Raad van kerken

Er is een interkelijk overlegorgaan, de Krimpense Raad van Kerken. Vanuit deze Raad van Kerken worden de komende gespreksmogelijkheden, cursussen en andere activiteiten zoals bijvoorbeeld Dauwtrappen en Kerkenpad aangeboden. Meer informatie daarover kunt u lezen in het uitgebreide PROGRAMMABOEKJE dat ook in elk van de deelnemende kerken in papieren versie verkrijgbaar is.

 Aan de Krimpense Raad van Kerken nemen de volgende kerken deel:

  • de Evangelische Gemeente 
  • de Immanuelkerk, Gereformeerd Vrijgemaakt
  • de Geredja Indjili Maluku (GIM)
  • de protestantse wijkgemeenten De Ark, De Rank, De IJsseldijkkerk en De Wingerd
  • de Nood-Gemeente Geredja Protestan Maluku di Belanda (NGPMB)
  • de Nood-Gemeente Protestan Maluku di Belanda (NGPMB maart '53)
  • de Rooms Katholieke Parochie "Maria Koningin"