Samen met andere kerken

Er is regelmatig overleg met diakenen van andere PKN-gemeenten en Krimpense kerken en met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Onze diaconie is vertegenwoordigd in:

intro ZWO