Wie zijn wij

De protestantse IJsseldijkkerk gemeente is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We komen samen in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument aan de IJsseldijk 232, 2922 BL in Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom

feb
18

zondag, 18 februari 2018 10:00 - 11:30

feb
18

zondag, 18 februari 2018 18:30 - 19:30

feb
25

zondag, 25 februari 2018 10:00 - 11:30

feb
25

zondag, 25 februari 2018 18:30 - 19:30

Laatste maal inzameling oud papier

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart zal voor het laatst de vertrouwde papiercontainer staan op het parkeerterrein van de IJsseldijkkerk. Vanwege stijgende kosten en de lage opbrengst heeft het college van kerkrentmeesters besloten te stoppen met deze inzameling die jarenlang zorgde voor een extra financiële bijdrage aan ons kerkenwerk.

Voor de mensen die maandelijks hun papier naar de kerk hebben gebracht en thuis geen papiercontainer hebben staan, is gratis een exemplaar beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij NV MAK, 0180-530730.

Debatavond Geloof en Politiek

ebatavond geloof en politiekDe Raad van Kerken houdt woensdag 7 maart, aanvang 20.00 uur een debatavond over geloof en politiek in kerkelijk centrum De Rank aan de Albert Schweitzerlaan 8.

Het "Paarse boekje" 2018

intro ZWOOp 18 februari wordt aan u het bekende paarse boekje uitgereikt. Gedurende de lijdenstijd is dit boekje een leidraad op weg naar Pasen. Ook dit jaar is het samengesteld met informatie , gedichten en overdenkingen door leden en predikanten van Rank, Ark, Wingerd en IJsseldijkkerk. De 40-Dagentijd is een tijd van inkeer en bezinning, op weg naar Pasen. Het thema van deze lijdenstijd 2018 is “Onvoorwaardelijke Liefde”, dit loopt als een rode draad door het samengestelde boekje. Ook wordt er in het boekje uw aandacht gevraagd voor de projecten van Kerk in Actie die deze weken centraal staan. Uw bijdrage wordt hiervoor gevraagd en in de 4 kerken staan hiervoor de bekende boterham en collectebus weer klaar. De redactie van dit paarse boekje wenst u veel leesplezier en een gezegende tijd toe , op weg naar Pasen 2018.
Namens de ZWO-commissie: Leonie van Hoek, Marit Zondervan, Hilda van der Ham en Pieta Vonk Noordegraaf

De Kerken Spreken op zondag 4 februari

ds. Baggerman 2

Zondag 4 februari was het radioteam van de IJsseldijkkerk weer aan de beurt om de radio-uitzending van 'De Kerken Spreken' via de Lokale Omroep Krimpen te verzorgen. Na het kinderhalfuurtje en de kerkdienst kon u luisteren naar een kennismakingsinterview met dominee Baggerman. Een openhartig gesprek over de jeugd van de dominee, het studeren en het werken in de verschillende kerken waar onze wijkpredikant dominee Baggerman tot nu toe betrokken was. En hoe ziet hij de toekomst van onze kerk? 
Beluister hier het volledige gesprek. 

 

Audio and voice recording >>

 De volgende uitzending van 'De Kerken Spreken' door het team van de IJsseldijkkerk is op zondag 25 maart.

Contactmiddag PCOB

intro pcobDe afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 27 februari a.s. een contactmiddag (tevens jaarvergadering) in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur. Na bespreking van de jaarstukken zullen Renje en Frans van Rij een presentatie geven over Guatemala, het land, het leven en het vrijwilligerswerk. 
Iedereen is van harte welkom.

Kindernevendienst start paasproject

De kindenevendienst gaat aanstaande zondag, 18 februari van start met haar paasproject. de programma's van elke week sluiten op elkaar aan, dus het zou fijn zijn, als de kinderen regelmatig komen. Zondag is er destemeer reden om er bij te willen zijn. Dan wordt Roos gedoopt, het kindje van juf Daniëlle. We zien je graag aanstaande zondag.

In Memoriam

Op 1 februari 2018 is Jannie Nieuwschepen – de Munnik overleden. Bijna 39 jaar woonde zij samen met haar man Ton in Ouderkerk, het grootste deel daarvan aan de Iependaal. Jannie werd geboren in Rotterdam Zuid, groeide daar op, kwam na de Mulo als secretaresse te werken. In de Maranathakerk in Hillevliet deed ze belijdenis en daar trouwden Ton en zij ook op 20 juni 1957.

ZWO 40-dagentijd 2018

intro ZWOIn de 6 weken voor Pasen worden er steeds projecten van Kerk in Actie toegelicht waar uw aandacht en bijdrage voor wordt gevraagd. Laten we samen in actie komen en anderen tot zegen zijn met onze gaven, gebed en tijd. In Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk staan gedurende deze lijdenstijd de bekende boterham of collectebus weer klaar waarin uw bijdrage van harte welkom is. Wilt u meer informatie over de projecten, kijk dan op www.kerkinactie,nl/40dagentijd

In Memoriam

Op 19 januari overleed Willem Cornelis van Holst op de leeftijd van 84 jaar. Wim van Holst is geboren in 1934 en maakte als kleine jongen de oorlog mee. In 1959 trouwde hij met Wennie Rietveld, het huwelijk werd gezegend met een zoon en dochter. Wim van Holst was, dat moest ook met zijn werk, netjes, precies, correct. Hij was een liefdevolle vader en opa. Na de VUT heeft hij zo’n 15 jaar op het Kerkelijk Bureau gewerkt en ook was hij betrokken bij de Oost-Europa Zending.

Social Media