Wie zijn wij

De protestantse IJsseldijkkerk gemeente is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We komen samen in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument aan de IJsseldijk 232, 2922 BL in Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom

jan
27

zondag, 27 januari 2019 10:00 - 11:30

jan
27

zondag, 27 januari 2019 18:30 - 19:30

feb
3

zondag, 3 februari 2019 10:00 - 11:30

feb
3

zondag, 3 februari 2019 18:30 - 19:30

Waarschuwing

You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account

Actie Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk

intro kerkbalans 2018Op 19 januari 2019 gaat de jaarlijkse actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Vanaf 19 januari valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Dit jaar hebben wij de actie in Krimpen aan den IJssel een speciaal motto gegeven: Één euro per dag voor de kerk. Doet u mee?
Durven wij te geven? Wat je er ook van vindt: de boodschap in de bijbel is: God is niet krenterig maar royaal en God heeft er alles (‘zijn eniggeboren Zoon’) voor over dat wij het leven vinden in overvloed. Dit alles brengt ons zelf bij de vraag: als God zoveel over heeft voor de goede zaak, hoeveel hebben wij daar dan voor over? In de week van 28 januari 2019 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Tijdens de kerkdiensten op 3 februari 2019 maken wij de voorlopige resultaten bekend.

Lees verder

Contactmiddag PCOB

intro pcobDe afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 29 januari 2019 een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur. 
Schrijfster mevrouw Joke Verweerd uit Nieuw Vennep verzorgt een lezing en een presentatie over het onderwerp: “Kijken in de keuken van een schrijfster”.
Iedereen is van harte welkom.

Laatste dienst ds. E.J.N. Kronenburg in de IJsseldijkkerk

afscheid ds KronenburgOp zondagmorgen 20 januari 2019 ging voor de laatste keer bij ons voor ds. E.J.N Kronenburg. Dat de emiritus bij ons voorging ondanks zijn besluit dat 2018 het laatste jaar zou zijn dat hij nog diensten zou leiden, was het resultaat van de vasthoudendheid van onze preekbeurtrooster verzorger dhr. Ed lathouwers. De IJsseldijkkerkgemeente wilde dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en ook de voorzitter van het kerkkoor Krimpen, mevr. Lena v. Campen en kerkenraadsvoorzitter Leo v.d. Schelling dachten daar zo over.

Lees verder

Overlijden

Op 20 januari 2019 is op de leeftijd van 91 jaar overleden mevr. Annigje Slingerland , laatst wonende in verzorgingshuis Crimpenersteijn en daarvoor lange tijd in de Gouden Regen.
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren is op vrijdag 25 januari  van 19.00 tot 20.00 uur in de IJsseldijkkerk, IJsseldijk 232 in Krimpen aan den IJssel.
De afscheidsdienst is op zaterdag 26 januari om 10.30 uur, eveneens in de IJsseldijkkerk; waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 12.00uur op de Algemene Begraafplaats aan de IJsseldijk-Noord 12, Ouderkerk aan den IJssel.

Collecte aankondiging

intro collecte diaconieOp 27 januari 2019 vraagt de diaconie uw steun voor de vereniging voor zending in Nederland, de IZB. De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak.

Geboren!

intro geborenWe feliciteren Tony en Melissa Mauritz met de geboorte van hun zoontje Nathan.
Nathan is geboren op zaterdag 12 janari 2019

Arabische vieringen in 't Onderdak

Op vrijdag 25 januari 2019 vindt de eerste Arabische viering plaats in 't Onderdak om 19.00ur. De viering is bedoeld voor Arabisch sprekende mensen met een moslim achtergrond. Voorganger is broeder Haithm, werkzaam voor de stichting Evangelie & Moslims en de G.Z.B. (Gereformeerde Zendings Bond). Er vindt een vertaling plaats en er is muzikale omlijsting.Als u contacten heeft met Arabisch sprekende mensen in uw omgeving kunt hen uitnodigen voor de vieringen op vrijdagavond.

 

Week van gebed voor de eenheid 2019

intro gebed voor eenheidVan zondag 20 januari t/m zaterdag 26 januari is het de jaarlijks terugkerende Week van gebed voor de eenheid. Dit jaar is het thema: 'Recht voor ogen' . Het materiaal voor deze week is voorbereid door christenen in Indonesië. De centrale Bijbeltekst van deze Week van Gebed komt uit Deuteronomium 16 vers 10-20: “Zoek het recht en niets dan het recht”.
In Krimpen begint de week met een oecumenische avonddienst in de IJsseldijkkerk, op zondag 20 januari. Deze dienst begint om 18.30 uur, en zal ongeveer een uur duren. Er zal een exracollecte worden gehouden voor de International Justice Mission, een organisatie die opkomt voor het recht van de allerarmsten overal ter wereld.
Vervolgens zullen op de doordeweekse avonden korte avondgebeden worden gehouden, afwisselend in één van de bij de Raad aangesloten kerken. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de ontvangende kerk, waarbij op eigen wijze gebruik wordt gemaakt van het aangeboden materiaal, behorend bij het voor die avond gekozen thema.

Lees verder