Wie zijn wij

De protestantse IJsseldijkkerk gemeente is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We komen samen in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument aan de IJsseldijk 232, 2922 BL in Krimpen aan den IJssel

Lees meer...

Van harte welkom

okt
30

zondag, 30 oktober 2016 10:00 - 11:30

okt
30

zondag, 30 oktober 2016 18:30 - 19:30

nov
2

woensdag, 2 november 2016 19:30 - 20:30

nov
6

zondag, 6 november 2016 10:00 - 11:30

Verslag eerste Samenspreking

Afgelopen maandag 24 oktober was er in de IJsseldijkkerk de eerste Samenspreking van een tweede serie. ( De eerste serie werd dit voorjaar gehouden) Consulent van de IJsseldijkkerk ds. Ruben Schep leidde de avond waaraan een kleine groep mensen van de IJsseldijkkerk wijkgemeente en één lid van de Wingerdwijkgemeente deelnamen. Als ook u wilt bijdragen aan de toekomst van de PKNgemeenten in Krimpen, bent u daarvoor van harte welkom op de 7 nog volgende Samensprekingen. De datums en details vindt u in het artikel: ‘Tweede ronde samensprekingen’ op onze website. Het conceptplan “Zicht op overmorgen” vindt u hier en ook op www.pknkrimpen.nl

95 NIEUWE STELLINGEN:

HOE KUN JE GELOOFWAARDIG LEVEN?
In oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn beroemde stellingen vastspijkerde op een kerkdeur. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als het begin van de reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen, een vernieuwingsproces dat de kerk en wereld heeft veranderd.Luther kwam in zijn stellingen op voor een geloofwaardig leven en geloof. Hij wilde meer ruimte voor het volk of de gewone gelovigen om met God in gesprek te gaan (gebed) in de bijbel te lezen (in hun moedertaal i.p.v. het geleerdenlatijn) en om God zelf om vergeving te vragen. Een papiertje kunnen kopen als teken van vergeving door God (een zgn aflaat) vond hij voorbij elke geloofwaardigheid. Luther nodigde met zijn stellingen zijn studenten en belangstellenden uit voor een debat.In dit jaar willen we alle inwoners van Krimpen uitnodigen om 95 nieuwe stellingen te maken over de vraag: Hoe kunnen we geloofwaardig leven?

Oogstdienst 2016

Zorgen voor degene die het minder hebben.......Oogstdienst 2016. Ook dit jaar staat het inzamelen van producten voor de voedselbank centraal.Er zijn nog steeds veel mensen en gezinnen in onze omgeving die de hulp van de voedselbank nodig hebben. Wij willen, als IJsseldijkkerk, graag onze bijdrage leveren en vragen u om blikken (geen glazen potten) groente en fruit mee te nemen voor de voedselbank. In de kerk zal een verzamelpunt gemaakt worden waar u de blikken groente en fruit kunt inleveren.blikgroenten

Dankdag voor kinderen

Op woensdag 2 november willen we met de kinderen van de basisschool stilstaan bij Dankdag. Onder leiding van Carin Schutte zullen de kinderen in één middag een gedeelte van de musical 'Ruth' instuderen.

Dankdag Poster 2016 klein

Geen wintermarkt maar....

...... In de aanloop naar kerst: samen eten, samen delen en samen zingen!
Omdat de ontmoetingen en de sfeer tijdens de wintermarkt zo werden gewaardeerd hebben we als commissie nagedacht hoe we dit kunnen vasthouden. We denken dat we een leuk alternatief hebben gevonden. We houden een minimarkt: uitsluitend kerstspulletjes en 2e hands boeken. Net als andere jaren vragen we bakkers om koek te bakken en kokers/kooksters om soep te koken die we dan voor het goede doel verkopen. We organiseren een verloting met leuke prijzen en na de trekking volgt een optreden van en samenzang met het Kerkkoor Krimpen onder leiding van Karin Snel en muzikale begeleiding van Marinus Cornet met vooral bekende kerstliederen. Het belooft mooi te worden dus zet het alvast in uw agenda. Vrijdag 9 december 2016 vanaf 17.00 – ca. 21.00 uur.

Zicht op overmorgen

De Algemene Kerkenraad heeft in de vergadering van 14 september 2016 unaniem het Beleidsplan 2017 t/m 2020 'Zicht op overmorgen' als Concept vastgesteld.
Dat concept-beleidsplan is inmiddels aan alle wijkkerkenraden en aan de colleges (CvK, ACD, Jeugdraad en CMC) ter consultatie aangeboden met het verzoek per uiterlijk 31 januari 2017 een reactie hierop te geven. Tevens is aan de wijkkerkenraden van Ark, Rank, IJsseldijkkerk en Wingerd gevraagd om in iedere wijk een gemeenteavond hierover te organiseren. Daarnaast wordt er, onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, in de maand november a.s. een Protestantse Gemeente-brede avond gehouden.
Ook wordt het Concept aan de orde gesteld bij de samensprekingen. De aanbiedingsbrief van de AK aan wijkkerkenraden en colleges treft u ter informatie hier. Het concept-beleidsplan 2017 t/m 2020 "Zicht op overmorgen" treft u hier

Tweede ronde Samensprekingen

Vorig seizoen hadden we een tweetal mooie avonden als samenspreking, waar mensen lieten zien wat de kerk voor hen betekent en waar we met elkaar droomden en nadachten hoe de kerk in de toekomst eruit moet gaan zien. Nu er beslissingen voor de deur staan is het des te harder nodig om niet over elkaar maar mét elkaar te spreken, zodat er nieuwe ideeën en nieuwe verbindingen kunnen groeien. ‘Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord, en daarom is er een weg. Ooit voegde dat levende Woord zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen, de twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd. Harten begonnen te branden en op de avond van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane Heer. Dat maakte alles anders.’

Taartjesactie 2016

Vanaf half oktober tot begin (9) december willen we weer een taartjes en koekenactie houden. Er zijn diverse taartjes en koeken te bestellen. Er is keuze uit notentaart, appeltaart, gemberkoek, rum-rozijnenkoek en boterkoek. De taartjes kosten € 8,00 en de koeken € 6.50. De opbrengst is bestemd voor het goede doel van 9 december!

De beroepingscommissie

De commissie is na de vakantie weer vol goede moed van start gegaan. Er zijn nieuwe namen genoemd en er is een nieuwe lijst aangevraagd bij de Protestantse kerk in Utrecht. De leden van de commissie hebben diensten beluisterd en na een positieve evaluatie wordt de predikant gebeld. Ook zullen er de komende periode advertenties worden geplaatst in HW Confessioneel, in Woord en Dienst en in het blad Kerkinformatie. We hopen en bidden dat het werk gezegend mag worden. Bidt u met ons mee?

Social Media