Krimpens Kerkblad

De IJsselijkkerk, Wingerd, Ark en Rank geven gezamenlijk een kerkblad uit, het Krimpens Kerkblad.  Dit blad verschijnt elke vier weken.

Abonnementen

De abonnementsprijs is €20,00 per jaar. Een postabonnement kost €48,50 per jaar. 
Het abonnementsgeld wordt in het 1ste kwartaal van ieder jaar aan de abonnees in rekening gebracht middels een factuur.

Wilt u ook abonnee worden van het Krimpens Kerkblad?
Neem dan contact op met de administratie van het Krimpens Kerkblad: Postbus 70, 2920 AB Krimpen aan den IJssel.
U kunt ook een e-mail sturen naar  

Artikelen voor het algemeen gedeelte van het kerkblad kunt u sturen naar  
Artikelen voor het gedeelte van de IJsseldijkkerkgemeente in het kerkblad kunt u sturen naar de predikant:   of:   

Het kerkblad wordt bezorgd door jongeren uit de verschillende kerken. 
Indien het blad op zaterdag na de verschijningsdatum om 12.00 uur niet is bezorgd, kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor de bezorging in uw wijk.