Wat kunt u doen?

Elk gemeentelid kan bijdragen in de hulp aan mensen die kwetsbaar zijn of zorg nodig hebben.


Collecte voor diaconie

intro collectezakTijdens elke kerkdienst zijn er twee collectes. De opbrengst in de eerste collectezak gaat (meestal) naar een diaconale bestemming.

Bij de uitgangen hangen ook bussen waarin u een bijdrage kunt doen voor de zending.

 

 

 

Wijkmedewerker

Wilt u af en toe op bezoek bij een ziek gemeentelid of de bloemengroet bezorgen? Of vindt u het leuk om eens een visite brengen aan doopouders of aan senioren die jarig zijn of een jubileum vieren? Meld u aan als Wijk Medewerker IJsseldijkkerk.

Zendingsbussen 

Bestemming zendingsbussen 2017
Dit jaar willen we de zendingsbussen bestemmen voor het mooie werk van de leprazending in India. Lepra maakt elk jaar meer dan 210.000 slachtoffers. Veel leprapatiënten raken blijvend gehandicapt omdat de ziekte pas laat wordt ontdekt. Dit is niet nodig! Met uw steun kunnen we handicaps bij leprapatiënten voorkomen. Lepra maakt elk jaar meer dan 210.000 slachtoffers. Veel leprapatiënten raken blijvend gehandicapt omdat de ziekte pas laat wordt ontdekt. Dit is niet nodig! Met uw steun kunnen we handicaps bij leprapatiënten voorkomen.intro leprazending

 Mohammad kon zijn handen niet meer gebruiken.

Mohammad was 11 jaar toen hij lepra kreeg. Een paar jaar later had de ziekte zijn lichaam totaal verminkt. Zijn handen en voeten waren krom en hij kon zijn ogen niet meer sluiten. De kans was groot dat Mohammad blind werd. Depressief kwam Mohammad bij het ziekenhuis van Leprazending aan. Hij wilde eigenlijk niet meer leven.

Gelukkig werd Mohammad in het ziekenhuis geholpen. Hij heeft meerdere hersteloperaties aan zijn handen en voeten gehad. Binnenkort wordt hij aan zijn ogen geopereerd. Daarna kan Mohammad weer naar school en werken aan zijn toekomst.

De kosten van een operatie

· Oogoperatie € 41

· Handoperatie € 133

· Voetoperatie € 92

In India kunnen we efficiënt en tegen lage kosten medische handelingen uitvoeren. Dit is niet te vergelijken met Nederland.
Met uw steun kunnen we handicaps bij leprapatiënten voorkomen!


                   Postzegels en kaarten sparen

intro postzegelkokerKaarten en postzegels zijn geld waard: ze worden verkocht via nationale en internationale beurzen en aan verzamelaars op sites als Marktplaats. Gooi ze dus niet weg, maar lever ze in voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. In het portaal onder de toren staat een koker waar u ze in kunt doen.

Meer over de postzegel- en kaartenactie:
http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/organiseer-een-inzamelingsactie
http://www.gzb.nl/userfiles/File/postzegelsenkaarten_info.pdf

                    Vervoer naar de kerk

Sommige gemeenteleden kunnen niet op eigen gelegenheid naar de kerkdiensten of naar (senioren)bijeenkomsten in de kerk. Heeft u plek over in uw auto en wilt u af en toe iemand ophalen en thuisbrengen? Meer..

          

                   Roma in Roemenië

SSRRSteun de IJsseldijkkerk in de hulp aan de Roma in de Roemeense dorpen Cotus en Glodeni. Veel van deze mensen leven in vreselijke armoede. Ze wonen vaak in krotten, ze zijn vaak ongeschoold en hun kinderen hebben zonder onderwijs geen toekomst. De IJsseldijk helpt niet alleen financieel, regelmatig gaan er gemeenteleden naar Cotus en Glodeni om praktische hulp te bieden.

Er is regelmatig een collecte voor de Roma en tijdens de jaarmarkt kunt u artikelen kopen van de Stichting Roma Roemenië. Meer weten, de laatste nieuwsbrief lezen of geld doneren? Kijk op www.stichtingroma.nl.

                  

 

 

 Gevangenispastoraat

De IJsseldijkkerk ondersteunt samen met de andere Krimpense kerken de pastorale en diaconale hulp in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Verschillende gemeenteleden uit alle kerken doen hier vrijwilligerswerk; ze zijn bijvoorbeeld aanwezig tijdens de kerkdiensten of brengen een bezoek aan een gedetineerde.

 

Social Media