Bij de diensten

aug
19

10:00 11:30

Vandaag gaat bij ons voor onze wijkpredikant ds.C.Baggerman.
 We zullen uit het Marcus-evangelie lezen: Marcus 6:53-57

Onze diaconie vraagt uw bijdrage aan het Noodfonds. 
De gemeente wordt om een bijdrage gevraagd, zodat de ondersteuning door de diaconie van een groot aantal activiteiten onder mensen die een steuntje in de rug nodig hebben door kan blijven gaan. 
Meer hierover leest u (binnenkort) op www.ijsseldijkkerk.nl 

eredienst

aug
19

18:30 19:30


In deze gezamenlijke avonddienst gaat voor ds.F.Bos, Waddinxveeneredienst

hierboven zijn de eerstkomende diensten weergegeven. Informatie over andere diensten is te vinden in de agenda.

Disclaimer

Social Media