Waarschuwing

You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account

ZENDINGSERFGOED KALENDER 2020

zendingskalender 2020De bekende kalender is er weer, dit jaar gemaakt door een kunstenares uit India, Jayashree Jayapaul. Het thema is dit jaar “Thomas kan het niet geloven” . De eerste christenen in Zuid-India zijn door apostel Thomas tot geloof gekomen.
U kunt in de kalender schilderijen zien van bijbelverhalen , maar ook informatie over de geschiedenis van de zending, kerk en christenen in India. Bij de kalender is dit jaar ook een boekje met afbeeldingen en korte meditatie te verkrijgen ( voor elke week één ) .
De kalender kost € 9,00 en het boekje kost eveneens € 9,00. Er hangt een bestellijst in de hal van de kerk waarop u uw naam in kunt vullen en wat u wilt hebben . Via de ZWO commissie wordt deze kalender dan besteld en bij u bezorgd . Ook kunt u via bestellen bij Pieta Vonk Noordegraaf( tel. 0180-682558 of @ mail: ) Meer info www.zendingserfgoedkalender.nl/zendingserfgoedkalender 2020

Pasta en of rijst voor Voedselbank

intro voedselinzameling biddagWoensdag 6 november a.s. is het weer Dankdag voor Gewas en Arbeid. Een bord vol eten is voor velen de gewoonste zaak van de wereld, we staan er eigenlijk niet zo vaak bij stil.
Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend en zijn er ook in ons land velen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Vanuit onze overvloed willen we ook dit jaar weer meeleven met degenen die minder bedeeld zijn.
Daarom gaan we voor de voedselbank Groot Rotterdam pasta en rijst inzamelen.

Op de volgende (zon)dagen kunt u deze producten inleveren:
zondag 27 oktober
zondag 3 november
Woensdag 6 november (dankdagdienst)
zondag 10 november 
Doet u / jij ook mee?          

Reuring-Wandelplezier

intro reuring wandelenDonderdag 24 oktober  2019 is onze volgende wandeldag. Ook deze keer maken we een wandeling van ongeveer 15 km. We hopen een wandeling te maken bij Haastrecht, de molenvlietroute, deels langs de Vlist en uiteraard weer een stukje polderlandschap.
Zin om ook een keer mee te gaan? Laat het weten aan: Edith van der Ham, of Annemieke Ringoir, .

Bericht van de Algemene Kerkenraad

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft samen met het moderamen van de kerkenraad van wijkgemeente De Wingerd besproken wat het voorgenomen vertrek van ds Groenendijk betekent voor de toekomst van de vier PKN wijkgemeenten in Krimpen aan den IJssel. 
Daarover hebben zij samen een brief opgesteld aan alle leden van de vier wijkgemeenten en andere betrokkenen.
De brief is hierna in zijn geheel opgenomen:

Lees verder

Grote zangavond op Reformatiedag over vrijheid

poster zangavond 31 oktober viering 2019Graag nodigen we iedereen uit voor een grote zangavond op donderdag 31 oktober  2019 om 20.00 uur in kerkgebouw De Ark, Burgemeester Aalberslaan 43 te Krimpen aan den IJssel, waar vier koren die betrokken zijn bij de Protestantse Gemeente Krimpen a/d IJssel aan mee zullen werken.
Ook zullen we met alle koren en bezoekers samen zingen, begeleid door Arie de Korte op het orgel.

Lees verder

Kerst-Doelenconcerten 2019

poster kerstconcerten  cantemus 2019Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 opnieuw twee Kerst-Doelenconcerten. Onder het thema “Een Koning voor de wereld” wordt hét verhaal van Gods liefde voor deze wereld gebracht in de ambiance en sfeer van het Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. De concertserie wordt jaarlijks bezocht door duizenden mensen uit het gehele land. De Kerst-Doelenconcerten staan zo in een lange traditie, maar zijn allerminst traditioneel te noemen! Het programma wordt gekenmerkt door afwisseling en door variatie in stijl. Het is toegankelijk en herkenbaar en tegelijk vernieuwend en verrassend.

Lees verder

Een Gouden Morgen

intro gouden morgen

In de week van de eenzaamheid wordt er een website (onderdeel van www.Jesus.net ) gelanceerd voor eenzame ouderen ( gelovig en niet gelovig). Hier kan men zich inschrijven om iedere dag een bemoedigende email te ontvangen.

In de e-mailserie ‘Een Gouden Morgen’ zullen zeven schrijvers elkaar afwisselen om een inspirerende en bemoedigende boodschap naar u sturen. Ze zullen hun levenslessen en verhalen met u delen, zodat u uw dag goed kunt beginnen!
U kunt zich opgeven via deze LINK

Vanuit de pastorie

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
(Lied 712:1)
Hartelijke groet en Gode bevolen,Ds. C. Baggerman

Beroep

We ontvingen bericht dat ds. Corinne Groenendijk van de Wingerd een beroep heeft ontvangen naar de Protestantse Gemeente Maarssen. Dat betekent een grote verandering, zowel voor haar persoonlijk en haar gezin, voor de wijkgemeente van de Wingerd en voor heel onze Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel. Wij feliciteren als gemeente ds. Groenendijk met dit beroep en wensen haar veel wijsheid, vreugde en Gods zegen toe bij deze nieuwe stap, al betekent het ook afscheid nemen van veel vertrouwds.

Eethuiscatechese

intro eethuisWe zijn weer goed van start gegaan met de eethuiscatechese: er zijn veel jongeren en we hebben al mooie gesprekken gehad. Maandagavond 14 en 28 oktober komen we weer bij elkaar, 18.00 uur: eerst samen gezellig (en lekker!) eten en daarna een goed gesprek in de groepen. Welkom!

Kringen voor iedereen

intro open bijbelDe tweede avond van de bijbelkring over de Brief aan de Galaten is op dinsdag 29 oktober, 20.00 uur.Het bijbeluur is er weer op 16 en 30 oktober, 10.00-11.00 uur in de consistorie. Wij lezen verder uit de Brief van Jakobus. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Geloven is… staat gepland op 23 oktober, 20.00 uur.

Vacatures Kerkenraad

intro kerkenraad kleurBinnenkort hopen we nieuwe ambtsdragers te gaan zoeken voor onze kerkenraad. Er zijn door u heel wat namen ingediend, dank daarvoor. Vacatures in een kerkenraad is immers een zaak van de hele gemeente. Mocht u benaderd worden, denk daar dan goed over na. Want wij hebben uw hulp, uw gaven en uw inzet dringend nodig!

Wij gedenken

Op 25 september  2019 is overleden Cornelia Geertje Martijntje van den Hengel-Stout in de leeftijd van 87jaar. Heel haar leven door, en ook in de laatste jaren, ontving ze kracht van God, zoals ze dat zelf ook benoemde. In dat geloof en vertrouwen hebben wij ook afscheid genomen van haar. In de dienst waarin we de herinneringen deelden lazen we over Gods toekomst: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin alles nieuw en goed zal zijn. Wij zijn dankbaar dat Corry van den Hengel zo de rust heeft gevonden, ‘veilig in Jezus armen’. We wensen de familie en allen die haar zeer zullen missen veel sterkte en Gods troost toe.
Een uitgebreider Wij gedenken vindt u op de IJsseldijkkerk-pagina van het Krimpens Kerkblad nr. 12.
Ds. C. Baggerman

Wij gedenken

Op 22 augustus  2019 is overleden Leentje van Milligen – de Mik. Zij verbleef in Rijckehove, waar zij de laatste tijd steeds wat verder achteruitging. In de uitvaartdienst lazen we uit Mattheüs 5, de zaligsprekingen. Mensen die bescheiden leven, niet voorop staan, vrede stichten en niet van ruzie houden, mensen die zachtmoedig zijn, die noemt Jezus gelukkig. Want zij zullen God zien. Met de goede herinnering en met deze geweldige belofte voor de toekomst wensen we de familie Van Milligen veel sterkte en Gods troost toe.
Een uitgebreider Wij gedenken vindt u op de IJsseldijkkerk-pagina van het Krimpens Kerkblad nr. 11.
Ds. C. Baggerman

Gezocht

intro voetbaltafelspelVoor de eethuiscatechese zijn we op zoek naar een mooie voetbaltafel zodat de jongeren zich tussendoor kunnen vermaken. Is er toevallig iemand die een voetbaltafel over heeft en er niets mee doet?

Leerkringen&Bijbelstudies digitaal en op papier

digitaal en op papierEen nieuw seizoen en nieuwe wegen om met u te delen welk aanbod de kerken in Krimpen aan den IJssel u bieden voor ontmoeting en geestelijke groei. De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel heeft naast altijd weer verheugende geestelijke groei ook te maken met financiële krimp. Daarom is besloten vanaf dit seizoen het overzicht van alle leerkringen en bijbelstudies, thema avonden e.d  vooral digitaal beschikbaar te stellen. U wordt geïnformeerd via de websites en nieuwsbrieven van de wijkgemeenten en onze gezamenlijke PKNkrimpen website: www.kpnkrimpen.nl  Voor belangstellenden van het mooie aanbod in het jaarprogramma 2019-2020 die niet over digitale mogelijkheden beschikken wordt een kleine oplage op papier ter beschikking gesteld. Vraag er naar bij uw scriba, of bij de scriba van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel: Hilda Pleysier, tel. 06-30517772.
De verwachting is dat het aanbod Leerkringen&Bijbelstudies seizoen 2019-2020 bij verschijning van Kerkblad nr. 11 op papier, maar dus vooral digitaal beschikbaar zal zijn.

Belijdeniscatechisatie

intro belijdenis catecheseNogmaals een oproep voor mensen die meer van het geloof willen weten en overwegen om belijdenis te doen: meld je zo snel mogelijk aan bij ds. Baggerman, ook voor meer informatie. Mail:   , tel: 0180-761661

Ontmoetingsbijeenkomsten

ontmoetingsavonden 2019 2
We mogen terugkijken op een vijftal heel mooie ontmoetings-bijeenkomsten in de meimaand van 2019, twee middagen en drie avonden rond het thema ‘Iedere week een nieuwe preek’.
Een grote opkomst en veel enthousiaste deelnemers maakten het heel goed om elkaar te ontmoeten.
Als thema stonden we stil bij de betekenis van de preek.
Hoe komt een preek tot stand, en hoe horen wij dat dan, en hoe gaan wij er zelf mee verder – of ‘vergeet’ je het al snel?
Levendige gesprekken tussen jongere en oudere deelnemers: het was goed om elkaar zo weer te ontmoeten!
Een van de deelnemers schreef er een mooi stukje over en één van de ouderlingen maakte een paar sfeerfoto's:

Lees verder

Eethuiscatechese start!

intro eethuis aan tafelWe gaan weer beginnen met de eethuiscatechese: samen gezellig (en lekker!) eten en daarna in groepen uit elkaar om leuke actuele thema’s te bespreken met altijd een link naar de bijbel en het geloof: gezellig, leerzaam, niet te missen dus! Welkom op de start, maandag 16 september, 18.00 uur, en neem gerust iemand mee! Meld je aan bij Marja van Meijeren via of ds. Baggerman 0180-761661 of

Wij gedenken

Wij gedenken Hendrika Marie van der Blom-van Staveren, weduwe van Eeuwoud van der Blom die op 12 augustus 2019 is overleden. Ze was haar leven lang verbonden met het geloof en viel in moeilijke perioden van haar leven terug op de Heer die haar herder was. In liefde en verbondenheid en in het vertrouwen dat ze in Gods liefde geboren blijft namen we afscheid van haar.
Een uitgebreider Wij gedenken vindt u op de IJsseldijkkerk-pagina van het Krimpens Kerkblad nr. 11.
Ds. C.R. Groenendijk

Vacatures

intro kerkenraad kleurPer januari is de ambtstermijn van meerdere kerkenraadsleden afgelopen. Zo nemen we afscheid van de wijkouderlingen Lenny Spek en Edith van der Ham, van jeugdouderlingen Corina van Wijnen en Marja van Meijeren. Wij danken hen allen voor hun inzet en toewijding. Diaken Henriëtte Hoogendijk zal haar ambtstermijn, na 4 jaar, voortzetten. Hiermee zijn we heel gelukkig.
Maar met de vacatures die er al waren, betekent dit wel: vier vacatures voor wijkouderling, twee voor jeugdouderling en één voor diaken.
We nodigen u daarom uit om namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht als ambtsdrager.
En als u zelf gevraagd wordt: zeg niet meteen nee, maar bedenk wat u voor de gemeente van Christus kunt betekenen.

Wij gedenken

Op Goede Vrijdag, 19 april is overleden Cornelis Rolloos.  Voor de rouwdienst had dhr. Rolloos zelf de teksten en liederen uitgekozen. Zo lazen we uit 1 Korinthe 13, waar het gaat over de liefde. Bij alles wat in het leven er toe doet, is dit het belangrijkste: de liefde van de ene mens voor de ander, de liefde van God voor ons in Christus Jezus. De troost van die liefde wensen we de familie Rolloos van harte toe in het gemis. 
Een uitgebreider Wij gedenken vindt u op de IJsseldijkkerk-pagina van het Krimpens Kerkblad nr. 6.

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurOp de kerkenraadsvergadering van 18 september 2019 zijn de volgende punten aan de orde geweest:

  • De startzondag was een groot succes. Een mooie kerkdienst, gezelligheid tijdens de koffie. De leuke ontmoetingen tijdens de workshops waaraan zowel de kinderen als de volwassenen deel konden nemen en als afsluiting de geweldige en heerlijke maaltijd. Dank aan iedereen die, op welke manier ook, zijn steentje heeft bijgedragen aan deze dag.
    Het idee is geopperd om de organisatie van deze dag een volgend jaar door gemeenteleden te laten doen in plaats van door mensen uit de kerkenraad. Uiteraard in goed overleg met de kerkenraad.

Lees verder

Videoreportage De Kerken Spreken

cameraploegTijdens de radio-uitzending van 'De Kerken Spreken' van 15 september kon u tijdens de uitzending luisteren naar een aantal interviews die waren opgenomen door Marja van Meijeren en Annemieke Ringoir, zodat we ook op die manier een impressie konden geven van de startzondag.

Van deze interviews zijn ook videobeelden gemaakt. Die kunt u vanaf nu hier bekijken.

Namens het team van 'De Kerken Spreken' veel kijkplezier toegewenst!

Hoorspel 'Geboorte van Samuel'

Tijdens de startzondag was er ook een workshop 'De Kerken Spreken'. De Kerken Spreken is een radioprogramma waar een team van de IJsseldijkkerk één keer in de zeven weken een radio-uitzending voor verzorgd bij de Lokale Omroep Krimpen. Onder het motto 'Een goed verhaal' hebben we met een groep enthousiaste deelnemers een hoorspel opgenomen over de geboorte van Samuel. Over Elkana, Hanna en Peninna...

U kunt het hoorspel nu ook terugluisteren! Of beluister hier de volledige uitzending terug.

Het team van 'De Kerken Spreken' wenst u veel luisterplezier toe.

 

De mooie Krimpenerwaard

intro reuring wandelenHoe mooi de Krimpenerwaard is, ervaart men het best, als men er doorheen wandelt. De deelnemers van de Reuring wandelgroep uit onze PKN-kerken kunnen daarover vertellen. Data voor komende wandelingen zijn 24 oktober, 21 november en 19 december. U bent van harte welkom om mee te wandelen. Laat het weten aan: Annemieke Ringoir, 

Geloven is…

intro geloven isBij de kring ‘geloven is…’ komen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod.
We lezen en bestuderen een bijbelgedeelte waar we vragen bij hebben, of soms wel moeite mee hebben. Met elkaar proberen we duidelijkheid te krijgen wat een geschiedenis of verhaal ons wil zeggen. Ook proberen we antwoorden te vinden op vragen waar we in ons leven mee geconfronteerd worden.
Steeds weer is Gods Woord onze leidraad, en steeds weer merken we hoe belangrijk het is met elkaar in gesprek te blijven over dit bijzondere boek, de Bijbel.
Je kunt veel van elkaar leren. Zeker als jong en oud met elkaar in gesprek gaat. Dat gebeurt in deze kring. De groep is ook bedoeld voor mensen die nog niet zo lang geleden belijdenis hebben gedaan en graag willen door-leren en door-praten, maar in principe is natuurlijk iedereen welkom!
Contactpersonen: Els de Heer,
Annemieke Ringoir, , tel. 590019
Ds. C. Baggerman, , tel. 761661

Poëzie-kring

intro poeziekringOok in het seizoen 2019-2020  komt de Poëzie-kring weer ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar onder leiding van ds. Baggerman om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken. Dit zijn niet per se ‘christelijke gedichten’, maar wel gedichten die aan thema’s rond geloof, bijbel en zingeving raken.
Er is aandacht voor “klassieke”, literaire dichters als Ida Gerhardt, Martinus Nijhof, Guillaume van de Graft, Gerrit Achterberg maar ook de oudere én de modernere poëzie wordt niet geschuwd.
Het hoeft niet altijd te rijmen… Voorkennis is niet vereist, wel inlevingsvermogen en belangstelling voor literatuur.
Inleider: ds. C. Baggerman, tel. 0180-761661, , graag opgave bij hem.
Datum, plaats, tijd: in overleg

Bijbelkring: Galaten – een fanatiek fundament

intro galatenkringOp dinsdagavond 24 septemebr start een bijbelkring  onder leiding van ds. Baggerman over de Galatenbrief die Paulaus schreef. In de brief aan de Galaten gaat Paulus af en toe flink tekeer. Fanatiek verdedigt hij het fundament van het geloof. Wij zijn vrij door het bloed van Christus. En we moeten ons niet opnieuw laten gijzelen tot slavernij, vooral niet door vrome praatjesmakers. In de Galatenbrief komen fundamentele zaken van het geloof aan de orde: door genade zijn wij gered, niet door het houden van de wet. De zonde is sterk, maar Christus is sterker. Wij zijn geen slaven meer, maar kinderen van God en erfgenamen van zijn belofte. Wij zijn vrij – om elkaar in liefde te dienen. Het leven door de Geest gaat soms tegen onze eigen verlangens in.
In de bijbelkring ontdekken we wat Paulus bedoelde en hoe deze thema’s nu in onze tijd en in ons leven spelen.
Je hoeft niet van tevoren al ‘veel van de bijbel te weten’ om op de Bijbelkring te komen, je moet er juist ‘veel van willen leren’. Juist door samen te lezen en erover te praten kom je dieper in de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God.
De Bijbelkring komt bijeen op dinsdagavond, om te beginnen om dinsdagavond 24september van 20.00 – 21.45 uur onder leiding van ds. Baggerman: tel. 0180-761661, .

Belijdeniscatechisatie: kom ook!

intro belijdenis catecheseSommige mensen hebben er al vaak over gedacht, maar het kwam er nooit van. Voor anderen is het iets waar ze misschien nog nooit aan gedacht hebben. Maar nu komt het toch op je pad: je wilt meer van het geloof leren, er met anderen over praten, je dankbaarheid tonen, verantwoordelijkheid nemen, gewoon bezig zijn met de dingen van God. En misschien wel belijdenis doen. In de IJsseldijkkerk doen we dat door een seizoen lang, van eind september tot Pasen, in een groep met elkaar allerlei zaken van het geloof te bespreken. Wie is God, hoe weet je dat Hij er is, hoe moet je de bijbel lezen, hoe zit een kerkdienst in elkaar enz.? Alle vragen zijn mogelijk, het gaat erom dat je leert je eigen mening te vormen. Wie belijdeniscatechisatie gaat volgen is niet verplicht om belijdenis te doen, maar we zijn er wel serieus mee bezig. Tegelijk is er ook een laagdrempelige, open sfeer. Meer info? Neem contact op met ds. Baggerman, , 0180-761661, Facebook Kees Baggerman, of vraag het eens na bij iemand die de afgelopen jaren belijdenis heeft gedaan! O ja, hiervoor ben je nooit te oud en zelden te jong!

JongerenNevenDienst

intro JNDEens in de maand is er jongerennevendienst, en dat wordt heel goed bezocht! Daar zijn we heel blij mee. Op 15 september is het weer jnd. De volgende data zijn: 13 oktober, 17 november, 15 december. Jongeren vanaf de brugklas: welkom!

Foto's Startzondag 2019-2020

intro startzondag 2019Of u er nu wel of niet bij was zondag 8 september, iedereen is vast wel benieuwd naar de prachtige foto's die zijn gemaakt om u een indruk te geven van de Startzondag 2019-2020 met als jaarthema: "Een goed verhaal"  We zijn benieuwd wat u er van vond. Daarom nodigt de redactie u uit om uw reactie (een opmerking, een goed verhaal of andere uiting) te sturen naar  of per post naar Morgental 67, 2922 CP Krimpen aan den IJssel. We kijken dan of we uw reacties kunnen bundelen en plaatsen op onze website. Hier en daar heeft u al tijdens de startzondag gereageerd als het team IJsseldijkkerk van de Lokale Omroep Krimpen een microfoon op u richtte. Het resultaat van deze geluidsimpressies is te beluisteren in de uitzending die LOK (106.0 FMof 93.1 op de kabel) op zondag 15 september uitzendt in het programma "de Kerken Spreken" van 9.30-12.00uur. Hierna volgen alle foto's.

Lees verder

Wij gedenken

Op 26 juli 2019 is overleden Wilhelmus Johanna Jozef (Willem) van den Berg in de leeftijd van 81 jaar. We hebben afscheid van hem genomen in rouwcentrum Schollevaar, waar kerkelijke werkster Willemieke Schippers de afscheidsdienst leidde. Zij sprak daar naar aanleiding van de prachtige en bemoedigende tekst uit Openbaringen 21: 1 t/m 5, waar Johannes ons een doorkijkje geeft naar wat er nog komen gaat en waar ook staat:”Zie Ik maak alles nieuw”.
Wij wensen de familie van den Berg heel veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe, met de woorden die ook in het gelezen Bijbelgedeelte staan, namelijk:”Ik zal alle tranen uit hun ogen wissen". Wat een troost is dat!
Een uitgebreider Wij gedenken vindt u op de IJsseldijkkerk-pagina van het Krimpens Kerkblad nr. 10.


Wij gedenken

Op 26 juni 2019 is overleden mevrouw Maria Littel – Graafland. Zij woonde in de Breeje Hendrick in Lekkerkerk. Lange tijd was mevrouw Littel betrokken bij de kerk in Lekkerkerk, en in latere jaren maakte zij de overstap naar de IJsseldijkkerk. Omringd door de kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben we haar herdacht in de afscheidsdienst in de aula aan de Lageweg. We lazen hierbij uit Psalm 23: over de reis van het leven, langs het goede en door het donkere dal, een reis die een doel heeft: bij God te zijn. Wij wensen de familie Littel veel sterkte en Gods troostende nabijheid toe met diezelfde woorden: de Here is mijn Herder – mij ontbreekt niets. Een uitgebreider Wij gedenken vindt u op de IJsseldijkkerk-pagina van het Krimpens Kerkblad nr. 9
Ds. C. Baggerman

Wij gedenken

Op 4 april 2019 overleed Adriaantje den Dunnen-Kelder. In de rouwdienst in de Olm lazen we de geliefde psalm 42:. We mogen, bij al het verdriet, dankbaar zijn dat Adriaantje den Dunnen-Keldernu de rust heeft gevonden bij de God van alle leven en we wensen de familie den Dunnen veel sterkte en troost toe om dit verlies te kunnen dragen.
Een uitgebreider Wij gedenken vindt u op de IJsseldijkkerk-pagina van het Krimpens Kerkblad nr. 5.

Wij gedenken

Op 15 februari 2019 overleed in alle rust en vrede Feike Leij op de leeftijd van 93 jaar. Hij was een heel gelovig man, oprecht en ernstig. Dat blijkt ook uit de woorden die hij aanreikte voor de rouwdienst: Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig, uit Psalm 84, de trouwtekst die de tekst van zijn leven werd. Psalm 84 is het lied van een pelgrim, een reiziger op weg naar Gods huis, naar het eeuwige Vaderhuis. Soms door moeiten en gevaren, maar ook: van kracht tot kracht, van oase tot oase, tot aan de eindbestemming. Wij zijn dankbaar dat we Feike Leij zo lang in ons midden mochten hebben en we wensen mevr. Leij, de kinderen, kleinkinderen en de vele vrienden en bekenden veel sterkte toe in dit verdriet. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr. 3, 2019

Wij gedenken

Op  7 februari 2019 overleed Cornelia Marrigje de Mik – de Visser op de hoge leeftijd van 95 jaar.  De woorden uit Psalm 25 die zij ons aanreikte passen goed bij haar: ‘Want Gij zijt mijn heil o Heer, ik blijf u al den dag verwachten’. Het leven wordt soms zo stil en dan is het goed als een mens vertrouwen heeft. Zonder dat geloof is het leven dood-stil, maar in het vertrouwen op Christus als Opgestane Heer kan een mens leven in stille verwachting. Wij wensen de familie en bekenden veel sterkte toe en bidden dat haar gedachtenis tot een zegen mag zijn. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr. 3, 2019.

Wij gedenken

Op 20 januari 2019 is overleden Annigje Slingerland, weduwe van Jan Krijgsman,  In de rouwdienst in de kerk lazen we uit Matteüs 5, over het licht dat moet schijnen voor de mensen. Soms kan de vlam klein worden en haast doven, maar wie dicht bij God blijft zal steeds nieuwe kracht ontvangen. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in het gemis en Gods zegen in alles. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr. 3, 2019

Wij gedenken

Geheel onverwacht overleed op 15 januari Johannes Gerrit van Dulst.  Hij bleef betrokken en belangstellend naar het kerkelijk leven. Hij was trots op zijn gezin en dankbaar voor de liefde die hij ondervond.
In de rouwdienst in de kerk lazen we uit Psalm 116 en zongen we het lied dat hij ons zelf aanreikte: Psalm 66:7: De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij. Wij wensen de familie en vrienden Gods troost en nabijheid toe in het gemis. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad.

Wij gedenken

Op 10 januari overleed Nel Harrewijn-Breedijk op de leeftijd van 91 jaar. 
In de rouwdienst die een viering voor haar leven was, hebben we gelezen uit Spreuken 31, waar het gaat over een sterke vrouw die van aanpakken weet, die eerbied voor God heeft en die altijd de nieuwe dag met een lach begroet.
Zo wensen we de familie en vrienden veel sterkte en Gods zegen toe in dit verdriet. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad.

Wij gedenken

Op 11 november 2018 overleed Adriaan Timmer op de hoge leeftijd van 92 jaar. In de uitvaartdienst lazen we uit de zaligsprekingen, Mattheüs 5, waar Jezus mensen zalig noemt, gelukkig verklaart, die rechtvaardigheid zoeken en in zachtmoedigheid leven. We wensen de familie Timmer veel sterkte en Gods troost toe in hun verdriet. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr.19.

Wij gedenken

Op 8 november 2018 overleed in de leeftijd van slechts 57 jaar Johannes Butter. We lazen in de kerk  uit 1 Korinthiërs 13 waar verwoord wordt dat wij nu nog slechts in raadselen zien, maar eens van aangezicht tot aangezicht. De meeste van alles is de liefde, liefde van een man voor zijn vrouw, van een vader voor zijn kinderen, van een mens voor zijn medemens. Die liefde vindt haar basis in de liefde van God voor de mensen, in Christus die de dood heeft overwonnen. We wensen de familie en vrienden veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr.19.

Kerstdoelenconcerten 2019

concert D.C. 13 5 17Ook dit jaar kunt u meezingen in De Doelen te Rotterdam als projectlid met het Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ o.l.v. Hans van Blijderveen. Wij nodigen belangstellende zangeressen en met name zangers (Tenoren en Bassen) uit om als projectlid mee te zingen. U dient lichamelijk wel in staat te zijn om staande met ons de concerten uit te kunnen voeren. In september gaan we weer aan de slag voor de komende kerstconcerten in de Doelen te Rotterdam. Deze concerten zijn op zaterdag 14 december en dinsdag 17 december.

Lees verder

Terugblik seniorenreis 2019

intro seniorenreis 2019De seniorenreis 2019, bestemming Ootmarsum!
Een mooi verslag met foto's om nog even lekker (na) te genieten:
Hoewel de weersverwachting twijfelachtig was vertrokken we maandag 27 mei om 9 uur met een zonnetje vanaf de parkeerplaats bij de kerk. De bestemming was het Stadshotel in Ootmarsum.Na een voorspoedige reis, met een tussenstop voor koffie met gebak, arriveerden we rond half 1 in Ootmarsum. De lunch stond klaar en we konden gelijk aan tafel. De middag was vrij en ’s avond na het diner luisterden we naar een lezing van een vrijwilliger van de Heemkundekring Ootmarsum. 

Lees verder

Terugblik Overstap dienst

intro overstapdienst 2019 IJsseldijkkerk 38Afgelopen zondag hebben Babet Slappendel, Danielle Krijnen, Stijn Jansen en Thijs de Visser afscheid genomen van de KinderNevenDienst. Wekenlang hebben we met elkaar nagedacht over het thema "Jullie zijn de stenen in de muren". Hoe zijn we met elkaar gemeente en vormen wij samen de IJsseldijkkerk.
Een hele mooie dienst om op terug te kijken! Babet, Danielle, Stijn en Thijs er komen nu heel veel nieuwe activiteiten op jullie pad waar jullie aan mogen deelnemen. JongerenNevenDienst, Eethuis catechese, Tiener Bijbel Doe Dagen, helpen in de kerk etc. Zorg dat je er bij bent en draag je steentje bij waar dat kan.
Bedankt voor alles wat jullie hebben bijgedragen in de KinderNevenDiensten!
Hieronder al vast 2 foto's. Klik op LINK en u ziet alle foto's die tijdens de Overstapdienst zijn gemaakt. (klik op een foto om deze te vergroten, en ook om de hele serie in groter formaat te bekijken.)

Lees verder

Van de KinderNevenDienst

intro spaardoel KND 2018Sparen voor een goede maaltijd in het "Porridge project". 
Iedereen verdient een goede maaltijd toch? En daar kan voor gezorgd worden! We hebben in een aantal maanden al zoveel geld opgehaald bij de KinderNevenDienst en JeugdNevenDienst dat er ruim 200 kinderen een jaar lang elke dag een bord Porridge (pap van maïs- en sojameel) kan eten tussen de middag. Natuurlijk zijn wij nog lang niet klaar met sparen en willen wij nog veel meer kinderen een maaltijd kunnen geven. We hebben nu in totaal €431,10 opgehaald, een prachtig bedrag! Sparen jullie weer mee om misschien nog wel 200 kinderen elke dag eten te kunnen geven?
“Dank U wel dank U wel, voor het eten op mijn bord Wilt U zorgen, Nu en morgen, Dat ik daardoor groter word”.
Namens het Kinder/JongerenNevenDenst team

Stille Hulp

Normaal gesproken is en blijft Stille Hulp iets wat zich onttrekt aan het zicht van de gemeente. Soms is het heel erg hard nodig om mensen te helpen waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen dat alles er in orde is. Ook in onze gemeente is dit wel aan de orde. De verrassing was dan ook groot toen de diaconie dit kunstwerk mocht ontvangen met daarbij een tekst die we u als gemeente niet willen onthouden:
dank diaconie

 

 

“Lieve mensen van Diaconie,
Wat jullie voor ons al hebben betekend is met geen pen te beschrijven.
We zijn jullie dan ook intens dankbaar.
Ook God zijn we dankbaar.
Hij geeft ons genade op genade, Zegen op Zegen. Ook jullie zijn een grote zegen voor ons.”

Mede dankzij uw giften kan de diaconie dit mooie werk blijven doen!

Bedankt !

alpe d Huzes met EdithDonderdag 6 juni ben ik 2X de Alpe d'Huzes  opgelopen voor het goede doel.Het was indrukwekkend  en emotioneel. Ik wil degenen die mij op welke manier ondersteund hebben om het mooie bedrag  van € 5292,00 bij elkaar te brengen, hartelijk dank zeggen.
Edith van der Ham

Zo was Kerkenpad 2019!

intro RvK  KrimpenOp woensdag 22 mei 2019 organiseerde de Raad van Kerken zoals al vele jaren het Kerkenpad. Groepen leerlingen van zes scholen in Kriimpen aan de IJssel brachten ieder een bezoek aan 3 kerken. Voor een indruk maakte de scriba van de Raad van Kerken, Hilda Pleijsier, een rondje langs de deelnemende kerken en schreef dit voor u op:

Lees verder

Zo was Biddag 2019

intro biddag 2019Hebt u de Biddag voor gewas en arbeid niet bijgewoond? Dan wil ik graag met u delen hoe ik deze gezamenlijk dienst van Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk heb ervaren. 
Deze Biddag was zeker niet een stoffig en wat achterhaald gebruik nu de meesten van ons geen beroep meer hebben in het boerenbedrijf. Ook was het niet een overbodig bidden om arbeid nu volgens de media overal personeelstekort dreigt. Het kerkkoor Krimpen zong en ondersteunde de gemeentezang bij liederen met een aansprekende tekst en een heerlijke melodie. Die liederen ondersteunden de gebeden en de preek waarin duidelijk werd hoe actueel de Biddag voor gewas en arbeid nog altijd is.
Daarin werd duidelijk hoe niet de inspanning van de mensen maar Gods gaven nodig zijn om te leven. De groei van het gewas, maar ook het resultaat van arbeid komen van God en de mens mag daar in vertrouwen op God aan meewerken. Wie zó leeft kan zich bevrijd weten van arbeidsdruk en zorg.
Na afloop van de dienst zag ik bij het verlaten van de kerk veel blije gezichten om me heen, en ik herkende mensen uit de verschillende kerken. Heerlijk om de eenheid van de ene, algemene kerk zó te beleven!
Voor mensen die dit alles gemist hebben, is er gelukkig nog volop herkansing: er zijn elk jaar behalve Biddag ook nog Hemelvaartsdag en Dankdag om samen, zo maar midden in  de week te vieren.
Kom het ook beleven!

Terugblik Kinderdienst 17 maart 2019

kinderdienst 2019 20 (Small)Wat een prachtige en vrolijke kinderdienst hadden we op 17 maart! Dit dankzij de inzet van alle kinderen, die meededen, meezongen, tevoren al geknutseld hadden. Dank ook aan de leiding en (muzikale) begeleiding. Het was echt een feest en nu weet iedereen hoeveel 5 plus 2 is…: ontelbaar veel, net als Jezus’ liefde voor de mensen!

Wat denk je bij een kinderdienst? Zal ik gaan of is het niets voor mij?
Als u niet geweest bent heeft u echt iets gemist. Lees maar verder en bekijk de foto's. Het was geweldig!

Lees verder

Terugblik op de Vrijwilligersavonden 2019

intro beroepingscommissieOp vrijdagavond 8 en zaterdagavond 9 februari 2019 had de kerkenraad van de IJsseldijkkerk twee avonden georganiseerd om hun waardering te laten blijken voor de vele vrijwilligers die de kerenraad ondersteunen met uitvoerend werk in alle verscheidenheid. Hierna volgt een verslag met foto's van deze avonden. Voor degenen die er niet bij konden zijn en voor degenen die er wel waren om nog een keer van na te genieten: 

Lees verder

Jeugddienst - Wie was de Mol?

Zondagavond 24 februari 2019 was de Jeugddienst in de IJsseldijkkerk, met als thema 'Wie is de Mol'.
Een dienst waarin een speciale 'Wie is de Mol' aflevering te zien was tijdens de preek van onze wijkpredikant ds C. Baggerman.
15 Jongeren werkten mee aan de opnames.
Natuurlijk is deze dienst ook te beluisteren via Kerkomroep.nl , maar dan zijn de aflevering en de preek toch niet helemaal goed
te volgen. 
Daarom is vanaf nu de video van de 'Wie is de Mol' -dienst met daarbij de uitleg in de preek volledig op onze website te bekijken.
Ook ons IJsseldijkkerkteam van de Lokale Omroep Krimpen heeft afgelopen zondag 3 maart aandacht besteed aan deze spannende jeugddienst met een interview van vier van de acteurs.
Door de LINK komt u op de website van de L.O.K. waar u dit interview kunt beluisteren.
Met dank aan de dominee, alle jongeren, ouders, Martijn Koorneef en Dick de Klerk.

De kerkradio zoekt jou!

De kerken spreken oproepWat doet het team: zo'n 7 keer per jaar de kerkdienst doorgegeven via de LOK, de Lokale Omroep van Krimpen aan den IJssel. We zorgen ervoor dat er tussen half 10 en 10 uur een programma voor de kinderen is. Om 10 uur schakelen we over naar de kerkdienst vanuit de IJsseldijkkerk en we zorgen ervoor dat de de mensen die thuis, waar dan ook, luisteren een interessant programma wordt geboden nadat de kerkdienst is afgelopen.

Op dit moment is er één vacature - wij hebben hulp nodig om de uitzendingen goed verder te laten gaan. Zowel technisch als voor de microfoon kunnen we je goed gebruiken. Kom gewoon eens kijken wanneer het team bezig is, je bent welkom! Zondag 3 maart is het team aanwezig in de studio van de Lokale Omroep Krimpen. De studio is te vinden in de Tuyter.

Meer informatie bij Tom Janse of Dick de Klerk

 

Terugblik op de Week van Gebed voor Eenheid 2019

intro gebed voor eenheidWe kijken terug op een mooie week waaraan de verschillende kerken op eigen wijze een bijdrage hebben geleverd. De startdienst in de IJsseldijkkerk was een gezamenlijke avonddienst van de PKN kerken die in het teken stond van het thema van dit jaar: Recht voor ogen. De tekst uit Deuteronomium 16: “zoek het recht en niets dan het recht” stond ook centraal in de doordeweekse gebedsbijeenkomsten, toegespitst op onderwerpen als betrouwbaarheid, liefde voor medemensen, dankbaarheid, gelijke verdeling, duurzaamheid en hoop voor de toekomst. Tijdens de week kregen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld.

Lees verder

In de aanloop....op 30 november 2018

intro kerstIn de aanloop naar kerst …. 30 november 2018. Het was vijf uur, we waren er klaar voor. De boeken gerangschikt, de boekentafel was ingericht, de kerstspulletjes mooi uitgestald en de groene tafel scheen je met heel veel lichtjes van verre tegemoet. Maar ook de pannenkoekenbaksters in de tent en de keukenbrigade in de keuken waren voorbereid en stonden klaar om de bezoekers te bedienen. En ze kwamen. Het was al snel was het een gezellig drukte.

Lees verder

Definitieve opbrengst ‘In de aanloop naar Kerst’

intro kerstAl eerder is de voorlopige opbrengst gemeld. Na de telling zijn er nog wat potten koekjesmix verkocht en er druppelden nog wat giften binnen. Wat later dan gepland dan nu de definitieve opbrengst. De opbrengst van deze ontmoeting is € 1.022,- netto. En daar komt de taartjesactie van Lisette Moerland nog bij. Die bracht het mooie bedrag van € 280,- op. Totaal is er dus € 1.302,- overgemaakt naar de rekening van de kleuterschool in Glodeni, Roemenië.
Nogmaals hartelijk dank allen die hieraan hebben bijgedragen.
Ciska de Ligt.

Oud papierinzameling stopgezet

oud papier webJarenlang stond elke laatste vrijdag van de maand een grote papiercontainer geparkeerd bij de IJsseldijkkerk. Helaas zal dat op vrijdag 23 en zaterdag 24  februari 2018 voor het laatst zijn. Jarenlang reden gemeenteleden af en aan om hun ijverig verzamelde papiervoorraad af te leveren. Vrijwilligers zorgden ervoor dat het papier zorgvuldig in de container werd opgestapeld. Het was een stuk onopvallend kerkenwerk dat jarenlang een mooie bijdrage heeft geleverd aan de financiële situatie van de protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel. Voor de mensen die bij de gemeente indertijd geen papiercontainer hebben afgenomen, is er nu wel een gratis beschikbaar. Aanvragen kunnen worden gedaan bij NV MAK (0180-530730).

Lees verder

Overdracht scribaat

Met ingang van 1 juli 2018 zit mijn taak erop en wordt het scribaat overgenomen door Annemieke Ringoir. Met plezier heb ik de afgelopen 12,5 jaar de functie van scriba vervuld. Ik wens Annemieke succes met de werkzaamheden en dank u voor uw vertrouwen in de voorbije periode. Hartelijke groet,
Ciska de Ligt
Even voorstellen:
Voorstellen is niet het juiste woord, want bij heel veel mensen ben ik wel bekend. Wat wel nieuw is, is mijn taak als scriba. Per 1 juli ga ik mijn best doen Ciska op te volgen en haar werk van scriba over te nemen. Hoewel het ambt van ouderling mij niet helemaal vreemd is, is dit wel een heel andere tak van sport, waarin ik nog heel veel zal moeten leren en ervaren. Annemieke is niet Ciska, en zo zullen er op termijn misschien ook dingen anders gaan dan hoe we het al jaren gewend zijn. Misschien gaan er in het begin ook dingen niet helemaal goed of niet op de juiste tijd. Dat proberen we uiteraard te voorkomen, maar alles is nieuw, en er moet aan veel dingen gedacht worden. Daarom, ik ga mijn best doen, en met uw hulp gaat het vast lukken.
Annemieke Ringoir

De lunchbijeenkomsten van het Inloophuis Crimpen-Inn

intro inloophuis Crimpen inn NHet diaconale-missionaire en interkerkelijke Inloophuis Crimpen-Inn verzorgt al jaren elke zondagmiddag een lunchbijeenkomst met een bijbelvertelling. Dit gebeurt door vrijwilligers. Er gaan mensen weg en ze zoeken nieuwe voorgangers/bijbelvertellers en gastvrouwen/heren. Denkt u dat is wel wat voor mij maar wilt u meer informatie bel dan met Henk Portier, tel. 0655713632 of met Henk van der Sijden 0622756810

Zo was het PKN tienerkamp 2018

My Post kleiner 

PKN Tienerkamp wederom groot succes! Dit jaar vertrok het tienerkamp naar Westmalle in Belgie. De tieners die  meegingen hebben een bijzonder weekend achter de rug. Dit jaar waren er 73 tieners in de leeftijd van 12 – 16 jaar die zich hadden aangemeld. Het thema voor het tienerkamp was dit jaar ‘’grenzenloos geloven’’.

Lees verder

De zendingsbus

intro collectedoel 2018Het is u misschien al opgevallen: het logo van "Adopt a Granny" op de zendingsbussen. Als diaconie ondersteunen we bij nood dichtbij en ver weg. Hierbij proberen we een goede mix te maken tussen verschillende doelgroepen. De komende periode willen we vanuit de opbrengst van de zendingsbussen 2 "Granny's" (= opa / oma)  financieel adopteren.

Lees verder

AED IJsseldijkkerk

AED 2In het kader van het project Hartveiligwonen zijn er in Krimpen a/d IJssel de laatste weken 18 AED’s bijgeplaatst. Samen met de reeds aanwezige AED’s is Krimpen nu een gemeente met een 6-minutenzone. Dit betekent dat waar u in Krimpen ook woont er is altijd een AED binnen 6 minuten beschikbaar. De diaconie van onze IJsseldijkkerkgemeente heeft besloten de aanschaf van dit apparaat te bekostigen, de buitenkast om de AED is gesponsord door de hartstichting. De Kast hangt aan de buitenmuur nabij de zij-ingang van de kerk.

Lees verder

Jeugdouderlingen vragen hulp bij activiteiten

Wij, Corina van Wijnen en Marja van Meijeren, zijn 2 jeugdouderlingen en we proberen veel leuke dingen voor de jongeren tussen de 12 en 16 jaar te organiseren. In samenwerking met de Rank, Ark en Wingerd gaat dat ook prima. Maar we kunnen wel wat hulp gebruiken. Wij hebben beide onze gezinnen en we hebben niet altijd de tijd om van alles te doen.

Lees verder

Fiscus en kerk

Het College van Kerkrentmeesters  heeft op de gezamelijke site van  PKN Krimpen een artikel geplaatst over periodieke giften. Het lijkt moeilijker dan het is en als u zich er even in verdiept, kan dit bijdragen aan het financieel gezond maken van de PKN in Krimpen aan den IJssel. U leest er alles over door te klikken op deze link en als u hulp nodig heeft kunt u contact zoeken met J.C. ( Hans ) van Lieburg, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: telefoon: 0180517409; e-mail