Waarschuwing

You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account

Advent-avondgebed

verkoop adventskaarsen 2019Op de woensdagen in de adventstijd zijn er gezamenlijke avondgebeden in de kerken.
Een moment van stilte, inkeer en bezinning.
We hebben het eerste geestelijk  Advents-licht ontstoken met een Avondgebed in de Ark. Samen, met mensen van binnen de Krimpense kerken en misschien ook wel daarbuiten.
Op 4 december hebben we opnieuw geluisterd naar de profeet Micha en het omsmeden van wapens in levenschenkende voorwerpen zoals ploegscharen. We hebben gebeden dat de vijandigheden die in ons hart wonen ook omgesmeed mogen worden tot liefdevolle gedachten en daden.
We hebben op 11 december kunnen ervaren wat de woorden betekenen die Micha sprak in 6:8: God vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God. 
Zo gaan we verder op weg naar Kerst:
Op woensdag 18 december voor de laatste keer voor Kerst in De Rank,
Tijd: 19.15 - 19.45 uur.
Samen willen we ons zo op een goede manier voorbereiden op het grote feest van Kerst door te bidden, te zingen, te lezen en stil te zijn.
Iedereen van harte welkom!

Kringen en eethuiscatechese

intro open bijbelEethuiscatechese : had op 8 december een gezellig kerstdiner met elkaar
Bijbeluur: woensdag 18 december bent u weer van harte welkom bij het Bijbeluur. Van 10:00-11:00 uur in de consistorie. We beginnen met een nieuw onderwerp: De Tien Geboden – een mooi thema om het jaar mee verder te gaan!
Bijbelkring Galaten: op 17 december vervolgen we ons gesprek over de brief aan de Galaten.
Geloven is..: 18 december en 8 januari komen we weer we bij elkaar.
Advent avondgebed: woensdag 18 december 19:15 -19.45uur in de Rank.
Boekbespreking: woensdag 18 dec. 10:00 uur
Ouderenkerstviering: donderdag 19 december
Kerstwandeling: vrijdag 20 december. Start om  bij de Tuyter om 18.30uur

Oproep kerstpost actie bezorgen

intro kerstpostOok dit jaar willen we alle gemeenteleden een kerstgroet bezorgen in de vorm van een kaart.
Hierbij hebben we uw medewerking hard nodig!
Weet u het doel nog? De ZWO- werkgroep van de vier wijkkerken organiseert de Kerstpost actie voor de Kerstcampagne “GEEF LICHT”.
Zondag zullen in de hal stapeltjes kaarten liggen, zoveel mogelijk gesorteerd op straten bij elkaar in de buurt.
Wilt u deze week aub ook wat kaarten bezorgen en zo bijdragen aan het samen gemeente zijn?
En als u toch op pad gaat….voor de overige kaarten die maandag as in de Rank gesorteerd worden, worden ook nog bezorgers gezocht.
Misschien kunt u uw ritje combineren!
Opgeven kan bij Ria de Jong , Pieta Vonk Noordegraaf, , of

Opnieuw: ‘dubbele’ inzamelactie Lionsclub Krimpen

DE en vreemd geld actie 2019De komende maand vindt u in de hal van onze kerk weer een inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel, waarin u Douwe Egberts-waardepunten maar ook oud en vreemd geld kunt deponeren. Deze ‘dubbele’ inzameling vindt plaats in het kader van een landelijke actie, waaraan tientallen lionsclubs in heel Nederland meedoen.

Lees verder

Kerstpostactie 2019

intro kerstpostOok dit jaar organiseert de ZWO- werkgroep van de vier wijkkerken de Kerstpost actie voor de Kerstcampagne “GEEF LICHT”.
Voor € 0.55 per kerstkaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en NIET in Lekkerkerk (zoals eerder vermeld stond). De opbrengst van de Kerstpost actie wordt dit jaar bestemd voor de Kerstcampagne “GEEF LICHT” van Kerkinactie . Om alle kerstpost op tijd bij alle geadresseerden af te leveren hebben we vrijwilligers nodig die deze kaarten willen sorteren en / of bezorgen. Heeft u hiervoor interesse, informeer bij één van de ZWO-leden in uw eigen kerk of er nog vrijwilligers nodig zijn. “Vele handen maken licht werk.”

Lees verder

Vanuit de pastorie

In de weken van advent overdenken we de woorden van Micha, in de ochtenddiensten en ook in de gezamenlijke avondgebeden op woensdagavond.

Maar ik,
ik blijf uitzien naar de HEER,
ik blijf hopen
op de God die mij redding zal brengen.
Hij zal mij horen, mijn God.

Hartelijke groet en Gode bevolen,
Ds. C. Baggerman

Schaatsen voor de tieners

Hoi, gaan jullie gezellig mee schaatsen? Vrijdagavond 13 december vertrekken we om 19.00 uur vanaf de Rank naar de ijsbaan in Dordrecht. Neem gerust een vriend of vriendin mee en geef je / jullie op met deze link: aanmelden schaatsen

Schaatsen klein

Kerstwandeling 2019

Poster b kerstwandeling RvK 2019

Vrijdagavond 20 december wordt de inmiddels bekende kerstwandeling weer gehouden. Dit jaar doet de optocht ook de IJsseldijkkerk aan. Beleef het verhaal van Kerst tijdens deze sfeervolle tocht met lampion en onverwachte ontmoetingen.

Lees verder

Seniorenreis 2020!

intro seniorenreisOok in 2020 gaan we weer een midweek op stap. Van 1 tot en met 5 juni 2020 verblijven we in het mooie Valkenburg in Zuid-Limburg. Bijna iedereen is daar ooit wel eens geweest.
Dan nu een herkansing om met een groep senioren opnieuw Valkenburg en de prachtige schilderachtige heuvels van Zuid-Limburg opnieuw te bezoeken.
Heeft u belangstelling om mee te gaan, neem dan contact op met Ciska de Ligt, telefoon 0640920425 of via de mail:  
Wacht niet te lang want vol = vol.

Reuring- Zoete Inval

intro kopje koffieIn verband met kerst is er op 25 december geen zoete inval. De eerstvolgende keer is op 29 januari 2020.
Van 10.00 uur tot 12.00 uur bent u dan van harte welkom voor een kopje koffie/thee, een gezellige babbel en/of een spelletje. Wat u maar wilt.
We zien u graag weer op 29 januari in de achterzaal van de kerk. Van harte welkom!

Verzoeknummer- dienst

intro verzoeknummer  dienstDe eerste zondag van het nieuwe jaar, 5 januari 2020, gaan we zingen. Een ‘Verzoeknummer-dienst’, een dienst met liederen op verzoek.
Welk lied zou u/jij nog eens willen zingen? Een (oude?) psalm, een gezang, uit het oude Liedboek of het nieuwe, of iets heel anders: Johannes de Heer, Opwekking, kinderlied?
Laat het mij weten, de meeste stemmen gelden. U mag natuurlijk ook meerdere liederen opgeven. Kinderen en jongeren mogen ook stemmen! Achter in de kerk staat de komende weken een melkbus waarin u een briefje kunt doen met welke liederen u graag zou zingen, het mag ook per mail dominee@ijsseldijkkerk of telefonisch 0180-716661. Zo gaan we zingend het nieuwe jaar in!
Ds. C. Baggerman

 

Reuring-Wandelplezier

intro reuring wandelenMet wie zin en tijd heeft in de drukke decembermaand gaan we donderdag 19 december toch nog lekker een wandeling maken. 
De volgende data zijn: 16 januari, 20 februari, 12 maart en 16 april.
Heeft u een leuk wandel-idee, laat het ons weten.
Aanmelden kan bij Edith van der Ham,  
of Annemieke Ringoir, 

Rondom kerst ontmoeting

rondom kerst ontmoeting 2019Vrijdag 13 december van 17:00-20:00 uur bent u van harte welkom in de kerk voor een lekkere kop soep, een pannenkoek, een broodje…Kortom, u hoeft thuis niet te koken, u komt gewoon gezellig eten in de kerk, en ontmoet zo gelijk allerlei anderen. De opbrengst komt ten goede aan het Roemenië-project.

Van de boekentafel

intro boekentafelIedere eerste zondag van de maand is er koffie drinken dan staat ook de boekentafel er. Hiervan gaat de opbrengst (dit jaar € 500,00) naar de zending. Wij verkopen bijbels, dagboeken, liedboeken, romans, gedichten en algemene boeken. Bovendien kunt u alle gewenste boeken bij ons bestellen. U kunt ook betalen met een boekenbon.
Ook staat er in de hal een tafel met gebruikte boeken. De opbrengst hiervan gaat naar diverse goede doelen. Dit jaar was de opbrengst € 250,00.
Heeft u nog gebruikte boeken die u weg wilt doen, kunt u die bij ons inleveren.
Ook kunt u ze onder het tafeltje in de hal neerzetten.
Team boekentafel, Willemien, Marro, Jannie en Co

Kerstjeugddienst IJsseldijkkerk

Komen jullie ook naar de speciale kerstjeugddienst op zondag 15 december om 18.30 uur in de IJsseldijkkerk? Neem gerust al je vrienden, familie, buren en kennissen mee, het is voor groot en klein, jong en oud. En neem ook iets mee dat jou/u aan kerst verbindt, met een korte omschrijving op papier. Mag anoniem. Na afloop mag je het natuurlijk weer mee naar huis nemen. Wees welkom!

Jeugddienst 15 december klein

Wij gedenken

Op 30 oktober 2019 is overleden Catharina Johanna Vlasblom – Kok, op de leeftijd van 88 jaar.
Eén dag later, op 31 oktober, is overleden haar man Johannes Joost Vlasblom, op de leeftijd van 89 jaar.
Ze zijn samen begraven op de begraafplaats in Charlois. De heer Vlasblom heeft veel voor onze wijkgemeente betekend als kerkvoogd. Wij lazen in de rouwdienst de bekende woorden uit 1 Korinthe 13, over geloof, hoop en liefde, en in het licht van die drie woorden hebben wij hen herdacht. Geloven wordt aanschouwen, hoop wordt vervuld, maar liefde blijft. Gods liefde gaat zelfs over de dood heen. Die troost bidden wij ook de kinderen en verdere familie en vrienden toe.
Ds. C. Baggerman

Vanuit de kerkenraad (deel 2)

intro kerkenraad kleurEr zijn nog twee onderwerpen  die de kerkenraad met u wil delen vanuit de kerkenraadsvergadering van  december:
--Op zondag 5 januari zullen in de ochtenddienst liederen gezongen worden die gemeenteleden graag willen zingen. Het wordt een “zingen op verzoek”dienst.
De weken voorafgaand aan deze dienst zal er in de hal een melkbus staan waarin u een briefje kunt doen met daarop uw gewenste lied om te zingen. 
--In de kerkenraad is uitgebreid en intensief gesproken over het onderwerp homofilie. Wat zegt de Bijbel hierover en hoe lezen we de Bijbel. Een korte uitleg hierover is gegeven tijdens de gemeenteavond van 11 november. En ook op deze avond zijn we hierover in gesprek gegaan met elkaar. Bij dit alles hebben we geprobeerd dit met respect voor elkaar te doen. Zowel in de kerkenraad als bij de gemeenteleden bestaat er verschil van mening. We zijn dan ook, in die zin, niet ‘uitgesproken’.
Toch hebben we als kerkenraad gemeend het volgende besluit te mogen nemen:
Wij menen dat mensen met een homoseksuele geaardheid in onze gemeente geaccepteerd moeten worden. Mensen met een homoseksuele geaardheid, al of niet samenlevend in een relatie van liefde en trouw, mogen niet worden uitgesloten van doop, belijdenis, avondmaal of ambt. Ze zijn volwaardig lid van de gemeente, en kunnen dus ook als ambtsdrager geroepen worden.Wel menen we dat het op dit moment niet verstandig zou zijn om ook de relatie/huwelijk van twee mannen of vrouwen in een kerkdienst van onze gemeente te zegenen, gezien het feit dat de meningen, binnen de kerkenraad en binnen de gemeente, verdeeld zijn. 
Wij menen dat wij hiermee het meeste recht doen aan de gedachten die hierover in onze gemeente leven, en vertrouwen erop dat wij hierin ook elkaar zullen respecteren.

Bedankt !

alpe d Huzes met EdithDonderdag 6 juni 2019 ben ik 2X de Alpe d'Huzes  opgelopen voor het goede doel.Het was indrukwekkend  en emotioneel. Ik wil degenen die mij op welke manier ondersteund hebben om het mooie bedrag  van € 5292,00 bij elkaar te brengen, hartelijk dank zeggen.
Edith van der Ham

Vanuit de kerkenraad (deel 1)

intro kerkenraad kleurIn de kerkenraadsvergadering  van  december is veel aan de orde geweest. We willen u al vast laten weten dat er mensen ja hebben gezegd op de vraag of zij een ambt in de kerkenraad willen  aanvaarden. Vanwege de volle nieuwsbrief leest u over  de andere dingen  binnenkort op de website en in de nieuwsbrief van volgende week.
We zijn blij u te kunnen melden dat Ria Kuijt, Greetje Jorna en Corina de Rooij de taak van ouderling op zich willen nemen.
Wim Spek komt de diaconie versterken en Melanie de Jong gaat zich inzetten voor de jeugd.
We zijn dankbaar dat we zo al een aantal vacatures hebben kunnen invullen en hopen u binnenkort meer namen te kunnen noemen.

Reuring-leesclub

intro reuring boeken 18 12 19Het volgende boek dat we gaan lezen is Russische Rozen, geschreven door Martha Hall Kelly. De bespreking van het boek is op 18 december 2019 om 10.00 uur in de achterzaal van de kerk.
In het op ware gebeurtenissen gebaseerde Russische rozen neemt Martha Hall Kelly de lezer mee van de paleizen in Sint-Petersburg naar de sloppenwijken van Parijs en de landhuizen op Long Island.
Leest u graag en vindt u het leuk om mee te praten dan bent u van harte welkom.
Kom gewoon eens een keer langs om te ervaren hoe het is om met anderen een gelezen boek te bespreken.
Welkom!

Lees verder

JongerenNevenDienst

intro JNDEens in de maand is er JongerenNevenDienst, en dat wordt heel goed bezocht!
Daar zijn we heel blij mee.
Op 17 november is het weer JND en ook op 15 december.
Jongeren vanaf de brugklas: welkom!

Gebedskring Krimpen in december

intro GebedskringKrimpenDe Gebedskring Krimpen heeft in december niet op de eerste en derde donderdag van de maand haar bijeenkomsten.
Vanwege de vele activiteieten deze maand is maar één bijeenkomst van de gebedskring in december en wel op donderdag 12 december.

Bericht van de Algemene Kerkenraad

intro PKN KrimpenFUSIEBESLUIT ARK EN RANK

Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren.
Daarmee kwam de Algemene Kerkenraad  tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente. 

Lees verder

Bericht van de Algemene Kerkenraad

intro PKN KrimpenHet moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft samen met het moderamen van de kerkenraad van wijkgemeente De Wingerd besproken wat het voorgenomen vertrek van ds Groenendijk betekent voor de toekomst van de vier PKN wijkgemeenten in Krimpen aan den IJssel. 
Daarover hebben zij samen een brief opgesteld aan alle leden van de vier wijkgemeenten en andere betrokkenen.
De brief is hierna in zijn geheel opgenomen:

Lees verder

Kerst-Doelenconcerten 2019

poster kerstconcerten  cantemus 2019Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 opnieuw twee Kerst-Doelenconcerten. Onder het thema “Een Koning voor de wereld” wordt hét verhaal van Gods liefde voor deze wereld gebracht in de ambiance en sfeer van het Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. De concertserie wordt jaarlijks bezocht door duizenden mensen uit het gehele land. De Kerst-Doelenconcerten staan zo in een lange traditie, maar zijn allerminst traditioneel te noemen! Het programma wordt gekenmerkt door afwisseling en door variatie in stijl. Het is toegankelijk en herkenbaar en tegelijk vernieuwend en verrassend.

Lees verder

Boekentafel

Iintro boekentafeledere eerste zondag van de maand is er koffie drinken dan staat ook de boekentafel er.
Hiervan gaat de opbrengst ( dit jaar € 500,00) naar de zending.
Wij verkopen bijbels,dagboeken, liedboeken ,romans ,gedichten en algemene boeken.
Bovendien kunt u alle gewenste boeken bij ons bestellen.
U kunt ook betalen met een boekenbon.
Team boekentafel
Willemien,Marro , Jannie en Co

Collecten in november

intro collecte diaconieDe diaconie wil u graag laten weten wat u samen bijeen heeft gebracht voor de diaconie collecten van de maand november 2019.
Op zondag 3 november was er de jaarlijkse Najaarszendingscollecte. U gaf voor dit doel €386.21. Op 6 november (Dankdag) collecteerden we voor het werk van Woord en Daad. U ondersteunde dit doel met een bedrag van €305.40. Voor zondag 10 november had de diaconie het Werelddiaconaat als doel gekozen. U gaf voor hiervoor samen € 416.25.  Op zondag 17 november was er een wijkdiaconie collecte met een opbrengst van € 311.75 voor de Voedselbank. Tot slot van deze maand was er op zondag 24 november een opbrengst van  €459.61 voor het Seniorenwerk in en vanuit onze wijkgemeente.
De diaconie van de IJssedijkkerk dankt u namens alle goede doelen voor uw gaven. 

Indruk 1e thema-avond Raad van Kerken

intro RvK  KrimpenOp dinsdag 19 november was er in Krimpen aan den IJssel veel aanbod aan verdieping. Zo was er o.a. een lezing in de aula van het Krimpenerwaardcollege over de gevolgen van alcoholmisbruik onder jongeren. In de IJsseldijkkerk kwam de kring die de Brief aan de Galaten bespreekt bij elkaar en kerkgebouw de Wingerd  opende haar deuren voor de 1e thema-avond van de Raad van Kerken. Het was dus buitengewoon moeilijk kiezen bij dit boeiende aanbod. Gelukkig kwamen er best veel mensen luisteren naar wat  prof. Edward  van't Slot met zijn gehoor wilde delen over Bonhoeffers gedachtengoed in het kader van "75 jaar Vrijheid". Hierna volgt een indruk van wat er in de Wingerd hierover onderwerp van gesprek was.

Lees verder

Adopt a granny

logo DorcasIedere gift die u in de ‘zendingsbakjes’  aan de uitgang van het kerkgebouw doet komt ten goede aan het project:  "Adopt a Granny’" van de organisatie Dorcas.
Deze week ontving de diaconie een bericht van opa Buka Losif, één van de ouderen die met uw gift worden ondersteund.
Meestal is opa Buka Losif thuis, want het is moeilijk voor hem om naar buiten te gaan. Hij is dankbaar wanneer zijn buren hem bezoeken. Hij wordt wekelijks bezocht door zijn nicht die in de stad woont, daar hij is dankbaar voor, want dan voelt hij zich minder alleen.

Lees verder

ZENDINGSERFGOED KALENDER 2020

zendingskalender 2020De bekende kalender is er weer, dit jaar gemaakt door een kunstenares uit India, Jayashree Jayapaul. Het thema is dit jaar “Thomas kan het niet geloven” . De eerste christenen in Zuid-India zijn door apostel Thomas tot geloof gekomen.
U kunt in de kalender schilderijen zien van bijbelverhalen , maar ook informatie over de geschiedenis van de zending, kerk en christenen in India. Bij de kalender is dit jaar ook een boekje met afbeeldingen en korte meditatie te verkrijgen ( voor elke week één ) .
De kalender kost € 9,00 en het boekje kost eveneens € 9,00. Er hangt een bestellijst in de hal van de kerk waarop u uw naam in kunt vullen en wat u wilt hebben . Via de ZWO commissie wordt deze kalender dan besteld en bij u bezorgd . Ook kunt u via bestellen bij Pieta Vonk Noordegraaf( tel. 0180-682558 of @ mail: ) Meer info www.zendingserfgoedkalender.nl/zendingserfgoedkalender 2020

Gebruikte boeken

intro boeken2In de hal staat een tafel met gebruikte boeken.
De opbrengst gaat naar diverse goede doelen.
Dit jaar was de opbrengst € 250,00.
Heeft u nog gebruikte boeken ,die u weg wilt doen, kunt u die bij ons
inleveren.
Ook kunt u ze onder het tafeltje in de hal neerzetten.
Team boekentafel: Willemien en Co

Van de Eethuiscatechese

intro eethuisVoor wie niet actief deelneemt aan de Eethuiscatechese die elke 2 weken in de IJsseldijkkerk wordt gehouden is hier een inkijkje van de hand van ds. G. den Hartogh:
Inmiddels is het catecheseseizoen al weer volop bezig en zijn we weer een aantal malen bijeen geweest. Ook dit jaar is er weer een grote groep van zo’n 25 jongelui die, verdeeld over drie groepen, onder de bezielende leiding van het catecheseteam, iedere avond weer een ander onderwerp aan de orde stelt. Zo ging het op maandag  28 oktober over de geschiedenis van het volk Israël dat een koning wil en Samuël die in vervolg daarop de opdracht krijgt om Saul te zalven. In het kader daarvan was een CV van Saul geformuleerd en werden de catechisanten uitgedaagd een eigen CV te schrijven, hetgeen vervolgens besproken werd.

Een Gouden Morgen

intro gouden morgen

In de week van de eenzaamheid wordt er een website (onderdeel van www.Jesus.net ) gelanceerd voor eenzame ouderen ( gelovig en niet gelovig). Hier kan men zich inschrijven om iedere dag een bemoedigende email te ontvangen.

In de e-mailserie ‘Een Gouden Morgen’ zullen zeven schrijvers elkaar afwisselen om een inspirerende en bemoedigende boodschap naar u sturen. Ze zullen hun levenslessen en verhalen met u delen, zodat u uw dag goed kunt beginnen!
U kunt zich opgeven via deze LINK

Beroep

We ontvingen bericht dat ds. Corinne Groenendijk van de Wingerd een beroep heeft ontvangen naar de Protestantse Gemeente Maarssen. Dat betekent een grote verandering, zowel voor haar persoonlijk en haar gezin, voor de wijkgemeente van de Wingerd en voor heel onze Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel. Wij feliciteren als gemeente ds. Groenendijk met dit beroep en wensen haar veel wijsheid, vreugde en Gods zegen toe bij deze nieuwe stap, al betekent het ook afscheid nemen van veel vertrouwds.

Collecte aankondiging

intro collecte diaconieVoor zondag 15 december heeft diaconie als doel voor haar inzameling het Inloophuis Crimpen Inn gekozen. Met Inloophuis Crimpen Inn heeft Krimpen aan den IJssel al enkele jaren een ontmoetingsplek voor hen die een luisterend oor nodig hebben. Het is een locatie waarbij de ene wereldburger de andere helpt. Samen koken en eten, vaardigheden aan elkaar overdragen zoals lezen, naailessen en noem maar op. Van de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een kleine bijdrage gevraagd maar ook de zaal moet betaald en verwarmd. Mag de diaconie ook voor dit doel op u rekenen?

Leerkringen&Bijbelstudies digitaal en op papier

digitaal en op papierEen nieuw seizoen en nieuwe wegen om met u te delen welk aanbod de kerken in Krimpen aan den IJssel u bieden voor ontmoeting en geestelijke groei. De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel heeft naast altijd weer verheugende geestelijke groei ook te maken met financiële krimp. Daarom is besloten vanaf dit seizoen het overzicht van alle leerkringen en bijbelstudies, thema avonden e.d  vooral digitaal beschikbaar te stellen. U wordt geïnformeerd via de websites en nieuwsbrieven van de wijkgemeenten en onze gezamenlijke PKNkrimpen website: www.kpnkrimpen.nl  Voor belangstellenden van het mooie aanbod in het jaarprogramma 2019-2020 die niet over digitale mogelijkheden beschikken wordt een kleine oplage op papier ter beschikking gesteld. Vraag er naar bij uw scriba, of bij de scriba van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel: Hilda Pleysier, tel. 06-30517772.
De verwachting is dat het aanbod Leerkringen&Bijbelstudies seizoen 2019-2020 bij verschijning van Kerkblad nr. 11 op papier, maar dus vooral digitaal beschikbaar zal zijn.

Belijdeniscatechisatie

intro belijdenis catecheseNogmaals een oproep voor mensen die meer van het geloof willen weten en overwegen om belijdenis te doen: meld je zo snel mogelijk aan bij ds. Baggerman, ook voor meer informatie. Mail:   , tel: 0180-761661

Ontmoetingsbijeenkomsten

ontmoetingsavonden 2019 2
We mogen terugkijken op een vijftal heel mooie ontmoetings-bijeenkomsten in de meimaand van 2019, twee middagen en drie avonden rond het thema ‘Iedere week een nieuwe preek’.
Een grote opkomst en veel enthousiaste deelnemers maakten het heel goed om elkaar te ontmoeten.
Als thema stonden we stil bij de betekenis van de preek.
Hoe komt een preek tot stand, en hoe horen wij dat dan, en hoe gaan wij er zelf mee verder – of ‘vergeet’ je het al snel?
Levendige gesprekken tussen jongere en oudere deelnemers: het was goed om elkaar zo weer te ontmoeten!
Een van de deelnemers schreef er een mooi stukje over en één van de ouderlingen maakte een paar sfeerfoto's:

Lees verder

Videoreportage De Kerken Spreken

cameraploegTijdens de radio-uitzending van 'De Kerken Spreken' van 15 september kon u tijdens de uitzending luisteren naar een aantal interviews die waren opgenomen door Marja van Meijeren en Annemieke Ringoir, zodat we ook op die manier een impressie konden geven van de startzondag.

Van deze interviews zijn ook videobeelden gemaakt. Die kunt u vanaf nu hier bekijken.

Namens het team van 'De Kerken Spreken' veel kijkplezier toegewenst!

Hoorspel 'Geboorte van Samuel'

Tijdens de startzondag was er ook een workshop 'De Kerken Spreken'. De Kerken Spreken is een radioprogramma waar een team van de IJsseldijkkerk één keer in de zeven weken een radio-uitzending voor verzorgd bij de Lokale Omroep Krimpen. Onder het motto 'Een goed verhaal' hebben we met een groep enthousiaste deelnemers een hoorspel opgenomen over de geboorte van Samuel. Over Elkana, Hanna en Peninna...

U kunt het hoorspel nu ook terugluisteren! Of beluister hier de volledige uitzending terug.

Het team van 'De Kerken Spreken' wenst u veel luisterplezier toe.

 

Geloven is…

intro geloven isBij de kring ‘geloven is…’ komen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod.
We lezen en bestuderen een bijbelgedeelte waar we vragen bij hebben, of soms wel moeite mee hebben. Met elkaar proberen we duidelijkheid te krijgen wat een geschiedenis of verhaal ons wil zeggen. Ook proberen we antwoorden te vinden op vragen waar we in ons leven mee geconfronteerd worden.
Steeds weer is Gods Woord onze leidraad, en steeds weer merken we hoe belangrijk het is met elkaar in gesprek te blijven over dit bijzondere boek, de Bijbel.
Je kunt veel van elkaar leren. Zeker als jong en oud met elkaar in gesprek gaat. Dat gebeurt in deze kring. De groep is ook bedoeld voor mensen die nog niet zo lang geleden belijdenis hebben gedaan en graag willen door-leren en door-praten, maar in principe is natuurlijk iedereen welkom!
Contactpersonen: Els de Heer,
Annemieke Ringoir, , tel. 590019
Ds. C. Baggerman, , tel. 761661

Poëzie-kring

intro poeziekringOok in het seizoen 2019-2020  komt de Poëzie-kring weer ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar onder leiding van ds. Baggerman om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken. Dit zijn niet per se ‘christelijke gedichten’, maar wel gedichten die aan thema’s rond geloof, bijbel en zingeving raken.
Er is aandacht voor “klassieke”, literaire dichters als Ida Gerhardt, Martinus Nijhof, Guillaume van de Graft, Gerrit Achterberg maar ook de oudere én de modernere poëzie wordt niet geschuwd.
Het hoeft niet altijd te rijmen… Voorkennis is niet vereist, wel inlevingsvermogen en belangstelling voor literatuur.
Inleider: ds. C. Baggerman, tel. 0180-761661, , graag opgave bij hem.
Datum, plaats, tijd: in overleg

Bijbelkring: Galaten – een fanatiek fundament

intro galatenkringOp dinsdagavond 24 septemebr start een bijbelkring  onder leiding van ds. Baggerman over de Galatenbrief die Paulaus schreef. In de brief aan de Galaten gaat Paulus af en toe flink tekeer. Fanatiek verdedigt hij het fundament van het geloof. Wij zijn vrij door het bloed van Christus. En we moeten ons niet opnieuw laten gijzelen tot slavernij, vooral niet door vrome praatjesmakers. In de Galatenbrief komen fundamentele zaken van het geloof aan de orde: door genade zijn wij gered, niet door het houden van de wet. De zonde is sterk, maar Christus is sterker. Wij zijn geen slaven meer, maar kinderen van God en erfgenamen van zijn belofte. Wij zijn vrij – om elkaar in liefde te dienen. Het leven door de Geest gaat soms tegen onze eigen verlangens in.
In de bijbelkring ontdekken we wat Paulus bedoelde en hoe deze thema’s nu in onze tijd en in ons leven spelen.
Je hoeft niet van tevoren al ‘veel van de bijbel te weten’ om op de Bijbelkring te komen, je moet er juist ‘veel van willen leren’. Juist door samen te lezen en erover te praten kom je dieper in de betekenis van de bijbel – en dus dichter bij God.
De Bijbelkring komt bijeen op dinsdagavond, om te beginnen om dinsdagavond 24september van 20.00 – 21.45 uur onder leiding van ds. Baggerman: tel. 0180-761661, .

JongerenNevenDienst

intro JNDEens in de maand is er jongerennevendienst, en dat wordt heel goed bezocht! Daar zijn we heel blij mee. Op 15 september is het weer jnd. De volgende data zijn: 13 oktober, 17 november, 15 december. Jongeren vanaf de brugklas: welkom!

Foto's Startzondag 2019-2020

intro startzondag 2019Of u er nu wel of niet bij was zondag 8 september, iedereen is vast wel benieuwd naar de prachtige foto's die zijn gemaakt om u een indruk te geven van de Startzondag 2019-2020 met als jaarthema: "Een goed verhaal"  We zijn benieuwd wat u er van vond. Daarom nodigt de redactie u uit om uw reactie (een opmerking, een goed verhaal of andere uiting) te sturen naar  of per post naar Morgental 67, 2922 CP Krimpen aan den IJssel. We kijken dan of we uw reacties kunnen bundelen en plaatsen op onze website. Hier en daar heeft u al tijdens de startzondag gereageerd als het team IJsseldijkkerk van de Lokale Omroep Krimpen een microfoon op u richtte. Het resultaat van deze geluidsimpressies is te beluisteren in de uitzending die LOK (106.0 FMof 93.1 op de kabel) op zondag 15 september uitzendt in het programma "de Kerken Spreken" van 9.30-12.00uur. Hierna volgen alle foto's.

Lees verder

Terugblik seniorenreis 2019

intro seniorenreis 2019De seniorenreis 2019, bestemming Ootmarsum!
Een mooi verslag met foto's om nog even lekker (na) te genieten:
Hoewel de weersverwachting twijfelachtig was vertrokken we maandag 27 mei om 9 uur met een zonnetje vanaf de parkeerplaats bij de kerk. De bestemming was het Stadshotel in Ootmarsum.Na een voorspoedige reis, met een tussenstop voor koffie met gebak, arriveerden we rond half 1 in Ootmarsum. De lunch stond klaar en we konden gelijk aan tafel. De middag was vrij en ’s avond na het diner luisterden we naar een lezing van een vrijwilliger van de Heemkundekring Ootmarsum. 

Lees verder

Terugblik Overstap dienst

intro overstapdienst 2019 IJsseldijkkerk 38Afgelopen zondag hebben Babet Slappendel, Danielle Krijnen, Stijn Jansen en Thijs de Visser afscheid genomen van de KinderNevenDienst. Wekenlang hebben we met elkaar nagedacht over het thema "Jullie zijn de stenen in de muren". Hoe zijn we met elkaar gemeente en vormen wij samen de IJsseldijkkerk.
Een hele mooie dienst om op terug te kijken! Babet, Danielle, Stijn en Thijs er komen nu heel veel nieuwe activiteiten op jullie pad waar jullie aan mogen deelnemen. JongerenNevenDienst, Eethuis catechese, Tiener Bijbel Doe Dagen, helpen in de kerk etc. Zorg dat je er bij bent en draag je steentje bij waar dat kan.
Bedankt voor alles wat jullie hebben bijgedragen in de KinderNevenDiensten!
Hieronder al vast 2 foto's. Klik op LINK en u ziet alle foto's die tijdens de Overstapdienst zijn gemaakt. (klik op een foto om deze te vergroten, en ook om de hele serie in groter formaat te bekijken.)

Lees verder

Van de KinderNevenDienst

intro spaardoel KND 2018Sparen voor een goede maaltijd in het "Porridge project". 
Iedereen verdient een goede maaltijd toch? En daar kan voor gezorgd worden! We hebben in een aantal maanden al zoveel geld opgehaald bij de KinderNevenDienst en JeugdNevenDienst dat er ruim 200 kinderen een jaar lang elke dag een bord Porridge (pap van maïs- en sojameel) kan eten tussen de middag. Natuurlijk zijn wij nog lang niet klaar met sparen en willen wij nog veel meer kinderen een maaltijd kunnen geven. We hebben nu in totaal €431,10 opgehaald, een prachtig bedrag! Sparen jullie weer mee om misschien nog wel 200 kinderen elke dag eten te kunnen geven?
“Dank U wel dank U wel, voor het eten op mijn bord Wilt U zorgen, Nu en morgen, Dat ik daardoor groter word”.
Namens het Kinder/JongerenNevenDenst team

Zo was Kerkenpad 2019!

intro RvK  KrimpenOp woensdag 22 mei 2019 organiseerde de Raad van Kerken zoals al vele jaren het Kerkenpad. Groepen leerlingen van zes scholen in Kriimpen aan de IJssel brachten ieder een bezoek aan 3 kerken. Voor een indruk maakte de scriba van de Raad van Kerken, Hilda Pleijsier, een rondje langs de deelnemende kerken en schreef dit voor u op:

Lees verder

Zo was Biddag 2019

intro biddag 2019Hebt u de Biddag voor gewas en arbeid niet bijgewoond? Dan wil ik graag met u delen hoe ik deze gezamenlijk dienst van Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk heb ervaren. 
Deze Biddag was zeker niet een stoffig en wat achterhaald gebruik nu de meesten van ons geen beroep meer hebben in het boerenbedrijf. Ook was het niet een overbodig bidden om arbeid nu volgens de media overal personeelstekort dreigt. Het kerkkoor Krimpen zong en ondersteunde de gemeentezang bij liederen met een aansprekende tekst en een heerlijke melodie. Die liederen ondersteunden de gebeden en de preek waarin duidelijk werd hoe actueel de Biddag voor gewas en arbeid nog altijd is.
Daarin werd duidelijk hoe niet de inspanning van de mensen maar Gods gaven nodig zijn om te leven. De groei van het gewas, maar ook het resultaat van arbeid komen van God en de mens mag daar in vertrouwen op God aan meewerken. Wie zó leeft kan zich bevrijd weten van arbeidsdruk en zorg.
Na afloop van de dienst zag ik bij het verlaten van de kerk veel blije gezichten om me heen, en ik herkende mensen uit de verschillende kerken. Heerlijk om de eenheid van de ene, algemene kerk zó te beleven!
Voor mensen die dit alles gemist hebben, is er gelukkig nog volop herkansing: er zijn elk jaar behalve Biddag ook nog Hemelvaartsdag en Dankdag om samen, zo maar midden in  de week te vieren.
Kom het ook beleven!

Terugblik Kinderdienst 17 maart 2019

kinderdienst 2019 20 (Small)Wat een prachtige en vrolijke kinderdienst hadden we op 17 maart! Dit dankzij de inzet van alle kinderen, die meededen, meezongen, tevoren al geknutseld hadden. Dank ook aan de leiding en (muzikale) begeleiding. Het was echt een feest en nu weet iedereen hoeveel 5 plus 2 is…: ontelbaar veel, net als Jezus’ liefde voor de mensen!

Wat denk je bij een kinderdienst? Zal ik gaan of is het niets voor mij?
Als u niet geweest bent heeft u echt iets gemist. Lees maar verder en bekijk de foto's. Het was geweldig!

Lees verder

Terugblik op de Vrijwilligersavonden 2019

intro beroepingscommissieOp vrijdagavond 8 en zaterdagavond 9 februari 2019 had de kerkenraad van de IJsseldijkkerk twee avonden georganiseerd om hun waardering te laten blijken voor de vele vrijwilligers die de kerenraad ondersteunen met uitvoerend werk in alle verscheidenheid. Hierna volgt een verslag met foto's van deze avonden. Voor degenen die er niet bij konden zijn en voor degenen die er wel waren om nog een keer van na te genieten: 

Lees verder

Jeugddienst - Wie was de Mol?

Zondagavond 24 februari 2019 was de Jeugddienst in de IJsseldijkkerk, met als thema 'Wie is de Mol'.
Een dienst waarin een speciale 'Wie is de Mol' aflevering te zien was tijdens de preek van onze wijkpredikant ds C. Baggerman.
15 Jongeren werkten mee aan de opnames.
Natuurlijk is deze dienst ook te beluisteren via Kerkomroep.nl , maar dan zijn de aflevering en de preek toch niet helemaal goed
te volgen. 
Daarom is vanaf nu de video van de 'Wie is de Mol' -dienst met daarbij de uitleg in de preek volledig op onze website te bekijken.
Ook ons IJsseldijkkerkteam van de Lokale Omroep Krimpen heeft afgelopen zondag 3 maart aandacht besteed aan deze spannende jeugddienst met een interview van vier van de acteurs.
Door de LINK komt u op de website van de L.O.K. waar u dit interview kunt beluisteren.
Met dank aan de dominee, alle jongeren, ouders, Martijn Koorneef en Dick de Klerk.

De kerkradio zoekt jou!

De kerken spreken oproepWat doet het team: zo'n 7 keer per jaar de kerkdienst doorgegeven via de LOK, de Lokale Omroep van Krimpen aan den IJssel. We zorgen ervoor dat er tussen half 10 en 10 uur een programma voor de kinderen is. Om 10 uur schakelen we over naar de kerkdienst vanuit de IJsseldijkkerk en we zorgen ervoor dat de de mensen die thuis, waar dan ook, luisteren een interessant programma wordt geboden nadat de kerkdienst is afgelopen.

Op dit moment is er één vacature - wij hebben hulp nodig om de uitzendingen goed verder te laten gaan. Zowel technisch als voor de microfoon kunnen we je goed gebruiken. Kom gewoon eens kijken wanneer het team bezig is, je bent welkom! Zondag 3 maart is het team aanwezig in de studio van de Lokale Omroep Krimpen. De studio is te vinden in de Tuyter.

Meer informatie bij Tom Janse of Dick de Klerk

 

Terugblik op de Week van Gebed voor Eenheid 2019

intro gebed voor eenheidWe kijken terug op een mooie week waaraan de verschillende kerken op eigen wijze een bijdrage hebben geleverd. De startdienst in de IJsseldijkkerk was een gezamenlijke avonddienst van de PKN kerken die in het teken stond van het thema van dit jaar: Recht voor ogen. De tekst uit Deuteronomium 16: “zoek het recht en niets dan het recht” stond ook centraal in de doordeweekse gebedsbijeenkomsten, toegespitst op onderwerpen als betrouwbaarheid, liefde voor medemensen, dankbaarheid, gelijke verdeling, duurzaamheid en hoop voor de toekomst. Tijdens de week kregen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld.

Lees verder

Oud papierinzameling stopgezet

oud papier webJarenlang stond elke laatste vrijdag van de maand een grote papiercontainer geparkeerd bij de IJsseldijkkerk. Helaas zal dat op vrijdag 23 en zaterdag 24  februari 2018 voor het laatst zijn. Jarenlang reden gemeenteleden af en aan om hun ijverig verzamelde papiervoorraad af te leveren. Vrijwilligers zorgden ervoor dat het papier zorgvuldig in de container werd opgestapeld. Het was een stuk onopvallend kerkenwerk dat jarenlang een mooie bijdrage heeft geleverd aan de financiële situatie van de protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel. Voor de mensen die bij de gemeente indertijd geen papiercontainer hebben afgenomen, is er nu wel een gratis beschikbaar. Aanvragen kunnen worden gedaan bij NV MAK (0180-530730).

Lees verder

Overdracht scribaat

Met ingang van 1 juli 2018 zit mijn taak erop en wordt het scribaat overgenomen door Annemieke Ringoir. Met plezier heb ik de afgelopen 12,5 jaar de functie van scriba vervuld. Ik wens Annemieke succes met de werkzaamheden en dank u voor uw vertrouwen in de voorbije periode. Hartelijke groet,
Ciska de Ligt
Even voorstellen:
Voorstellen is niet het juiste woord, want bij heel veel mensen ben ik wel bekend. Wat wel nieuw is, is mijn taak als scriba. Per 1 juli ga ik mijn best doen Ciska op te volgen en haar werk van scriba over te nemen. Hoewel het ambt van ouderling mij niet helemaal vreemd is, is dit wel een heel andere tak van sport, waarin ik nog heel veel zal moeten leren en ervaren. Annemieke is niet Ciska, en zo zullen er op termijn misschien ook dingen anders gaan dan hoe we het al jaren gewend zijn. Misschien gaan er in het begin ook dingen niet helemaal goed of niet op de juiste tijd. Dat proberen we uiteraard te voorkomen, maar alles is nieuw, en er moet aan veel dingen gedacht worden. Daarom, ik ga mijn best doen, en met uw hulp gaat het vast lukken.
Annemieke Ringoir

De lunchbijeenkomsten van het Inloophuis Crimpen-Inn

intro inloophuis Crimpen inn NHet diaconale-missionaire en interkerkelijke Inloophuis Crimpen-Inn verzorgt al jaren elke zondagmiddag een lunchbijeenkomst met een bijbelvertelling. Dit gebeurt door vrijwilligers. Er gaan mensen weg en ze zoeken nieuwe voorgangers/bijbelvertellers en gastvrouwen/heren. Denkt u dat is wel wat voor mij maar wilt u meer informatie bel dan met Henk Portier, tel. 0655713632 of met Henk van der Sijden 0622756810

De zendingsbus

intro collectedoel 2018Het is u misschien al opgevallen: het logo van "Adopt a Granny" op de zendingsbussen. Als diaconie ondersteunen we bij nood dichtbij en ver weg. Hierbij proberen we een goede mix te maken tussen verschillende doelgroepen. De komende periode willen we vanuit de opbrengst van de zendingsbussen 2 "Granny's" (= opa / oma)  financieel adopteren.

Lees verder

AED IJsseldijkkerk

AED 2In het kader van het project Hartveiligwonen zijn er in Krimpen a/d IJssel de laatste weken 18 AED’s bijgeplaatst. Samen met de reeds aanwezige AED’s is Krimpen nu een gemeente met een 6-minutenzone. Dit betekent dat waar u in Krimpen ook woont er is altijd een AED binnen 6 minuten beschikbaar. De diaconie van onze IJsseldijkkerkgemeente heeft besloten de aanschaf van dit apparaat te bekostigen, de buitenkast om de AED is gesponsord door de hartstichting. De Kast hangt aan de buitenmuur nabij de zij-ingang van de kerk.

Lees verder

Jeugdouderlingen vragen hulp bij activiteiten

Wij, Corina van Wijnen en Marja van Meijeren, zijn 2 jeugdouderlingen en we proberen veel leuke dingen voor de jongeren tussen de 12 en 16 jaar te organiseren. In samenwerking met de Rank, Ark en Wingerd gaat dat ook prima. Maar we kunnen wel wat hulp gebruiken. Wij hebben beide onze gezinnen en we hebben niet altijd de tijd om van alles te doen.

Lees verder

Fiscus en kerk

Het College van Kerkrentmeesters  heeft op de gezamelijke site van  PKN Krimpen een artikel geplaatst over periodieke giften. Het lijkt moeilijker dan het is en als u zich er even in verdiept, kan dit bijdragen aan het financieel gezond maken van de PKN in Krimpen aan den IJssel. U leest er alles over door te klikken op deze link en als u hulp nodig heeft kunt u contact zoeken met J.C. ( Hans ) van Lieburg, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: telefoon: 0180517409; e-mail