Wijkmedewerkers IJsseldijkkerk

De Wijk Medewerkers IJsseldijkkerk ( kortweg WMIJ) is een groep van mensen binnen de IJsseldijkkerk die er van houdt om onze gemeente praktisch te ondersteunen.
Wij zorgen er voor dat er een kopje koffie, thee en/of fris klaarstaan na afloop van bijzondere diensten en na de ochtenddienst op elke eerste zondag van de maand.
We bezorgen de bloemen uit de kerk als bloemengroet van de gemeente als blijk van medeleven.
We geven medeleven vanuit onze gemeente ook door in de vorm van een visite aan doopouders en aan senioren rond verjaardagen of een jubileum.
We verzorgen elk jaar een kerstmiddag voor de senioren van onze gemeente. Maar dat is niet alles: in samenwerking met de Rankgemeente verzorgen we ook drie keer per jaar een gezellige ouderen-contactmiddag, die steeds wordt afgesloten met een broodmaaltijd( tenzij anders aangegeven). De ouderen van de beide gemeenten krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging in het voorjaar, het najaar en rond de start van het winterwerk.
We helpen op vrijdag bij de weeksluiting in zorgcentrum Crimpenersteyn door onze gasten op te halen, weer terug te brengen en een kopje koffie te schenken.
We doen de catering bij de zomer- en wintermarkt en in het jaarlijkse startweekend.
Om dat alles in goede banen te leiden is het nodig om één keer per twee maanden te vergaderen en een jaarvergadering te houden die wordt afgerond met een door ons zelf betaalde gezamenlijke maaltijd.

Bent u ook een praktisch ingesteld mens? Sluit u dan bij ons aan of informeer bij:
Contactpersonen: mevr. L. v.d. Lee: tel:0180-510759; mail:
                        mevr. E. Snel: tel:0180-511642; mail: