Kalender:
Algemeen
Datum:
zondag, 12 augustus 2018 10:00 - 11:30

Beschrijving

Vanmorgen gaat voor onze wijkpredikant  ds.C.Baggerman met een begin van een reeks preken uit het Marcus-evangelie. Na alle oudtestamentische lezingen uit Genesis (na Pasen) en Job (na Pinksteren) nu weer eens uit het evangelie lezen.
Oefenliederen zijn: 816, 217 en 96 A.

Goede en gezegende diensten toegewenst!

De diaconie vraagt uw bijdrage voor het I.Z.B. Het IZB staat voor zending in Nederland. 
Meer over deze collecte vindt u (binnenkort)  op www.ijsseldijkkerk.nl 

eredienst

Disclaimer

Social Media