Vanuit het Algemeen College Diaconie (ACD)

intro ACD geven om elkaarOmzien naar elkaar, het is de opdracht voor iedere christen. De diaconie neemt een deel van die opdracht op zich door om te zien naar mensen binnen en buiten de kerk. Vanuit de verschillende wijkgemeentes werken diakenen samen in het Algemeen College van Diakenen (ACD). Hier worden projecten gesteund maar bijvoorbeeld ook de collecteroosters opgesteld.
De Diaconie van de PKN Krimpen wil graag meedoen en bijdragen aan projecten in en rond Krimpen a/d IJssel. Het inloophuis of de voedselbank worden al jaren vanuit de Diaconie gesteund. Rotterdam is als de gemeente met de meeste armoede in Nederland een plaats waar we veel initiatieven steunen. Maar ook aan projecten in de wereld wil de diaconie bijdragen, waarbij vooral vergeten rampen en onbekende noodsituaties worden gesteund.  
Het is mogelijk om zelf suggesties te doen voor toekomstige collecte doelen. Deze kunt u sturen naar de

Lees verder

Zondag 24 mei vanuit de IJsseldijkkerk

uitzending gemistZaterdag voorafgaand aan zondag 24 mei is er een dienst opgenomen die u kunt  bekijken en beluisteren via de onderstaande linken:
Camera bediening / bediening switcher: Dick de Klerk. Beamer: Karel Neleman. 

Audio:                Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit

Kerkomroep:    https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

Zondagochtend om 10:00 uur kan het zijn dat u geen verbinding krijgt via de kerkomroep door overbelasting van het netwerk.
Luistert u in dat geval op een ander tijdstip.

Avonduitzending zondag 24 mei

intro ijsseldijkkerkDe avonddiensten vervallen de komende tijd.
Wel is er een uitzending van de kerkomroep.nl  vanaf 18.30uur waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. 
Vanavond is de uitzending vanuit  de Rank.
De uitzending van zondagavond 24 mei wordt verzorgd door ds. C. Baggerman
U kunt deze dienst vanuit de IJsseldijkkerk vanaf 18.30uur beluisteren. 

Beluisteren in hoge kwaliteit via deze link,

of via kerkomroep.nl , IJsseldijkkerk via deze link

Digitale nieuwsbrief

intro post kleinWeet u mensen die de digitale nieuwsbrief (nog) niet ontvangen, wilt u hen er dan op attent maken dat zij zich via de website van de IJsseldijkkerk kunnen aanmelden hiervoor.
Zo krijgen zij dan alle actuele informatie en ook de wekelijkse informatie over de kerkdienst- uitzendingen.

Protocol aanmeldingen kerkdienst

intro kerk met seringenIn de maand juni mogen er maximaal dertig mensen in de kerkdienst aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk dat u zich tevoren aanmeldt. Die ‘inschrijving’ is nu geopend.

In de maand juni zijn er de volgende diensten:
7 juni             Ds. C. Baggerman
14 juni           Ds. C. Baggerman
21 juni           Mevr.ds. C.M. Baggerman – van Popering
28 juni           Ds. C. Baggerman, viering Heilig Avondmaal

U dient zich voor deze juni-diensten vóór woensdag 3 juni aan te melden.
Om u aan te melden : mail:   of bel 06-40608129 (Hans Lissenberg).
Er is nog geen kindernevendienst of kinderoppas.

Lees verder

Kerkdiensten IJsseldijkkerk op afstand

intro ijsseldijkkerkVanaf zondag 31 mei worden de diensten van de IJsseldijkkerk rechtstreeks via YouTube uitgezonden in beeld en geluid.
Vanaf  10.00uur  is elke ochtenddienst te bekijkenen te beluisteren via deze LINK

 

 

  Hieronder de dienst van 1e Pinksterdag, 31-05-2020:

 

Elke kerkdienst is ook vanaf 10.00uur te beluisteren via kerkomroep.nl

U kunt de diensten ook op een later tijdstip bekijken en/of beluisteren 
Bij de kerkdiensten vanaf Pinksteren

intro kerk met seringen Hieronder leest u het (bijna) volledige artikel dat ds. C.Baggerman schreef voor het Krimpens Kerkblad. Inmiddels is er -onder voorbehoud- al meer uitgewerkt voor de nabije toekomst.
Details leest u in het artikel “Vanuit de kerkenraad 22 mei 2020”

 Het wordt Pinksteren – het feest van de Geest, van de samenkomst, van alle mensen in alle talen die de grote daden Gods verkondigen. Ook dit feest wordt heel anders dit jaar. De geboortedag van de kerk, waar iedereen gegrepen wordt door vurige vlammen, zoals zoveel verjaardagen zal ook deze geboortedag enigszins in stilte voorbijgaan. In ieder geval kan niet iedereen komen, die we graag zouden willen ontmoeten.

Lees verder

Vanuit de Kerkenraad 22 mei 2020

intro kerkenraad kleurDe kerkenraad wil graag het volgende met u als wijkgemeente delen:
Nu er in alle maatregelen iets verruiming komt, willen ook wij als kerkelijke gemeente in de komende periode langzaam maar zeker weer erediensten houden.
In de maand juni mogen er diensten gehouden worden met maximaal 30 personen, vanaf 1 juli worden dat maximaal 100 personen.
We willen heel graag weer bij elkaar komen in de kerk, en dat gaan we proberen gestalte te geven, hoewel er aan veel regels voldaan moet worden.
Daarom vragen wij ook om uw medewerking en begrip.
De praktijk voor de maanden  juni en juli staan hieronder puntsgewijs:

Lees verder

Avond uitzending 1e Pinksterdag

de RankDe avonddiensten vervallen de komende tijd.
Wel is er een uitzending van de kerkomroep.nl  vanaf 18.30uur waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. 
Vanavond is de uitzending vanuit  de Rank.
De uitzending van zondagavond 31 mei wordt verzorgd door ds. G. den Hartogh.
U kunt deze dienst vanuit de Rank vanaf 18.30uur beluisteren via de kerkomroep van de Rank via deze link

Avond uitzending 17 mei

de RankDe avonddiensten vervallen de komende tijd.
Wel is er een uitzending van de kerkomroep.nl  vanaf 18.30uur waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. 
Vanavond is de uitzending vanuit  de Rank.
De uitzending van zondagavond 17 mei wordt verzorgd door ds. M.D. v.d. Giessen
U kunt deze dienst vanuit de Rank vanaf 18.30uur beluisteren. De liturgie kunt u hier downloaden.

Beluisteren in hoge kwaliteit via deze link,

of via kerkomroep van de Rank via deze link

 

KinderNevenDienst

intro app KND Mozes bij de sinaiHoewel we als kinderen ook niet bij elkaar komen, houden we wel contact. Iedere zondag zijn er verhalen en verwerkingen voor de kinderen. Per mail worden die verstuurd. Ontvang je die nog niet en wil je die ook graag ontvangen? Geef het eventjes door. Ken je iemand anders (misschien geen lid van onze kerk), die ook belangstelling heeft? Geef het door!
(en kijk vooral  ook hieronder naar hoe de kinderen er vol voor gaan !)

Lees verder

Bemoediging midden in de week

bemoediging midden in de weekDe komende weken zullen er via de kerkomroep uitzendingen verzorgd worden op  elke woensdagmiddag  door Edith van der Ham en Ria van der Ent.

Een bemoedigend woord, een gedicht, gebed…. wat muziek.

Steeds op woensdag om 16:00 uur is deze uitzending  te horen via  kerkomroep.nl 
Ook kunt u de uitzending ook op een later tijdstip beluisteren.

Samen kerk zijn

intro samen kerk zijn kleurWij gaan in deze corona-tijd niet op bezoek.
Toch proberen we contact met elkaar te houden door te bellen of anderszins.
Probeert u dat als geeenteleden ook te doen, om toch de gemeenschap met elkaar te bewaren.

 Regelmatig worden er adressen opgevraagd. 
 Vindt u het ook leuk om een jarige of zomaar iemand uit de gemeente een kaartje te sturen? 
 U kunt adressen opvragen bij: 

Zondag 17 mei vanuit de IJsseldijkkerk

paasdienst uitzendingZaterdag voorafgaand aan zondag 17 mei is er een dienst opgenomen die u kunt  bekijken en beluisteren via de onderstaande linken:
Met dank aan Dick de Klerk en Rob Ringoir voor het camera- en montagewerk.

Audio:                Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit


Kerkomroep:    https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

Zondagochtend om 10:00 uur kan het zijn dat u geen verbinding krijgt via de kerkomroep door overbelasting van het netwerk.
Luistert u in dat geval op een ander tijdstip.

Hemelvaartsdienst vanuit de Rank

intro hemelvaartsdagOp donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag.
Er is op deze dag om 10.00uur een uitzending van een gezamenlijke dienst in de Rank waarin zal voorgaan ds. C. Baggerman.
U kunt deze dienst bekijken vanaf 10.00uur door de volgende LINK aan te klikken. Bekijken kan ook op een later tijdstip.
Ook kunt u de dienst beluisteren vanaf 10.00uur of op een ander tijdstip via kerkomroep.nl

Collecten in de praktijk van nu

intro collectezakkenNu er geen diensten worden gehouden, zijn er ook geen collectes. Tegelijkertijd gaan de zaken in de gemeente door en blijft ook onze diaconale verantwoordelijkheid tellen, juist nu er zoveel armoede dreigt in zoveel landen.
Steeds als u de orde van dienst via de nieuwsbrief ontvangt, ziet u de rekeningnummers voor de collecten van kerkrentmeesters en diaconie.
U kunt iedere zondag iets overmaken, maar u helpt ons ook als u, bijvoorbeeld voor een paar weken in één keer een totaalbedrag overmaakt – als u dat kunt missen natuurlijk.
Het rekeningnummer voor de kerk is: NL84RABO0351976817 o.v.v. IJsseldijkkerk.
Het rekeningnummer van de diaconie is: NL98RABO0351902651 o.v.v. IJsseldijkkerk en het doel of de datum van de collecte.
Dank voor uw medewerking!

Vanuit de pastorie

intro kerk en pastorieGraag wil ik u ook persoonlijk bedanken voor de berichtjes, kaartjes en reacties die wij mogen ontvangen. Opnieuw ervaren we de verbondenheid met elkaar als gemeente. En we snakken ernaar elkaar weer te kunnen zien. Het zal nog wel even duren, zeker, maar toch blijven we vertrouwen. De Heilige Geest is ons gegeven - als Trooster in al ons verdriet.
Een hartelijke groet voor u allen, en Gode bevolen,
ds. C. Baggerman

De boekentafel per telefoon

intro boekentafelVoorlopig is er geen koffie drinken op zondag in de kerk.
Toch kunt u bij ons boeken (alle boeken) liedboeken bijbels ,dagboeken en kaarten blijven bestellen.
Wij brengen de bestelling graag bij u thuis.
U kunt ons bellen:
Willemien 0180-521720 
Co            0180-  521259                                 

Wat wij hieraan verdienen gaat naar verschillende projecten van de zending.
Wat verkopen wij ook al weer?

Lees verder

Wij gedenken

Zaterdag 25 april 2020 is overleden Arie Adrianus Bouwman op de leeftijd van 92 jaar.
De laatste periode van zijn leven woonde hij in Crimpenersteyn aan het Zandrak.
Hij was een trouw en meelevend lid die steeds weeksluiting in Crimpenersteyn en het Avondmaal in kleine kring bijwoonde.
De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden op donderdag 30 april.
We wensen de rouwdragende familie Bouwman sterkte en Gods nabijheid toe.

Wij gedenken

Op  7 mei 2020 is geheel onverwacht overleden Maria Christine Notebaart- Spreeuwenberg op de leeftijd van 74 jaar.
Riet was een hartelijke en actieve vrouw, ook o.a. in onze gemeente als lid van de Wijkgemeente Medewerkers IJsseldijkkerk en ket Kerkkoor Krimpen.
Op 14 mei was de begrafenis waarbij we lazen uit Psalm 103: over de teerheid en breekbaarheid van het leven in deze wereld en daar tegenover Gods eeuwigdurende trouw.
We wensen haar man, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte en Gods liefdevolle troost toe.

Wij gedenken

Op zondag 29 december 2019 overleed, heel plotseling, Neeltje de Keizer – Kool op de leeftijd van 86 jaar. Nel de Keizer was een bekend lid van onze gemeente, een dierbare vriendin voor velen. Zij koos voor de woorden uit Psalm  13: ‘Ik vertrouw op uw ​liefde: mijn ​hart​ zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft mij geholpen.’ Wij zijn dankbaar dat God in zijn liefde heeft omgezien naar Nel en dat zij nu in vrede mocht heengaan.
We wensen de kinderen en allen die haar missen veel sterkte en Gods nabijheid toe! Een uitgebreider Wij gedenken vindt u in het Krimpens Kerkblad nr. 3, 2020

Wij gedenken

Op zaterdag 7 maart namen wij in een afscheidsdienst, waarin voorging ds. Anne Verbaan afscheid van mevr. Maria Elizabeth Woelms-de Jong, overleden op zaterdag 29 februari 2020.
We wensen de familie Woelms veel sterkte en troost en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijden.

Wij gedenken

Op 28 maart  2020 is overleden Gerardus Johannes Warnik, op de leeftijd van 87 jaar.
Gerard was een trouwe bezoeker van de zondagse eredienst en verschillende activiteiten in de gemeente.
Wij zullen hem missen en wensen zijn nabestaanden veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Wij gedenken

We kregen bericht dat mevr. Janneke Markus, echtgenote van onze organist Jacques Markus is overleden.
We wensen ook als IJsseldijkgemeente de familie Markus veel sterkte en Gods zegen toe in deze zware tijden.

Zondag 10 mei vanuit de IJsseldijkkerk

Zaterdag voorafgaand aan zondag 10 mei is er een dienst opgenomen die u kunt  beluisteren via de onderstaande linken:
Met dank aan Dick de Klerk en Rob Ringoir voor het camera en montagewerk. 

Audio:                Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit

Kerkomroep:    https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

Zondagochtend om 10:00 uur kan het zijn dat u geen verbinding krijgt via de kerkomroep door overbelasting van het netwerk.
Luistert u in dat geval op een ander tijdstip.

Uitzending terugzien

uitzending gemistVele leden van onze wijkgemeente volgen de uitzendingen die worden gemaakt voor de zondagse diensten. Ze geven ons veel troost en een gevoel van samenzijn.
Het is ook fijn dat de uitzendingen worden bewaard. Zo is er een mogelijkheid om de uitzending van een bepaalde datum nogmaals te zien nadat  deze niet meer zichtbaar is op de website. De uitzendingen zijn 1 week te zien op de website en daarna alleen nog te beluisteren.
U kunt de beelden een uitzending van een bepaalde datum opvragen bij:  
 

 

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurGelukkig horen we nog steeds allerlei positieve berichten over de diensten zoals die te volgen zijn via de website of de kerkomroep. Een hoopvol teken in deze weinig hoopvolle tijd. Hoewel...er zijn kleine lichtpuntjes te bespeuren, niet in het minst als het gaat om de verruiming van sommige maatregelen.
Gisteren is een protocol beschikbaar gekomen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland met richtlijnen voor mogelijk te houden kerkdiensten in de komende maanden. In de maand juni mogen we met max. 30 personen bij elkaar komen en vanaf 1 juli met max. 100 personen.

Lees verder

Live video uitzending kerkdiensten

intro ijsseldijkkerkZoals beloofd is hier nog wat nadere informatie over de ontwikkelingen in de zoektocht naar de mogelijkheid om live uitzendingen te gaan verzorgen op zondag.
Er wordt inventarisatie gedaan welke technische apparatuur nodig is om video-uitzendingen te realiseren. Er is contact met diverse leveranciers.
Ook de andere wijken zijn hiermee bezig.
Samen met de kerkrentmeesters wordt gekeken wat de beste oplossing voor ons is.
Zeker is dat we een grote investering moeten doen.

 

 

Avond uitzending zondag 10 mei

de RankDe avonddiensten vervallen de komende tijd.
Wel is er een uitzending van de kerkomroep.nl  vanaf 18.30uur waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. 
Vanavond is de uitzending vanuit  de Rank.

De uitzending van zondagavond 10 mei wordt verzorgd door ds. G. den Hartogh.
U kunt deze dienst beluisteren via kerkomroep.nl  via deze link: Rank vanaf 18.30uur of op een later tijdstip.

Een volledige tekst van deze uitzending, inclusief de liedteksten vindt u bij LEES VERDER

Lees verder

Avond uitzending zondag 3 mei

De avonddiensten vervallen de komende tijd.
Wel is er een uitzending van de kerkomroep.nl  vanaf 18.30uur waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. 
Vanavond is de uitzending vanuit  de IJsseldijkkerk.
De uitzending van zondagavond 3 mei wordt verzorgd door ds. C. Baggerman.
U kunt deze dienst beluisteren via kerkomroep.nl  of  in hoge kwaliteit via deze link: IJsseldijkkerk vanaf 18.30uur of op een later tijdstip.

Zondag 19 april vanuit de IJsseldijkkerk

paasdienst uitzendingZaterdag voorafgaand aan zondag 19 april is er een dienst opgenomen die u kunt beluisteren via de onderstaande linken:
Met dank aan Dick de Klerk en Rob Ringoir voor de techniek.
Mocht u de  liturgie nog niet per mail hebben ontvangen dan kunt u die Liturgie hier downloaden. 

Audio:                Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit

Kerkomroep:    https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

Zondagochtend om 10:00 uur kan het zijn dat u geen verbinding krijgt via de kerkomroep door overbelasting van het netwerk.
Luistert u in dat geval op een ander tijdstip.

Zondag 26 april vanuit de IJsseldijkkerk

paasdienst uitzendingZaterdag voorafgaand aan zondag 26 april is er een dienst opgenomen die u kunt beluisteren via de onderstaande linken:
Met dank aan Dick de Klerk en Rob Ringoir voor de techniek. 

Audio:                Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit

Kerkomroep:    https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

Zondagochtend om 10:00 uur kan het zijn dat u geen verbinding krijgt via de kerkomroep door overbelasting van het netwerk.
Luistert u in dat geval op een ander tijdstip.

Avond uitzending zondag 26 april

intro ijsseldijkkerkDe avonddiensten vervallen de komende tijd.
Wel is er een uitzending van de kerkomroep.nl  vanaf 18.30uur waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. 
Vanavond is de uitzending vanuit  de Rank.
De uitzending van zondagavond 26 april wordt verzorgd door ds. den Hartogh.
U kunt deze dienst beluisteren via kerkomroep.nl  via deze link: De Rank vanaf 18.30uur of op een later tijdstip.

Zondag 3 mei vanuit de IJsseldijkkerk

paasdienst uitzendingZaterdag voorafgaand aan zondag 3 mei is er een dienst opgenomen die u kunt beluisteren via de onderstaande linken:
Met dank aan Dick de Klerk en Rob Ringoir voor de techniek.

Mocht u de  liturgie nog niet per mail hebben ontvangen dan kunt u die Liturgie hier downloaden.

Audio:                Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit

Kerkomroep:    https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

Zondagochtend om 10:00 uur kan het zijn dat u geen verbinding krijgt via de kerkomroep door overbelasting van het netwerk.
Luistert u in dat geval op een ander tijdstip.

 

 

Leerkringen&Bijbelstudies digitaal en op papier

digitaal en op papierEen nieuw seizoen en nieuwe wegen om met u te delen welk aanbod de kerken in Krimpen aan den IJssel u bieden voor ontmoeting en geestelijke groei. De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel heeft naast altijd weer verheugende geestelijke groei ook te maken met financiële krimp. Daarom is besloten vanaf dit seizoen het overzicht van alle leerkringen en bijbelstudies, thema avonden e.d  vooral digitaal beschikbaar te stellen. U wordt geïnformeerd via de websites en nieuwsbrieven van de wijkgemeenten en onze gezamenlijke PKNkrimpen website: www.kpnkrimpen.nl  Voor belangstellenden van het mooie aanbod in het jaarprogramma 2019-2020 die niet over digitale mogelijkheden beschikken wordt een kleine oplage op papier ter beschikking gesteld. Vraag er naar bij uw scriba, of bij de scriba van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel: Hilda Pleysier, tel. 06-30517772.
De verwachting is dat het aanbod Leerkringen&Bijbelstudies seizoen 2019-2020 bij verschijning van Kerkblad nr. 11 op papier, maar dus vooral digitaal beschikbaar zal zijn.

Ere wie ere toekomt!

waardering voor makers uitzendingen 30 04 20 2kwaardering voor makers uitzendingen 30 04 20kDoor de Coronacrisis mogen wij niet niet meer naar de kerk en als dat voor een week is, dan is dat nog te overzien, maar het duurt al weken en het einde is nog niet in zicht. Gelukkig heeft de IJsseldijkkerk gemeenteleden, die bereid zijn om hun speciale kennis en kunde in te zetten om toch een kerkdienst visueel te maken.
Normaliter worden onze vrijwilligers niet voor elk klusje in het zonnetje gezet, maar er zijn uitzonderingen en dat zijn nu:
Dick de Klerk en Rob Ringoir 

Lees verder

Huwelijken verplaatst

intro huwelijkVanwege de coronacrisis zijn de inzegeningen van twee huwelijken verplaatst naar  28 en 29 augustus.
De huwelijksinzegening van Toos Bor en Arie van der Mijden is verplaatst naar vrijdag 28 augustus.
Aanvang van de dienst is 13.00uur. Aansluitend aan de huwelijksinzegening  bent u in de gelegenheid het bruidspaar te feliciteren in de achterzalen.
Ook het huwelijk, waar Job Mesker en Tamara van Alphen een zegen over willen vragen  tijdens een dienst in de IJsseldijkkerk is verzet, en wel naar naar zaterdag 29 augustus 2020. 
In deze huwelijksdienst zal voorgaan ds. C. Baggerman. 
Aanvang van deze dienst is om 19.15uur.

zondag 5 april vanuit de IJsseldijkkerk

De dienst van zondag 5 april vanuit de IJsseldijkkerk is de zaterdag ervoor opgenomen en kunt u beluisteren via de onderstaande linken.

Met dank aan Dick de Klerk voor het nodige film en montagewerk.

Mocht u de  liturgie nog niet per mail hebben ontvangen dan kunt u die Liturgie hier downloaden. 

kerkdienst 29 maart Mobile

Audio:                Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit

Kerkomroep:    https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

Zondagochtend om 10:00 uur kan het zijn dat u geen verbinding krijgt via de kerkomroep door overbelasting van het netwerk.


Paaszondag 12 april vanuit de IJsseldijkkerk

De dienst van 1e Paasdag, zondag 12 april vanuit de IJsseldijkkerk is de zaterdag ervoor opgenomen en kunt u beluisteren via de onderstaande linken.
Met dank aan Dick de Klerk voor het nodige film en montagewerk.

Mocht u de  liturgie nog niet per mail hebben ontvangen dan kunt u die Liturgie hier downloaden.

paasdienst uitzendingAudio:                Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit

Kerkomroep:    https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904
Zondagochtend om 10:00 uur kan het zijn dat u geen verbinding krijgt via de kerkomroep door overbelasting van het netwerk.
Luistert u in dat geval op een ander tijdstip.

Wij gedenken

Wij ontvingen bericht van het overlijden van mevr. Olga Josephine Goijarts – Warlich.
Olga Goijarts – Warlich is overleden op 22 februari 2020 op de leeftijd van 84 jaar.
We wensen de familie Goijarts  veel sterkte en troost en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijden.

Boekentafel

Iintro boekentafeledere eerste zondag van de maand is er koffie drinken dan staat ook de boekentafel er.
Hiervan gaat de opbrengst ( dit jaar € 500,00) naar de zending.
Wij verkopen bijbels,dagboeken, liedboeken ,romans ,gedichten en algemene boeken.
Bovendien kunt u alle gewenste boeken bij ons bestellen.
U kunt ook betalen met een boekenbon.
Team boekentafel
Willemien,Marro , Jannie en Co

Creatief met de KinderNevenDienst

Zo lang er geen kerkdiensten zijn, krijgen de kinderen van de KinderNevenDienst  elke week  leuke opdrachten.
En daarover houden contact met de leiding en de dominee d.m.v. een app.
Wat de opdracht vorige week precies is geweest weten alleen de kinderen en hun (groot) ouders, maar dat zij dit wel héél origineel hebben uitgewerkt is ons allemaal wel duideljk als we de resultaten zien. Hout uit de natuur; een 3-D computertekening; lego; smeltkralen en omelet: al deze  verschillende materialen zijn gebruikt om de opdracht uit te voeren.
Wat een creativiteit!

Lees verder

Vierde Pastorale brief

ds baggerman 1Krimpen aan den IJssel, 11 april 2020

Aan de gemeenteleden van de IJsseldijkkerk, broeders en zusters,

De Heer is waarlijk opgestaan!

Met deze woorden begroeten christenen elkaar, al eeuwenlang, op de Paasmorgen. Ook nu, in deze vierde brief die ik u schrijf, begin ik zo: de Heer is waarlijk opgestaan! Maar wat is het dit jaar moeilijk om dit echt tot ons door te laten dringen.

Lees verder

Avonddienst 5 april

 kerk 13 Mobile

In de dienst van zondagavond 5 april gaat Ds Baggerman voor. Het is een dienst met meerdere soorten muziek.

 U kunt de dienst beluisteren via deze link.

Ook kunt u de dienst beluisteren via kerkomroep.
AED IJsseldijkkerk

AED 2In het kader van het project Hartveiligwonen zijn er in Krimpen a/d IJssel de laatste weken 18 AED’s bijgeplaatst. Samen met de reeds aanwezige AED’s is Krimpen nu een gemeente met een 6-minutenzone. Dit betekent dat waar u in Krimpen ook woont er is altijd een AED binnen 6 minuten beschikbaar. De diaconie van onze IJsseldijkkerkgemeente heeft besloten de aanschaf van dit apparaat te bekostigen, de buitenkast om de AED is gesponsord door de hartstichting. De Kast hangt aan de buitenmuur nabij de zij-ingang van de kerk.

Lees verder

Kinderkoor De Regenboog op 08-03-20

IKK de regenboog 125 jaar 08 03 20Wat een mooie en feestelijke dienst hadden we met het Kinderkoor De Regenboog.
Vol overgave en enthousiasme zongen zij voor ons en met ons.
Fijn dat jullie er waren en graag tot een volgende keer.
Een fragment uit één van de liedjes ter bemoediging:

’t Is een God die je wil helpen en Hij blijft je altijd trouw
als je ’s avonds ligt te slapen zal Hij waken over jou
Hij wil alle dagen zorgen voor wat hier op aarde leeft
ergens hoog boven de wolken woont een God die om je geeft.
IKK de regenboog 08 03 20

Oproep!

intro bloembezorgingVoor het bezorgen van de bloemen op zondag na de dienst zijn we nog op zoek naar mensen die het team komen versterken.
Graag opgeven bij Aaf van Lieburg.

Nieuwe gezichten in uw wijk: een aanvulling

intro kerkenraad kleurWijkindeling
Er is een aanvulling over de nieuwe wijkindeling. 
Ouderling Joop de Heer is voortaan wijkouderling voor alle leden in Ouderkerk aan den IJssel.
Leden in andere plaatsen buiten Krimpen, als Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Capelle aan den IJssel etc. vallen nu onder wijkouderling Arjen de Bruin.
Als u vragen hebt of graag bezoek wilt hebben, neemt u dan contact op met uw wijkouderling of de scriba!
U vindt  het uitgebreid overzicht van wijkindeling en wijkomschrijving samen met een kaart met de wijken als u in de bovenbalk bovenaan deze pagina over het woord  GEMEENTE gaat en daaronder op de woorden WIJKINDELING OUDERLINGEN klikt.
Het kan zijn dat er nog iets wijzigt in de wijkindeling, maar voorlopig is dit de afspraak. De bedoeling is dat in een nieuwe gemeentegids de indeling compleet wordt weergegeven. Hebt u vragen, richt u zich dan tot de scriba: 

Kinderdienst 2020 voor iedereen!

6 kinderdienst 2020We kijken terug op een prachtige kinderdienst ‘Klein maar dapper’. De soldaatjes die binnenmarcheerden, de mooie vaandels en vlaggen, de sketch uit deze tijd, wat zat het allemaal goed in elkaar. En de grote plaat van Goliath die precies op het goede moment viel…! Heel veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt, de kinderen, de leiding van de kindernevendienst en nog veel meer betrokkenen! Het was heel mooi, en niet alleen voor de kinderen! 
In het artikel: "Foto's van de Kinderdienst" vindt u meer foto's van deze dienst.

Foto's van de Kinderdienst!

Op zondag 16 februari werd er een Kinderdienst gehouden waar de hele gemeente met volle teugen van heeft genoten.
Aan de foto's die zijn gemaakt kunt u dat wel zien! 
6 kinderdienst 2020

Lees verder

Nieuwe gezichten in uw wijk?

intro kerkenraad kleurWijkindeling
We kijken terug op een hele mooie dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers.
Met de nieuwe diaken en de nieuwe ouderlingen zijn er geen vacatures meer in de kerkenraad!
Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.
Met de ouderlingen is een nieuwe voorlopige wijkindeling afgesproken.
U vindt  het uitgebreid overzicht van wijkindeling en wijkomschrijving samen met een kaart met de wijken als u in de bovenbalk bovenaan deze pagina over het woord  GEMEENTE gaat en daaronder op de woorden WIJKINDELING OUDERLINGEN klikt.
Het kan zijn dat er nog iets wijzigt in de wijkindeling, maar voorlopig is dit de afspraak. De bedoeling is dat in een nieuwe gemeentegids de indeling compleet wordt weergegeven. Hebt u vragen, richt u zich dan tot de scriba:

Terugblik Overstap dienst

intro kinderdienst 2 17 03 19Afgelopen zondag hebben Babet Slappendel, Danielle Krijnen, Stijn Jansen en Thijs de Visser afscheid genomen van de KinderNevenDienst. Wekenlang hebben we met elkaar nagedacht over het thema "Jullie zijn de stenen in de muren". Hoe zijn we met elkaar gemeente en vormen wij samen de IJsseldijkkerk.
Een hele mooie dienst om op terug te kijken! Babet, Danielle, Stijn en Thijs er komen nu heel veel nieuwe activiteiten op jullie pad waar jullie aan mogen deelnemen. JongerenNevenDienst, Eethuis catechese, Tiener Bijbel Doe Dagen, helpen in de kerk etc. Zorg dat je er bij bent en draag je steentje bij waar dat kan.
Bedankt voor alles wat jullie hebben bijgedragen in de KinderNevenDiensten!
Hieronder al vast 2 foto's. Klik op LINK en u ziet alle foto's die tijdens de Overstapdienst zijn gemaakt. (klik op een foto om deze te vergroten, en ook om de hele serie in groter formaat te bekijken.)

Lees verder

Adopt a granny

Dorcas 2Iedere gift die u in de ‘zendingsbakjes’  aan de uitgang van het kerkgebouw doet komt ten goede aan het project:  "Adopt a Granny’" van de organisatie Dorcas.
Deze week ontving de diaconie een bericht van opa Buka Losif, één van de ouderen die met uw gift worden ondersteund.
Meestal is opa Buka Losif thuis, want het is moeilijk voor hem om naar buiten te gaan. Hij is dankbaar wanneer zijn buren hem bezoeken. Hij wordt wekelijks bezocht door zijn nicht die in de stad woont, daar hij is dankbaar voor, want dan voelt hij zich minder alleen.

Lees verder

Jaaroverzicht W.M.IJ. 2019

intro koffieDe Wijkmedewerkers van de IJsseldijkkerk hebben ook het afgelopen jaar niet stilgezeten!
In dit verslag leest u wat zij in 2019 allemaal weer tot stand hebben gebracht:
Op de eerste plaats de vele bezoekjes die zijn gebracht bij onze senioren. In principe doen ze deze bezoeken voor senioren vanaf 75 jaar.
Mensen vanaf 71 jaar krijgen een uitnodiging voor de contactmiddagen.
Er zijn weer heleboel kopjes koffie/thee/limonade gezet en geschonken na de zondagse eredienst.
Fijn dat ook enkele heren hieraan mee willen helpen.

Lees verder

Van de KinderNevenDienst

spaardoel KND 2018Kindernevendienst: het Porridge Project!
We hebben met de kinderen van de kindernevendienst al ruim €350,- opgehaald voor het Porridge project!
Wat gaaf dat iedereen zo zijn best doet om mee te sparen voor heel veel maaltijden.
Voor €3,- kan één kind een heel jaar dagelijks pap eten op school.
Met het gespaarde bedrag kunnen 120 kinderen een jaar lang een warme maaltijd (maïspap)  eten op school!
We gaan nog even door met sparen want er zijn nog veel meer kinderen die we kunnen helpen, sparen jullie weer mee? 
Namens de KinderNevenDienst hartelijke groet!

Advents-gebeden 2019

intro adventIn de afgelopen adventstijd zijn op de woensdagen  gezamenlijke avondgebeden gehouden in de kerken.
Een moment van stilte, inkeer en bezinning.

Lees verder

Kerstviering voor de senioren 2019

intro kerstDe senioren  van onze wijkgemeentegemeente waren op 19 december uitgenodigd  voor een Kerstviering. Zij hebben daarvan deze keer zelf een verslagje gemaakt en enkele foto's. 
De WijkMedewerkersIJsseldijkkerk organiseerden en verzorgden deze middag.
Ds. Baggerman verzorgde de meditatie en Jaap Bremmer begeleidde de samenzang op het orgel.
Tijdens de dienst las Anneke Wijnmaalen een mooi gedicht voor.
Verhalenvertelster Stella Speksnijder boeide iedereen met twee spannende kerstverhalen; uit Zweden en uit het oude Perzië.
Na afloop gingen we terug naar de achterzaal voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Er was een fijne sfeer met goede contacten onderling.
Rond 17:30 werd de middag afgesloten.  Hierna  enkele  foto's.

Lees verder

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

In de dienst van zondag 19 januari zullen de volgende ambtsdragers hun werk afsluiten: de ouderlingen Els de Heer, Lenny Spek en  Edith van der Ham; de jeugdouderlingen Corina van Wijnen en Marja van Meijeren en pastoraal medewerkster Lenie 't Hart. 
We zijn heel gelukkig en dankbaar dat  Henriette Hoogendijk haar ambtstermijn zal voortzetten en dat de volgende gemeenteleden bevestigd zullen worden: als diaken Wim Spek; als ouderling Greetje Jorna, Ria Kuijt, Jan Jansen, Corina de Rooij; als jeugdouderling Melanie de Jong, John Clever. Van de nieuwe ambtsdragers staan foto's bij LEES VERDER
Na de dienst bent u van harte welkom in de achterzalen om elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten bij een kopje koffie, thee of een glaasje fris 

Lees verder

Resultaten Advent/Kerstcampagnes ZWO

intro kinderen in de knelIn de maand november en december zijn er kaaarsen verkocht door de ZWO-commissie van Ark, Rank Wingerd en IJsseldijkkerk. Dit heeft een opbrengst opgeleverd van € 235,00. Het geld is besteed aan kinderen uit gezinnen waar ze het niet zo breed hebben; er is een feest voor de kinderen georganiseerd en ook zijn desbetreffende families verrast met een kerstpakket. Dank u voor uw bijdrage hiervoor.
Ook zijn er in december 19 Zendingskalenders verkocht, waarvan de meeropbrengst € 68,00 bestemd is voor deAdvent/Kerstcampagne van Kinderen in de Knel.
Als laatste willen we u bedanken voor het meedoen aan de jaarlijkse Kerstpostactie. Verschillende gemeenteleden uit alle wijken hebben post, tegen een prijs van 55 cent per kaart, rondgebracht; dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd van € 692,60 Lees verder voor de totale opbrengst!

Lees verder

Muziek in de KinderNevenDienst!

muziekinstrumentenKinderen, volijkheid en muziek: dát hoort echt bij elkaar!
Lekker meedoen met een tamboerijn, kleppers en bellen: welk kind wil dat nou niet?
De KinderNevenDienst heeft op dit moment meer kinderen dan muziekinstrumenten.
Daarom de OPROEP: wie heeft er nog (liefst) houten muziekinstrumenten liggen die de KinderNevenDienst mag hebben?
Geef ze aan Cindy Slappendel of leg de op de kast in de achterzalen.
Met uw hulp kunnen alle kinderen meedoen!

Kindernevendienst: Porridge Project

porridge project 1We hebben met de kinderen van de kindernevendienst al ruim €350,- opgehaald voor het Porridge project! Wat gaaf dat iedereen zo zijn best doet om mee te sparen voor heel veel maaltijden.
Voor €3,- kan 1 kind een heel jaar dagelijks pap eten op school. Met het gespaarde bedrag kunnen  120 kinderen een jaar lang een warme maaltijd (maïspap)  eten op school!
We gaan nog even door met sparen want er zijn nog veel meer kinderen die we kunnen helpen, sparen jullie weer mee?

Van de Eethuiscatechese

intro eethuisVoor wie niet actief deelneemt aan de Eethuiscatechese die elke 2 weken in de IJsseldijkkerk wordt gehouden is hier een inkijkje van de hand van ds. G. den Hartogh:
Inmiddels is het catecheseseizoen al weer volop bezig en zijn we weer een aantal malen bijeen geweest. Ook dit jaar is er weer een grote groep van zo’n 25 jongelui die, verdeeld over drie groepen, onder de bezielende leiding van het catecheseteam, iedere avond weer een ander onderwerp aan de orde stelt. Zo ging het op maandag  28 oktober over de geschiedenis van het volk Israël dat een koning wil en Samuël die in vervolg daarop de opdracht krijgt om Saul te zalven. In het kader daarvan was een CV van Saul geformuleerd en werden de catechisanten uitgedaagd een eigen CV te schrijven, hetgeen vervolgens besproken werd.

Soms is het tijd voor een goed gesprek

intro loket levensvragenSoms weet je niet waar je het zoeken moet. Tijdens de feestdagen komen vragen soms extra op je af. Je wilt een goed gesprek, je zoekt iemand die naar je luistert of iemand die je steunt in een lastig proces dat je doormaakt. Die je helpt te zoeken naar wat jou leven zin, betekenis en kracht geeft. Zodat je weer hoop krijgt voor het nieuwe jaar.
Daarvoor is het Loket Levensvragen in het leven geroepen door de Krimpense kerken. Achter het loket zitten geestelijke begeleiders (humanistisch en islamitisch), pastores en predikanten uit Krimpen aan den IJssel. Het Loket Levensvragen is ontstaan na een gesprek met één van de huisartsen, die merkte dat veel patiënten behoefte hebben om eens goed door te praten, waar niet altijd tijd voor is. Ook medewerkers van het Sociaal Team, die dit initiatief van harte ondersteunen, geven aan dat in onze individualistische tijd mensen behoefte hebben aan een goed gesprek. Om zaken op een rijtje te zetten, of om nieuwe zin in je leven te vinden.

Lees verder

Bericht van de Algemene Kerkenraad

intro PKN KrimpenFUSIEBESLUIT ARK EN RANK

Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren.
Daarmee kwam de Algemene Kerkenraad  tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente. 

Lees verder

Bericht van de Algemene Kerkenraad

intro PKN KrimpenHet moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft samen met het moderamen van de kerkenraad van wijkgemeente De Wingerd besproken wat het voorgenomen vertrek van ds Groenendijk betekent voor de toekomst van de vier PKN wijkgemeenten in Krimpen aan den IJssel. 
Daarover hebben zij samen een brief opgesteld aan alle leden van de vier wijkgemeenten en andere betrokkenen.
De brief is hierna in zijn geheel opgenomen:

Lees verder

Een Gouden Morgen

intro gouden morgen

In de week van de eenzaamheid wordt er een website (onderdeel van www.Jesus.net ) gelanceerd voor eenzame ouderen ( gelovig en niet gelovig). Hier kan men zich inschrijven om iedere dag een bemoedigende email te ontvangen.

In de e-mailserie ‘Een Gouden Morgen’ zullen zeven schrijvers elkaar afwisselen om een inspirerende en bemoedigende boodschap naar u sturen. Ze zullen hun levenslessen en verhalen met u delen, zodat u uw dag goed kunt beginnen!
U kunt zich opgeven via deze LINK

Videoreportage De Kerken Spreken

cameraploegTijdens de radio-uitzending van 'De Kerken Spreken' van 15 september kon u tijdens de uitzending luisteren naar een aantal interviews die waren opgenomen door Marja van Meijeren en Annemieke Ringoir, zodat we ook op die manier een impressie konden geven van de startzondag.

Van deze interviews zijn ook videobeelden gemaakt. Die kunt u vanaf nu hier bekijken.

Namens het team van 'De Kerken Spreken' veel kijkplezier toegewenst!

Hoorspel 'Geboorte van Samuel'

Tijdens de startzondag was er ook een workshop 'De Kerken Spreken'. De Kerken Spreken is een radioprogramma waar een team van de IJsseldijkkerk één keer in de zeven weken een radio-uitzending voor verzorgd bij de Lokale Omroep Krimpen. Onder het motto 'Een goed verhaal' hebben we met een groep enthousiaste deelnemers een hoorspel opgenomen over de geboorte van Samuel. Over Elkana, Hanna en Peninna...

U kunt het hoorspel nu ook terugluisteren! Of beluister hier de volledige uitzending terug.

Het team van 'De Kerken Spreken' wenst u veel luisterplezier toe.

 

Poëzie-kring

intro poeziekringOok in het seizoen 2019-2020  komt de Poëzie-kring weer ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar onder leiding van ds. Baggerman om aan de hand van een bepaald onderwerp of een bepaalde dichter enkele gedichten te lezen en te bespreken. Dit zijn niet per se ‘christelijke gedichten’, maar wel gedichten die aan thema’s rond geloof, bijbel en zingeving raken.
Er is aandacht voor “klassieke”, literaire dichters als Ida Gerhardt, Martinus Nijhof, Guillaume van de Graft, Gerrit Achterberg maar ook de oudere én de modernere poëzie wordt niet geschuwd.
Het hoeft niet altijd te rijmen… Voorkennis is niet vereist, wel inlevingsvermogen en belangstelling voor literatuur.
Inleider: ds. C. Baggerman, tel. 0180-761661, , graag opgave bij hem.
Datum, plaats, tijd: in overleg

Foto's Startzondag 2019-2020

intro startzondag 2019Of u er nu wel of niet bij was zondag 8 september, iedereen is vast wel benieuwd naar de prachtige foto's die zijn gemaakt om u een indruk te geven van de Startzondag 2019-2020 met als jaarthema: "Een goed verhaal"  We zijn benieuwd wat u er van vond. Daarom nodigt de redactie u uit om uw reactie (een opmerking, een goed verhaal of andere uiting) te sturen naar  of per post naar Morgental 67, 2922 CP Krimpen aan den IJssel. We kijken dan of we uw reacties kunnen bundelen en plaatsen op onze website. Hier en daar heeft u al tijdens de startzondag gereageerd als het team IJsseldijkkerk van de Lokale Omroep Krimpen een microfoon op u richtte. Het resultaat van deze geluidsimpressies is te beluisteren in de uitzending die LOK (106.0 FMof 93.1 op de kabel) op zondag 15 september uitzendt in het programma "de Kerken Spreken" van 9.30-12.00uur. Hierna volgen alle foto's.

Lees verder

Terugblik seniorenreis 2019

intro seniorenreis 2019De seniorenreis 2019, bestemming Ootmarsum!
Een mooi verslag met foto's om nog even lekker (na) te genieten:
Hoewel de weersverwachting twijfelachtig was vertrokken we maandag 27 mei om 9 uur met een zonnetje vanaf de parkeerplaats bij de kerk. De bestemming was het Stadshotel in Ootmarsum.Na een voorspoedige reis, met een tussenstop voor koffie met gebak, arriveerden we rond half 1 in Ootmarsum. De lunch stond klaar en we konden gelijk aan tafel. De middag was vrij en ’s avond na het diner luisterden we naar een lezing van een vrijwilliger van de Heemkundekring Ootmarsum. 

Lees verder

Van de KinderNevenDienst

intro spaardoel KND 2018Sparen voor een goede maaltijd in het "Porridge project". 
Iedereen verdient een goede maaltijd toch? En daar kan voor gezorgd worden! We hebben in een aantal maanden al zoveel geld opgehaald bij de KinderNevenDienst en JeugdNevenDienst dat er ruim 200 kinderen een jaar lang elke dag een bord Porridge (pap van maïs- en sojameel) kan eten tussen de middag. Natuurlijk zijn wij nog lang niet klaar met sparen en willen wij nog veel meer kinderen een maaltijd kunnen geven. We hebben nu in totaal €431,10 opgehaald, een prachtig bedrag! Sparen jullie weer mee om misschien nog wel 200 kinderen elke dag eten te kunnen geven?
“Dank U wel dank U wel, voor het eten op mijn bord Wilt U zorgen, Nu en morgen, Dat ik daardoor groter word”.
Namens het Kinder/JongerenNevenDenst team

De kerkradio zoekt jou!

De kerken spreken oproepWat doet het team: zo'n 7 keer per jaar de kerkdienst doorgegeven via de LOK, de Lokale Omroep van Krimpen aan den IJssel. We zorgen ervoor dat er tussen half 10 en 10 uur een programma voor de kinderen is. Om 10 uur schakelen we over naar de kerkdienst vanuit de IJsseldijkkerk en we zorgen ervoor dat de de mensen die thuis, waar dan ook, luisteren een interessant programma wordt geboden nadat de kerkdienst is afgelopen.

Op dit moment is er één vacature - wij hebben hulp nodig om de uitzendingen goed verder te laten gaan. Zowel technisch als voor de microfoon kunnen we je goed gebruiken. Kom gewoon eens kijken wanneer het team bezig is, je bent welkom! Zondag 3 maart is het team aanwezig in de studio van de Lokale Omroep Krimpen. De studio is te vinden in de Tuyter.

Meer informatie bij Tom Janse of Dick de Klerk

 

De lunchbijeenkomsten van het Inloophuis Crimpen-Inn

intro inloophuis Crimpen inn NHet diaconale-missionaire en interkerkelijke Inloophuis Crimpen-Inn verzorgt al jaren elke zondagmiddag een lunchbijeenkomst met een bijbelvertelling. Dit gebeurt door vrijwilligers. Er gaan mensen weg en ze zoeken nieuwe voorgangers/bijbelvertellers en gastvrouwen/heren. Denkt u dat is wel wat voor mij maar wilt u meer informatie bel dan met Henk Portier, tel. 0655713632 of met Henk van der Sijden 0622756810

De zendingsbus

intro collectedoel 2018Het is u misschien al opgevallen: het logo van "Adopt a Granny" op de zendingsbussen. Als diaconie ondersteunen we bij nood dichtbij en ver weg. Hierbij proberen we een goede mix te maken tussen verschillende doelgroepen. De komende periode willen we vanuit de opbrengst van de zendingsbussen 2 "Granny's" (= opa / oma)  financieel adopteren.

Lees verder

Fiscus en kerk

Het College van Kerkrentmeesters  heeft op de gezamelijke site van  PKN Krimpen een artikel geplaatst over periodieke giften. Het lijkt moeilijker dan het is en als u zich er even in verdiept, kan dit bijdragen aan het financieel gezond maken van de PKN in Krimpen aan den IJssel. U leest er alles over door te klikken op deze link en als u hulp nodig heeft kunt u contact zoeken met J.C. ( Hans ) van Lieburg, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: telefoon: 0180517409; e-mail