkens een stap op de geestelijke weg. Het laatste half uur zullen we onze leeservaringen met elkaar delen. Nieuwe deelnemers zijn welkom in deze groep. Wat we vragen is het ‘commitment’ om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen (geestelijke) weg. Datum: In 2017: 19/9, 24/10, 21/11, 19/12 In 2018: 16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 29/5, 19/6 en een stiltedag in mei/juni Tijd: 20.00-21.30 uur Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a Begeleiders: Hannie van ’t Verlaat en Ds. Corinne Groenendijk Info en opgave: Hannie van ’t Verlaat T 0180 580050 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Passie voor lezen

Onze leesclub is uitgegroeid tot een aantal boekenliefhebbers die ook op elkaar betrokken zijn. De besprekingen zijn vaak geanimeerd en de deelnemers voelen zich vrij te praten over wat hen werkelijk bezighoudt. Het was weer niet makkelijk de titels voor komend seizoen vast te stellen. Er zijn twee boeken van de Libris shortlist opgekomen. De buitenlandse auteur is dit jaar Hilary Mantel geworden met De geest geven. Zie ook haar interview met Adriaan van Dis. Ondanks de grote vaste lezersgroep zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. De boeken zijn vaak moeilijk bij de bibliotheek te krijgen. Maak dus maar snel een verlanglijstje voor uw verjaardag. We hebben er weer zin in.
De boekenlijst:
Datum                Schrijver                   Titel                   Jaar          Uitgeverij
10 okt.’17     Stefan Hertmans         De bekeerlinge    2016    De Bezige Bij
14 nov.’17    Lize Spit                       Het smelt            2016    DAS MAG
12 dec.’17   Jeroen Olyslaegers      Wil                       2016    De Bezige Bij
13 feb.’18    Jan van Mersbergen    De ruiter              2016    Cossee
13 mrt.’18    Marcel Möring              EDEN                  2016    De Bezige Bij
10 apr.’18    Hilary Mantel                De geest geven  2016     Atlas Contact
Tijd : Dinsdag 20.00 uur Leiding : Jansje en Jilles Scheurwater Plaats : De Wingerd, Populierenlaan 90a Kosten : €5,- voor de gehele serie
Opgave : Jilles Scheurwater, T 0180-514551, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lezing en excursie vloedbos bij de Stormpolder

Begin april komt Pier Werksma een lezing houden over het gebied waar hij als jochie vaak speelde. Het vloedbos is een buitendijks gebied van de Stormpolder. Door de wisselende waterstanden kent het gebied een unieke flora. Als oudKrimpenaar Pier Werksma over het vloedbos begint te vertellen, kan hij bijna niet meer ophouden. Wie bijv. alles over spindotters wil weten, mag zijn lezing niet missen. We gaan onder zijn leiding ook een uurtje in het gebied zelf lopen.
Opgave en inlichtingen: Jilles Scheurwater, T 0180-514551, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kringen Evangelische gemeente

In de even weken zijn er kleine kringen. In deze kleine kringen overdenken we een Bijbelgedeelte. 
In het seizoen 2017/2018 behandelen we “de strijd van het geloof”, Bijbelstudies over 1 en 2 Timotheüs, geschreven door dominee Bram van Duinen. 
Er is een jong volwassenen kring (op zondagavond) en drie kleine kringen, in Krimpen aan de IJssel(1) (dinsdagavond), in Krimpen aan den IJssel(2) en Krimpen aan de Lek(3) (donderdagavond). Info bij Jan Remmers. 
In de oneven weken zijn er gemeente gebedsavonden. 
Deze avonden worden gehouden bij de fam. Van Dam, Gouden Regen 21 te Krimpen (0180 – 78 71 740 of bij de fam. Wagemakers, Kamillestraat 60 te Krimpen a/d Lek (0180 – 51 10 16) 
Op de laatste zaterdag van de maand is er gemeente vasten- en gebedsdag. Om 14.00 uur komen we samen bij de fam. Remmers om de vastentijd af te sluiten. 
In het seizoen 2017/2018 zijn er vrouwenavonden (Vitamienen) en mannen avonden. 
Voor de juiste data, zie de website. 
Op onze website ( www.egkrimpen.nl  ) staat bij agenda altijd actuele informatie over de gemeente. 
Algemene informatie: Jan Remmers, Weegbree 13, 2923 GJ Krimpen aan den IJssel T 06-29169314, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.