Gebedskring

intro GebedskringKrimpenAfgelopen halfjaar is er gekeken of het houden van de gebedskring op een later tijdstip, van 20:00-21:00 uur, meer / andere mensen de mogelijkheid zou geven deel te nemen aan deze kring. Van deze mogelijkheid wordt maar zeer weinig gebruik gemaakt. Voor de vaste kern van het gebedsteam is de oude tijd, van 19:00-20:00 uur, prettiger. Daarom zal vanaf 1 januari de kring op de ‘oude’ tijden gehouden worden. Iedere 1e en 3e donderdag van de maand van 19:00-20:00 uur in de consistorie van de IJsseldijkkerk.
Donderdag 20 december 2018 zal er geen gebedskring zijn!

De kerkenraad vraagt dringend uw hulp!

intro kerstpostDe kerkenraad heeft besloten dit jaar alle leden van de IJsseldijkkerk een kerstgroet te sturen. Voor de bezorging hiervan hebben we gekozen voor de kerstpostactie van de ZWO werkgroep. Een mooie actie voor een mooi doel, kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. Onze wijkdiaconie neemt hiervoor de kosten voor haar rekening. De kaarten die bezorgd worden via de kerstpostactie worden door vrijwilligers gesorteerd en rondgebracht. Nu wij als gemeente zo’n grote hoeveelheid post inleveren, kunnen we natuurlijk niet achterblijven met onze inzet voor die actie. Daarom een dringende vraag aan u: Meldt u aan als bezorger voor komende week!!

Lees verder

Kerstpraise voor de tieners

Op zaterdagavond 22 december geeft Testify een Kerkspraise voor jong en oud. Voor de tieners wordt een speciaal gedeelte in de zaal gereserveerd zodat jullie gezellig bij elkaar kunnen zitten. Van te voren eten we ook met elkaar. Kom jij ook? Je kunt je opgeven met deze link: Testify Kerstpraise

testify klein

Vacatures kerkenraad

In de dienst van 21 januari nemen we afscheid van twee kerkenraadsleden: ouderling Han Karels en diaken Josien Loef. Ook van deze plaats danken we jullie voor jullie trouw en inzet voor de gemeente. Een achttal kerkenraadsleden zal hun ambtswerk voortzetten voor een nieuwe termijn: ouderling Joop de Heer, ouderling Els de Heer, ouderling Anita Lissenberg, jeugdouderling Cindy Slappendel, jeugdouderling Corina van Wijnen, diaken Teus Hoogerwaard, ouderling-kerkrentmeester Leo van der Schelling en ouderling-kerkrentmeester Henk Slappendel. We zijn heel dankbaar dat zij zo hun taak willen voortzetten. De kerkenraad is gelukkig en dankbaar dat er ook drie nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen worden: als diaken: Judith van der Heijden en Dick de Klerk, en als ouderling-kerkrentmeester Karel Neleman. Zij hebben gehoor gegeven aan de roeping die vanuit de gemeente is gekomen en we wensen hen een goede tijd toe in het geheel van de kerkenraad.

Lees verder

Oud papierinzameling stopgezet

oud papier webJarenlang stond elke laatste vrijdag van de maand een grote papiercontainer geparkeerd bij de IJsseldijkkerk. Helaas zal dat op vrijdag 23 en zaterdag 24  februari 2018 voor het laatst zijn. Jarenlang reden gemeenteleden af en aan om hun ijverig verzamelde papiervoorraad af te leveren. Vrijwilligers zorgden ervoor dat het papier zorgvuldig in de container werd opgestapeld. Het was een stuk onopvallend kerkenwerk dat jarenlang een mooie bijdrage heeft geleverd aan de financiële situatie van de protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel. Voor de mensen die bij de gemeente indertijd geen papiercontainer hebben afgenomen, is er nu wel een gratis beschikbaar. Aanvragen kunnen worden gedaan bij NV MAK (0180-530730).

Lees verder

Overdracht scribaat

Met ingang van 1 juli 2018 zit mijn taak erop en wordt het scribaat overgenomen door Annemieke Ringoir. Met plezier heb ik de afgelopen 12,5 jaar de functie van scriba vervuld. Ik wens Annemieke succes met de werkzaamheden en dank u voor uw vertrouwen in de voorbije periode. Hartelijke groet,
Ciska de Ligt
Even voorstellen:
Voorstellen is niet het juiste woord, want bij heel veel mensen ben ik wel bekend. Wat wel nieuw is, is mijn taak als scriba. Per 1 juli ga ik mijn best doen Ciska op te volgen en haar werk van scriba over te nemen. Hoewel het ambt van ouderling mij niet helemaal vreemd is, is dit wel een heel andere tak van sport, waarin ik nog heel veel zal moeten leren en ervaren. Annemieke is niet Ciska, en zo zullen er op termijn misschien ook dingen anders gaan dan hoe we het al jaren gewend zijn. Misschien gaan er in het begin ook dingen niet helemaal goed of niet op de juiste tijd. Dat proberen we uiteraard te voorkomen, maar alles is nieuw, en er moet aan veel dingen gedacht worden. Daarom, ik ga mijn best doen, en met uw hulp gaat het vast lukken.
Annemieke Ringoir

De lunchbijeenkomsten van het Inloophuis Crimpen-Inn

intro inloophuis Crimpen inn NHet diaconale-missionaire en interkerkelijke Inloophuis Crimpen-Inn verzorgt al jaren elke zondagmiddag een lunchbijeenkomst met een bijbelvertelling. Dit gebeurt door vrijwilligers. Er gaan mensen weg en ze zoeken nieuwe voorgangers/bijbelvertellers en gastvrouwen/heren. Denkt u dat is wel wat voor mij maar wilt u meer informatie bel dan met Henk Portier, tel. 0655713632 of met Henk van der Sijden 0622756810

Oproep vanuit Tiendhove

intro tiendhoveVerpleeghuis Tiendhove doet  een oproep voor hulp in de weekenden in Tiendhove. Vindt u het fijn om iets voor een ander te betekenen? Mogen wij dan een beroep op u doen om ons in het weekend te komen helpen? Hoewel de verzorging in Tiendhove met aandacht en toewijding wordt gedaan, is de aanwezigheid van vrijwilligers nog steeds noodzakelijk om onze bewoners de persoonlijke aandacht te geven die kleur geeft aan het dagelijkse bestaan. 

Lees verder

Belijdeniscatechisatie

intro belijdenis catecheseNogmaals een oproep voor mensen die meer van het geloof willen weten en overwegen om belijdenis te doen: meld je zo snel mogelijk aan bij ds. Baggerman, ook voor meer informatie. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  , tel: 0180-761661

Van de KinderNevenDienst

intro start KND 2018De KinderNevenDienst kijkt terug op een heel geslaagde startzondag! Er was heel veel voor de kinderen te beleven. Wat een ervaring om eens op een echt drumstel te spelen of proefjes te doen zonder te weten wat er gaat gebeuren. Mozaïeken met ontelbaar veel mooi steentjes of cup cakes versieren zonder te snoepen (wat natuurlijk niet is gelukt). Een hoeveelheid aan leuke activiteiten. En wat hebben wij allemaal genoten. De cup cakes zijn ondertussen allemaal opgegeten, de proefjes thuis uitgeprobeerd, de mozaïek kunstwerken staan op het mooiste plekje in huis en de workshop trommelen zullen we nooit meer vergeten door jullie mooie optreden in de kerk. Als afsluiting hebben we genoten van de pannenkoeken en broodjes knakworst en het overheerlijke ijs. Een prachtige start voor een nieuw KinderNevenDienst- jaar. Natuurlijk zijn jullie zondag allemaal weer van harte welkom! O ja: bij LEES VERDER staan een paar foto's van hoe het was.
Team Kindernevendienst

Lees verder

Zo was het PKN tienerkamp 2018

My Post kleiner 

PKN Tienerkamp wederom groot succes! Dit jaar vertrok het tienerkamp naar Westmalle in Belgie. De tieners die  meegingen hebben een bijzonder weekend achter de rug. Dit jaar waren er 73 tieners in de leeftijd van 12 – 16 jaar die zich hadden aangemeld. Het thema voor het tienerkamp was dit jaar ‘’grenzenloos geloven’’.

Lees verder

Geboren

intro geborenOp 9 november 2018 is geboren Nathanaël Juliën, zoon van Willem-Jan en Kimberley Otterspeer. Nathanaël is het broertje van Daniëlle en Lysanna. Zijn naam betekent: ‘God heeft gegeven’, en zo is het ook: dit kind is een geschenk van God. Wij feliciteren de ouders en familie en bidden dat Nathanaël zo mag opgroeien in vrede en kennis van Gods naam.

Wij gedenken

Op 11 november 2018 overleed Adriaan Timmer op de hoge leeftijd van 92 jaar. In de uitvaartdienst lazen we uit de zaligsprekingen, Mattheüs 5, waar Jezus mensen zalig noemt, gelukkig verklaart, die rechtvaardigheid zoeken en in zachtmoedigheid leven. We wensen de familie Timmer veel sterkte en Gods troost toe in hun verdriet. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr.19.

Kerstpostactie

intro kerstpostOok dit jaar organiseert de ZWO- werkgroep van de vier wijkkerken de Kerstpostactie. Voor € 0.55 per kerstkaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en in Lekkerkerk. De opbrengst van de Kerstpost actie is dit jaar bestemd voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië. Dit is een project van Kerk in Actie.
U kunt uw kerstkaarten op zondag 9 december en op zondag 16 december in uw eigen kerk inleveren. Graag een enveloppe met gepast geld erbij inleveren.
Om alle kerstpost op tijd bij alle geadresseerden af te leveren hebben we vrijwilligers nodig die deze kaarten willen bezorgen. Heeft u hiervoor interesse, informeer bij één van de ZWO-leden in uw eigen kerk of er nog vrijwilligers nodig zijn. “Vele handen maken licht werk.”
 Contact IJsseldijkkerk: P. Vonk Noordegraaf, tel: tel. 0180-68258
ZWO-werkgroep Ark, Rank, IJsseldijkkerk, Wingerd.

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurTijdens de kerkenraadsvergadering van 28 november 2018 heeft de interieurcommissie de eerste ideeën bekend gemaakt met betrekking tot het opknappen van de kerkzaal. Met name de vloer is aan vervanging toe. Deze wordt erg slecht. Maar, zoals dat gaat, komt er dan meer in beeld dat vervangen of opgeknapt moet worden. De kerkenraad zal zich beraden over de ingebrachte eerste ideeën.

Vanuit de pastorie

Advent is de tijd waarin we uitzien naar het nieuwe. Het wordt anders, het wordt lichter! Dat we het begin daarvan mogen zien en ons in geloof daarnaar mogen uitstrekken! 
Hartelijke groet, en Gode bevolen,
Ds. C. Baggerman

Wij gedenken

Op 8 november 2018 overleed in de leeftijd van slechts 57 jaar Johannes Butter. We lazen in de kerk  uit 1 Korinthiërs 13 waar verwoord wordt dat wij nu nog slechts in raadselen zien, maar eens van aangezicht tot aangezicht. De meeste van alles is de liefde, liefde van een man voor zijn vrouw, van een vader voor zijn kinderen, van een mens voor zijn medemens. Die liefde vindt haar basis in de liefde van God voor de mensen, in Christus die de dood heeft overwonnen. We wensen de familie en vrienden veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr.19.

Kerstfoto's 2017

intro kerstBij het terugkijken naar Kerst 2017 heeft u misschien foto's gemist. Er waren veel en vooral ook mooie kerstvieringen en bijeenkomsten: van zingen in Crimpenersteijn tot kerstwandeling, eethuiscatechese- kerstdiner, kerstmarkt en seniorenkerstfeest en de verschillende kerkdiensten: overal klonk het lied van de nieuwgeboren Heer! Nog even fijn nagenieten?  Hier ziet u foto's van IN DE AANLOOP NAAR KERST en deze link bengt u naar foto's van het KERSTSPEL van de KindernevenDienst. De  foto's kunt u groter bekijken door erop te klikken. Foto's van het diner met de eethuiscatechese vindt u op de IJsseldijkerkpagina van Facebook.

Ansichtkaartenbeurs in Bunnik

intro oude ansichtenOp 1 december 2018 was er weer een ansichtkaartenbeurs in Bunnik en ook deze keer huurden we 1 meter tafel om onze kaarten aan de man de brengen. Het is altijd afwachten of het publiek de beurs weet te vinden, maar dit keer was het gezellig druk en er werd leuk ‘gehandeld’. Aan het eind van de dag waren we een aantal kaarten armer, maar in de portemonnee zat € 350,- voor de kleuterschool in Glodeni. Een mooi resultaat. Heeft u nog ergens kaarten liggen die u beschikbaar wilt stellen voor dit goede doel dan halen we die graag bij u op. Alvast dank!
Simon de Ligt

In de aanloop....op 30 november 2018

intro kerstIn de aanloop naar kerst …. 30 november 2018. Het was vijf uur, we waren er klaar voor. De boeken gerangschikt, de boekentafel was ingericht, de kerstspulletjes mooi uitgestald en de groene tafel scheen je met heel veel lichtjes van verre tegemoet. Maar ook de pannenkoekenbaksters in de tent en de keukenbrigade in de keuken waren voorbereid en stonden klaar om de bezoekers te bedienen. En ze kwamen. Het was al snel was het een gezellig drukte.

Lees verder

Voor de kleuterschool in Glodeni, Roemenië

intro koekjesmixNa zo’n heerlijk samenzijn op 30 november 2018 is het altijd weer ‘spannend’ wat we voor het goede doel bij elkaar hebben gebracht. Op de avond bij de telling was het iets boven € 900,- netto! Wat een geweldig mooi bedrag en het kan nog wat meer worden. Er is namelijk nog een aantal potten met koekjesmix niet verkocht en die willen we zondag na de dienst aan de man brengen. Voor € 5,- per pot steunt u het goede doel en u heeft een leuk cadeautje voor de kerst of een verjaardag. Of u gaat gezellig met uw kind koekjes bakken. Dat kan allemaal voor € 5,- die volledig ten goede komen aan de kleuterschool in Glodeni. Dat moet toch lukken!!
Ciska de Ligt

Oproep Crimpenersteyn weeksluiting

intro ouderen helpenElke vrijdagmorgen is er een weeksluiting voor alle bewoners van Crimpenersteyn. Deze dienst begint om 10.30 uur. Een half uur voor die tijd worden de bewoners door vrijwilligers, uit diverse kerken, opgehaald. Door het toenemende aantal rolstoelgebruikers zijn er meer vrijwilligers nodig. Wij zoeken mensen, fysiek sterk, die ons eenmaal in de vier weken daarmee willen helpen, zodat de bewoners hun eigen dienst in Crimpenersteyn kunnen bijwonen. Per keer bent u er 2,5 uur aan kwijt, incl. koffie. Wilt u dit doen?
Neem dan contact op met Elly Snel, tel 511642 of met Lia van der Lee, tel. 510759

Oproep welkom heten op zondagmorgen

intro welkom in de kerkEr hebben zich al mensen aangemeld die op zondagochtend de kerkbezoekers welkom willen heten aan de deur, maar we willen graag nog wat mensen erbij. 
Wilt u af en toe ‘gastvrouw / gastheer’ zijn in de ochtenddienst, geeft u dit dan door aan de scriba. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; tel. 590019). Ook als u misschien nieuw bent en nog niet zoveel mensen kent in de gemeente is dit een aardige manier om mensen te ontmoeten!

Oproep predikantenrooster

intro preekstoelHet is zo gewoon dat er iedere zondag een predikant op de preekstoel staat, maar dat gaat niet vanzelf. Al vele jaren, ruim 25, is het dhr. Ed Lathouwers die hiervoor zorg draagt. Nu wordt het tijd om het stokje over te geven aan een ander. 
Er moet ver vooruit gewerkt worden, en veel contact zijn met de diverse predikanten. Ook in de weken voor de dienst is er contact met predikant, koster, beamerteam. Een serieuze taak voor het goede verloop van de diensten.
Wie wil deze taak, na een inwerkperiode, van hem overnemen?
Geef het door aan de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oproep Crimpen-Inn

intro inloophuis Crimpen innDe voorzitter en (waarnemend) coördinator van het interkerkelijk Inloophuis Crimpen-Inn, Henk van der Sijden, heeft te kennen gegeven per 1 januari 2019 te willen stoppen met zijn functies. Het inloophuis Crimpen-Inn is een interkerkelijk initiatief in Krimpen aan den IJssel en wil vanuit een christelijke levensvisie een deel van de eenzaamheid opvullen die veel mensen ervaren. Dit doen ze door een luisterend oor te bieden, een kop koffie te schenken of een warme maaltijd aan te bieden. Ook worden gespreksgroepen gehouden voor bepaalde doelgroepen. De vrijwilligers creëren met elkaar een warme ontmoetingsplek zodat minder mensen in een isolement raken.
Het inloophuis is wekelijks op woensdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur. Elke zondag lunchbijeenkomsten met een bijbelvertelling van 12.30 tot 14.00 uur. Locatie in gebouw ’t Onderdak, Groenendaal 5. Weet u iemand die zijn taak over zou kunnen nemen, of heeft u zelf interesse? Geef het door aan de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collecten in november

intro collecte diaconieDe wijkdiaconie laat u graag de resultaten weten van de collecten die werden gehouden in de maand november 2018.  Op 4 november was er een najaarszendingscollecte met als opbrengst €366,55. Op 11 november werd uw bijdrage gevraagd voor het Werelddiaconaat met als resultaat een bedrag van €377,43. De collecte voor de Voedselbank op 18 november had een opbrengst van €412,95 en na de collecte voor het Krimpens intitiatief: 'Krimpen-Inn' werd een bedrag van €468,55 geteld.
De diaconie dankt u voor uw betrokken gaven.

Filmpje Oeganda project 2018

intro kerkenvooroegandaDe Fam. Loef gaf op zondag 2 september 2018 een presentatie van hun verblijf in Oeganda. Voor iedereen die er niet bij aanwezig kon zijn of voor wie het gewoon nog eens wil zien: het filmpje staat bij  LEES VERDER. N.B. niet vergeten het geluid aan te zetten.

Lees verder

Reis van je leven

intro kerkenvooroegandaDe mensen die een reis hebben ondernomen naar Oeganda zijn weer terug in Krimpen (en omstreken?) Hun laatste blog is zo'n mooie samenvatting geworden dat we dit graag aan iedereen willen laten lezen:

De reis van je leven.
Daar begon het avontuur een aantal jaren geleden mee. Geïnspireerd door een rondreis door Tanzania en Rwanda werd het initiatief genomen een werkvakantie te organiseren voor jongeren. Nog om het even naar welk land maar wel met de doelstelling iets voor een ander te doen die dit hard nodig heeft en een onvergetelijke levenservaring op te doen. De levenservaring zou moeten zijn: wat kan je betekenen voor een ander en ervaar hoe onvoorstelbaar goed wij het hebben in Nederland.

Lees verder

Seniorenreis 2019

intro seniorenreisDe voorbereidingen voor de reis in 2019 zijn gestart. We waren op bezoek in Ootmarsum en hebben afgesproken om van 27 – 31 mei 2018 naar Ootmarsum af te reizen. Denkt u ik zou ook wel mee willen, neem dan contact op met Ciska de Ligt, tel. 523948.

Inzameling Lionsclub voor de Voedselbank

intro lionsclubVanaf zaterdag 1 december staat in de hal van onze kerk weer de bekende inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel. In deze doos kunt u gedurende vier weken door u gespaarde Douwe Egberts waardepunten deponeren. Deze punten worden bij Douwe Egberts ingewisseld voor pakken koffie, die ter beschikking komen van de Voedselbank Krimpen aan den IJssel. En net als de vorige keer kunt u in de dozen bovendien al het oud en vreemd geld deponeren dat u nog thuis hebt liggen. De Nederlandse Lionsorganisatie wisselt via eigen kanalen dit geld om in euro’s. Voor iedere dertig euro kan vervolgens in een derdewereldland een blinde een staaroperatie ondergaan, waarna deze weer normaal kan zien.
Wij bevelen deze actie van de plaatselijke lionsclub voor twee goede doelen van harte bij u aan!

Nieuwe Alpha-cursus in 2019

intro alpha cursusAlweer een aantal jaren is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Alpha-cursus. Op 14 januari 2019 begint er weer een Alpha-cursus in Krimpen aan den IJssel in kerkgebouw de Rank, aan de Albert Schweitzerlaan 8.
Wat is de Alpha-cursus?
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Alle vragen mogen gesteld worden, er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Met elkaar denk je samen na over 15 inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws Je ontmoet leuke, nieuwe mensen en het is helemaal gratis.

Lees verder

Nieuwsbrief Glodeni

stichting romaDe IJsseldijkkerk gemeente heeft een langdurend project in Glodeni, Roemenie. De opbrengsten van bijvoorbeeld de Jaarmarkt, het Onderweg naar Kerst en de Taartjesactie voor Glodeni zijn altijd (deels) bestemd voor de Roma in die plaats.  De stichting Roma, die ter plaatse en ook vanuit Nederland hulp biedt, heeft weer een nieuwsbrief gepubliceerd die u kunt lezen door te klikken op NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018. U kunt daar lezen en door de foto's te bekijken ook zien wat er in Glodeni door uw steun voor en met de Roma wordt gedaan.

Contactmiddag

intro huwelijk roosDonderdagmiddag 12 april kwamen veel senioren naar de Rank voor de eerste contactmiddag van 2018, georganiseerd door de wijkmedewerkers van Rank en IJsseldijkkerk. Ds. Van der Giessen hield een meditatie over "het huwelijk in de hemel". Op aarde elkaar eeuwig trouw beloven klopt niet, aldus ds. Van der Giessen. Beter is: elkaar trouw beloven tot de dood scheiding brengt. In de hemel zijn er namelijk geen huwelijken meer. Dit onderwerp paste goed bij het thema van de gastspreker van deze middag, de heer Jan Wiersma uit Steenwijk (bij Staphorst). Hij gaf een enthousiaste en leerzame presentatie aan de hand van beamerbeelden over "Huwelijken door de tijden heen". 

Lees verder

De Kerken Spreken van zondag 4 februari

ds. Baggerman 2

Zondag 4 februari was het radioteam van de IJsseldijkkerk weer aan de beurt om de radio-uitzending van 'De Kerken Spreken' via de Lokale Omroep Krimpen te verzorgen. Na het kinderhalfuurtje en de kerkdienst kon u luisteren naar een kennismakingsinterview met dominee Baggerman. Een openhartig gesprek over de jeugd van de dominee, het studeren en het werken in de verschillende kerken waar onze wijkpredikant dominee Baggerman tot nu toe betrokken was. En hoe ziet hij de toekomst van onze kerk? 
Beluister hier het volledige gesprek. 

 

Audio and voice recording >>

 De volgende uitzending van 'De Kerken Spreken' door het team van de IJsseldijkkerk is op zondag 25 maart.

Jongerennevendienst

intro KJDWe zijn begonnen met een jongerennevendienst, voor de jongeren van de middelbare school, vanaf de brugklas. Eens in de maand gaan we (tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst) uit de kerk naar de bovenzaal waar speciaal voor jullie aandacht is. We praten door over het bijbelverhaal, ook aan de hand van actuele vragen. Noteer alvast de volgende data: jongerennevendienst op 30 september, 28 oktober, 18 november en 16 december.

Geloven is....

intro geloven isDe startzondag is achter de rug en alle activiteiten gaan weer beginnen. Zo hebben we van diverse kanten gehoord: “Wanneer komen wij weer bij elkaar? We missen het zo.” We willen jullie uitnodigen om de volgende data in je agenda te noteren: 3 okt.-24 okt.-7 nov.-12 dec.-9 jan.-6 febr.-6 mrt.-3 april.-24 april en 22 mei. deze datums zijn ook terug te vinden in de website-agenda. Voor mensen die deze kring (nog) niet kennen: kom gerust een keer kijken en meedoen op woensdagavond van 20.00-21:30uuur in de achterzaal van de IJsseldijkkerk. Voor meer informatie, neem contact op met Annemieke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lees verder

Van de KinderNevenDienst

intro spaardoel KND 2018De KinderNevenDienst wil voor een nieuw doel gaan sparen: Sparen voor een goede maaltijd (Porridge project)
Een uur naar school lopen zonder iets te hebben gegeten, komt gelukkig in Nederland niet meer voor. Daarna met een lege maag een hele dag op school zitten, dat kunnen wij ons al helemaal niet voorstellen. Daarom willen wij met de kindernevendienst gaan sparen om de kinderen van de Adesso school in Oeganda een goede maaltijd te geven. Voor €2,- kan een kind een heel jaar lang elke dag een bord Porridge (pap van maïs- en sojameel) kan eten tussen de middag. Sparen jullie allemaal weer mee?
“Dank U wel dank U wel, voor het eten op mijn bord Wilt U zorgen, Nu en morgen, Dat ik daardoor groter word”.
Namens het kindernevendienst team, Danielle

Lees verder

Het oefenlied

intro zingen in de kerkIn overleg met Jaap den Besten, de organist die altijd het rooster maakte van het oefenlied, is afgesproken om te stoppen met het oefenlied. Het nieuwe Liedboek is nu vijf jaar oud, en we hebben vast nog niet alles gezongen, maar we zijn toch een heel eind gekomen. Veel mooie nieuwe liederen hebben we door de jaren heen leren kennen, en die zullen we ook zeker blijven zingen. Goede en gezegende diensten gewenst!
Ds. C. Baggerman

Gesprekskringen en Bijbelkringen 2018-2019

rvk kleinDe Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel heeft ook voor dit seizoen weer een boekje samengesteld met daarin het aanbod aan Gesprekskringen en Bijbelstudies voor het komende seizoen.  Ook dit seizoen worden we weer verwend met heel veel  mogelijkheden om te werken aan geestelijke groei; om elkaar te steunen en gesteund te worden in het geloof.  In de vorm van een debat of een gesprekskring, door het samen kijken en bespreken van een film,  door het samen luisteren naar muziek en de achtergronden ervan te leren kennen, door een boekbespreking , meditatie of door poëzie.  Zo veel dat het fijn is dat het allemaal in een boekje bij elkaar staat. Fijn om in huis te hebben! Of om het even op de website na te slaan. Door het klikken op deze LINK komt het boekje te voorschijn.  Het is het hele seizoen makkelijk terug te vinden onder de knop GEMEENTE  in de bovenbalk van de pagina en dan te kijken bij SAMENWERKINGSVERBANDEN.

Poëzie-kring

intro poeziekringDe poëzie-kring komt ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar onder leiding van ds. Baggerman om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken. Dit zijn niet per se ‘christelijke gedichten’, maar wel gedichten die aan thema’s rond geloof, bijbel en zingeving raken. Er is aandacht voor “klassieke”, literaire dichters als Ida Gerhardt, Martinus Nijhof, Guillaume van de Graft, Gerrit Achterberg maar ook de oudere én de modernere poëzie wordt niet geschuwd. Het hoeft niet altijd te rijmen… Voorkennis is niet vereist, wel inlevingsvermogen en belangstelling voor literatuur.
Inleider: ds. C. Baggerman, tel. 0180-761661, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., graag opgave bij hem.
Datum, plaats, tijd: in overleg

De seniorenmiddag van 13-09-18

Gouden Koets introOp deze eerste bijeenkomst na de start van het winterwerk 2018 verzorgde ds. C. Baggerman de meditatie over 'de troonrede van Salomo' bij de inwijding van de tempel in Jeruzalem. Eigenlijk is het een troonbede, een dankgebed voor Gods trouw én een gebed om bescherming voor Zijn volk Israël. Als gastspreker voor vanmiddag was dhr. F.M. van de Akker uit Vlaardingen uitgenodigd voor een lezing over Prinsjesdag. Maar helaas kon hij niet komen vanwege gezondheidsproblemen. We hebben toen samen liederen op verzoek gezongen o.l.v. organist dhr. Jaap Bremmer. En na een tweede kopje koffie gingen we een uurtje eerder naar huis. Het was een gezellige middag met goede contacten en gesprekken. Bij LEES VERDER  enkele sfeerfoto's.

Lees verder

Bijbelkring Elia start 18-09-18

1 Kon 17 Elia en de raven gevelsteen kleinDe Bijbelkring gaat weer van start op dinsdagavond 18 september, om 20.00 uur: Elia – een profetenleven. Dit jaar over de profeet Elia. Wie was hij? Was hij een rechtschapen vroom verdediger van het ware geloof of een fanatieke scherpslijper? Een ‘mensenmens’ die het goede deed, die het leven aan het kind van een arme weduwe teruggaf (1 Koningen 17) of een godsdienstwaanzinnige massamoordenaar (1Koningen 18)?

Lees verder

Foto´s startweekend 2018

intro startweekend 2018We kijken terug op een startweekend in heel betrokken en ontspannen sfeer.  Er zijn ook foto´s gemaakt  om er nog van na te genieten en er iets van te laten zien voor iedereen die er niet bij kon zijn. 


Door op de LINK te klikken verschijnen de foto´s, die u nog kunt vergroten door er op te klikken.
Foto´s van de JAARMARKT met een mooie opbrengst voor het goede doel
Foto´s van de BBQ en Escape-room voor de tieners
Foto’s van de KinderNevenDienst  op de Startzondag
Foto’s van EEN GOED GESPREK , het landelijk thema voor de startzondag van 2018
Foto’s van de BRUNCH , waar het goede gesprek zich nog lang voortzette.

Tafels van Hoop: wordt vervolgd?

intro tafels van hoopAfgelopen zaterdag, 25 augustus 2018, hebben gemeenteleden uit de Rehobothkerk, Sionskerk, IJsseldijkkerk, de Wingerd, de Ark en de Rank met elkaar gegeten. Oorspronkelijk was er een picknick gepland bij de surfplas, maar de stevige regenbuien hebben ons naar de Kaasboerderij van de familie Hoogerwaard gebracht. Voor de gezelligheid maakte dat niet uit. Het was leuk en bijzonder om elkaar te ontmoeten. Nu de afzonderlijke PKN kerken in Krimpen meer gaan samenwerken is het goed om elkaar ook te leren kennen. Iedereen had iets gemaakt of gekocht,  wat een gevarieerde maaltijd opleverde die ook precies op ging. 

Lees verder

Het bezorgen van de bloemen uit de kerk

intro bloembezorgingIedere week wordt het boeket van de kerk door een vrijwilliger weggebracht. Op dit moment is er behoefte aan aanvulling van de pool bezorgers. Je bent ongeveer 1 x per 8 weken aan de beurt. Aanmelden kan bij Aaf van Lieburg (tel. 517409).

Gebedskring Krimpen, gewijzigde tijden!

intro GebedskringKrimpenDe interkerkelijke gebedskring Krimpen komt  samen in de consistorie van de IJsseldijkkerk op iedere eerste en derde donderdag van de maand.  Anders dan andere jaren zal dit de eerste donderdag om 19:00 uur zijn en de derde donderdag om 20:00 uur! Hiermee geven we ouders van jongere kinderen de gelegenheid ook aanwezig te kunnen zijn op een tijd die het beste bij hen past. De bijeenkomsten en tijden vindt u ook in de agenda van www.ijsseldijkkerk.nl .

Alpha 2019

intro alpha cursusKent u mensen die niet naar de kerk gaan, maar wel geïnteresseerd zijn in het Christelijk geloof of meer willen weten over de zin van het leven?  Geef aan hen dan de volgende informatie door.  Vanaf maandag 14 januari 2019 start vanaf 18:30 uur tot ca. 21:30 uur in de Rank weer de nieuwe Alpha! 11 avonden (1e is een introductieavond) en een hele zaterdag wordt u door het Alpha team begeleid. We beginnen gezamenlijk met het eten, vervolgens krijgt u een korte inleiding over het onderwerp en gaan daarna in groepjes uiteen om over het onderwerp door te praten. 
Het is gratis en leuk!  Info en aanmelden:
Edwin Herwijnen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
of  06-33148802

Ontmoetingsmiddag en -avonden in april 2018

intro verslag ontmoetingsavondenWe hebben 4 ontmoetingsmiddag-avonden gehad waar ongeveer 150 gemeenteleden aanwezig waren. Na 3 jaar vacant te zijn geweest zijn we dankbaar dat we het dit keer met onze eigen wijkpredikant ds. Baggerman konden houden. Het thema voor deze ontmoetingen was Normen en Waarden. 

Lees verder

Werkvakantie naar Oeganda

intro kerkenvooroegandaZestien mensen uit de de diverse PKN kerken in Krimpen gaan deze zomer een reis naar Oeganda maken. Binnenkort is deze website beschikbaar, zodat u hen nu en ook tijdens de reis kunt volgen. Nog daar aan voorafgaand is er een laatste actie langs de vijf deelnemende kerken. Informatieve fietstocht over onze reis naar Oeganda Datum: 10-juni-2018 Tijden: Tussen 12.00 – 15.00. Starttijd is tussen 12.00 – 13.00 . Deelnemende kerken: Alle kerken van leden van deze groep (IJsseldijk kerk, de Rank, de Ark, de Wingerd, Ontmoetingskerk in Krimpen a/d Lek) U kunt zelf bepalen bij welke kerk uw begint. Op bovenstaande website leest u er meer over.

De zendingsbus

intro collectedoel 2018Het is u misschien al opgevallen: het logo van "Adopt a Granny" op de zendingsbussen. Als diaconie ondersteunen we bij nood dichtbij en ver weg. Hierbij proberen we een goede mix te maken tussen verschillende doelgroepen. De komende periode willen we vanuit de opbrengst van de zendingsbussen 2 "Granny's" (= opa / oma)  financieel adopteren.

Lees verder

Wandelplezier 24-05-18

intro rhoonDonderdag 24 mei 2018. Het leek aardig weer te worden, met aan het eind van de dag kans op onweer. Vol goede moed en zin gingen we met 8 mensen op stap. Deze keer liepen we een route door de Rhoonse Grienden. Zodra we de metro uitkwamen vielen de eerste spetters. Dat was niet beloofd! Maar wat nu valt, valt later niet. Eerst maakten we een klein uitstapje om het kasteel, om vervolgens richting de Grienden te gaan.

Lees verder

Seniorenreis 2018 was zó!

intro seniorenreisDe seniorenreis 2018 voerde ons dit jaar naar Luyksgestel van 7 – 11 mei. Met zon en prima vooruitzichten vertrokken we maandag 7 mei met 42 personen richting Noord-Brabant. Helaas moesten 3 reisgenoten zich in verband met ziekte afmelden. De stemming zat er goed in en na een voorspoedige reis arriveerden we bij hotel De Postelhoef in Luyksgestel. Bij aankomst in het hotel stond de lunch voor ons klaar en ’s middags konden we op ons gemak de koffer uitpakken en de omgeving verkennen. Er was een aantal fietsen beschikbaar en daar werd gretig gebruik van gemaakt en om van de zon te genieten waren er diverse terrassen verspreid in de tuin. Na een heerlijk diner en de koffie werd een welkomstfilm getoond met wetenswaardigheden van het hotel en de omgeving.
intro seniorenreis 2018

Lees verder

Zo was Kerkenpad 2018

intro kerkenpad 2018We treffen het al jaren met het weer en ook deze keer was het heerlijk! Fijn voor onze gasten, fijn voor het bekijken van de buitenkant van ons mooie kerkgebouw. Jammer genoeg moest één school afzeggen, maar de gasten die we kregen van het Kompas hebben het naar hun zin gehad. Er waren dan ook uitstekende vertellers met Cindy Slappendel in de achterzalen, ds. Baggerman in de kerkzaal en Han Karels voor de buitenkant van onze kerk en pastorie. De schoolkinderen waren enthousiast en we kijken met elkaar terug op een feestelijke ochtend! Hierna vindt u daar een foto impressie van. 

Lees verder

Opbrengst postzegels en ansichtkaarten zending in 2017

intro postzegelIn 2017 werd landelijk een totaalopbrengst bereikt van ongeveer € 31.533,-.  Zoals u ziet leveren de kaarten en postzegels een geweldig bedrag voor de zending op, blijf dus vooral de kaarten en zegels inleveren in de daarvoor bestemde bussen van de Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk. Kerkinactie en de GZB zijn de vrijwilligers, die het veldwerk verrichten voor de postzegel- en kaarteninzameling, dan ook zeer erkentelijk voor hun werk en hier in Krimpen danken zij met name dhr. De Ruijter voor zijn inzet.

Lees verder

Terugblik Paastijd 2018

intro terugblik pasen 2018We kijken terug op mooie en feestelijke diensten rond Pasen. Eerst de Palmzondag, waarin vijf gemeenteleden belijdenis deden. Voor ieder van ons was dat een bemoediging. Denkt u / denk jij er ook over om belijdenis te gaan doen, of wil je er meer over weten, neem contact op met ds. Baggerman!

Lees verder

Vijf keer: JA!

Op zondag 25 maart 2018 klonk vijf keer het woord JA van de jonge mensen die op deze Palmzondag openbare belijdenis deden van hun geloof. Daarmee werden ook zij volwaardig lid van de algemene christelijke kerk en van de IJsseldijk wijkgemeente in het bijzonder. Na afloop van de feestelijke dienst wilden heel veel mensen daarom graag Anne en Gerard de Bruin, Coreline Geneugelijk, Gert de Jong en Gerjo Verhagen feliciteren en in hun vreugde delen.

Lees verder

AED IJsseldijkkerk

AED 2In het kader van het project Hartveiligwonen zijn er in Krimpen a/d IJssel de laatste weken 18 AED’s bijgeplaatst. Samen met de reeds aanwezige AED’s is Krimpen nu een gemeente met een 6-minutenzone. Dit betekent dat waar u in Krimpen ook woont er is altijd een AED binnen 6 minuten beschikbaar. De diaconie van onze IJsseldijkkerkgemeente heeft besloten de aanschaf van dit apparaat te bekostigen, de buitenkast om de AED is gesponsord door de hartstichting. De Kast hangt aan de buitenmuur nabij de zij-ingang van de kerk.

Lees verder

Het definitieve beleidsplan Zicht op Overmorgen

intro PKN KrimpenMiddenin de zomerperiode is het definitieve beleidsplan voor de Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel met de titel: Zicht op Overmorgen aangekondigd in het Krimpens Kerkblad én gepubliceerd op de gezamelijke website van deze kerken. Hoog tijd om uw aandacht te vragen voor dit BELEIDSPLAN. Misschien niet de allerspannendste lectuur, maar zéér informatief en geschreven in een heel leesbare vorm. Na lezing bent u weer helemaal op de hoogte over de toekomst van Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel, de toekomst van ons allemaal tenslotte!

Voorbede/gesprek

Nu er geen speciale voorbedediensten meer zijn willen we u toch graag de mogelijkheid tot voorbede bieden. Wij kunnen ons voorstellen dat hier toch behoefte aan is. Mocht u voor uzelf of anderen voorbede wensen, dan kunt u na iedere ochtenddienst terecht in de consistorie waar mensen aanwezig zullen zijn om met u in gesprek c.q. in gebed te gaan. Voel u vrij om te komen. Het gebedsteam

Geslaagd PKN-Kamp

We kijken terug op een fantastisch kamp met jongeren uit de verschillende kerken. Hoewel de nachtjes kort waren en de dagen intensief hebben we allemaal genoten en kijken we nu al uit naar volgend jaar.
PKN-Kamp 2013
nogmaals willen we alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme, de leiding voor de voorbereidingen en de goede uitwerken en natuurlijk SKK voor hun ondersteuning tijdens dit weekend.

En hoe dachten de deelnemers over dit weekend?

Lees verder

Jeugdouderlingen vragen hulp bij activiteiten

Wij, Corina van Wijnen en Marja van Meijeren, zijn 2 jeugdouderlingen en we proberen veel leuke dingen voor de jongeren tussen de 12 en 16 jaar te organiseren. In samenwerking met de Rank, Ark en Wingerd gaat dat ook prima. Maar we kunnen wel wat hulp gebruiken. Wij hebben beide onze gezinnen en we hebben niet altijd de tijd om van alles te doen.

Lees verder

Fiscus en kerk

Het College van Kerkrentmeesters  heeft op de gezamelijke site van  PKN Krimpen een artikel geplaatst over periodieke giften. Het lijkt moeilijker dan het is en als u zich er even in verdiept, kan dit bijdragen aan het financieel gezond maken van de PKN in Krimpen aan den IJssel. U leest er alles over door te klikken op deze link en als u hulp nodig heeft kunt u contact zoeken met J.C. ( Hans ) van Lieburg, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: telefoon: 0180517409; e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter account

De IJsseldijkkerk heeft een twitter account. Op dit moment is deze te bereiken via www.twitter.com/ijsseldijkkerk

We zijn op dit moment bezig om alle berichten automatisch door te sturen naar dit twitter account.

Disclaimer

Social Media