Hoe werkt de kerkenraad

Een kerkenraad in een kerk is feitelijk hetzelfde wat een bestuur is voor een vereniging. De kerkenraad wordt ook gekozen door de (gemeente)leden. Elke twee jaar treden er ambtsdragers af en worden er nieuwe gekozen. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter (vroeger ook praeses genoemd). In veel kerkenraden komt het voor dat de predikant de vergaderingen leidt.

De scriba verzorgt de gehele schriftelijke administratie en verzorgt ook de meest voorkomende coördinerende werkzaamheden.

De ouderlingen hebben ieder een bepaalde wijk toebedeeld gekregen. Zij bezoeken de gemeenteleden van haar/zijn wijk.

Diakenen houden zich bezig met diaconale taken: hulp verlenen in nood, geld besteden aan goede doelen en behoeftigen en zorgdragen voor de viering van het Heilig Avondmaal.

De kerkrentmeester past op het geld van de kerk en is verantwoordelijk voor onderhoud van de kerk en de pastorie (woning van de predikant).

Kerkenraad in de praktijk

Welke taken doet de kerkenraad eigenlijk voor ons als gemeente? Als u benieuwd bent hoe het er in de praktijk aan toegaat binnen de gemeenteraad, luistert u dan naar een radio uitzending die het IJsseldijkkerkteam van De Kerken Spreken maakte voor de Lokale Omroep Krimpen op 20-03-2016. Een gesprek met jeugdouderling Cindy Slappendel en ouderling Annemieke Ringoir.