Wijkdiaconie

De wijkdiakenen zamelen geld in en helpen mensen die kwetsbaar zijn, in de eigen gemeente en daarbuiten.

Via onder meer Kerk in Actie steunen we projecten voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ex-psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden, drugsverslaafden, dak- en thuislozen, zwerfjongeren, asielzoekers en illegalen, slachtoffers van seksueel geweld en ouderen die zorg nodig hebben.

Verder zijn de diakenen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de kerkomroep, voor het vervoer naar de kerkdiensten voor mensen die slecht ter been zijn en voor bezoekacties van de gemeente.

Omzien naar elkaar..

Samen met andere kerken..