Jeugddienst 9 februari 2020

Welkom in de jeugddienst van 9 februari om 18.30 uur in de IJsseldijkkerk. Ds. Baggerman gaat voor en de band Unify zal spelen. 

Jeugddienst 9 februari

Oproep!

intro pannenkoekenWie wil er voor maandag de 21e voor eethuis pannenkoeken bakken?
Wie kan ze om 18.00 uur warm in de kerk brengen? We komen 1 of 2 baksters tekort.
Graag melden bij Marja van Meijeren 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

In de dienst van zondag 19 januari zullen de volgende ambtsdragers hun werk afsluiten: de ouderlingen Els de Heer, Lenny Spek en  Edith van der Ham; de jeugdouderlingen Corina van Wijnen en Marja van Meijeren en pastoraal medewerkster Lenie 't Hart. 
We zijn heel gelukkig en dankbaar dat  Henriette Hoogendijk haar ambtstermijn zal voortzetten en dat de volgende gemeenteleden bevestigd zullen worden: als diaken Wim Spek; als ouderling Greetje Jorna, Ria Kuijt, Jan Jansen, Corina de Rooij; als jeugdouderling Melanie de Jong, John Clever. Van de nieuwe ambtsdragers staan foto's bij LEES VERDER
Na de dienst bent u van harte welkom in de achterzalen om elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten bij een kopje koffie, thee of een glaasje fris 

Lees verder

Kringen en catechese

intro open bijbelBijbelkring Galaten: Helaas gaat deze kring op 21 januari niet door. We plannen een andere avond in aan het eind van deze serie gesprekken over de brief aan de Galaten.
Bijbeluur: Op 22 januari gaat het Bijbeluur verder met de Tien Geboden, van 10:00-11:00 uur in de consistorie.
Geloven is..: 8 januari en 5 februari komen we weer we bij elkaar.
Eethuiscatechese: 6 januari, 20 januari en 3 februari!
Belijdeniscatechisatie: 6, 13 en 27 januari en 3 februari!
Gebedskring:  donderdag16 januari om 19.00uur in de consistorie
Welkom!

Week van Gebed voor de Eenheid

intro gebed voor eenheidVan 19 t/m 26 januari 2020 zal ook in Krimpen aan den IJssel weer worden meegebeden in het wereldwijde gebed om eenheid. Dit jaar werd deze gebedsweek voorbereid  door christenen op Malta. Zij vieren nog altijd op 10 februari de aankomst van Paulus op hun eiland en hebben daarom ook de centrale tekst gekozen vanuit Handelingen 28. Het buitengewone staat centraal en daagt ons uit om naar meer te streven dan het gewone.
U bent van harte welkom in de openingsdienst op zondag 19 januari in de Bron en in de gebedsbijeenkomsten: op maandag in de Ark, op dinsdag in de Immanuelkerk, op woensdag in de Wingerd, op donderdag in de Rank, op vrijdag in de IJsseldijkkerk en op zaterdag bij de Evangelische Gemeente Krimpen (in kerkgebouw de Bron). Alle avonden beginnen om 19.00uur. De gebeden duren ongeveer 30 minuten.
De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel
Informatie: Hilda Pleysier, 

Een nieuw jaar, een nieuwe website?

intro nieuwe websiteMisschien bent u dik tevreden over de website van de IJsseldijkkerk. Misschien mist u dingen zoals fotoalbums, een gedeelte waar u als gemeentelid kunt meeleven en misschien heeft u wel eens geen nieuwsbrief ontvangen.
De mensen die alles technisch op orde houden én de mensen die de website actueel houden zouden het fijn vinden als er o.a. een inlog voor gemeenteleden en  een fotoalbum zou komen en als de website volledig professioneel zou worden onderhouden, zodat er veilig en zonder storing gebruik van kan worden gemaakt.
De kerkenraad heeft zich over deze vraag gebogen en is met een oplossing gekomen. Iets laten onderhouden kost geld en we willen natuurlijk graag dat onze website net zo mooi zal blijven als deze nu is.
Sinds een half jaartje is er verkend, vergaderd, allerlei mogelijkheden zijn bekeken en nu zijn we druk bezig om samen een nieuwe website op te bouwen waarin alle wensen samenkomen.
Vanaf nu zullen we u op de hoogte houden van onze vorderingen.
Alle medewerkers van www.ijsseldijkkerk.nl

Seminar opvoeden

Op woensdag 19 februari is er om 20.00 uur een seminar in De Rank voor ouders en jeugdwerkers over opvoeden. Van harte welkom!

Seminar 1 kleinSeminar 2 klein

Reuring-leesclub

een onberispelijke man 22 01 20Het volgende boek dat we gaan lezen is : "Een onberispelijke man", geschreven door Jane Gardam. De bespreking van het boek is op 22 januari om 10.00 uur in de achterzaal van de kerk.
Leest u graag en vindt u het leuk om mee te praten dan bent u van harte welkom. Kom gewoon eens een keer langsom te ervaren hoe het is om met anderen een gelezen boek te bespreken.
Welkom!

Lees verder

Bijbelstudie Beth Moore

intro beth moor jan. 2020Eind januari starten we met zes jonge moeders een nieuwe bijbelstudie van Beth Moore waarbij we het boek Ontdekkingsreis - Jouw weg naar God’s hart zullen doornemen. Beth Moore is een diepgaande, intensieve bijbelstudie. Iedere 2 á 3 weken komen we samen om de hoofdstukken uit het boek te bespreken. Tussen de ontmoetingen in zijn er steeds 5 hoofdstukken die je ter voorbereiding kunt maken. Wil jij God beter leren kennen? Wil jij Zijn Woord beter leren begrijpen? Vind je het fijn om samen met andere jonge moeders hierover te praten? Je bent van harte welkom! Dinsdagavond 21 januari starten we met een kennismakingsavond om 20.00. De avonden duren tot ongeveer 21.30 en zullen roulerend bij deelnemers thuis plaatsvinden (omgeving Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel). Opgeven en meer informatie via: Ik zie uit naar je reactie.
Groetjes, Elianne

Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

intro kerkbalansOp 18 januari 2020 gaat de jaarlijkse actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Vanaf 20 januari valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat.
Durven wij te geven?

Lees verder

Alvast noteren!

intro JND* Op 19 januari is het weer JongerenNevenDienst! Jongeren vanaf de brugklas: welkom!

* Op zondag 19 januari  om 19.00uur start de Week van Gebed voor de Eenheid met een Avonddienst in de Bron voor iedereen die mee wil doen. In deze week is er elke avond een Gebed in  één van de deelnemende kerken: u leest er meer  over in een artikel van de Raad van Kerken. Op vrijdag 24 januari om  19.00uur is het Avondgebed in de IJsseldijkkerk

* 20 januari om 18:00 uur  komen we bij elkaar voor de Eethuiscatechese

* LET OP!: Helaas kan op 21 januari de bijbelkring Galaten door omstandigheden NIET doorgaan. Voor het einde van het seizoen maken we een extra afspraak.

* 22 januari om 10:00 uur is er weer Bijbeluur

* Op 16 februari is er weer een speciale Kinderdienst! 
Weet je nog hoe mooi dat was vorig jaar, toen het ging over de vijf broden en twee vissen? Nu komt er weer een dienst voor en door de kinderen – en voor iedereen natuurlijk!


Muziek in de KinderNevenDienst!

muziekinstrumentenKinderen, volijkheid en muziek: dát hoort echt bij elkaar!
Lekker meedoen met een tamboerijn, kleppers en bellen: welk kind wil dat nou niet?
De KinderNevenDienst heeft op dit moment meer kinderen dan muziekinstrumenten.
Daarom de OPROEP: wie heeft er nog (liefst) houten muziekinstrumenten liggen die de KinderNevenDienst mag hebben?
Geef ze aan Cindy Slappendel of leg de op de kast in de achterzalen.
Met uw hulp kunnen alle kinderen meedoen!

Kindernevendienst: Porridge Project

porridge project 1We hebben met de kinderen van de kindernevendienst al ruim €350,- opgehaald voor het Porridge project! Wat gaaf dat iedereen zo zijn best doet om mee te sparen voor heel veel maaltijden.
Voor €3,- kan 1 kind een heel jaar dagelijks pap eten op school. Met het gespaarde bedrag kunnen  120 kinderen een jaar lang een warme maaltijd (maïspap)  eten op school!
We gaan nog even door met sparen want er zijn nog veel meer kinderen die we kunnen helpen, sparen jullie weer mee?

Reuring-Wandelplezier

intro reuring wandelenOok in het nieuwe jaar, willen we met elkaar wandelend genieten van de buitenlucht, de gezelligheid en al het moois in de natuur. Komende data: 16 januari, 20 februari, 12 maart en 16 april. 
Donderdag 16 januari hopen we op goed weer om een wandeling te maken. Deze keer blijven we weer in de buurt en lopen de Blauwborstroute. Door het stormpoldervloedbos en over de Zaag.
Zin om mee te gaan, laat het weten aan Edith of Annemieke.
Voor informatie en/of opgeven om een keertje gezellig mee te lopen: 
Edith van der Ham,  
of Annemieke Ringoir, .
O ja: als u zelf een leuke wandelroute weet en/of wilt lopen Laat het aan ons weten!

Van de Eethuiscatechese

intro eethuisVoor wie niet actief deelneemt aan de Eethuiscatechese die elke 2 weken in de IJsseldijkkerk wordt gehouden is hier een inkijkje van de hand van ds. G. den Hartogh:
Inmiddels is het catecheseseizoen al weer volop bezig en zijn we weer een aantal malen bijeen geweest. Ook dit jaar is er weer een grote groep van zo’n 25 jongelui die, verdeeld over drie groepen, onder de bezielende leiding van het catecheseteam, iedere avond weer een ander onderwerp aan de orde stelt. Zo ging het op maandag  28 oktober over de geschiedenis van het volk Israël dat een koning wil en Samuël die in vervolg daarop de opdracht krijgt om Saul te zalven. In het kader daarvan was een CV van Saul geformuleerd en werden de catechisanten uitgedaagd een eigen CV te schrijven, hetgeen vervolgens besproken werd.

Soms is het tijd voor een goed gesprek

intro loket levensvragenSoms weet je niet waar je het zoeken moet. Tijdens de feestdagen komen vragen soms extra op je af. Je wilt een goed gesprek, je zoekt iemand die naar je luistert of iemand die je steunt in een lastig proces dat je doormaakt. Die je helpt te zoeken naar wat jou leven zin, betekenis en kracht geeft. Zodat je weer hoop krijgt voor het nieuwe jaar.
Daarvoor is het Loket Levensvragen in het leven geroepen door de Krimpense kerken. Achter het loket zitten geestelijke begeleiders (humanistisch en islamitisch), pastores en predikanten uit Krimpen aan den IJssel. Het Loket Levensvragen is ontstaan na een gesprek met één van de huisartsen, die merkte dat veel patiënten behoefte hebben om eens goed door te praten, waar niet altijd tijd voor is. Ook medewerkers van het Sociaal Team, die dit initiatief van harte ondersteunen, geven aan dat in onze individualistische tijd mensen behoefte hebben aan een goed gesprek. Om zaken op een rijtje te zetten, of om nieuwe zin in je leven te vinden.

Lees verder

Reuring- Zoete Inval

intro kopje koffieDe eerstvolgende Zoete Inval is op 29 januari 2020.
Van 10.00 uur tot 12.00 uur bent u dan van harte welkom voor een kopje koffie/thee, een gezellige babbel en/of een spelletje. Wat u maar wilt.
We zien u graag weer op 29 januari in de achterzaal van de kerk. Van harte welkom!

Gebruikte boeken

intro boeken2In de hal staat een tafel met gebruikte boeken.
De opbrengst gaat naar diverse goede doelen.
In 2019  was de opbrengst € 250,00.
Heeft u nog gebruikte boeken ,die u weg wilt doen, kunt u die bij ons
inleveren.
Ook kunt u ze onder het tafeltje in de hal neerzetten.
Team boekentafel: Willemien en Co

Seniorenreis 2020!

intro seniorenreisOok in 2020 gaan we weer een midweek op stap. Van 1 tot en met 5 juni 2020 verblijven we in het mooie Valkenburg in Zuid-Limburg. Bijna iedereen is daar ooit wel eens geweest.
Dan nu een herkansing om met een groep senioren opnieuw Valkenburg en de prachtige schilderachtige heuvels van Zuid-Limburg opnieuw te bezoeken.
Heeft u belangstelling om mee te gaan, neem dan contact op met Ciska de Ligt, telefoon 0640920425 of via de mail:  
Wacht niet te lang want vol = vol.

Terugblik op de Vrijwilligersavonden 2019

intro beroepingscommissieOp vrijdagavond 8 en zaterdagavond 9 februari 2019 had de kerkenraad van de IJsseldijkkerk twee avonden georganiseerd om hun waardering te laten blijken voor de vele vrijwilligers die de kerenraad ondersteunen met uitvoerend werk in alle verscheidenheid. Hierna volgt een verslag met foto's van deze avonden. Voor degenen die er niet bij konden zijn en voor degenen die er wel waren om nog een keer van na te genieten: 

Lees verder

Collecte aankondiging

intro collecte diaconieOp zondag 19 Januari is de opbrengst van de diaconiecollecte bestemd voor Timon. 
Timon is een bevlogen organisatie, die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin.
Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Vanuit de pastorie

We gaan het nieuwe jaar in, een jaar waarin in kerkelijk Krimpen veel gaat veranderen, het vertrek van ds. Groenendijk, het samengaan van Ark en Rank. Wij mogen het jaar beginnen met nieuwe ambtsdragers waar we blij mee zijn, maar we moeten ook afscheid nemen van mensen die veel voor de gemeente gedaan hebben. Laat, bij wat er ook gaat komen, dit onze overtuiging blijven:

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

Hartelijke groet en Gode bevolen,
Ds. C. Baggerman

Kerstviering voor de senioren 2019

intro kerstDe senioren  van onze wijkgemeentegemeente waren op 19 december uitgenodigd  voor een Kerstviering. Zij hebben daarvan deze keer zelf een verslagje gemaakt en enkele foto's. 
De WijkMedewerkersIJsseldijkkerk organiseerden en verzorgden deze middag.
Ds. Baggerman verzorgde de meditatie en Jaap Bremmer begeleidde de samenzang op het orgel.
Tijdens de dienst las Anneke Wijnmaalen een mooi gedicht voor.
Verhalenvertelster Stella Speksnijder boeide iedereen met twee spannende kerstverhalen; uit Zweden en uit het oude Perzië.
Na afloop gingen we terug naar de achterzaal voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Er was een fijne sfeer met goede contacten onderling.
Rond 17:30 werd de middag afgesloten.  Hierna  enkele  foto's.

Lees verder

Advents-gebeden 2019

intro adventIn de afgelopen adventstijd zijn op de woensdagen  gezamenlijke avondgebeden gehouden in de kerken.
Een moment van stilte, inkeer en bezinning.

Lees verder

Kerstpost van de granny's

kerstgroet grannys 2019De granny's  die onze gemeente steunt met uw bijdrage in de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk  hebben ons post gestuurd!  Dit delen we als diaconie graag met u. Van onze granny's Jozsef en Klara hebben we een kerstgroet ontvangen. Beiden zijn dankbaar voor onze ondersteuning en wensen ons fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar.

Lees verder

Wij gedenken

Op 30 oktober 2019 is overleden Catharina Johanna Vlasblom – Kok, op de leeftijd van 88 jaar.
Eén dag later, op 31 oktober, is overleden haar man Johannes Joost Vlasblom, op de leeftijd van 89 jaar.
Ze zijn samen begraven op de begraafplaats in Charlois. De heer Vlasblom heeft veel voor onze wijkgemeente betekend als kerkvoogd. Wij lazen in de rouwdienst de bekende woorden uit 1 Korinthe 13, over geloof, hoop en liefde, en in het licht van die drie woorden hebben wij hen herdacht. Geloven wordt aanschouwen, hoop wordt vervuld, maar liefde blijft. Gods liefde gaat zelfs over de dood heen. Die troost bidden wij ook de kinderen en verdere familie en vrienden toe.
Ds. C. Baggerman

Vanuit de kerkenraad (deel 2)

intro kerkenraad kleurEr zijn nog twee onderwerpen  die de kerkenraad met u wil delen vanuit de kerkenraadsvergadering van  december:
--Op zondag 5 januari zullen in de ochtenddienst liederen gezongen worden die gemeenteleden graag willen zingen. Het wordt een “zingen op verzoek”dienst.
De weken voorafgaand aan deze dienst zal er in de hal een melkbus staan waarin u een briefje kunt doen met daarop uw gewenste lied om te zingen. 
--In de kerkenraad is uitgebreid en intensief gesproken over het onderwerp homofilie. Wat zegt de Bijbel hierover en hoe lezen we de Bijbel. Een korte uitleg hierover is gegeven tijdens de gemeenteavond van 11 november. En ook op deze avond zijn we hierover in gesprek gegaan met elkaar. Bij dit alles hebben we geprobeerd dit met respect voor elkaar te doen. Zowel in de kerkenraad als bij de gemeenteleden bestaat er verschil van mening. We zijn dan ook, in die zin, niet ‘uitgesproken’.
Toch hebben we als kerkenraad gemeend het volgende besluit te mogen nemen:
Wij menen dat mensen met een homoseksuele geaardheid in onze gemeente geaccepteerd moeten worden. Mensen met een homoseksuele geaardheid, al of niet samenlevend in een relatie van liefde en trouw, mogen niet worden uitgesloten van doop, belijdenis, avondmaal of ambt. Ze zijn volwaardig lid van de gemeente, en kunnen dus ook als ambtsdrager geroepen worden.Wel menen we dat het op dit moment niet verstandig zou zijn om ook de relatie/huwelijk van twee mannen of vrouwen in een kerkdienst van onze gemeente te zegenen, gezien het feit dat de meningen, binnen de kerkenraad en binnen de gemeente, verdeeld zijn. 
Wij menen dat wij hiermee het meeste recht doen aan de gedachten die hierover in onze gemeente leven, en vertrouwen erop dat wij hierin ook elkaar zullen respecteren.

Vanuit de kerkenraad (deel 1)

intro kerkenraad kleurIn de kerkenraadsvergadering  van  december is veel aan de orde geweest. We willen u al vast laten weten dat er mensen ja hebben gezegd op de vraag of zij een ambt in de kerkenraad willen  aanvaarden. Vanwege de volle nieuwsbrief leest u over  de andere dingen  binnenkort op de website en in de nieuwsbrief van volgende week.
We zijn blij u te kunnen melden dat Ria Kuijt, Greetje Jorna en Corina de Rooij de taak van ouderling op zich willen nemen.
Wim Spek komt de diaconie versterken en Melanie de Jong gaat zich inzetten voor de jeugd.
We zijn dankbaar dat we zo al een aantal vacatures hebben kunnen invullen en hopen u binnenkort meer namen te kunnen noemen.

Bericht van de Algemene Kerkenraad

intro PKN KrimpenFUSIEBESLUIT ARK EN RANK

Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren.
Daarmee kwam de Algemene Kerkenraad  tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente. 

Lees verder

Bericht van de Algemene Kerkenraad

intro PKN KrimpenHet moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft samen met het moderamen van de kerkenraad van wijkgemeente De Wingerd besproken wat het voorgenomen vertrek van ds Groenendijk betekent voor de toekomst van de vier PKN wijkgemeenten in Krimpen aan den IJssel. 
Daarover hebben zij samen een brief opgesteld aan alle leden van de vier wijkgemeenten en andere betrokkenen.
De brief is hierna in zijn geheel opgenomen:

Lees verder

Boekentafel

Iintro boekentafeledere eerste zondag van de maand is er koffie drinken dan staat ook de boekentafel er.
Hiervan gaat de opbrengst ( dit jaar € 500,00) naar de zending.
Wij verkopen bijbels,dagboeken, liedboeken ,romans ,gedichten en algemene boeken.
Bovendien kunt u alle gewenste boeken bij ons bestellen.
U kunt ook betalen met een boekenbon.
Team boekentafel
Willemien,Marro , Jannie en Co

Indruk 1e thema-avond Raad van Kerken

intro RvK  KrimpenOp dinsdag 19 november was er in Krimpen aan den IJssel veel aanbod aan verdieping. Zo was er o.a. een lezing in de aula van het Krimpenerwaardcollege over de gevolgen van alcoholmisbruik onder jongeren. In de IJsseldijkkerk kwam de kring die de Brief aan de Galaten bespreekt bij elkaar en kerkgebouw de Wingerd  opende haar deuren voor de 1e thema-avond van de Raad van Kerken. Het was dus buitengewoon moeilijk kiezen bij dit boeiende aanbod. Gelukkig kwamen er best veel mensen luisteren naar wat  prof. Edward  van't Slot met zijn gehoor wilde delen over Bonhoeffers gedachtengoed in het kader van "75 jaar Vrijheid". Hierna volgt een indruk van wat er in de Wingerd hierover onderwerp van gesprek was.

Lees verder

Adopt a granny

logo DorcasIedere gift die u in de ‘zendingsbakjes’  aan de uitgang van het kerkgebouw doet komt ten goede aan het project:  "Adopt a Granny’" van de organisatie Dorcas.
Deze week ontving de diaconie een bericht van opa Buka Losif, één van de ouderen die met uw gift worden ondersteund.
Meestal is opa Buka Losif thuis, want het is moeilijk voor hem om naar buiten te gaan. Hij is dankbaar wanneer zijn buren hem bezoeken. Hij wordt wekelijks bezocht door zijn nicht die in de stad woont, daar hij is dankbaar voor, want dan voelt hij zich minder alleen.

Lees verder

Een Gouden Morgen

intro gouden morgen

In de week van de eenzaamheid wordt er een website (onderdeel van www.Jesus.net ) gelanceerd voor eenzame ouderen ( gelovig en niet gelovig). Hier kan men zich inschrijven om iedere dag een bemoedigende email te ontvangen.

In de e-mailserie ‘Een Gouden Morgen’ zullen zeven schrijvers elkaar afwisselen om een inspirerende en bemoedigende boodschap naar u sturen. Ze zullen hun levenslessen en verhalen met u delen, zodat u uw dag goed kunt beginnen!
U kunt zich opgeven via deze LINK

Leerkringen&Bijbelstudies digitaal en op papier

digitaal en op papierEen nieuw seizoen en nieuwe wegen om met u te delen welk aanbod de kerken in Krimpen aan den IJssel u bieden voor ontmoeting en geestelijke groei. De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel heeft naast altijd weer verheugende geestelijke groei ook te maken met financiële krimp. Daarom is besloten vanaf dit seizoen het overzicht van alle leerkringen en bijbelstudies, thema avonden e.d  vooral digitaal beschikbaar te stellen. U wordt geïnformeerd via de websites en nieuwsbrieven van de wijkgemeenten en onze gezamenlijke PKNkrimpen website: www.kpnkrimpen.nl  Voor belangstellenden van het mooie aanbod in het jaarprogramma 2019-2020 die niet over digitale mogelijkheden beschikken wordt een kleine oplage op papier ter beschikking gesteld. Vraag er naar bij uw scriba, of bij de scriba van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel: Hilda Pleysier, tel. 06-30517772.
De verwachting is dat het aanbod Leerkringen&Bijbelstudies seizoen 2019-2020 bij verschijning van Kerkblad nr. 11 op papier, maar dus vooral digitaal beschikbaar zal zijn.

Belijdeniscatechisatie

intro belijdenis catecheseNogmaals een oproep voor mensen die meer van het geloof willen weten en overwegen om belijdenis te doen: meld je zo snel mogelijk aan bij ds. Baggerman, ook voor meer informatie. Mail:   , tel: 0180-761661

Ontmoetingsbijeenkomsten

ontmoetingsavonden 2019 2
We mogen terugkijken op een vijftal heel mooie ontmoetings-bijeenkomsten in de meimaand van 2019, twee middagen en drie avonden rond het thema ‘Iedere week een nieuwe preek’.
Een grote opkomst en veel enthousiaste deelnemers maakten het heel goed om elkaar te ontmoeten.
Als thema stonden we stil bij de betekenis van de preek.
Hoe komt een preek tot stand, en hoe horen wij dat dan, en hoe gaan wij er zelf mee verder – of ‘vergeet’ je het al snel?
Levendige gesprekken tussen jongere en oudere deelnemers: het was goed om elkaar zo weer te ontmoeten!
Een van de deelnemers schreef er een mooi stukje over en één van de ouderlingen maakte een paar sfeerfoto's:

Lees verder

Videoreportage De Kerken Spreken

cameraploegTijdens de radio-uitzending van 'De Kerken Spreken' van 15 september kon u tijdens de uitzending luisteren naar een aantal interviews die waren opgenomen door Marja van Meijeren en Annemieke Ringoir, zodat we ook op die manier een impressie konden geven van de startzondag.

Van deze interviews zijn ook videobeelden gemaakt. Die kunt u vanaf nu hier bekijken.

Namens het team van 'De Kerken Spreken' veel kijkplezier toegewenst!

Hoorspel 'Geboorte van Samuel'

Tijdens de startzondag was er ook een workshop 'De Kerken Spreken'. De Kerken Spreken is een radioprogramma waar een team van de IJsseldijkkerk één keer in de zeven weken een radio-uitzending voor verzorgd bij de Lokale Omroep Krimpen. Onder het motto 'Een goed verhaal' hebben we met een groep enthousiaste deelnemers een hoorspel opgenomen over de geboorte van Samuel. Over Elkana, Hanna en Peninna...

U kunt het hoorspel nu ook terugluisteren! Of beluister hier de volledige uitzending terug.

Het team van 'De Kerken Spreken' wenst u veel luisterplezier toe.

 

Geloven is…

intro geloven isBij de kring ‘geloven is…’ komen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod.
We lezen en bestuderen een bijbelgedeelte waar we vragen bij hebben, of soms wel moeite mee hebben. Met elkaar proberen we duidelijkheid te krijgen wat een geschiedenis of verhaal ons wil zeggen. Ook proberen we antwoorden te vinden op vragen waar we in ons leven mee geconfronteerd worden.
Steeds weer is Gods Woord onze leidraad, en steeds weer merken we hoe belangrijk het is met elkaar in gesprek te blijven over dit bijzondere boek, de Bijbel.
Je kunt veel van elkaar leren. Zeker als jong en oud met elkaar in gesprek gaat. Dat gebeurt in deze kring. De groep is ook bedoeld voor mensen die nog niet zo lang geleden belijdenis hebben gedaan en graag willen door-leren en door-praten, maar in principe is natuurlijk iedereen welkom!
Contactpersonen: Els de Heer,
Annemieke Ringoir, , tel. 590019
Ds. C. Baggerman, , tel. 761661

Poëzie-kring

intro poeziekringOok in het seizoen 2019-2020  komt de Poëzie-kring weer ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar onder leiding van ds. Baggerman om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken. Dit zijn niet per se ‘christelijke gedichten’, maar wel gedichten die aan thema’s rond geloof, bijbel en zingeving raken.
Er is aandacht voor “klassieke”, literaire dichters als Ida Gerhardt, Martinus Nijhof, Guillaume van de Graft, Gerrit Achterberg maar ook de oudere én de modernere poëzie wordt niet geschuwd.
Het hoeft niet altijd te rijmen… Voorkennis is niet vereist, wel inlevingsvermogen en belangstelling voor literatuur.
Inleider: ds. C. Baggerman, tel. 0180-761661, , graag opgave bij hem.
Datum, plaats, tijd: in overleg

Bijbelkring: Galaten – een fanatiek fundament

intro galatenkringOp dinsdagavond 24 septemebr start een bijbelkring  onder leiding van ds. Baggerman over de Galatenbrief die Paulaus schreef. In de brief aan de Galaten gaat Paulus af en toe flink tekeer. Fanatiek verdedigt hij het fundament van het geloof. Wij zijn vrij door het bloed van Christus. En we moeten ons niet opnieuw laten gijzelen tot slavernij, vooral niet door vrome praatjesmakers. In de Galatenbrief komen fundamentele zaken van het geloof aan de orde: door genade zijn wij gered, niet door het houden van de wet. De zonde is sterk, maar Christus is sterker. Wij zijn geen slaven meer, maar kinderen van God en erfgenamen van zijn belofte. Wij zijn vrij – om elkaar in liefde te dienen. Het leven door de Geest gaat soms tegen onze eigen verlangens in.
In de bijbelkring ontdekken we wat Paulus bedoelde en hoe deze thema’s nu in onze tijd en in ons leven spelen.
Je hoeft niet van tevoren al ‘veel van de bijbel te weten’ om op de Bijbelkring te komen, je moet er juist ‘veel van willen leren’. Juist door samen te lezen en erover te praten kom je dieper in de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God.
De Bijbelkring komt bijeen op dinsdagavond, om te beginnen om dinsdagavond 24september van 20.00 – 21.45 uur onder leiding van ds. Baggerman: tel. 0180-761661, .

Foto's Startzondag 2019-2020

intro startzondag 2019Of u er nu wel of niet bij was zondag 8 september, iedereen is vast wel benieuwd naar de prachtige foto's die zijn gemaakt om u een indruk te geven van de Startzondag 2019-2020 met als jaarthema: "Een goed verhaal"  We zijn benieuwd wat u er van vond. Daarom nodigt de redactie u uit om uw reactie (een opmerking, een goed verhaal of andere uiting) te sturen naar  of per post naar Morgental 67, 2922 CP Krimpen aan den IJssel. We kijken dan of we uw reacties kunnen bundelen en plaatsen op onze website. Hier en daar heeft u al tijdens de startzondag gereageerd als het team IJsseldijkkerk van de Lokale Omroep Krimpen een microfoon op u richtte. Het resultaat van deze geluidsimpressies is te beluisteren in de uitzending die LOK (106.0 FMof 93.1 op de kabel) op zondag 15 september uitzendt in het programma "de Kerken Spreken" van 9.30-12.00uur. Hierna volgen alle foto's.

Lees verder

Terugblik seniorenreis 2019

intro seniorenreis 2019De seniorenreis 2019, bestemming Ootmarsum!
Een mooi verslag met foto's om nog even lekker (na) te genieten:
Hoewel de weersverwachting twijfelachtig was vertrokken we maandag 27 mei om 9 uur met een zonnetje vanaf de parkeerplaats bij de kerk. De bestemming was het Stadshotel in Ootmarsum.Na een voorspoedige reis, met een tussenstop voor koffie met gebak, arriveerden we rond half 1 in Ootmarsum. De lunch stond klaar en we konden gelijk aan tafel. De middag was vrij en ’s avond na het diner luisterden we naar een lezing van een vrijwilliger van de Heemkundekring Ootmarsum. 

Lees verder

Terugblik Overstap dienst

intro overstapdienst 2019 IJsseldijkkerk 38Afgelopen zondag hebben Babet Slappendel, Danielle Krijnen, Stijn Jansen en Thijs de Visser afscheid genomen van de KinderNevenDienst. Wekenlang hebben we met elkaar nagedacht over het thema "Jullie zijn de stenen in de muren". Hoe zijn we met elkaar gemeente en vormen wij samen de IJsseldijkkerk.
Een hele mooie dienst om op terug te kijken! Babet, Danielle, Stijn en Thijs er komen nu heel veel nieuwe activiteiten op jullie pad waar jullie aan mogen deelnemen. JongerenNevenDienst, Eethuis catechese, Tiener Bijbel Doe Dagen, helpen in de kerk etc. Zorg dat je er bij bent en draag je steentje bij waar dat kan.
Bedankt voor alles wat jullie hebben bijgedragen in de KinderNevenDiensten!
Hieronder al vast 2 foto's. Klik op LINK en u ziet alle foto's die tijdens de Overstapdienst zijn gemaakt. (klik op een foto om deze te vergroten, en ook om de hele serie in groter formaat te bekijken.)

Lees verder

Van de KinderNevenDienst

intro spaardoel KND 2018Sparen voor een goede maaltijd in het "Porridge project". 
Iedereen verdient een goede maaltijd toch? En daar kan voor gezorgd worden! We hebben in een aantal maanden al zoveel geld opgehaald bij de KinderNevenDienst en JeugdNevenDienst dat er ruim 200 kinderen een jaar lang elke dag een bord Porridge (pap van maïs- en sojameel) kan eten tussen de middag. Natuurlijk zijn wij nog lang niet klaar met sparen en willen wij nog veel meer kinderen een maaltijd kunnen geven. We hebben nu in totaal €431,10 opgehaald, een prachtig bedrag! Sparen jullie weer mee om misschien nog wel 200 kinderen elke dag eten te kunnen geven?
“Dank U wel dank U wel, voor het eten op mijn bord Wilt U zorgen, Nu en morgen, Dat ik daardoor groter word”.
Namens het Kinder/JongerenNevenDenst team

Zo was Kerkenpad 2019!

intro RvK  KrimpenOp woensdag 22 mei 2019 organiseerde de Raad van Kerken zoals al vele jaren het Kerkenpad. Groepen leerlingen van zes scholen in Kriimpen aan de IJssel brachten ieder een bezoek aan 3 kerken. Voor een indruk maakte de scriba van de Raad van Kerken, Hilda Pleijsier, een rondje langs de deelnemende kerken en schreef dit voor u op:

Lees verder

Zo was Biddag 2019

intro biddag 2019Hebt u de Biddag voor gewas en arbeid niet bijgewoond? Dan wil ik graag met u delen hoe ik deze gezamenlijk dienst van Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk heb ervaren. 
Deze Biddag was zeker niet een stoffig en wat achterhaald gebruik nu de meesten van ons geen beroep meer hebben in het boerenbedrijf. Ook was het niet een overbodig bidden om arbeid nu volgens de media overal personeelstekort dreigt. Het kerkkoor Krimpen zong en ondersteunde de gemeentezang bij liederen met een aansprekende tekst en een heerlijke melodie. Die liederen ondersteunden de gebeden en de preek waarin duidelijk werd hoe actueel de Biddag voor gewas en arbeid nog altijd is.
Daarin werd duidelijk hoe niet de inspanning van de mensen maar Gods gaven nodig zijn om te leven. De groei van het gewas, maar ook het resultaat van arbeid komen van God en de mens mag daar in vertrouwen op God aan meewerken. Wie zó leeft kan zich bevrijd weten van arbeidsdruk en zorg.
Na afloop van de dienst zag ik bij het verlaten van de kerk veel blije gezichten om me heen, en ik herkende mensen uit de verschillende kerken. Heerlijk om de eenheid van de ene, algemene kerk zó te beleven!
Voor mensen die dit alles gemist hebben, is er gelukkig nog volop herkansing: er zijn elk jaar behalve Biddag ook nog Hemelvaartsdag en Dankdag om samen, zo maar midden in  de week te vieren.
Kom het ook beleven!

Terugblik Kinderdienst 17 maart 2019

kinderdienst 2019 20 (Small)Wat een prachtige en vrolijke kinderdienst hadden we op 17 maart! Dit dankzij de inzet van alle kinderen, die meededen, meezongen, tevoren al geknutseld hadden. Dank ook aan de leiding en (muzikale) begeleiding. Het was echt een feest en nu weet iedereen hoeveel 5 plus 2 is…: ontelbaar veel, net als Jezus’ liefde voor de mensen!

Wat denk je bij een kinderdienst? Zal ik gaan of is het niets voor mij?
Als u niet geweest bent heeft u echt iets gemist. Lees maar verder en bekijk de foto's. Het was geweldig!

Lees verder

Jeugddienst - Wie was de Mol?

Zondagavond 24 februari 2019 was de Jeugddienst in de IJsseldijkkerk, met als thema 'Wie is de Mol'.
Een dienst waarin een speciale 'Wie is de Mol' aflevering te zien was tijdens de preek van onze wijkpredikant ds C. Baggerman.
15 Jongeren werkten mee aan de opnames.
Natuurlijk is deze dienst ook te beluisteren via Kerkomroep.nl , maar dan zijn de aflevering en de preek toch niet helemaal goed
te volgen. 
Daarom is vanaf nu de video van de 'Wie is de Mol' -dienst met daarbij de uitleg in de preek volledig op onze website te bekijken.
Ook ons IJsseldijkkerkteam van de Lokale Omroep Krimpen heeft afgelopen zondag 3 maart aandacht besteed aan deze spannende jeugddienst met een interview van vier van de acteurs.
Door de LINK komt u op de website van de L.O.K. waar u dit interview kunt beluisteren.
Met dank aan de dominee, alle jongeren, ouders, Martijn Koorneef en Dick de Klerk.

De kerkradio zoekt jou!

De kerken spreken oproepWat doet het team: zo'n 7 keer per jaar de kerkdienst doorgegeven via de LOK, de Lokale Omroep van Krimpen aan den IJssel. We zorgen ervoor dat er tussen half 10 en 10 uur een programma voor de kinderen is. Om 10 uur schakelen we over naar de kerkdienst vanuit de IJsseldijkkerk en we zorgen ervoor dat de de mensen die thuis, waar dan ook, luisteren een interessant programma wordt geboden nadat de kerkdienst is afgelopen.

Op dit moment is er één vacature - wij hebben hulp nodig om de uitzendingen goed verder te laten gaan. Zowel technisch als voor de microfoon kunnen we je goed gebruiken. Kom gewoon eens kijken wanneer het team bezig is, je bent welkom! Zondag 3 maart is het team aanwezig in de studio van de Lokale Omroep Krimpen. De studio is te vinden in de Tuyter.

Meer informatie bij Tom Janse of Dick de Klerk

 

Oud papierinzameling stopgezet

oud papier webJarenlang stond elke laatste vrijdag van de maand een grote papiercontainer geparkeerd bij de IJsseldijkkerk. Helaas zal dat op vrijdag 23 en zaterdag 24  februari 2018 voor het laatst zijn. Jarenlang reden gemeenteleden af en aan om hun ijverig verzamelde papiervoorraad af te leveren. Vrijwilligers zorgden ervoor dat het papier zorgvuldig in de container werd opgestapeld. Het was een stuk onopvallend kerkenwerk dat jarenlang een mooie bijdrage heeft geleverd aan de financiële situatie van de protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel. Voor de mensen die bij de gemeente indertijd geen papiercontainer hebben afgenomen, is er nu wel een gratis beschikbaar. Aanvragen kunnen worden gedaan bij NV MAK (0180-530730).

Lees verder

Overdracht scribaat

Met ingang van 1 juli 2018 zit mijn taak erop en wordt het scribaat overgenomen door Annemieke Ringoir. Met plezier heb ik de afgelopen 12,5 jaar de functie van scriba vervuld. Ik wens Annemieke succes met de werkzaamheden en dank u voor uw vertrouwen in de voorbije periode. Hartelijke groet,
Ciska de Ligt
Even voorstellen:
Voorstellen is niet het juiste woord, want bij heel veel mensen ben ik wel bekend. Wat wel nieuw is, is mijn taak als scriba. Per 1 juli ga ik mijn best doen Ciska op te volgen en haar werk van scriba over te nemen. Hoewel het ambt van ouderling mij niet helemaal vreemd is, is dit wel een heel andere tak van sport, waarin ik nog heel veel zal moeten leren en ervaren. Annemieke is niet Ciska, en zo zullen er op termijn misschien ook dingen anders gaan dan hoe we het al jaren gewend zijn. Misschien gaan er in het begin ook dingen niet helemaal goed of niet op de juiste tijd. Dat proberen we uiteraard te voorkomen, maar alles is nieuw, en er moet aan veel dingen gedacht worden. Daarom, ik ga mijn best doen, en met uw hulp gaat het vast lukken.
Annemieke Ringoir

De lunchbijeenkomsten van het Inloophuis Crimpen-Inn

intro inloophuis Crimpen inn NHet diaconale-missionaire en interkerkelijke Inloophuis Crimpen-Inn verzorgt al jaren elke zondagmiddag een lunchbijeenkomst met een bijbelvertelling. Dit gebeurt door vrijwilligers. Er gaan mensen weg en ze zoeken nieuwe voorgangers/bijbelvertellers en gastvrouwen/heren. Denkt u dat is wel wat voor mij maar wilt u meer informatie bel dan met Henk Portier, tel. 0655713632 of met Henk van der Sijden 0622756810

De zendingsbus

intro collectedoel 2018Het is u misschien al opgevallen: het logo van "Adopt a Granny" op de zendingsbussen. Als diaconie ondersteunen we bij nood dichtbij en ver weg. Hierbij proberen we een goede mix te maken tussen verschillende doelgroepen. De komende periode willen we vanuit de opbrengst van de zendingsbussen 2 "Granny's" (= opa / oma)  financieel adopteren.

Lees verder

AED IJsseldijkkerk

AED 2In het kader van het project Hartveiligwonen zijn er in Krimpen a/d IJssel de laatste weken 18 AED’s bijgeplaatst. Samen met de reeds aanwezige AED’s is Krimpen nu een gemeente met een 6-minutenzone. Dit betekent dat waar u in Krimpen ook woont er is altijd een AED binnen 6 minuten beschikbaar. De diaconie van onze IJsseldijkkerkgemeente heeft besloten de aanschaf van dit apparaat te bekostigen, de buitenkast om de AED is gesponsord door de hartstichting. De Kast hangt aan de buitenmuur nabij de zij-ingang van de kerk.

Lees verder

Jeugdouderlingen vragen hulp bij activiteiten

Wij, Corina van Wijnen en Marja van Meijeren, zijn 2 jeugdouderlingen en we proberen veel leuke dingen voor de jongeren tussen de 12 en 16 jaar te organiseren. In samenwerking met de Rank, Ark en Wingerd gaat dat ook prima. Maar we kunnen wel wat hulp gebruiken. Wij hebben beide onze gezinnen en we hebben niet altijd de tijd om van alles te doen.

Lees verder

Fiscus en kerk

Het College van Kerkrentmeesters  heeft op de gezamelijke site van  PKN Krimpen een artikel geplaatst over periodieke giften. Het lijkt moeilijker dan het is en als u zich er even in verdiept, kan dit bijdragen aan het financieel gezond maken van de PKN in Krimpen aan den IJssel. U leest er alles over door te klikken op deze link en als u hulp nodig heeft kunt u contact zoeken met J.C. ( Hans ) van Lieburg, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: telefoon: 0180517409; e-mail