Wie zijn wij

De protestantse IJsseldijkkerk gemeente is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We komen samen in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument aan de IJsseldijk 232, 2922 BL in Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom

feb
23

zondag, 23 februari 2020 10:00 - 11:30

feb
23

zondag, 23 februari 2020 18:30 - 19:30

mrt
1

zondag, 1 maart 2020 10:00 - 11:30

mrt
1

zondag, 1 maart 2020 18:30 - 19:30

Waarschuwing

You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account

ZWO 40-dagentijd campagne 2020

intro ZWOIn de 40-dagentijd, die dit jaar valt van 26 februari tot 11 april 2020, voert het ZWO elk jaar campagne om uw steun bij haar streven. Dit jaar met het thema:“STA OP!”
In de 40-dagentijd voorafgaand aan Pasen staan we stil bij het leven van Jezus en leven we naar Pasen toe, het feest van Zijn opstanding uit de dood.
Jezus riep “STA OP!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde.
Als  kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap, die nieuws van Zijn dood en opstanding horen en doorvertellen.
Daarom vragen wij u op om als gemeente in beweging te komen en mee te doen met de 40dagentijdcampagne.“STA OP!” Laten we met elkaar opstaan, om anderen hoop te bieden en recht te doen aan vluchtelingen , aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.
Gedurende de 6 weken naar Pasen toe wordt er steeds een project van Kerkinactie uitgelicht, waarvoor uw aandacht, gebed en bijdrage wordt gevraagd.
In Ark, Rank Wingerd en IJsseldijkkerk staat een collectebus voor dit doel gereed, waarin u uw bijdrage kunt doen.
Doet u ook mee, kom dan in beweging, leef uit geloof, hoop en liefde en “STA OP!” Meer infomatie over de 40dagentijd en de projecten kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

ZWO 40-dagentijd 2020 week 1

intro ZWOIn de 40-dagentijd, die dit jaar valt van 26 februari tot 11 april 2020, voert het ZWO elk jaar campagne om uw steun bij haar streven. Dit jaar met het thema:“STA OP!”
In de week van1-8 maart vraagt het ZWO uw aandacht en bijdrage voor project 1: "Sta op….voor het doorvertellen van Bijbelverhalen in de Golfstaten".
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
Bemoedig hen met uw bijdrage.Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten.
Hartelijk dank!
Meer informatie over bovenstaande projecten kunt u vinden op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd                                                                     
ZWO-commissie Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk

Foto's van de Kinderdienst!

Op zondag 16 februari werd er een Kinderdienst gehouden waar de hele gemeente met volle teugen van heeft genoten.
Aan de foto's die zijn gemaakt kunt u dat wel zien! 
6 kinderdienst 2020

Lees verder

Mannenavond in de Tuyter

De Evangelische Gemeente in Krimpen aan den IJssel organiseert een mannenavond op 5 maart 2020 in de Tuyter.
Zij sturen ook aan ons de uitnodiging door voor belangstellende mannen:

mannenavond tyter 03 03 20

Alvast noteren!

intro JNDVoor de komende tijd heeft onze wijkgemeente de volgende activiteiten  gepland.
Wees welkom bij:
* 20 februari  19-20.00uur komt de Gebedskring Krimpen bij elkaar om te danken en te bidden in een gezamenlijk gebed.Bidt u mee? Van harte welkom in de consistorie van de IJsseldijkkerk
* 25 februari, 20:00 uur komt de bijbelkring "Galaten- een fanatiek fundament" weer bij elkaar in de achterzalen. Vanwege een uitgevallen avond zal het deze avond gaan over Galaten 4 vers 21 t/m Galaten 5 vers 12.
* 26 februari, 10:00 uur is er de maandelijkse Reuring-Zoete inval in de achterzalen met koffie/ thee, een gesprek en/of een spelletje.

Jaaroverzicht W.M.IJ. 2019

intro koffieDe Wijkmedewerkers van de IJsseldijkkerk hebben ook het afgelopen jaar niet stilgezeten!
In dit verslag leest u wat zij in 2019 allemaal weer tot stand hebben gebracht:
Op de eerste plaats de vele bezoekjes die zijn gebracht bij onze senioren. In principe doen ze deze bezoeken voor senioren vanaf 75 jaar.
Mensen vanaf 71 jaar krijgen een uitnodiging voor de contactmiddagen.
Er zijn weer heleboel kopjes koffie/thee/limonade gezet en geschonken na de zondagse eredienst.
Fijn dat ook enkele heren hieraan mee willen helpen.

Lees verder

Contactmiddag PCOB

intro pcobDe afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 25 februari 2020 haar jaarvergadering en daarna een contactmiddag in kerkelijk centrum "De Ark", aanvang 14.00 uur.
De heer J. van der Ent uit Ouderkerk aan den IJssel verzorgt een presentatie over zijn fietstocht door Oost-Europa. 
Iedereen is van harte welkom.

Collecte aankondiging

intro collecte diaconieWoord en Daad is het doel waarvoor de diaconie op zondag 23 februari collecteert. Woord en Daad streeft ernaar om tekenen van Gods komend Koninkrijk zichtbaar te maken. Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

Oproep!

muzieksleutelRegelmatig worden in de IJsseldijkkerk concerten gegeven.
Soms wordt er in de pauze koffie geschonken.
Dit wordt verzorgd door een team vrijwilligers.
Nu een aantal leden van dit team stoppen zijn we op zoek naar nieuwe mensen die af en toe bij een concert willen helpen dit te verzorgen.
Aanmelden kan bij: Tineke Neleman, .