Beschrijving van het orgel

Het orgel staat op een balkon aan de westzijde van het kerkinterieur. De klaviatuur bevindt zich in de rechterzijwand. Inwendig heeft het orgel de traditionele structuur van een hoofd- en bovenwerk. De windladen van het hoofd- en bovenwerk zijn in 1982 vernieuwd naar de maatvoering van de oude (inclusief de niet originele kantsleep van het bovenwerk). Constructief zijn de windladen iets anders uitgevoerd dan de oude.

Lees verder

Geschiedenis van de kerk

balken 1867 kerkTot rond 1850 moesten de inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel en Stormpolder, overwegend Nederlands Hervormd, zich voor de zondagse kerkgang naar de dorpskerk van Ouderkerk a/d IJssel begeven. Dit was in een tijd dat de fiets en de auto nog uitgevonden moesten worden en het gebruik van een rijtuigje slechts voor enkelen was weggelegd. Daarbij is bekend dat de begaanbaarheid van de wegen toentertijd erbarmelijk slecht was, zeker in herfst en winter. En niet te vergeten: de werktijden op de zes doordeweekse dagen waren lang.

In 1854 kwam er een verandering; een commissie werd opgericht "ter bevordering der stichting ener kerk en predikantswoning van de Hervormden in de gemeente Krimpen aan den IJssel en Stormpolder". Hiertoe werd een request (verzoekschrift) opgesteld dat men liet ondertekenen door de 1.450 bewoners van Krimpen en Stormpolder, waarvan ongeveer 1.400 hervormd waren.

Waarom wilde Krimpen aan den IJssel een zelfstandige kerkelijke gemeente worden met een eigen kerkgebouw?
In het request aan koning Willem III werd als argument genoemd "dat de godsdienstzin, ja zelfs de burgerlijke zedigheid zoveel te wenschen over laat, dat anderen als met den vinger wijzen". Op 2 augustus 1861 werd Krimpen aan den IJssel bij Koninklijk Besluit uiteindelijk een zelfstandige kerkelijke gemeente.
Op 28 december 1865 werd kerkelijk Krimpen financieel gezien gescheiden van kerkelijk Ouderkerk.

luchtfoto kerk

Het was Koning Willem III die toestemming gaf tot de bouw van deze zogenaamde "Waterstaatskerk", ontworpen door ingenieurs van Waterstaat. Aanvankelijk werd nog het schoolgebouw (direct naast de plaats waar de kerk gebouwd zou worden) voor de diensten gebruikt, maar uiteindelijk kon in 1866 de IJsseldijkkerk in gebruik worden genomen. Het was de éérste kerk van Krimpen aan den IJssel. De kerk en de pastorie waren landelijk gelegen aan de achter zijde grenzend aan weilanden met een weids uitzicht. Pas in de zestiger jaren kwam daar door woningbouw verandering in.
Het kerkgebouw had destijds 420 zitplaatsen, was inwendig gewit en had een gestukadoord plafond.
De kerk werd op 18 maart 1866 officieel ingewijd door ds. van Gruthuizen, predikant te Rotterdam
Op 5 augustus 1866 werd de heer J.W.van Hoogstraten bevestigd als eerste predikant van de hervormde gemeente Krimpen aan den IJssel.

Het kerkgebouw staat op de rijksmonumentenlijst.

 zwart-wit foto's uit 1915

Reservering

Ons kerkgebouw stellen wij ter beschikken voor verhuur:
-Verhuur voor concert / verjaardag e.d
-Verhuur voor rouw- en trouwdiensten

 Wij beschikken over de volgende zalen:

* Achterzaal (max. 60 pers)

* Consistorie (max. 10 pers)

* Bovenzaal (max. 35 pers)

* Kerkzaal (300 - 350 pers)

Verhuur voor concert / verjaardag e.d.:
Om te kijken of een zaal al bezet is, kunt u de agenda raadplegen of informatie inwinnen bij de contactpersoon voor RESERVERINGEN KERK. Bij voorkeur via:     (verdere gegevens in de rechter kolom)

Reserveren kunt u ook via deze contactpersoon, liefst via bovenstaand mailadres. Deze geeft u de huurprijzen door en  stuurt u  ook de huisregels rondom verhuur.

Er is de mogelijkheid om geluidsinstallatie, piano, beamer e.d. te gebruiken. Hier zitten aparte kosten aan verbonden.
Indien u de kerkzaal wilt huren voor een concert met gebruik van orgel: het orgel mag alleen bespeeld worden door organisten die hiervoor gekwalificeerd zijn. Dit besluit ligt bij de kerkrentmeesters.

De achterzaal wordt (voor bijv. een verjaardag/jubileumviering) alleen verhuurd aan kerkleden van de IJsseldijkkerk en daarnaast van de Rank, de Wingerd of de Ark.
Uitzondering: bij de huur van de kerkzaal voor een concert kan de achterzaal erbij gehuurd worden, voor bijv. koffie drinken. Wij kunnen ook zorgen voor gastvrouwen/heren bij het koffie schenken.

Ondanks verhuurafspraak van de achterzaal zullen rouwdiensten voorrang krijgen! Vanzelfsprekend proberen we dit zo goed mogelijk voor u op te lossen.

Verhuur voor rouw- en trouwdiensten:

Hiervoor kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor RESERVERING ROUW- EN TROUWDIENSTEN (gegevens in de rechter kolom)
Hij regelt dit dan verder met u.

Voor trouwdiensten: Ook als u niet staat ingeschreven bij onze kerk, kunt u de kerkzaal huren voor een huwelijksinzegening.

Voor verdere informatie/prijsopgave kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon voor RESERVERING ROUW- EN TROUWDIENSTEN (gegevens in de rechter kolom. Voor mailadres klikken op de naam).

  • 1
  • 2