Kalender:
Algemeen
Datum:
zondag, 19 november 2017 10:00 - 11:30

Beschrijving

Vandaag vieren we met elkaar het heilig Avondmaal.
Onze voorganger in deze dienst is ds. C. Baggerman.
We lezen uit Matteüs 25:31-46, opnieuw een indringend gedeelte, over het oordeel van de Zoon des Mensen. Dat alles niet om ons bang te maken, maar om ons op te roepen tot een heilig leven.
Christus nodigt ons aan de tafel.
Het oefenlied is Lied 776, een lied van het nieuwe Jeruzalem.

eredienst

Social Media