Wie zijn wij

De protestantse IJsseldijkkerk gemeente is een warme en actieve christelijke gemeenschap. We komen samen in de IJsseldijkkerk, een rijksmonument aan de IJsseldijk 232, 2922 BL in Krimpen aan den IJssel

Van harte welkom

mrt
25

zondag, 25 maart 2018 10:00 - 11:30

mrt
25

zondag, 25 maart 2018 18:30 - 19:30

mrt
30

vrijdag, 30 maart 2018 19:30 - 20:30

apr
1

zondag, 1 april 2018 10:00 - 11:30

Stille Week

U komt stilheid toe, een lofzang, o God, in Sion. In de Stille Week, de week voor Pasen is er weer iedere avond een avondgebed in de IJsseldijkkerk. Hierbij ligt de nadruk op de stilte. Het is een bijzondere manier om je voor te bereiden op het grote Paasfeest. Een moment van bezinning, rust, inkeer, stilte. Iedere avond wordt er uit de bijbel gelezen, een gedeelte uit de profeten en een gedeelte uit het lijdensevangelie. Ook wordt er één psalm en één lied gezongen, en is er een gebed. We komen in stilte binnen en gaan ook in stilte weer uiteen. De avondgebeden zijn op maandag 26 maart, dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart, donderdag 29 maart en zaterdag 31 maart. Het begint om 19.30 uur en duurt niet langer dan 20 minuten. Op vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag is er een ‘gewone’ kerkdienst waarin het heilig Avondmaal gevierd wordt. We hopen dat ook dit jaar weer velen deze mooie vieringen willen mee-beleven! Kun je niet alle avonden, kom dan gewoon wanneer je wél kunt.

Contactmiddag P.C.O.B.

intro pcobDe afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 27 maart a.s. een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur. 
Een vrijwilliger van Natuurmonumenten komt naar Krimpen aan den IJssel om een lezing en een beeldpresentatie te verzorgen over het onderwerp: “Leven met water”.
Iedereen is van harte welkom.
F.P. van Rij, secretaris van de PCOB-afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. telefoon 06 – 17 405 923.

Wandelplezier!

intro wandelplezierOp donderdag 15 maart was onze eerste editie van Wandelplezier: lekker een flinke wandeling maken met elkaar in een mooi gebied. Wat een heerlijke dag was het! Om 9:00 uur zijn we met bus en metro vertrokken naar Den Haag, om daarvandaan via het Haagse Bos en landgoed Clingendael naar Meijendel, Wassenaar, te lopen. Een prachtige wandeling door bos en duingebeied. Het weer werkte goed mee. Pas toen wij weer bijna thuis waren begon het te spetteren. Hoewel het groen nog even op zich laat wachten, brengen nu de sneeuwklokjes, krokussen en narcissen kleur in het landschap. Prachtig! Bij LEES MEER kunt u dat zelf een beetje zien.
De volgende wandeldag is zaterdag 14 april.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith van der Ham, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Annemieke Ringoir, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0180 590019

Paasgroet van de diaconie

palmpasenplantjeZondag 25 maart is het Palmpasen. Deze zondag brengen we bij de ouderen uit onze gemeente een paasgroet. Wij zullen, samen met de WMIJ, in de hal van de kerk staan om de enveloppen met adressen uit te delen. Na de dienst kunt u dan het plantje meenemen. U kunt dit samen met de paasgroet bezorgen. Fijn dat we ook op deze manier kunnen omzien naar elkaar. Alvast bedankt !
Uw diaconie

Nieuwe predikanten

intro samen kerkOp zondag 4 maart is ds.J .A.W. Verhoeven als predikant verbonden aan de Herv. Buitengewone wijkgemeente. Wij heten hem hartelijk welkom in Krimpen en wensen hem een goede tijd en Gods zegen toe. Die dag werd ook afgekondigd dat ds. J.J. Mulder uit Hedel het beroep naar de buitengewone wijkgemeente heeft aangenomen, zodat ook die vacature kon worden vervuld. Ook hem wensen we Gods zegen toe, bij het afscheid en bij de overkomst te zijner tijd naar Krimpen.

ZWO 40-dagentijd deel 6

intro ZWOIn de 6 weken voor Pasen worden er steeds projecten van Kerk in Actie toegelicht waar uw aandacht en bijdrage voor wordt gevraagd. Laten we samen in actie komen en anderen tot zegen zijn met onze gaven, gebed en tijd. In Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk staan gedurende deze lijdenstijd de bekende boterham of collectebus weer klaar waarin uw bijdrage van harte welkom is. Wilt u meer informatie over de projecten, kijk dan op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Paas-crea morgen

De Centrale Missionaire Commissie van de PKN kerken in Krimpen aan den IJssel organiseert op 21 maart 2018 in kerkgebouw de Ark een Crea morgen waarop gezamelijk aan Paasdecoratie kan worden gewerkt. poster 1 creamorgen 21 3 18

Collecten bij Eethuis

Bij de eethuiscatechisatie wordt er elk seizoen gecollecteerd voor een goed doel. Soms kiezen de jongeren een goed doel, soms doet de leiding dat. intro mercyships In seizoen 2016-2017 is er gecollecteerd voor Mercy Ships, omdat we dat een goed doel vinden en ook omdat Jasper Ringoir daar met zijn vrouw Danielle aan meewerkte. De opbrengst van deze collecte was 360 euro. Een mooi bedrag dat door de leiding en jongeren bij elkaar is gebracht. samen kerken voor oegandaDit seizoen (2017-2018) collecteren we voor Oeganda, omdat familie Loef en Wessel Snoei daar naartoe gaan. Deze jongeren zitten allemaal bij het eethuis. Maandag 5 maart hebben zij tijdens het eethuis iets verteld over het project waar ze naar toe gaan. De opbrengst van deze collecte wordt over een tijdje bekend gemaakt.
Marja van Meijeren

Vacatures kerkenraad

intro kerkenraad kleurMet grote dankbaarheid maakt de kerkenraad bekend dat een drietal gemeenteleden bereid is gevonden om een ambt te aanvaarden. Het zijn dhr. Arjen de Bruin, Burg. Aalberslaan 173, als ouderling; mevr. Els Nijmeijer, Middenwetering 23 als ouderling; mevr. Annemieke Ringoir-Bijl, Ambachtstraat 12 als ouderling-scriba. Wij zijn heel blij dat zij gehoor hebben gegeven aan de roeping vanuit de gemeente.
Toch zijn er ook nog vacatures voor ouderling en ook voor ouderling-kerkrentmeester. Daarom nodigt de kerkenraad u uit om hiervoor namen in te dienen. Dit kan bij de scriba, Ciska de Ligt. Denkt u met ons mee, en bidt u met ons mee, en als u gevraagd wordt, zeg dan niet meteen ‘nee’, maar bedenk dat iedereen zijn bijdrage kan leveren aan de opbouw van de gemeente van Christus.

Social Media