Wie zijn wij

De protestantse IJsseldijkkerk gemeente is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We komen samen in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument aan de IJsseldijk 232, 2922 BL in Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom

apr
12

zondag, 12 april 2020 10:00 - 11:30

apr
12

zondag, 12 april 2020 18:30 - 19:30

apr
19

zondag, 19 april 2020 10:00 - 11:30

apr
19

zondag, 19 april 2020 18:30 - 19:30

Waarschuwing

You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account

Avondgebed maandag 6 april 2020

intro stille weekHoewel de avondgebeden in de Stille Week niet door kunnen gaan in de kerk, willen we toch met elkaar toeleven naar Pasen.

Maandag t/m donderdag  en ook zaterdag zal er een avondgebed te beluisteren zijn dat is ingesproken door ds. Baggerman en omlijst is met wat muziek.
Zo kunnen we thuis de tijd nemen voor gebed en stil staan bij het lijden en sterven van Jezus, op weg naar de grote dag van de Opstanding.
De link voor de uitzending is elke genoemde dag zichtbaar  vanaf 18.00uur.
Op Goede Vrijdag wordt er een dienst uitgezonden.

Luister hier naar het avondgebed van maandag 6 april

Luisteren kan ook via de keromroep:   https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

zondag 5 april vanuit de IJsseldijkkerk

De dienst van zondag 5 april vanuit de IJsseldijkkerk is de zaterdag ervoor opgenomen en kunt u beluisteren via de onderstaande linken.

Met dank aan Dick de Klerk voor het nodige film en montagewerk.

Mocht u de  liturgie nog niet per mail hebben ontvangen dan kunt u die Liturgie hier downloaden.

YouTube  video:     

kerkdienst 29 maart Mobile

Audio:                Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit

Kerkomroep:    https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10904

Zondagochtend om 10:00 uur kan het zijn dat u geen verbinding krijgt via de kerkomroep door overbelasting van het netwerk.


Avonddienst 5 april

 kerk 13 Mobile

In de dienst van zondagavond 5 april gaat Ds Baggerman voor. Het is een dienst met meerdere soorten muziek.

 U kunt de dienst beluisteren via deze link.

Ook kunt u de dienst beluisteren via kerkomroep.
Vanuit de pastorie

We overdenken in de lijdenstijd de weg die Jezus voor ons is gegaan. Nog nooit hebben wij zo’n vreemde tijd meegemaakt, waarin de kerk dicht moet blijven. Onze gedachten en gebeden zijn bij de zieken, de rouwdragenden, de mensen die alleen zijn. Wij bidden voor iedereen die in de zorg werkt. Wij bidden voor hen die regeren en beslissingen moeten nemen. Wij bidden voor iedereen die zorgen heeft om zijn werk, zijn bedrijf. Wij bidden dat het leven weer normaal wordt.

Gij die ver voor ons uit
doordrong in ’t land der angst,
help ons in ’t donker, o
Heer, U te vinden.

Een hartelijke groet voor u allen, en Gode bevolen,
Ds. C. Baggerman

De kerkdiensten

intro kerk en pastorieDe komende weken zullen de ‘diensten’ op zaterdag worden opgenomen, zowel audio als video.
Houdt u dus voor het laatste nieuws hierover steeds onze website in de gaten: www.ijsseldijkkerk.nl 

Beluister hier de kerkdienst in hoge kwaliteit

Van deze bestanden komt een link op de website te staan en u krijgt die via de e-mail toegestuurd. Ook zal de uitzending te beluisteren zijn via de kerkomroep. 
Zondagavond is er  bij de IJsseldijkkerk ook een korte dienst te beluisteren via een link op de website en via de kerkomroep. Dit is geen live uitzending!
Voorganger is steeds ds. Baggerman.
Ook de avondgebeden zijn vanaf 18:00 uur te beluisteren via kerkomroep en via een link die op de website komt te staan.

Lees verder

Stille Week 2020

avondgebeden lijdenstijd 2020Hoewel de avondgebeden in de Stille Week niet door kunnen gaan in de kerk, willen we toch met elkaar toeleven naar Pasen.

Maandag t/m donderdag  en ook zaterdag zal er via een link op onze website: www.ijsseldijkkerk.nl  een avondgebed te beluisteren zijn dat is ingesproken door ds. Baggerman en omlijst is met wat muziek.
Zo kunnen we thuis de tijd nemen voor gebed en stil staan bij het lijden en sterven van Jezus, op weg naar de grote dag van de Opstanding.
De link voor de uitzending is steeds zichtbaar  vanaf 18.00uur.

Bemoediging midden in de week

intro kerkomroepOnze pastorale medewerksters, Edith van der Ham en Ria van der Ent, zullen de komende weken op woensdagmiddag een korte uitzending verzorgen via de kerkomroep.
Een bemoedigend woord, een gedicht, gebed…. wat muziek.

Woensdag 8 april, 16:00 uur, is de eerste uitzending.
U kunt dit live luisteren via de kerkomroep, of op een later tijdstip terug zoeken.

Vraag en aanbod van hulp

intro geven en ontvangenJuist nu, in deze bijzondere tijd, willen we elkaar helpen waar mogelijk.
Betrokkenheid en hulp organiseren we als volgt: 

 ♥ Voor praktische hulp, zoals het doen van boodschappen, kunt u bellen met Teus Hoogerwaard, tel. 0180 681530;
 ♥ Voor het aanbieden van hulp kunt u ook contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer;
 ♥ Voor een luisterend oor zijn, in ieder geval, alle (pastorale) ouderlingen en de predikant beschikbaar

Samen kerk zijn

intro samen kerk zijn  ♥  Vindt u het leuk om een jarige of zomaar iemand uit de gemeente een kaartje te sturen?
   U kunt adressen opvragen bij:
-

 ♥  Nu we elkaar lange tijd niet zien wordt er van alles bedacht en gedaan om toch met elkaar in contact te blijven.
 Zo ontvangt u de digitale nieuwsbrief, de liturgie en de beamerpresentatie. Dit alles digitaal!
 Maar….er zijn ook mensen die geen internet, computer, tablet hebben.
 Weet u dit van mensen, print dan bijvoorbeeld de nieuwsbrief en doe hem bij die mensen in de brievenbus.
 Kleine moeite, groot plezier!
 Heeft u geen printer? De scriba wil dit ook voor u doen: mail naar 

Overlijden

Er is een bericht van overlijden voor onze wijkgemeente:
Zaterdag 28 maart is overleden
Dhr. G.J. Warnik  Op de leeftijd van 87 jaar.
De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden.

ZWO 40-dagentijd 2020 week 6

intro ZWOIn de 40-dagentijd, die dit jaar valt van 26 februari tot 11 april 2020, voert het ZWO elk jaar campagne om uw steun bij haar streven. Dit jaar met het thema:“STA OP!”
In de week van 5 april – 12 april vraagt het ZWO uw aandacht en bijdrage voor project 6, het laatste project in de 40-dagentijd 2020: "Sta op voor….Jongeren doorleven het Paasverhaal".
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? 
JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.
In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.
Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie over bovenstaande projecten kunt u vinden op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd                                                                    
ZWO-commissie Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk