Verslag wijkgemeente samenkomst op 18-04-17

gemeenteraadpleging 1  18 4 17Verheugend veel leden van onze IJsseldijkkerk wijkgemeente waren gekomen op deze, zo kort van tevoren bekend gemaakte datum. De voorzitter van onze kerkenraad én voorzitter van de beroepingscommissie, Leo v.d. Schelling, opende de samenkomst met het lezen van Marcus 16, vers 9-14 en gebed. Daarna hoorden de meer dan 100 aanwezigen hoopvol nieuws over de contacten die zijn gelegd met een te beroepen dominee. De aanwezigen werd om een schriftelijke stemming gevraagd. Een tweede onderwerp van deze avond was de voortgang van het PKN-Krimpen beleidsplan: ‘Zicht op overmorgen’ waarover informatie werd gegeven. Voor wie op 18-04-17 niet aanwezig kon zijn kan hieronder een uitgebreid verslag lezen en/of de geluidsopname (aanklikken:uitzending 18 april 2017) die gemaakt is van deze samenkomst beluisteren.

Schilderen met Ria 't Hart

We gaan weer schilderen onder leiding van Ria ’t Hart. 
Wanneer: op 17, 24 en 31 mei 2017. 
Waar: in de bovenzaal van de kerk.
Tijd: van 19.00 tot ca. 21.30 uur
Het wordt deze keer vrij schilderen met als thema ‘Pinksteren’.
Wilt u ‘mee’schilderen geef u dan op bij Ria ’t Hart (tel. 516778) of bij Ciska de Ligt (tel. 523948).

Van Pasen naar Pinksteren

Samen met het Christelijk Gemengd Koor “Deo Cantemus” op weg met als thema: “Van Pasen naar Pinksteren” Het concert wordt gehouden op zaterdag 13 mei 2017 in de OPEN HOF, Hesseplaats 441, 3069 EA te Rotterdam-Ommoord. Aanvang 19.30 uur. De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. “Deo Cantemus” staat onder leiding van Hans van Blijderveen en wordt begeleid door André de Jager op het orgel. Voor verdere informatie over “Deo Cantemus”: www.deocantemus.nl

Voorbede/gesprek

Nu er geen speciale voorbedediensten meer zijn willen we u toch graag de mogelijkheid tot voorbede bieden. Wij kunnen ons voorstellen dat hier toch behoefte aan is. Mocht u voor uzelf of anderen voorbede wensen, dan kunt u na iedere ochtenddienst terecht in de consistorie waar mensen aanwezig zullen zijn om met u in gesprek c.q. in gebed te gaan. Voel u vrij om te komen. Het gebedsteam

Bijbeluur

Op woensdag 26 april en 3 mei is er in verband met vakantie van Joke van der Hout geen Bijbel uur. Het volgende Bijbel uur is op 10 mei. Joke bespreekt dan psalm 23.

Ouderen contactmiddag

Op donderdag 6 april  2017  was er weer een Ouderen Contactmiddag in de Rank. Ds. M. van der Giessen verzorgde op deze goedbezochte middag de meditatie over Simon van Cyrene. Daarna gaf de heer Huib Neven een boeiende en leerzame lezing over de kruiswegstaties, aan de hand van voorbeelden op de beamer en met een boekentafel met vele foto's. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus uitbeeldt. Na de pauze was er een verloting met leuke prijzen en de middag werd afgesloten met een broodmaaltijd. Het was een mooie middag samen, waarin weer vele contacten werden gelegd.

In memoriam

Op 9 maart 2017 is JAAPJE WILLEMINA STOLK-GROENEVELD overleden. Ze is bijna 94 jaar geworden. Het overlijden van onze zuster ging heel snel en het is voor Hans die zo goed voor haar zorgde een enorm verlies. Op 15 maart hebben we haar bij haar man op Waalhoven begraven na een rouwdienst in de aula aan de Olm. Daar lazen we psalm 84 en vonden kracht in het woord van God: ‘Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion’.Moge de Here God Hans sterken en troosten.

Samen kerken voor Oeganda

In de zomer van 2018 gaan we met een groep christenen uit Krimpen op reis naar Mukono in Oeganda. We doen dit in samenwerking met Livingstone, een stichting die werkvakanties organiseert met als doel structureel hulp te bieden maar ook deelnemers te laten ervaren dat armoede, onrecht of verdriet de ander geen tweederangs mens maakt. We zullen daar meedraaien in de verzorging van baby’s en kinderen, het werk in de keuken en de wasserij en doen diverse creatieve en sportieve activiteiten met de kinderen. Ook gaan we bouwen aan een tienerhuis.

Gebedskring

Heel veel jaren al wordt er in de IJsseldijkkerk een gebedskring gehouden. Iedere eerste en derde donderdag van de maand, van 19:00 tot 20:00 uur, in de consistorie van de kerk, komt een groepje gemeenteleden bij elkaar om de noden, zorgen en vreugden van de gemeente en de wereld, voor het aangezicht van God te brengen. Omdat deze groep er al zoveel jaren is, zou je verwachten dat dit bij iedereen bekend is. Het tegendeel is waar. Nu de groep wat klein begint te worden, brengen we het weer eens onder de aandacht. Een gemeente kan niet zonder gebedssteun. Natuurlijk doen we iedere zondag voorbeden, maar er is meer. Graag zouden we de groep uitgebreid zien met wat nieuwe gezichten. Komt u gerust een keer kijken hoe zo’n avond is, en voelt u vrij om aan te sluiten. Van harte welkom! Heeft u vragen? Stel ze gerust aan één van de leden van de kring: Ria en Jan van der Ent, Toos Bor, Marro van Wichen, Annemieke Ringoir en Co Koorneef

WMIJ en DWR gezellig samen

Enkele weken geleden, op 2 maart 2017, hadden de Wijk Medewerkers IJsseldijkkerk een gezellige middag samen met de Diaconale Wijkmedewerkers Rank in de achterzalen van de IJsselijkkerk. Allemaal vrijwilligers dus die hetzelfde soort werk doen in de beide wijkgemeenten. Onder het genot van koffie/thee en wat lekkers erbij werd er heel wat afgepraat. De dames van de WMIJ hadden een spreekwoordenpuzzel uitgedeeld en er was een vloerrebus om op te lossen. Ook werd er een sketchje opgevoerd over een schortje, wat voor iedereen herkenbaar was. Dit alles werd afgesloten met een hapje en een drankje. We hebben op deze manier elkaar wat beter leren kennen. Het was heel gezellig. Bij LEES MEER kunt u dat aan de foto's wel zien.

Wij zijn op zoek naar jou!

Word jij onze nieuwe leiding van de kindernevendienst? Heb je altijd al eens willen ontdekken wat wij allemaal doen op de KND, grijp dan nu je kans! Wij nodigen je van harte uit om een keer mee te draaien. Twee teamleden nemen met de zomervakantie afscheid dus wij hopen dat jij deze plaats wilt innemen. Heb je interesse? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tot snel! 
foto KND hulp gezocht

Verslag eerste Samenspreking

Afgelopen maandag 24 oktober 2017 was er in de IJsseldijkkerk de eerste Samenspreking van een tweede serie. ( De eerste serie werd dit voorjaar gehouden) Consulent van de IJsseldijkkerk ds. Ruben Schep leidde de avond waaraan een kleine groep mensen van de IJsseldijkkerk wijkgemeente en één lid van de Wingerdwijkgemeente deelnamen. Als ook u wilt bijdragen aan de toekomst van de PKNgemeenten in Krimpen, bent u daarvoor van harte welkom op de 7 nog volgende Samensprekingen. De datums en details vindt u in het artikel: ‘Tweede ronde samensprekingen’ op onze website. Het conceptplan “Zicht op overmorgen” vindt u hier en ook op www.pknkrimpen.nl

KND en Mercyships

De kinderen van de KND hebben de afgelopen maanden gespaard voor Mercy Ships.
Wij hebben in tot nu toe €291,95 opgehaald. Een prachtig bedrag!
geld 1

Vakanties met aandacht

intro vakantieburoHet vakantiebureau van de PKN heeft weer een nieuwe gids uitgebracht met unieke vakanties voor senioren, met en zonder zorg, bijv. Vakantiehotel De Werelt in Lunteren; Nieuw Hydepark in Doorn; De Imminkhoeve in Lemele; IJsselvliedt in Wezep; De Heerenhof in Mechelen (L.). Maar ook vaarvakanties met de Pr. Willem Alexander behoren tot de mogelijkheden. Vragen aan het Vakantiebureau kunt u stellen via tel.nr (0318)486610 of viaeen  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; via dezelfde website kunt u een vakantiegids aanvragen of een reserveringsformulier downloaden."Gezellige uitstapjes, nieuwe mensen ontmoeten, genieten van heerlijk eten. Hier voel ik me thuis."

Contact

Soms komt het voor dat gemeenteleden contact willen hebben met de wijkouderling, zeker nu we nog geen eigen predikant hebben. U kunt natuurlijk altijd een van de kerkenraadsleden aanspreken en een afspraak maken. Maar vanaf 1 januari 2017 hangen er aan het mededelingenbord in de hal en achterzaal van de kerk ook invulbriefjes waarop u dit verzoek kunt aangeven. Ook voor een afspraak met pastoraal mederwerkster Joke v.d. Hout- v. Twist kunt u een briefje invullen. Het ingevulde briefje kunt u in de collectezak deponeren waarna er contact met u zal worden opgenomen.

Pastoraat vanaf 1-1- 2017

Zoals u wellicht hebt gehoord heeft ds. Van der Hoeven aangegeven dat hij vanaf 1 januari minder uren beschikbaar heeft voor pastoraat in onze wijkgemeente. We zijn dankbaar dat hij al ruim dan 2 jaar zoveel werk heeft verzet en dat hij na 1 januari a.s. nog steeds beschikbaar is voor crisispastoraat. Dankbaar zijn we dat we Joke van der Hout-van Twist bereid hebben gevonden om met ingang van 1 januari structureel 12 uur per week pastoraal werk te komen doen met daarnaast incidenteel een aantal avonduren gericht op jeugd/jonge gezinnen.

Verslag Wijkgemeenteavond

Op dinsdag 17 januari 2017 was een zaal vol betrokken gemeenteleden bij elkaar gekomen om over het concept beleidsplan ‘Zicht op overmorgen’ van de Algemene kerkenraad in gesprek te gaan met de wijkkerkenraad. Voorzitter Leo v.d. Schelling opende met het lezen van een gedeelte uit het Johannes evangelie en een gebed om bekering, omkering en het volgen van Jezus, zodat er aandacht is voor de zwakken. Hierna kwamen het conceptbeleidsplan en de verwachte toekomst van de predikantenplaatsen aan de orde. Het conceptbeleidsplan leidde tot een levendige discussie over de verschillende mogelijkheden in dit plan. De meeste aanwezigen hadden zich daar duidelijk goed in verdiept. De kerkenraad gaat verder met de mening van de gemeente en zal de Algemene Kerkenraad de gevraagde reactie doen toekomen. Bij de afsluiting kreeg de kerkenraad een compliment voor het leiden van onze wijkgemeente in zo een lange periode zonder voorganger en herder.

Kerstspel KinderNevenDienst

Ook dit jaar hebben de kinderen en leiding van de KinderNevenDienst een prachtig Kerstspel laten zien in de gezinsdienst op de eerste Kerstdag. Aan de foto's, HIER te zien hebben zij er deze keer veel werk van gemaakt! Door op een foto te klikken kunt u deze vergroot bekijken.

Kerstwandeling op video

Op vrijdag 16 december 2016 werd er in het centrum van Krimpen aan den IJssel weer de jaarlijkse Kerstwandeling gehouden, een mooie voorbereiding op het komend Kerstfeest. Verschillende leden van de IJsseldijkkerk hebben aan deze wandeling op  verschillende manieren meegewerkt.  Dick de Klerk heeft er samen met Jeroen van Someren opnamen van gemaakt voor de Lokale Omroep Krimpen die u HIER kunt bekijken in bewegend beeld en geluid.(volumeknop open dus!)

Overzicht Jubileumjaar

Aan Krimpen aan den IJssel gaat 500 jaar reformatie niet ongemerkt voorbij. In oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn beroemde stellingen vastspijkerde op een kerkdeur. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als het begin van de reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen, een vernieuwingsproces dat de kerk en wereld heeft veranderd. Nog steeds werken de thema’s van toen door in ons leven. Wat gaat er in dit jubileumjaar van de reformatie allemaal in Krimpen aan den IJssel gebeuren? Hieronder het overzicht van het programma:

Verslag start jubileumjaar

Op maandag 31 oktober 2016 kwamen de wijkgemeenten van de 6 PKN kerken in Krimpen aan den IJssel bij elkaar in het eerste kerkgebouw van Krimpen aan den IJssel: de IJsseldijkkerk.Voor een belangstellend publiek begon een dienst waarin ds. Groenendijk in haar openingswoord ook meteen de nadruk legde op de wereldwijde viering van de 500e jubileumdag van de Reformatie, de dag dat wordt herdacht dat Luther in 95 stellingen zijn wens kenbaar maakte om de (RK)kerk weer terug te brengen tot de kern. Ds. Mensink las ons voor uit het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief en maakte in zijn prediking het verband duidelijk tussen dit Bijbelgedeelte en de zienswijze van Luther. De gebeden werden met verschillende kerken samen geleid en er werden (uiteraard) liederen toegeschreven aan Luther gezongen.Direkt na afloop van de dienst klonken 2 trompetten die het verschijnen van Luther aankondigden.

Overstapdienst oudste groep

Zondag 3 juli hebben Valérie, Nicole, Cécile, Beyoncé, Julia en Silvano afscheid genomen van de kindernevendienst. We hebben met elkaar een prachtige dienst gehad waar iedereen een eigen taak op zich heeft genomen zoals de voorlezen van een Bijbelgedeelte, gedicht voordragen of collecteren.

Het nieuwe seizoen in met Piewie en Kiewie

We kunnen terugkijken op een leuke startzondag! Tijdens het wachten op de voorstelling van Piewie en Kiewie hebben we met elkaar genoten van een drankje met een zakje chips. Met hernieuwde energie hebben we “Wie Ben Ik” met Bijbelse personen gespeeld wat voor de leiding nog een hele klus was! Gelukkig mocht de leiding bij het tweede spel vooral toekijken terwijl de kinderen van de ene plaats naar de andere moesten rennen. Als laatste spel nog even tikkertje doen en al de energie eruit rennen voordat we met elkaar naar de voorstelling konden gaan kijken. Vol spanning hebben we (ook de vaders, moeders, opa’s en oma’s en nog veel meer gemeenteleden) naar de voorstelling van Piewie en Kiewie gekeken. We hebben met elkaar gezongen, gezien dat het grote cadeau stiekem open gemaakt is terwijl dat niet mocht en nog veel meer om op te noemen. 

Geslaagd voetbaltoernooi

Zaterdag 25 juni 2016 werd het eerste interkerkelijke voetbaltoernooi gespeeld bij VV Spirit in Ouderkerk a/d IJssel. Er waren 6 teams van onder de 16 jaar en 4 teams met 16+ spelers. Er werd fanatiek maar sportief gevoetbald, er waren teleurgestelde gezichten en enthousiaste kreten. De sfeer was goed en gezellig en iedereen heeft genoten! De winnaars zijn Partysquad (onder de 16 jaar) en FC de Perenplukkers (16+). Na afloop was er een gezellige en smakelijke barbeque in het zonnetje. Een mooie afsluiter van een heel geslaagd toernooi. Een paar foto's:

Jeugdouderlingen vragen hulp bij activiteiten

Wij, Corina van Wijnen en Marja van Meijeren, zijn 2 jeugdouderlingen en we proberen veel leuke dingen voor de jongeren tussen de 12 en 16 jaar te organiseren. In samenwerking met de Rank, Ark en Wingerd gaat dat ook prima. Maar we kunnen wel wat hulp gebruiken. Wij hebben beide onze gezinnen en we hebben niet altijd de tijd om van alles te doen.

Wordt vriend van Glodeni!

Wordt vriend van de kleuterschool in Glodeni!!roemenie huiswerkIn de dienst van 7 februari hoorden we over het project in Glodeni in Roemenië. De kleuterschool functioneert prima en daarnaast is de ook de naschoolse huiswerkbegeleiding goed van de grond gekomen. Maar we hoorden ook dat om deze activiteiten te kunnen financieren veel geld nodig is. Daarom zoekt het bestuur 'Vrienden van de kleuterschool in Glodeni' die dit werk met een éénmalige of een maandelijkse gift mogelijk willen maken. Wilt u meehelpen? Meldt u dan aan als 'vriend'. Dat kan via de nieuwsbrief die ook in papieren vorm  is uitgedeeld. Er liggen nog papieren exemplaren op het leesrek. Alvast bedankt.

Opbrengst zendingsbussen 2016

Voor dit jaar heeft de diaconie besloten waar de opbrengsten naar toe gaan, zodat u ook weet waarvoor u geeft. Onze hulp is dit jaar bestemd voor een aantal websites die ieder in zijn eigen taal laat  kennismaken met God.intro jesus net

Stel je eens voor.....Een wereld waarin ieder persoon toegang heeft tot het evangelie van Jezus Christus in zijn eigen taal. Een online manier om: God te leren kennen, Te groeien in geloof, Te delen in vertrouwen en Elkaar te bemoedigen. Dat is het doel van www.Jesus.net. Geeft u ook voor dit mooie werk
Gedurende het jaar houden wij u middels website, beamer en kerkblad op de hoogte.

Afscheidsmiddag ds en mw. v.d. Hoeven

Op 10 okt. j.l. mochten wij met 60 senioren een bezoek brengen aan de kaasboerderij van Teus Hoogerwaard aan de Lageweg in Ouderkerk a.d. IJssel.
Deze middag was georganiseerd t.g.v het afscheid van onze dominee en zijn vrouw.
Hen werd een originele engelse High Tea aangeboden ( waar de senioren uiteraard ook van meegenoten) -  al met al een zeer geslaagde middag.

Afscheids gemeenteavond

De avond van 1 oktober is bestemd voor alle gemeenteleden van de IJsseldijkkerk, dus ook onze senioren zijn dan van harte welkom! We kijken terug op 10 jaar met onze ds. en zijn vrouw Hilly. Weemoedig dat wel, maar we gaan er een bruisende avond van maken, zodat zij met een mooie herinnering naar het Amersfoortse kunnen verhuizen.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. We rekenen op een grote opkomst! Welkom!

Bejaarden soos "De Rank"

Op 18 november 2015 vierden wij, als soos voor ouderen voor alle wijkgemeenten, het 50 jarig jubileum. Een mooi moment aan wij nog met vreugde aan terug denken. Maar de vreugde was van korte duur, binnen het bestuur kwamen de problemen van de ouderdom geleidelijk in beeld. De gezondheid van een aantal bestuursleden is nu zo dat we ons nu zorgen gaan maken, met het gevolg dat het niet meer zo verder kan gaan. Wij vragen een aantal enthousiaste gemeenteleden die ons komen versterken. Mensen die het hart op de goede plek hebben om voor de ouderen in de Soos iets te betekenen.

Kinderhoorspel in: De Kerken Spreken

Op zondag 16 april ( 1e Paasdag) was in het kinderhalfuurtje van De Kerken Spreken een nieuw hoorspelte beluisteren, wat ook dit jaar is gemaakt met medewerking van groep 5 van pcb Het Kompas. 15 Leerlingen hebben verschillende rollen gekregen in het verhaal van de opstanding van Jezus. Van vertellers, farizeeër of hogepriester. Of misschien wel de soldaten die de wacht hielden bij het graf. Maria (de moeder van Jakobus), Maria van Magdala en Salomé die het graf bezoeken om het lichaam van Jezus te verzorgen. De engel die tot hen spreekt, leerlingen van Jezus, Simon Petrus en de man van wie Maria denkt dat het de tuinman is. En, zoals het hoort bij een hoorspel, natuurlijk ook bijpassende achtergrondmuziek en geluidseffecten. Natuurlijk met mooie muziek over de opstanding van Jezus en ook nog een verhaal over Maarten. Ook is er een video versie beschikbaar van het hoorspel, dit jaar gemaakt met tekeningen van groep 5. Het hoorspel eerst op school beluisterd en bekeken worden. Vanaf zondag komt het hoorspel van Pasen online op Facebook en de website van pcb Het Kompas en wordt ook uitgezonden op de Lokale Omroep Krimpen (ook te beluisteren op een ander moment via de website van de LOK bij Uitzending gemist.

3e Thema avond Raad van Kerken

Het thema van deze laatste themavond in dit seizoen is: Hoe ga je met elkaar om als mensen afkomstig uit verschillende kerken? In P.I. de IJssel zijn ze niet anders gewend, ze vormen er een bijzondere gemeenschap met vele verschillende mensen afkomstig uit allerlei milieus, kerkelijk achtergronden en landen. In een interview zegt Bosboom:“Telkens ben ik weer geraakt als ik tijdens de voorbeden 45 koppen naar beneden zie gaan en een speld kan horen vallen. Zeker dit laatste is bijzonder in een omgeving waar het vaak onrustig is. Op dat moment vormen we samen gemeenschap van Christus, met alle nationaliteiten die er zijn.” Op deze avond gaat Bosboom, zelf van Rooms Katholieke huize, met ons in gesprek over de vraag: hoe ga je in en buiten je geloofsgemeenschap op een goede manier om met de verschillen in traditie?

De seniorenreis

Op maandag 1 mei vertrekken we om 10.00 uur van de parkeerplaats voor onze jaarlijkse seniorenreis, dit keer naar Vierhouten. We hopen op een mooie week waarin we kunnen genieten met elkaar en van de activiteiten die op het programma staan. Vrijdag 5 mei hopen we in de loop van de middag weer gezond en wel in Krimpen aan te komen.

Eethuis/Follow me Next

Op 3 april was al weer de laatste keer van dit seizoen. Het was een feestelijk avond waarop de leiding de kokers/kooksters en de afwassers bedankten voor hun medewerking dit seizoen. Op hun beurt werd de leiding door de kerkenraad bedankt voor hun inzet en hun bijdrage. Blij en dankbaar zijn we voor het afgelopen seizoen, maar ook voor het bericht dat de hele leiding zich ook het komende seizoen weer wil inzetten. 
Wel zijn we nog wel op zoek naar nieuwe kokers/kooksters en afwassers. Hoe meer handen hoe minder vaak ieder aan de beurt komt. Stel ons niet teleur en meldt u aan bij Marja van Meijeren of bij de scriba. Alvast dank!

In memoriam

Op 5 april 2017 is ANNIGJE STREEFKERK - SCHENK op de leeftijd van 85 jaar overleden. Annie werd geboren in Krimpen in een groot gezin. Na de lagere school ging ze naar de ULO maar al gauw moest ze thuis komen helpen. Toen ze bij van der Giessen de Noord werkte ontmoette ze Floor Streefkerk. Er was een klik met hem, ook omdat hij net als zij gereformeerd was. Gelukkig was er veel contact vanuit de gemeente en in onze gesprekken ook op de avondmaalszondag als ik aan huis avondmaal kwam vieren, waren intensief. Op de dag van haar sterven mocht ik haar nog opzoeken in het Havenziekenhuis.

Eethuis en Follow Me Next in de praktijk

Een paar weken geleden hadden we bij het eethuis en follow me next een les over: jouw rol in de kerk. In die les werd voorgesteld om iemand uit de kerk te vragen bij de les, zodat die wat meer kon vertellen over zijn of haar rol in de kerk. Wij hebben Jan en Ria vd Ent gevraagd en zij wilden graag vertellen wat ze doen in de kerk en het gevoel dat ze daarbij hebben. De jongeren werden allemaal bij de les betrokken door vragen , die vooraf al bedacht waren, voor te lezen. Ria en Jan hebben heel veel uitgelegd en ook de jongeren verteld dat zij ook een rol in de kerk kunnen spelen, door bijvoorbeeld te helpen bij de jaarmarkt of bijbel te lezen bij een jeugddienst of te komen collecteren.

Eethuis/Follow me Next

Het seizoen zit er weer op. Waar blijft de tijd. We zijn dankbaar dat ook dit werk steeds weer doorgaat. Met een enthousiast team dat leiding geeft aan dit stukje kerkenwerk. Hartelijk dank daarvoor. We hopen dat op 11 september, allen uitgerust en vol goede moed, het nieuwe seizoen van start mag gaan.

3e Thema avond Raad van Kerken

Thema-avond met gevangenispredikant Johan Bosboom. De laatste thema-avond die de Raad van kerken Krimpen aan den IJssel organiseert dit seizoen in het kader van het thema: Hoe gaan we om met grenzen ? is een interactieve avond. Met 500 jaar reformatie in ons achterhoofd, gaan we kijken hoe we nu als geloofsgroepen met elkaar omgaan, binnen en buiten het Christendom. In P.I. de IJssel zijn ze niet anders gewend, ze vormen er een bijzondere gemeenschap met vele verschillende mensen afkomstig uit allerlei milieus, kerkelijke achtergronden en landen. Op deze avond gaat Johan Bosboom, zelf Rooms-Katholiek, met ons in gesprek over de vraag: hoe ga je in en buiten je geloofsgemeenschap op een goede manier om met de verschillen in traditie ? Iedereen is van harte welkom!
Datum: 9 mei 2017
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: RK kerk de Bron, Memlinghof 2 Aanmelden: Hilda Pleysier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

EOJD 2017

We gaan weer naar de EO Jongerendag! Ga je mee? Het is op zaterdag 10 juni in het GelreDome te Arnhem. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 mei 2017

EOJD 2017 klein

Lees de verdere instructies hier:

Ansichtkaarten

Op 4 maart waren we weer op de kaartenbeurs in Bunnik. Wat een ansichtkaarten worden er daar te koop aangeboden. Je moet echt iets bijzonders hebben om je handelswaar kwijt te raken. Maar, tot en met 4 maart, heb ik toch al weer voor € 500,- verkocht. En dit alles voor de kleuterschool in Glodeni. 
Simon de Ligt

Zicht op overmorgen

De Algemene Kerkenraad heeft in de vergadering van 14 september 2016 unaniem het Beleidsplan 2017 t/m 2020 'Zicht op overmorgen' als Concept vastgesteld.
Dat concept-beleidsplan is inmiddels aan alle wijkkerkenraden en aan de colleges (CvK, ACD, Jeugdraad en CMC) ter consultatie aangeboden met het verzoek per uiterlijk 31 januari 2017 een reactie hierop te geven. Tevens is aan de wijkkerkenraden van Ark, Rank, IJsseldijkkerk en Wingerd gevraagd om in iedere wijk een gemeenteavond hierover te organiseren. Daarnaast wordt er, onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, in de maand november a.s. een Protestantse Gemeente-brede avond gehouden.
Ook wordt het Concept aan de orde gesteld bij de samensprekingen. De aanbiedingsbrief van de AK aan wijkkerkenraden en colleges treft u ter informatie hier. Het concept-beleidsplan 2017 t/m 2020 "Zicht op overmorgen" treft u hier

95 NIEUWE STELLINGEN:

HOE KUN JE GELOOFWAARDIG LEVEN?
In oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn beroemde stellingen vastspijkerde op een kerkdeur. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als het begin van de reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen, een vernieuwingsproces dat de kerk en wereld heeft veranderd.Luther kwam in zijn stellingen op voor een geloofwaardig leven en geloof. Hij wilde meer ruimte voor het volk of de gewone gelovigen om met God in gesprek te gaan (gebed) in de bijbel te lezen (in hun moedertaal i.p.v. het geleerdenlatijn) en om God zelf om vergeving te vragen. Een papiertje kunnen kopen als teken van vergeving door God (een zgn aflaat) vond hij voorbij elke geloofwaardigheid. Luther nodigde met zijn stellingen zijn studenten en belangstellenden uit voor een debat.In dit jaar willen we alle inwoners van Krimpen uitnodigen om 95 nieuwe stellingen te maken over de vraag: Hoe kunnen we geloofwaardig leven?

Filmochtend en koffiedrinken....

Het was weer een geslaagde filmochtend! Met bijna 50 kinderen en assistenten hebben wij naar de avonturen van Chi Rho gekeken. We hebben naar het verhaal van de Barmhartige Samaritaan gekeken en het spannende verhaal over Daniel in de Leeuwenkuil. We hebben een hele gezellige tijd met elkaar gehad en twee bijzondere verhalen uit de Bijbel gehoord. Lucas 10:37 Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan’. (Bijbel in de gewone taal) Na de film hebben we onder het genot van koffie/thee en frisdrank de ouders kunnen laten zien wat wij allemaal doen bij de Kindernevendienst. We hebben een goede en gezellig tijd met elkaar gehad! Tot de volgende keer en bekijk de foto's hieronder! 

Het beroepingswerk

De afgelopen weken is de commissie 2 x op pad geweest om live te luisteren naar een predikant die mogelijk beroepen kan worden. Het waren inspannende ochtenden. Over het resultaat is nog weinig te zeggen, maar weet dat we volhardend aan het werk zijn. Namens de beroepingscommissie, Ciska de Ligt

Van het beamerteam

De beamer is alweer 5,5 jaar in gebruik. Onze ‘beameristen’ Robin, Frank, Peter en Ian besturen al (die) jaren elke zondag de beamer en zijn al vroeg aanwezig om ook ‘Meeleven’ te tonen. Louise is er bijgekomen om in te vallen, maar zij zitten allemaal nog op school of werken full time. Er is echter steeds meer vraag of we ook kunnen beameren bij rouw- en trouwdiensten. We zijn daarom blij te kunnen melden dat Edith van der Ham en Annemieke Ringoir inmiddels ingewerkt zijn voor deze diensten.

De KND spaart voor Mercy Ships

Jasper en Danielle Ringoir werken sinds kort voor Mercy Ships. Jasper zal vooral gaan werken met computers en helpen met computerproblemen en Daniëlle gaat als verpleegkundige aan het werk voor kinderen en volwassenen die aan boord komen. Wij willen als KinderNevenDienst geld inzamelen zodat Jasper en Danielle hun werk bij Mercy Ships goed kunnen uitvoeren. Elke zondag zal de Mercy Ships spaarboot in de hal staan waar wij het geld in gaan zamelen. U mag als volwassenen natuurlijk ook meehelpen!

Doel zendingsbussen 2017

intro leprazending
Dit jaar willen we de zendingsbussen bestemmen voor het mooie werk van de leprazending in India. Lepra maakt elk jaar meer dan 210.000 slachtoffers. Veel leprapatiënten raken blijvend gehandicapt omdat de ziekte pas laat wordt ontdekt. Dit is niet nodig! Met uw steun kunnen we handicaps bij leprapatiënten voorkomen. Lepra maakt elk jaar meer dan 210.000 slachtoffers. Veel leprapatiënten raken blijvend gehandicapt omdat de ziekte pas laat wordt ontdekt. Dit is niet nodig! Met uw steun kunnen we handicaps bij leprapatiënten voorkomen.

Kerstzangdienst voor senioren

Op woensdag 21 december werd er een Kerstzangdienst gehouden voor de senioren van de IJsseldijkkerk.Het was een mooie en gezellige middag met een goede opkomst. De zaal was goed gevuld met zo'n zeventig senioren. We begonnen met een gezellige ontmoeting in de achterzaal met koffie en wat lekkers. Rond drie uur gingen we naar de kerk voor de Kerstviering, waarin dhr. Wim van der Lee uit Ouderkerk de meditatie verzorgde. Muzikale medewerking werd verleend door het Vocaal Ensemble Onomatopee uit Krimpen o.l.v. Stephan B. Rothman. onomatopee
Ze zongen erg mooi kerstliederen voor én samen met ons. Het kerkorgel werd bespeeld door dhr. Jaap Bremmer. Na de dienst gingen we weer naar de achterzaal voor een gezellig samenzijn met een hapje en drankje. Rond half zes ging iedereen voldaan weer naar huis. Hier onder kunt u zien hoe er is genoten!

Leerkringen & Bijbelstudies

Aan het begin van seizoen 2016-2017 is er weer de jaarlijkse brochure Leerkringen &Bijbelstudies beschikbaar gekomen. De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel heeft zo veel mogelijk activiteiten van de Krimpense kerken verzameld. De hoop is natuurlijk dat er heel veel gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden om tot persoonlijke geestelijke groei te komen. Ook kunnen gemeenteleden van verschillende kerken bij deze activiteiten (zoals lezingen, korte series bijeenkomsten, debatavonden) elkaar ontmoeten en volop met elkaar van gedachten wisselen. Op onze website vindt u een globaal overzicht van alle Leerkringen&Bijbelstudies hier

Startweekend met de jongeren

Start winterwerk begon zaterdag 10 september om 17.30 uur met een barbecue bij de kerk met zo’n 22 jongeren en een paar ouders. Nadat iedereen lekker had gegeten en we de boel hadden opgeruimd, zijn we om 19.00 uur met auto's vertrokken naar Rotterdam om te gaan laser gamen. De jongeren konden twee sessies laser gamen in een duikboot en waren erg fanatiek. Ze vonden het een ontzettend leuke avond en dat hoorden we zondagochtend in de kerk ook van de ouders. We sloten het startweekend zondagavond af met een jeugddienst waar de band 4Tune aan meewerkte. Kortom het was een geslaagd begin van het winterwerk voor de jongeren.

Start jeugdwerk

Wat was het leuk! Afgelopen zaterdag 10 september hebben we met een bbq bij de kerk en een avond lasergamen in Rotterdam de start aan het winterseizoen jeugdwerk gegeven. Met ruim 20 jongeren hebben lekker gegeten en na het opruimen zijn we om 19.00 uur naar Rotterdam gereden waar iedereen twee keer een lasergame mocht spelen. Ze waren fanatiek, tactisch en gelukkig ook heel sportief. Ze vonden het een ontzettend leuke avond en dat hebben we ook achteraf zondag in de kerk van de ouders mogen horen. We sloten het startweekend af met een jeugddienst met als thema "Een goed gevoel". De ons inmiddels bekende en geliefde band 4Tune speelde en ds. A.J. den Besten ging voor. Het was een mooie dienst met als afsluiter wat drinken en lekkers buiten. Klik voor een paar foto's:

Zo was de Ouderen-contactmiddag in de Rank

Het was op 15 september 2016 weer een gezellige ontmoeting in de Rank voor ouderen van IJsseldijkkerk en Rank, met deze keer als gastspreker ds. Jan Eerbeek uit Den Haag. Hij werkte als justitiepredikant in gevangenissen. Met bijzondere praktijkverhalen over zijn werk onder gedetineerden en ex-gedetineerden gaf hij een kijkje achter de muren van de gevangenis. Hij stond aan de wieg van de organisatie Exodus Nederland en schreef verschillende boeken, waaronder recent het boek "Gaan in het licht van de hoop". Zie ook zijn website De meditatie werd verzorgd door Willemieke Schippers, pastoraal medewerkster van de Rank.

Jaarmarkt

We kunnen terugzien op een prachtige jaarmarkt. Wat wil je ook met zulk prachtig weer. De dag kan dan gewoon niet mislukken. En als je dan aan het eind van de dag bedenkt dat we met elkaar op deze manier onze naasten in Roemenië kunnen helpen dan is dankbaarheid op zijn plaats. Dit kan alleen maar als heel veel handen meehelpen immers: vele handen maken licht werk. En dat hebben we deze weken weer ervaren. Heel veel dank allen die hun steentje hebben bijgedragen. Het was SUPER!!

Geslaagd PKN-Kamp

We kijken terug op een fantastisch kamp met jongeren uit de verschillende kerken. Hoewel de nachtjes kort waren en de dagen intensief hebben we allemaal genoten en kijken we nu al uit naar volgend jaar.
PKN-Kamp 2013
nogmaals willen we alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme, de leiding voor de voorbereidingen en de goede uitwerken en natuurlijk SKK voor hun ondersteuning tijdens dit weekend.

En hoe dachten de deelnemers over dit weekend?

Samensprekingen

Laat in dit voorjaar werd er door de Algemene Kerkenraad een serie van 4 "Samensprekingen" gehouden. Zoals het woord al aangeeft: met de bedoeling om samen als leden van PKN-Krimpen kerken te spreken over groeiend samen geloven en groeiende samenwerking.
Peter Straatsma, scriba van wijkgemeente de Wingerd, was aanwezig bij de eerste en de laatste Samenspreking van deze eerste serie en heeft een persoonlijke impressie van beide avonden opgetekend.
Als u nog niet aan een Samenspreking heeft meegedaan kunt u zich hiermee misschien een indruk vormen over hoe een Samenspreking in de praktijk kan gaan. Het ligt in de bedoeling in de toekomst met deze Samensprekingen verder te gaan en zo ook u de gelegenheid te geven om samen te bouwen aan de toekomst van de PKN in Krimpen aan den IJssel.

Foto's en verslag Seniorenreis 2016

De senioren hebben een gezellige vakantieweek beleefd  van 16- 20 mei 2016. Er al enkele foto's binnengekomen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Die kunt u al vast bekijken door te klikken op DEZE LINK  De foto's worden groter zichtbaar als u er op klikt. Wie zelf foto's wil delen kan deze sturen naar het redactieadres. Een zéér uitgebreid verslag leest u hieronder.

Fiscus en kerk

Het College van Kerkrentmeesters  heeft op de gezamelijke site van  PKN Krimpen een artikel geplaatst over periodieke giften. Het lijkt moeilijker dan het is en als u zich er even in verdiept, kan dit bijdragen aan het financieel gezond maken van de PKN in Krimpen aan den IJssel. U leest er alles over door te klikken op deze link en als u hulp nodig heeft kunt u contact zoeken met J.C. ( Hans ) van Lieburg, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: telefoon: 0180517409; e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Van der Hoeven met emeritaat

Het is nu echt zover. Onze dominee en zijn vrouw zijn met de honden en de kippen verhuisd naar Amersfoort. We hebben een aantal mooie ontmoetingen gehad. Het begon op 27 september met een prachtig concert door het Utrechts Kamerorkest Trajectum waarin ds. en mevr. van der Hoeven al jaren actief zijn. Solisten waren Elise Sluiman en Daniel van der Hoeven.

Twitter account

De IJsseldijkkerk heeft een twitter account. Op dit moment is deze te bereiken via www.twitter.com/ijsseldijkkerk

We zijn op dit moment bezig om alle berichten automatisch door te sturen naar dit twitter account.

Social Media