De beamer

In de ochtenddienst, en in bijzondere avonddiensten, maken we in de IJsseldijkkerk gebruik van de beamer.beamer

Voorafgaand aan de dienst worden er mededelingen getoond over de dienst zelf, zoals bijvoorbeeld wie gaat er voor, de bestemming van de collecte en er worden gezamenlijke door-de-weekse activiteiten  aangekondigd.

Natuurlijk leven we als gemeente mee met elkaar. Verjaardagen, huwelijksjubilea, geboorten worden genoemd, al dan niet met foto, en natuurlijk ook de namen van de zieken.

Tijdens de dienst worden de liederen en de Bijbelteksten getoond. Bovendien is er bijvoorbeeld bij een doopdienst een videobeeld zichtbaar van wat er voor in de kerk gebeurt, zodat ook de mensen achterin de kerk betrokken zijn bij dit bijzondere moment.

Door het plaatsen van foto's bij verjaardagen en dergelijke, krijgen mensen een gezicht.
Wilt u hieraan meedoen, stuur dan uw foto naar

Op verzoek kan ook bij rouw- en trouwdiensten gebruik worden gemaakt van de beamer.