Wat kan de diaconie voor u betekenen?

Vervoer naar kerkdiensten

Kunt u niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk? Het is mogelijk dat u wordt opgehaald.
Meer..

Kerkomroep

Alle diensten in de IJsseldijkkerk zijn ook te volgen via de kerkomroep (de vroegere kerktelefoon).
Meer..

Financiële hulp

De diaconie is er voor gemeenteleden die het - om welke reden dan ook - financieel bijzonder zwaar hebben en voor wie gemeentelijke en overheidsregelingen niet voldoende zijn.
Heeft u hulp nodig of kent u een gemeentelid dat (stille) hulp kan gebruiken bij bijvoorbeeld het betalen van een nieuwe wasmachine omdat de oude het heeft begeven? Of is er een bijdrage nodig voor nieuwe schoenen of voor een vakantiekamp voor een kind? Neem contact op met Teus Hoogerwaard

Praktische hulp

Moeite met het invullen van formulieren, het aanvragen van een uitkering of het schrijven van een bezwaarschrift? De diaconie kan hierbij helpen. Ook financiële hulpvragen worden in behandeling genomen. Neem voor meer informatie contact op met Teus Hoogerwaard

Wat kunt u doen?

Elk gemeentelid kan bijdragen in de hulp aan mensen die kwetsbaar zijn of zorg nodig hebben.


Collecte voor diaconie

intro collectezakkenTijdens elke kerkdienst zijn er twee collectes. De opbrengst in de eerste collectezak gaat (meestal) naar een diaconale bestemming.

Bij de uitgangen hangen ook bussen waarin u een bijdrage kunt doen voor de zending.

 

 

 

Wijkmedewerker

Wilt u af en toe op bezoek bij een ziek gemeentelid of de bloemengroet bezorgen? Of vindt u het leuk om eens een visite brengen aan doopouders of aan senioren die jarig zijn of een jubileum vieren? Meld u aan als Wijk Medewerker IJsseldijkkerk.

 


                   Postzegels en kaarten sparen

intro postzegelkokerKaarten en postzegels zijn geld waard: ze worden verkocht via nationale en internationale beurzen en aan verzamelaars op sites als Marktplaats. Gooi ze dus niet weg, maar lever ze in voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. In het portaal onder de toren staat een koker waar u ze in kunt doen.

Meer over de postzegel- en kaartenactie:
http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/organiseer-een-inzamelingsactie
http://www.gzb.nl/userfiles/File/postzegelsenkaarten_info.pdf

                    Vervoer naar de kerk

Sommige gemeenteleden kunnen niet op eigen gelegenheid naar de kerkdiensten of naar (senioren)bijeenkomsten in de kerk. Heeft u plek over in uw auto en wilt u af en toe iemand ophalen en thuisbrengen? Meer..

          

                   Roma in Roemenië

SSRRSteun de IJsseldijkkerk in de hulp aan de Roma in de Roemeense dorpen Cotus en Glodeni. Veel van deze mensen leven in vreselijke armoede. Ze wonen vaak in krotten, ze zijn vaak ongeschoold en hun kinderen hebben zonder onderwijs geen toekomst. De IJsseldijk helpt niet alleen financieel, regelmatig gaan er gemeenteleden naar Cotus en Glodeni om praktische hulp te bieden.

Er is regelmatig een collecte voor de Roma en tijdens de jaarmarkt kunt u artikelen kopen van de Stichting Roma Roemenië. Meer weten, de laatste nieuwsbrief lezen of geld doneren? Kijk op www.stichtingroma.nl.

                  

 

 

 Gevangenispastoraat

De IJsseldijkkerk ondersteunt samen met de andere Krimpense kerken de pastorale en diaconale hulp in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Verschillende gemeenteleden uit alle kerken doen hier vrijwilligerswerk; ze zijn bijvoorbeeld aanwezig tijdens de kerkdiensten of brengen een bezoek aan een gedetineerde.